Poradnik
Clexane (Enoxaparinum natricum)

Clexane (Enoxaparinum natricum)

Lek Clexane zawiera substancję czynną enoksaparynę sodową o działaniu przeciwzakrzepowym.

 
Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaClexane
Nazwa międzynarodowaEnoxaparinum natricum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Clexane

 • 2000 j.m. (20 mg)/ 0,2 ml
 • 4000 j.m. (40 mg)/ 0,4 ml
 • 6000 j.m. (60 mg)/ 0,6 ml
 • 8000 j.m. (80 mg)/ 0,8 ml
 • 10000 j.m. (100 mg)/ 1 ml
 • 30000 j.m. (300 mg)/ 3 ml

Clexane Forte

 • 12000 j.m. (120 mg)/ 0,8 ml
 • 15000 j.m. (150 mg)/ 1 ml
PostaćRoztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Skład - substancja czynna

Enoksaparyna sodowa

Skład - substancje pomocnicze

Woda do wstrzykiwań

Dostępne opakowania

Clexane

 • 2 ampułko-strzykawki
 • 5 ampułko-strzykawek
 • 6 ampułko-strzykawek
 • 10 ampułko-strzykawek
 • 12 ampułko-strzykawek
 • 20 ampułko-strzykawek
 • 24 ampułko-strzykawek
 • 30 ampułko-strzykawek
 • 50 ampułko-strzykawek
 • 100 ampułko-strzykawek

Clexane Forte

 • 2 ampułko-strzykawki
 • 5 ampułko-strzykawek
 • 6 ampułko-strzykawek
 • 10 ampułko-strzykawek
 • 20 ampułko-strzykawek
 • 30 ampułko-strzykawek
 • 50 ampułko-strzykawek
Działanie / właściwości

Przeciwzakrzepowe

Zastosowanie
 • leczenie zakrzepów już istniejących
 • zapobieganie tworzenia się zakrzepów we krwi pacjenta w następujących przypadkach: przed oraz po zabiegu chirurgicznym, oraz w przebiegu krótkotrwałej choroby, gdy pacjent nie będzie w stanie poruszać się przez pewien czas
 • zapobieganiu tworzenia się zakrzepów w niestabilnej dławicy piersiowej lub po przebytym zawale serca
 • zapobieganiu tworzenia się skrzepów w rurkach dializatora
Przeciwwskazania
 • uczulenie na enoksaparynę sodową lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na heparynę lub inne heparyny drobnocząsteczkowe, takie jak nadroparyna, tinzaparyna lub dalteparyna
 • u pacjenta stwierdzono reakcję na heparynę, która spowodowała istotny spadek liczby krwinek odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi (płytek krwi) w okresie ostatnich 100 dni
 • we krwi pacjenta występują przeciwciała przeciwko enoksaparynie
 • u pacjenta występuje nasilone krwawienie lub stan medyczny związany z podwyższonym ryzykiem krwawienia (wrzody żołądka, niedawno przebyty zabieg chirurgiczny mózgu lub oka, lub niedawno przebyty udar krwotoczny)
 • u pacjenta planowane jest wykonanie w ciągu 24 godzin nakłucia lędźwiowego bądź zabiegu chirurgicznego w znieczuleniu podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nie należy zamieniać z innymi heparynami drobnocząsteczkowymi takimi jak nadroparyna, tinzaparyna lub dalteparyna
 • stwierdzona reakcja na heparynę
 • wszczepiona zastawka serca
 • zapalenie wsierdzia
 • wrzody żołądka
 • przebyty udar mózgu
 • nadciśnienie tętnicze
 • cukrzyca lub retinopatia cukrzycowa
 • niedawny zabieg chirurgiczny oka lub mózgu
 • podeszły wiek (powyżej 65 lat), a zwłaszcza powyżej 75 lat
 • choroby nerek
 • choroby wątroby
 • niedowaga lub nadwaga
 • podwyższone stężenie potasu we krwi
 • stosowanie leków mogących powodować krwawienia
 • problemy z kręgosłupem lub przebyta operacja kręgosłupa
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • krwawienie
 • podwyższona aktywność enzymów wątrobowych

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększona skłonność do powstawania zasinień
 • różowe plamy na skórze, zwłaszcza w miejscach wkłucia
 • pokrzywka
 • swędzenie i zaczerwienie skóry
 • zasinienie lub ból w miejscu wstrzyknięcia
 • zmniejszona liczba czerwonych krwinek
 • zwiększona ilość płytek krwi
 • bóle głowy
Możliwe interakcje z
 • warfaryną
 • aspiryną
 • klopidogrelem
 • innymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • dekstranem we wstrzyknięciach
 • ibuprofenem
 • diklofenakiem
 • ketorolakiem
 • innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • prednizolonem
 • deksametazonem
 • lekami przeciwastmatycznymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów
 • lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi
Ciąża

Lek Clexane może być stosowany u kobiet w ciąży. Pacjentka w ciąży i z mechaniczną zastawką serca powinna omówić kwestię stosowania leku z lekarzem.

Karmienie piersią

Kobiety, które karmią piersią lub zamierzają karmić piersią, powinny zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Clexane.

Dzieci

Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku Clexane u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Clexane nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Clexane?

Lek Clexane zawiera substancję czynną enoksaparynę sodową, która jest heparyną drobnocząsteczkową o działaniu przeciwzakrzepowym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Clexane?

Clexane jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w:

 • leczeniu zakrzepów już istniejących
 • zapobieganiu tworzenia się zakrzepów we krwi pacjenta w następujących przypadkach: przed oraz po zabiegu chirurgicznym, oraz w przebiegu krótkotrwałej choroby, gdy pacjent nie będzie w stanie poruszać się przez pewien czas
 • zapobieganiu tworzenia się zakrzepów w niestabilnej dławicy piersiowej lub po przebytym zawale serca
 • zapobieganiu tworzenia się skrzepów w rurkach dializatora

Dawkowanie

Jak stosować lek Clexane?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz podejmuje decyzję o ilości leku Clexane, jaką ma przyjmować pacjent. Ilość ta jest uzależniona od przyczyny stosowania leku.

W przypadku chorób nerek pacjent może otrzymać mniejszą ilość leku Clexane.

Leczenie zakrzepów występujących we krwi pacjenta:

 • zazwyczaj stosowana dawka wynosi 150 j.m. (1,5 mg) na kilogram masy ciała raz dziennie lub 100 j.m. (1 mg) na kilogram masy ciała dwa razy na dobę

Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów we krwi pacjenta w trakcie zabiegu chirurgicznego lub w okresie ograniczonych możliwości poruszania się z powodu choroby:

 • dawka zależy od ryzyka powstawania zakrzepu i wynosi 2000 j.m. (20 mg) lub 4000 j.m. (40 mg) na dzień
 • w przypadku zaplanowanego zabiegu chirurgicznego pierwsze wstrzyknięcie zazwyczaj wykonuje się 2 godziny lub 12 godzin przed zabiegiem
 • u pacjentów z ograniczoną możliwością poruszania się z powodu choroby stosuje się dawkę 4000 j.m. (40 mg) na dzień

Zapobieganie tworzenia się zakrzepów u pacjentów po zawale mięśnia sercowego typu NSTEMI:

 • zazwyczaj stosuje się leku w dawce 100 j.m. (1 mg) na kilogram masy ciała co 12 godzin
 • lekarz może dodatkowo zalecić pacjentowi przyjmowanie również aspiryny

Zapobieganie tworzenia się zakrzepów u pacjentów po zawale mięśnia sercowego typu STEMI u osób w wieku poniżej 75 lat:

 • dawka początkowa to 3000 j.m. (30 mg) podana we wstrzyknięciu dożylnym
 • jednocześnie podaje się lek we wstrzyknięciu podskórnym, zazwyczaj w dawce 100 j.m. (1 mg) na kilogram masy ciała co 12 godzin
 • lekarz może dodatkowo zalecić pacjentowi przyjmowanie również aspiryny

Zapobieganie tworzenia się zakrzepów u pacjentów po zawale mięśnia sercowego typu STEMI u osób w wieku powyżej 75 lat:

 • zazwyczaj stosowana dawka leku to 75 j.m. (0,75 mg) na kilogram masy ciała co 12 godzin
 • maksymalna ilość leku Clexane w pierwszych dwóch dawkach wynosi 7500 j.m. (75 mg)

Pacjenci poddawani zabiegowi przezskórnej interwencji wieńcowej (tzw. PCI):

 • lekarz może zadecydować o dożylnym podaniu dodatkowej dawki leku Clexane przed zabiegiem przezskórnej interwencji wieńcowej

Zapobieganie tworzeniu się skrzepów krwi w rurkach dializatora:

 • zazwyczaj stosowana dawka to 100 j.m. (1 mg) na kilogram masy ciała 
 • lek wstrzykuje się do rurki odprowadzającej krew z organizmu w chwili rozpoczęcia sesji dializy - ilość ta zazwyczaj wystarcza na 4-godzinną sesję dializacyjną
 • w razie konieczności lekarz może zadecydować o podaniu dodatkowej dawki 50 j.m. do 100 j.m. (0,5 do 1 mg) na kilogram masy ciała

 

Przed samodzielnym zastosowaniem leku należy zapoznać się z instrukcją wykonania wstrzyknięcia zamieszczoną w ulotce dołączonej do leku.

 

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku Clexane

W przypadku przyjęcia zbyt dużej lub zbyt małej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą, nawet jeśli nie występują żadne niepożądane objawy. W razie przypadkowego wstrzyknięcia lub połknięcia leku przez dziecko należy niezwłocznie zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Pominięcie dawki leku Clexane

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej. Nie należy stosować podwójnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Clexane

W przypadku przerwania stosowania leku może wytworzyć się bardzo niebezpieczny zakrzep krwi.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Clexane należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Clexane?

Nie stosować leku Clexane jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na enoksaparynę sodową lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pacjent ma uczulenie na heparynę lub inne heparyny drobnocząsteczkowe, takie jak nadroparyna, tinzaparyna lub dalteparyna
 • u pacjenta stwierdzono reakcję na heparynę, która spowodowała istotny spadek liczby krwinek odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi (płytek krwi) w okresie ostatnich 100 dni
 • we krwi pacjenta występują przeciwciała przeciwko enoksaparynie
 • u pacjenta występuje nasilone krwawienie lub stan medyczny związany z podwyższonym ryzykiem krwawienia (wrzody żołądka, niedawno przebyty zabieg chirurgiczny mózgu lub oka lub niedawno przebyty udar krwotoczny)
 • pacjent stosuje lek Clexane w leczeniu zakrzepów krwi a planowane jest wykonanie w ciągu 24 godzin nakłucia lędźwiowego bądź zabiegu chirurgicznego w znieczuleniu podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku Clexane i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • krwawienia nieustępujące samoistnie
 • oznaki nadmiernego krwawienia, takie jak osłabienie, męczliwość, bladość, zawroty i bóle głowy, niewyjaśnione poty
 • oznaki zablokowania naczynia krwionośnego przez zakrzep krwi, takie jak kurczowy ból, zaczerwienienie, zwiększona ciepłota, obrzęk jednej z kończyn dolnych świadczące o zakrzepicy żył głębokich lub duszność, ból w klatce piersiowej, omdlenie, odkrztuszanie krwi świadczące o zatorowości płucnej
 • bolesna wysypka lub ciemnoczerwone plamy na skórze nieustępujące po uciśnięciu

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • krwawienie
 • podwyższona aktywność enzymów wątrobowych

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

 • większa niż zwykle skłonność do powstawania zasinień - może to być spowodowane obniżeniem liczby płytek krwi
 • różowe plamy na skórze - zmiany te są bardziej prawdopodobne w miejscach wykonywania wstrzyknięć leku Clexane
 • wysypka skórna (pokrzywka)
 • swędząca, zaczerwieniona skóra
 • zasinienie lub ból w miejscu wstrzyknięcia
 • obniżona liczba krwinek czerwonych
 • podwyższona liczba płytek krwi
 • bóle głowy

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

 • nagły nasilony ból głowy - może to być oznaka krwawienia do mózgu
 • uczucie tkliwości i obrzęku w żołądku - może to być oznaka krwawienia do żołądka
 • duże, czerwone zmiany skórne o nieregularnym kształcie, z pęcherzami lub bez pęcherzy
 • podrażnienie skóry (miejscowe podrażnienie)
 • pacjent może zauważyć zażółcenie skóry lub oczu oraz ciemniejsze zabarwienie moczu - może to wskazywać na choroby wątroby

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów):

 • ciężka reakcja alergiczna - objawy takiej reakcji mogą obejmować: wysypkę, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka
 • podwyższony poziom potasu we krwi - jest to bardziej prawdopodobne u osób z chorobami nerek lub z cukrzycą. Lekarz może to sprawdzić, wykonując badanie krwi
 • podwyższona liczba eozynofili we krwi - lekarz może to sprawdzić, wykonując badanie krwi
 • wypadanie włosów
 • osteoporoza (stan, w którym kości są bardziej podatne na złamania) po długotrwałym stosowaniu leku
 • mrowienie, drętwienie i osłabienie mięśni (zwłaszcza w dolnej części ciała) po wykonaniu nakłucia lędźwiowego lub znieczulenia podpajęczynówkowego
 • utrata kontroli nad pęcherzem lub wypróżnieniami (stan, w którym pacjent nie jest w stanie kontrolować, kiedy ma udać się do toalety)
 • stwardnienie lub guzek w miejscu wstrzyknięcia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Clexane należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leku Clexane nie należy zamieniać z innymi heparynami drobnocząsteczkowymi takimi jak nadroparyna, tinzaparyna lub dalteparyna. Wynika to z faktu, iż nie są one dokładnie takie same, różnią się aktywnością oraz instrukcją stosowania.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Clexane należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono reakcję na heparynę, która spowodowała duży spadek liczby krwinek odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi (płytek krwi)
 • pacjentowi wszczepiono zastawkę serca
 • pacjent ma zapalenie wsierdzia (zakażenie błony wyściełającej od wewnątrz serce)
 • pacjent miał lub ma wrzody żołądka
 • pacjent niedawno przebył udar mózgu
 • pacjent ma nadciśnienie tętnicze
 • pacjent ma cukrzycę lub występują u niego problemy dotyczące naczyń krwionośnych w oku spowodowane przez cukrzycę (tak zwana retinopatia cukrzycowa)
 • pacjent niedawno przebył zabieg chirurgiczny oka lub mózgu
 • pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat), a zwłaszcza jeśli jest w wieku powyżej 75 lat
 • u pacjenta występują choroby nerek
 • u pacjenta występują choroby wątroby
 • pacjent ma niedowagę lub nadwagę
 • u pacjenta występuje podwyższone stężenie potasu we krwi (można to sprawdzić w badaniu laboratoryjnym krwi)
 • pacjent aktualnie stosuje leki, które mogą powodować krwawienia
 • pacjent ma problemy z kręgosłupem lub przeszedł operację kręgosłupa

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clexane a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Clexane można stosować w okresie ciąży jedynie wówczas, gdy lekarz ustali, iż jest to wyraźnie potrzebne.

U kobiet w ciąży i z mechaniczną zastawką serca może występować podwyższone ryzyko powstawania zakrzepów krwi. Lekarz powinien omówić z pacjentką tę kwestię.

W przypadku planowania znieczulenia zewnątrzoponowego zaleca się uprzednie odstawienie leczenia enoksaparyną sodową.

Clexane a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Wchłanianie enoksaparyny po przyjęciu doustnym jest mało prawdopodobne. Jednak, jako środek ostrożności, należy zalecić unikanie karmienia piersią w czasie stosowania produktu leczniczego Clexane

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza o stosowanych lekach takich jak:

 • warfaryna – lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi
 • aspiryna, klopidogrel lub inne leki stosowane w celu zapobiegania tworzenia się zakrzepów krwi
 • wstrzyknięcia dekstranu – stosowanego jako preparat krwiozastępczy
 • ibuprofen, diklofenak, ketorolak lub inne leki określane jako niesteroidowe leki przeciwzapalne, które stosuje się w leczeniu bólu i obrzęku w zapaleniu stawów
 • prednizolon, deksametazon lub inne leki stosowane w leczeniu astmy, reumatoidalnego zapalenia stawów oraz w innych schorzeniach
 • leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak sole potasu, leki moczopędne, niektóre leki stosowane w chorobach serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clexane a alkohol

Brak danych.

Clexane a prowadzenie pojazdów

Lek Clexane nie nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Clexane?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • leku nie należy zamrażać
 • należy przechowywać lek w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Clexane a ciąża
Clexane a karmienie piersią
Interakcje
Clexane a alkohol
Clexane a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo