Poradnik
Cetrotide (Cetrorelixum)

Cetrotide (Cetrorelixum)

Cetrotide zawiera substancję czynną zwaną cetroreliksem. Należy do grupy leków zwanych lekami hamującymi uwalnianie gonadotropin. Jest wykorzystywany w technikach wspomaganego rozrodu, aby pomóc pacjentce zajść w ciążę.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCetrotide
Nazwa międzynarodowaCetrorelixum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,25 mg

PostaćProszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Octan cetroreliksu

Skład - substancje pomocnicze

Mannitol

Dostępne opakowania
 • 1 zestaw: 1 fiolka i 1 ampułko-strzykawka
 • 7 zestawów: 7 fiolek i 7 ampułko-strzykawek
Działanie / właściwości

Hamujące uwalnianie gonadotropin

Zastosowanie

W technikach wspomaganego rozrodu, aby pomóc pacjentce zajść w ciążę

Przeciwwskazania
 • uczulenie na cetroreliks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na którekolwiek inne hormony peptydowe
 • ciąża
 • karmienie piersią
 • ciężka choroba nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • obecnie występujące lub stwierdzone w przeszłości uczulenia
 • choroba wątroby
 • choroba nerek
 • w okresie stosowania leku lub po tym okresie może wystąpić zespół nadmiernej stymulacji jajników
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 kobiet):

 • w miejscu wstrzyknięcia może wystąpić łagodne i przemijające podrażnienie skóry, takie jak zaczerwienienie, świąd lub obrzęk
Możliwe interakcje z

Badań dotyczących interakcji cetroreliksu z innymi produktami leczniczymi.

Ciąża

Nie należy stosować leku Cetrotide w czasie ciąży ani w razie jej podejrzenia.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Cetrotide podczas karmienia piersią.

Dzieci

Lek Cetrotide nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Stosowanie leku Cetrotide nie powinno wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cetrotide?

Lek Cetrotide blokuje naturalny hormon wytwarzany w ludzkim organizmie zwany hormonem uwalniającym hormon luteinizujący, dzięki czemu zatrzymuje uwalnianie komórki jajowej (owulację) z jajnika podczas cyklu miesiączkowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Cetrotide?

Lek Cetrotide jest jednym z leków wykorzystywanych w technikach wspomaganego rozrodu, aby pomóc pacjentce zajść w ciążę.

Dawkowanie

Jak stosować lek Cetrotide?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zasady stosowania:

 • wyłącznie wstrzyknięcia bezpośrednio pod skórę brzucha
 • należy codziennie zmieniać miejsce wstrzyknięcia na brzuchu, aby zmniejszyć podrażnienie skóry
 • pierwsze wstrzyknięcie powinno być wykonane pod nadzorem lekarza, który poinstruuje, w jaki sposób należy przygotowywać i wstrzykiwać lek, kolejne wstrzyknięcia mogą być wykonane samodzielnie przez pacjentkę

Należy wstrzykiwać zawartość jednej fiolki (0,25 mg leku Cetrotide) raz na dobę. Najlepiej stosować lek codziennie o tej samej porze, z zachowaniem 24-godzinnej przerwy między dawkami, rano lub wieczorem:

 • jeśli wstrzyknięcia są wykonywane rano - należy je rozpocząć w 5. lub 6. dniu cyklu leczenia (dokładna data i godzina zostaną podane przez lekarza), stosowanie leku należy kontynuować do dnia (włącznie z porankiem) pobrania komórek jajowych (wywołania owulacji)
 • jeśli wstrzyknięcia są wykonywane wieczorem - należy je rozpocząć w 5. dniu cyklu leczenia (dokładna data i godzina zostaną podane przez lekarza), stosowanie tego leku należy kontynuować do dnia (włącznie z wieczorem) przed pobraniem komórek jajowych (wywołaniem owulacji)

Przygotowanie leku

 • przed wstrzyknięciem lek musi uzyskać temperaturę pokojową, dlatego należy go wyjąć z lodówki około 30 minut przed użyciem
 • zdjąć kapsel z fiolki, pozostawić w fiolce gumowy korek - przetrzeć go oraz metalowy krążek gazikiem nasączonym alkoholem
 • przebić środek gumowego korka fiolki igłą z żółtą nasadką
 • wstrzyknąć rozpuszczalnik do fiolki, powoli wciskając tłoczek strzykawki, strzykawkę pozostawić w gumowym korku
 • ostrożnie trzymając strzykawkę i fiolkę, delikatnie wymieszać proszek z rozpuszczalnikiem ruchem wirowym, nie wstrząsać (roztwór powinien być przejrzysty i nie powinien zawierać cząstek stałych)
 • obrócić fiolkę do góry dnem, ostrożnie odciągnąć tłoczek w celu pobrania leku z fiolki do strzykawki uważając, aby nie wyciągnąć całkowicie tłoczka zakończonego korkiem (jeśli tak się stanie, należy wyrzucić tą dawkę i przygotować nową, ponieważ straciła sterylność)
 • należy upewnić się, że z fiolki pobrano cały lek
 • na koniec założyć z powrotem osłonkę na igłę z żółtą nasadką, odkręcić ją od strzykawki i odłożyć strzykawkę

Przygotowanie miejsca wstrzyknięcia

 • przykręcić igłę z szarą nasadką do strzykawki i zdjąć z niej osłonkę
 • skierować strzykawkę z igłą do góry i usunąć pęcherzyki powietrza delikatnie pukając w strzykawkę, aż całe powietrze zbierze się u góry, a następnie powoli wciskać tłoczek aż do usunięcia wszystkich pęcherzyków
 • ruchem okrężnym oczyścić skórę w wybranym miejscu wstrzyknięcia drugim gazikiem nasączonym alkoholem

Wstrzyknięcie leku

 • ująć strzykawkę w jedną rękę w taki sam sposób, w jaki trzyma się ołówek podczas pisania, a drugą ręką lekko uchwycić fałd skóry wokół miejsca wstrzyknięcia i mocno przytrzymać
 • powoli wprowadzić igłę z szarą nasadką pod skórę pod kątem około 45 do 90 stopni, a następnie puścić fałd skóry
 • lekko cofnąć tłoczek strzykawki
 • jeśli pojawi się krew w strzykawce - powoli wycofać igłę z szarą nasadką pod tym samym kątem, za pomocą drugiego gazika nasączonego alkoholem delikatnie docisnąć miejsce wkłucia w skórę, opróżnić strzykawkę do zlewu, rozpocząć procedurę ponownie, używając nowej fiolki i nowej ampułkostrzykawki
 • jeśli krew w strzykawce się nie pojawi - wstrzyknąć lek, powoli wciskając tłoczek, po opróżnieniu strzykawki powoli wycofać igłę z szarą nasadką pod tym samym kątem, za pomocą drugiego gazika nasączonego alkoholem delikatnie docisnąć miejsce wstrzyknięcia

Pacjenci w podeszłym wieku

Stosowanie leku Cetrotide u pacjentek w podeszłym wieku nie jest właściwe.

Dzieci i młodzież

Lek Cetrotide nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Przypadkowe wstrzyknięcie większej niż zalecana dawki tego leku nie powinno wywołać poważnych skutków. Działanie leku będzie przedłużone.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki należy jak najszybciej wstrzyknąć lek i powiedzieć o tym lekarzowi. Nie należy wstrzykiwać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cetrotide?

Leku nie należy stosować jeśli pacjentka:

 • ma uczulenie na cetroreliks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ma uczulenie na leki podobne do leku Cetrotide (którekolwiek inne hormony peptydowe)
 • jest w ciąży lub karmi piersią
 • ma ciężką chorobą nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zauważenia któregokolwiek z poniższych objawów reakcji uczuleniowej należy zaprzestać stosowania leku Cetrotide i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

 • gorąca, zaczerwieniona skóra
 • świąd (często w pachwinach lub dołach pachowych), z obszarami zaczerwienienia, swędzenia i obrzęku (pokrzywka)
 • wyciek z nosa
 • szybkie lub nierówne tętno
 • obrzęk języka lub gardła
 • kichanie
 • sapanie lub poważne trudności z oddychaniem
 • zawroty głowy

W przypadku zauważenia któregokolwiek z poniższych objawów zespołu nadmiernej stymulacji jajników (OHSS) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

 • ból w dolnej części brzucha, mdłości (nudności) lub wymioty - może to oznaczać, że jajniki zbyt mocno zareagowały na leczenie i powstały duże torbiele jajników (często - może występować nie częściej niż u 1 na 10 kobiet)
 • wyraźnie powiększone jajniki, zmniejszone wytwarzanie moczu, zwiększenie masy ciała, trudności w oddychaniu, płyn w jamie brzusznej lub klatce piersiowej (niezbyt często - może występować nie częściej niż u 1 na 100 kobiet)

Inne działania niepożądane:

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 kobiet):

 • łagodne i przemijające podrażnienie skóry, takie jak zaczerwienienie, świąd lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 kobiet):

 • mdłości (nudności)
 • ból głowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem tego leku należy poinformować lekarza o:

 • obecnie występujących lub stwierdzonych w przeszłości uczuleniach - zgłoszono przypadki reakcji alergicznych lub rzekomoalergicznych, w tym zagrażającej życiu anafilaksji, po podaniu pierwszej dawki leku
 • chorobach wątroby - należy zachować ostrożność podczas stosowania leku
 • chorobach nerek - należy zachować ostrożność podczas stosowania leku

W okresie stosowania leku lub po tym okresie może wystąpić zespół nadmiernej stymulacji jajników - należy leczyć go objawowo, np. zlecając pacjentce odpoczynek, dożylne podanie elektrolitów lub koloidów i leczenie heparyną

Cetroreliks powinien być stosowany w powtarzanych cyklach jedynie po starannej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cetrotide a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Cetrotide w czasie ciąży ani w razie jej podejrzenia.

Cetrotide a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Cetrotide podczas karmienia piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także lekach, które pacjentka planuje stosować.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji cetroreliksu z innymi produktami leczniczymi. Nie można jednak całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia interakcji z:

 • gonadotropinami
 • produktami leczniczymi powodującymi uwalnianie histaminy u podatnych pacjentek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cetrotide a alkohol

Brak danych.

Cetrotide a prowadzenie pojazdów

Stosowanie leku Cetrotide nie powinno wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cetrotide?

Lek należy przechowywać:

 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w lodówce (2°C – 8°C)
 • przed wstrzyknięciem lek musi osiągnąć temperaturę pokojową, dlatego należy wyjąć go z lodówki około 30 minut przed użyciem
 • zużyć natychmiast po sporządzeniu roztworu
 • nieotwarty produkt można przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej (nie wyższej niż 30°C) przez okres do trzech miesięcy
 • nie zamrażać ani nie umieszczać w pobliżu zamrażalnika lub elementu chłodzącego

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Cetrotide a ciąża
Cetrotide a karmienie piersią
Interakcje
Cetrotide a alkohol
Cetrotide a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo