Poradnik
strefa-opalania-2926
Citronil (Citalopramum)

Citronil (Citalopramum)

Citronil to lek, który zawiera substancję czynną cytalopram. Należy on do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu depresji i/lub zaburzeń lękowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCitronil
Nazwa międzynarodowaCitalopramum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Cytalopram

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana
 • kroskarmeloza sodowa
 • kopowidon
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • makrogol
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 250 tabletek
 • 500 tabletek
 • 1000 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwlękowe
 • przeciwdepresyjne
Zastosowanie
 • depresja i zapobieganie nawrotom depresji
 • lęk napadowy z agorafobią lub bez agorafobii
Przeciwwskazania
 • uczulenie na cytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • stosowanie pimozydu
 • stosowanie linezolidu bez możliwości kontroli ciśnienia tętniczego
 • przyjmowanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO)
 • wrodzone zaburzenia rytmu serca lub pojawienie się takich zaburzeń w przeszłości (stwierdzone w badaniu EKG)
 • stosowanie leków regulujących rytm serca lub leków, które mogą wpływać na rytm serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • mania lub hipomania
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • zaburzenia czynności serca w tym również przebyty zawał mięśnia sercowego
 • powolna spoczynkowa akcja serca i/lub zmniejszone stężenie elektrolitów
 • szybkie lub nieregularne bicie serca, omdlenie, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania
 • cukrzyca
 • padaczka (leczenie należy przerwać, jeśli u pacjenta wystąpią drgawki lub zwiększy się częstość ich występowania)
 • przyjmowanie leków zwiększających ryzyko krwawień, np. leki przeciwzakrzepowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe, pochodne kwasu salicylowego
 • jaskra z zamkniętym kątem przesączania lub jaskra występowała w przeszłości
 • leczenie elektrowstrząsami
 • uwaga, lek zawiera laktozę
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (u więcej niż 1 osoby na 10):

 • nadmierne pocenie się
 • zaburzenia akomodacji oka
 • przyspieszona lub nieregularna akcja serca
 • nudności
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • osłabienie
 • senność lub ospałość
 • bezsenność
 • ból głowy

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej).

Możliwe interakcje z
 • inhibitorami monoaminooksydazy - inhibitory MAO, np. selegilina stosowana w leczeniu choroby Parkinsona, moklobemid - lek przeciwdepresyjny lub antybiotyk linezolid
 • lekami stosowanymi w zburzeniach rytmu serca lub z lekami, które mogą zaburzać rytm serca np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III
 • niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi, np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne
 • niektórymi lekami antybakteryjnymi, np. sparfloksacyna, moksifloksacyna, erytromycyna IV, pentamidyna, leczenie przeciwmalaryczne głównie halofantryna)
 • niektórymi lekami przeciwświądowymi (astemizol, mizolastyna)
 • lekami przeciwdepresyjnymi z grupy SSRI takie jak fluoksetyna, sertralina i fluwoksamina lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, np. amitryptylina
 • niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi stosowanymi również jako leki pomagające w rzuceniu palenia (bupropion)
 • niektórymi lekami przeciwlękowymi (buspiron)
 • niektórymi lekami stosowanymi w migrenie (sumatryptan i inne tryptany)
 • niektórymi lekami przeciwbólowymi (tramadol)
 • lekami zwiększającymi ryzyko krwawień, np. substancje zapobiegające krzepnięciu krwi, takie jak leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwzapalne i przeciwbólowe, np. kwas acetylosalicylowy oraz dipirydamol i tyklopidyna
 • preparatami ziołowymi zawierającymi ziele dziurawca (Hypericum perforatum)
 • niektórymi lekami przeciwnadciśnieniowymi lub stosowanymi w chorobach serca (metoprolol)
 • lekami stosowanymi w leczeniu wrzodów żołądka (cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol, esomeprazol)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybiczych (flukonazol)
 • niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi, takimi jak lit, tryptofan i dezypramina
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu i zapobieganiu malarii (meflochina)
Ciąża

Leku Citronil nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy karmić dziecka piersią w trakcie przyjmowania leku Citronil, ponieważ niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka matki.

Dzieci

Leku Citronil nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Cytalopram może zaburzać zdolność koncentracji. W przypadku braku pewności czy lek zaburza koncentrację i szybkość reakcji, należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn lub wykonywania prac wymagających szczególnej ostrożności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Citronil?

Citronil to lek, który zawiera substancję czynną cytalopram. Należy on do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Citronil zwiększa stężenie serotoniny w mózgu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Citronil?

 • depresja i zapobieganie nawrotom depresji
 • lęk napadowy z agorafobią lub bez agorafobii

Dawkowanie

Jak stosować lek Citronil?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Leczenie depresji

20 mg raz na dobę.

W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 40 mg na dobę, w zależności od nasilenia objawów depresji i reakcji pacjenta na leczenie.

Leczenie zaburzenia lękowego z napadami lęku

10 mg na dobę przez pierwszy tydzień, a następnie dawka zwiększana jest do 20 - 30 mg na dobę.

W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnie 40 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

10 - 20 mg jeden raz na dobę.

Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 20 mg na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 20 mg.

Leczenie należy kontynuować przynajmniej przez 6 miesięcy po ustąpieniu objawów, ponieważ istnieje możliwość, że niektóre z objawów mogą powrócić.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub zbyt słabe, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Citronil

W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana może wystąpić nasilenie działań niepożądanych. W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego przyjęcia leku przez dziecko należy skontaktować się z lekarzem, lub zgłosić się do szpitala, koniecznie zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia leku Citronil

W razie pominięcia przyjęcia dawki leku należy zażyć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku wyjazdu na pewien czas należy upewnić się, że posiada się wystarczający zapas leku.

Przerwanie stosowania leku Citronil

Nie należy przerywać zażywania leku bez konsultacji z lekarzem. Po zakończeniu terapii, na ogół zalecane jest stopniowe zmniejszanie dawki leku przez kilka tygodni.

W przypadku nagłego przerwania przyjmowania cytalopramu mogą wystąpić objawy z odstawienia. Ryzyko wystąpienia tych objawów jest większe, jeśli cytalopram był przyjmowany przez długi czas lub w dużych dawkach, lub jeśli dawka była zmniejszana zbyt gwałtownie. W większości przypadków objawy te są łagodne i ustępują samoistnie w przeciągu dwóch tygodni. Jeśli wystąpią ciężkie objawy po zaprzestaniu przyjmowania cytalopramu, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić ponowne przyjmowanie tabletek i wolniejsze ich odstawianie.

Objawy przedawkowania:

 • zawroty głowy
 • wrażenie kłucia i mrowienia
 • wrażenie pieczenia
 • wrażenie przeszycia prądem, również w głowie
 • zaburzenia snu (intensywne marzenia senne, koszmary, bezsenność)
 • lęk
 • bóle głowy
 • nudności
 • pocenie się (w tym nocne)
 • niepokój lub pobudzenie
 • drżenie
 • uczucie splątania lub dezorientacji
 • uczucie wzruszenia lub rozdrażnienia
 • biegunka
 • zaburzenia widzenia
 • kołatanie serca

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Citronil?

Leku Citronil nie powinno się stosować w przypadku:

 • gdy pacjent ma uczulenie na cytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • gdy pacjent przyjmuje pimozyd
 • gdy pacjent przyjmuje linezolid i nie ma możliwości poddania pacjenta ścisłej obserwacji i monitorowania ciśnienia tętniczego
 • gdy pacjent przyjmuje lek z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO), np. selegilina - leczenie choroby Parkinsona lub moklobemid - lek przeciwdepresyjny
 • gdy pacjent ma wrodzone zaburzenia rytmu serca lub w przeszłości wystąpiły u niego takie zaburzenia (stwierdzone w badaniu EKG)
 • gdy pacjent przyjmuje leki regulujące rytm serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Citronil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane:

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej objawów należy natychmiast odstawić lek Citronil i powiadomić lekarza:

 • wysoka gorączka, pobudzenie, zaburzenia świadomości, drżenia mięśni i gwałtowne skurcze mięśni (mogą to być objawy rzadko występującego zaburzenia zwanego zespołem serotoninowym, który zdarza się podczas skojarzonego stosowania leków przeciwdepresyjnych)
 • obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy, trudności w oddychaniu albo połykaniu (reakcja alergiczna)
 • nietypowe krwawienia (w tym krwawienia z przewodu pokarmowego)
 • mania.

Rzadkie, ale poważne działania niepożądane (nie częściej niż u 1 osoby na 1000):

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej objawów należy natychmiast odstawić lek Citronil i powiadomić lekarza:

 • wymioty, nudności, drżenie mięśni i dezorientacja (mogą to być objawy rzadko występującego zaburzenia zwanego hiponatremią (małe stężenie sodu we krwi)). Hiponatremia może wystąpić, gdy tego typu leki przeciwdepresyjne (SSRI) stosowane są zwłaszcza u kobiet w podeszłym wieku
 • szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie, mogące być objawami zagrażającego życiu stanu zwanego torsade de pointes
 • myśli o samobójstwie lub umieraniu
 • jeśli u pacjenta wystąpią drgawki lub zwiększy się częstość ich występowania

Wymienione poniżej działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i ustępują po kilku dniach leczenia. Jeśli działania niepożądane są uciążliwe i utrzymują się dłużej niż kilka dni, należy skontaktować się z lekarzem.

Bardzo często (u więcej niż 1 osoby na 10):

 • nadmierne pocenie się
 • zaburzenia akomodacji oka
 • przyspieszona lub nieregularna akcja serca
 • nudności
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • osłabienie
 • senność lub ospałość
 • bezsenność
 • ból głowy

Często (nie częściej niż u 1 osoby na 10):

 • zmniejszenie masy ciała
 • zmniejszenie łaknienia
 • zaburzenia snu i koncentracji
 • nietypowe marzenia senne
 • zaburzenia pamięci
 • lęk
 • biegunka, zaparcia, niestrawność, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia
 • zaburzenia seksualne (osłabienie popędu płciowego, impotencja, zaburzenia wytrysku, zaburzenie orgazmu lub jego brak u kobiet)
 • bolesne miesiączki
 • pobudzenie
 • nerwowość
 • apatia
 • splątanie
 • migrena
 • drżenie
 • zaburzenia czuciowe (wrażenie kłucia i mrowienia)
 • zawroty głowy
 • zaburzenia uwagi
 • dzwonienie w uszach
 • podwyższone lub obniżone ciśnienie tętnicze krwi
 • nieżyt błony śluzowej nosa i zapalenie zatok
 • zwiększone wydzielanie śliny
 • świąd
 • ból mięśni lub stawów
 • zaburzenia lub nadmierne oddawanie moczu
 • zmęczenie, ziewanie

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 osoby na 100):

 • zwiększenie łaknienia
 • zwiększenie masy ciała
 • agresja
 • depersonalizacja
 • omamy
 • nadwrażliwość na światło słoneczne
 • zatrzymanie moczu
 • obfite miesiączki
 • obrzęk rąk lub nóg
 • euforia
 • zwiększenie popędu płciowego
 • omdlenia
 • rozszerzenie źrenic
 • spowolnienie lub przyspieszenie akcji serca
 • kaszel
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • reakcje uczuleniowe (pokrzywka)
 • łysienie
 • wysypka skórna lub plamica

Rzadko (nie częściej niż u 1 osoby na 1 000):

 • zaburzenia ruchowe
 • zaburzenia smaku
 • nietypowe krwawienie
 • zaburzenia czynności wątroby o niewielkim nasileniu
 • gorączka

Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 osoby na 10 000): ­

 • nadkomorowe zaburzenia rytmu serca
 • mlekotok

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

 • zmniejszenie liczby płytek krwi
 • nieadekwatne wydzielanie hormonu antydiuretycznego
 • małe stężenie potasu we krwi (hipokaliemia), co może powodować osłabienie mięśni, drżenie lub nieprawidłowy rytm serca
 • wydłużenie odstępu QT w EKG
 • komorowe zaburzenia rytmu serca
 • zawroty głowy po zmianie pozycji z siedzącej lub leżącej na stojącą, wynikające z niskiego ciśnienia tętniczego krwi (niedociśnienie ortostatyczne)
 • krwawienie z nosa
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
 • nagle występujący obrzęk skóry lub błon śluzowych
 • krwawienia, w tym krwawienia na skórze i błonach śluzowych (wybroczyny)
 • nieregularne krwawienia miesiączkowe
 • bolesny wzwód prącia (u mężczyzn)
 • napady panicznego lęku
 • zgrzytanie zębami
 • niepokój
 • drgawki
 • nietypowe ruchy lub sztywność mięśni
 • ruchy mimowolne mięśni (akatyzja)
 • zaburzenia widzenia

Zaobserwowano zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów przyjmujących leki tej grupy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Citronil należy poinformować lekarza o następujących obecnych lub występujących w przeszłości sytuacjach:

 • mania lub hipomania
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • zaburzenia czynności serca w tym również przebyty zawał mięśnia sercowego
 • powolna spoczynkowa akcja serca i/lub zmniejszone stężenie elektrolitów będące wynikiem przedłużającej się, ciężkiej biegunki, wymiotów lub stosowania leków moczopędnych
 • szybkie lub nieregularne bicie serca, omdlenie, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania, co może wskazywać na zaburzenia czynności serca
 • cukrzyca
 • padaczka (leczenie należy przerwać, jeśli u pacjenta wystąpią drgawki lub zwiększy się częstość ich występowania)
 • przyjmowanie leków zwiększających ryzyko krwawień, np. leki przeciwzakrzepowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe, pochodne kwasu salicylowego, np. kwas acetylosalicylowy lub jeśli występowały u pacjenta krwawienia w przeszłości
 • jaskra z zamkniętym kątem przesączania lub jaskra występowała w przeszłości
 • leczenie elektrowstrząsami

Leki takie, jak Citronil (SSRI) mogą spowodować wystąpienie objawów zaburzeń czynności seksualnych. W niektórych przypadkach objawy te utrzymywały się po przerwaniu leczenia.

Dzieci i młodzież

Zasadniczo leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. U pacjentów w wieku poniżej 18. roku życia podczas stosowania leków z omawianej grupy, stwierdza się zwiększoną możliwość wystąpienia:

 • prób samobójczych
 • myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa (myśli samobójcze)
 • wrogości (głównie zachowania agresywne, buntownicze i gniew)

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta w wieku poniżej 18 lat wystąpi lub nasili się którykolwiek z wymienionych powyżej objawów niepożądanych. Ponadto, dotychczas brak jest danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Citronil w tej grupie wiekowej odnośnie wzrostu, dojrzewania, a także rozwoju poznawczego i zachowania.

Myśli samobójcze oraz pogorszenie depresji lub zaburzeń lękowych

U pacjentów z depresją i/lub zaburzeniami lękowymi mogą czasami występować myśli samookaleczenia lub samobójcze. Mogą się nasilić po rozpoczęciu stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać dopiero po pewnym czasie – zazwyczaj po dwóch tygodniach, a nawet później.

Większa skłonność do takich myśli może wystąpić:

 • gdy u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć do samookaleczenia
 • jeśli pacjent jest młodym dorosłym; dane z badań klinicznych pokazują zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy koniecznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych, a także poproszenie ich o przeczytanie ulotki tego leku. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc do krewnych lub przyjaciół i prosić o informowanie go, gdy zauważą, że objawy depresji lub lęku nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Dodatkowe informacje dotyczące choroby

Tak jak w przypadku innych leków stosowanych w leczeniu depresji lub związanych z nią zaburzeń, poprawa nie nastąpi natychmiast. Pacjent może ją odczuć dopiero kilka tygodni po rozpoczęciu leczenia lekiem Citronil. W leczeniu lęku napadowego zazwyczaj musi upłynąć od 2 do 4 tygodni, zanim zauważy się poprawę. W początkowym okresie leczenia u niektórych pacjentów występuje nasilenie lęku, który ustępuje podczas leczenia. Jest zatem bardzo ważne, aby pacjent dokładnie stosował się do zaleceń lekarza oraz nie przerywał leczenia, ani nie zmieniał dawki bez zasięgnięcia porady u lekarza.

U niektórych pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym wystąpić może faza maniakalna. Charakteryzuje się ona niezwykłymi i szybko zmieniającymi się pomysłami, nieuzasadnionym poczuciem szczęścia i nadmierną aktywnością ruchową. Jeśli wystąpią te objawy, należy zwrócić się do lekarza.

W pierwszych tygodniach leczenia mogą również wystąpić takie objawy jak niepokój, trudności w spokojnym siedzeniu lub staniu w miejscu, czyli akatyzja. W razie pojawienia się takich objawów należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Czasami pacjent może być nieświadomy wystąpienia u niego wymienionych wyżej objawów, dlatego pomocne może być poproszenie osób z bliskiego otoczenia, aby zwróciły uwagę na pojawiające się zmiany w zachowaniu.

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Citronil a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy poinformować lekarza i/lub położną o przyjmowaniu leku Citronil. Stosowanie takich leków podczas ciąży zwłaszcza w ostatnim trymestrze może zwiększać ryzyko ciężkich powikłań u noworodka, zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN). Stan ten objawia się przyspieszonym oddechem i sinicą oraz występuje zwykle w pierwszych 24 godzinach po porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i/lub położną.

Pacjentki stosujące Citronil w ostatnich 3 miesiącach ciąży aż do porodu powinny zdawać sobie sprawę, że u noworodka mogą wystąpić objawy takie jak:

 • trudności w oddychaniu
 • sina skóra
 • drgawki
 • wahania ciepłoty ciała
 • trudności w karmieniu
 • wymioty
 • małe stężenie glukozy we krwi
 • sztywność lub wiotkość mięśni
 • wzmożona pobudliwość odruchowa
 • drżenia, drżączka
 • drażliwość, letarg, ciągły płacz
 • senność i trudności w zasypianiu

Jeśli u noworodka wystąpił którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i/lub położną.

Citronil a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić dziecka piersią w trakcie przyjmowania leku Citronil, ponieważ niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka matki.

Interakcje

Niektóre leki mogą wpływać na działanie innych leków i to może czasami powodować występowanie poważnych działań niepożądanych.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

 • inhibitory monoaminooksydazy - inhibitory MAO, np. selegilina stosowana w leczeniu choroby Parkinsona, moklobemid - lek przeciwdepresyjny lub antybiotyk linezolid
 • leki stosowane w zburzeniach rytmu serca lub z lekami, które mogą zaburzać rytm serca np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III
 • niektóre leki przeciwpsychotyczne, np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne
 • niektóre leki antybakteryjne, np. sparfloksacyna, moksifloksacyna, erytromycyna IV, pentamidyna, leczenie przeciwmalaryczne głównie halofantryna)
 • niektóre leki przeciwświądowe (astemizol, mizolastyna)

Jednoczesne leczenie innymi lekami może wpływać na działanie leku Citronil osłabiając jak i zwiększając jego działanie. Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje:

 • leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI takie jak fluoksetyna, sertralina i fluwoksamina lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina
 • niektóre leki przeciwdepresyjne stosowane również jako leki pomagające w rzuceniu palenia (bupropion)
 • niektóre leki przeciwlękowe (buspiron)
 • niektóre leki stosowane w migrenie (sumatryptan i inne tryptany)
 • niektóre leki przeciwbólowe (tramadol)
 • leki zwiększające ryzyko krwawień, np. substancje zapobiegające krzepnięciu krwi, takie jak leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwzapalne i przeciwbólowe, np. kwas acetylosalicylowy oraz dipirydamol i tyklopidyna
 • preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum)
 • niektóre leki przeciwnadciśnieniowe lub stosowane w chorobach serca (metoprolol)
 • leki stosowane w leczeniu wrzodów żołądka (cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol, esomeprazol)
 • lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych (flukonazol)
 • niektóre leki przeciwpsychotyczne, takie jak lit, tryptofan i dezypramina
 • niektóre leki stosowane w leczeniu i zapobieganiu malarii (meflochina)

Jeśli u pacjenta występuje cukrzyca, powinien on kontrolować wartości stężeń glukozy we krwi oraz działanie insuliny. W przypadku jakichkolwiek zmian należy skontaktować się z lekarzem.

Citronil a alkohol

Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu.

Citronil a prowadzenie pojazdów

Cytalopram może zaburzać zdolność koncentracji. W przypadku braku pewności czy lek zaburza koncentrację i szybkość reakcji, należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn lub wykonywania prac wymagających szczególnej ostrożności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Citronil?

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku Citronil.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Citronil a ciąża
Citronil a karmienie piersią
Interakcje
Citronil a alkohol
Citronil a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki