Kategorie

Clindamycin - MIP (Clindamycinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Clindamycin - MIP?

Lek Clindamycin - MIP zawiera klindamycynę, która jest antybiotykiem z grupy linkozamidów. W zależności od wrażliwości danego drobnoustroju i stężenia antybiotyku klindamycyna działa bakteriostatycznie lub bakteriobójczo. Występuje w postaci tabletek powlekanych lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji.

Podstawowe informacje

NazwaClindamycin - MIP
Nazwa międzynarodowaClindamycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 300 mg
 • 600 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Klindamycyna

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • mannitol
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • krospowidon
 • eudragit
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane 300 mg:

 • 6 tabletek
 • 12 tabletek
 • 16 tabletek
 • 30 tabletek

Tabletki powlekane 600 mg:

 • 6 tabletek
 • 12 tabletek
 • 16 tabletek
 • 30 tabletek
 • 32 tabletki
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zakażenia kości i stawów
 • zakażenia ucha, nosa oraz gardła
 • zakażenia w obrębie zębów i odzębowe zapalenia kości szczęki i żuchwy
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej
 • zakażenia w obrębie miednicy oraz żeńskich narządów płciowych
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • płonica
Przeciwwskazania

Uczulenie na klindamycynę lub linkomycynę, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia przewodnictwa nerwowo - mięśniowego, np. myasthenia gravis i choroba Parkinsona
 • pacjent wcześniej chorował na choroby żołądka i jelit, np. zapalenie jelita grubego

oraz inne (patrz: poniżej).

Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • ból brzucha
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka o lekkim przebiegu
Możliwe interakcje z
 • antybiotykami makrolidowymi, np. erytromycyną z powodu antagonistycznego działania obserwowanego in vitro
 • środkami zwiotczającymi, np. eterem, tubokuraryną czy halogenkiem pankuroniowym (dochodzi do nasilenia działania tych środków)
Ciąża

W badaniach przeprowadzonych u ludzi nie potwierdzono działania teratogennego leku. Lekarz powinien jednak starannie rozważyć korzyści i ryzyko wynikające ze stosowania klindamycyny podczas ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz powinien starannie rozważyć korzyści i ryzyko wynikające ze stosowania klindamycyny podczas karmienia piersią.

Dzieci

Tabletki powlekane nie są odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 5 - 6 lat, które mogą mieć trudności z połknięciem leku, a roztwór do wstrzykiwań i infuzji może być podawany od 4. tygodnia życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Ten lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Clindamycin - MIP?

Lek Clindamycin - MIP zawiera klindamycynę, która jest antybiotykiem z grupy linkozamidów. W zależności od wrażliwości danego drobnoustroju i stężenia antybiotyku działa ona bakteriostatycznie lub bakteriobójczo. Stosowana jest w zakażeniach wywołanych przez bakterie wrażliwe na klindamycynę. Występuje w postaci tabletek powlekanych lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Clindamycin - MIP?

 • w zakażeniach kości i stawów
 • w zakażeniach ucha, nosa oraz gardła
 • w zakażeniach w obrębie zębów i odzębowe zapalenia kości szczęki i żuchwy
 • w zakażeniach dolnych dróg oddechowych
 • w zakażeniach w obrębie jamy brzusznej
 • w zakażeniach w obrębie miednicy oraz żeńskich narządów płciowych
 • w zakażeniach skóry i tkanek miękkich
 • w płonicy

Dawkowanie

Jak stosować lek Clindamycin - MIP?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki powlekane:

Dzieci

W zależności od stopnia ciężkości i lokalizacji zakażenia u dzieci w wieku powyżej 5 lat stosuje się od 8 mg do 25 mg klindamycyny na kilogram masy ciała.

Dawkę dobową podaje się w 3 lub 4 dawkach podzielonych.

Tabletki powlekane nie są odpowiednie do stosowania u dzieci w wieku poniżej 5 - 6 lat, które mogą mieć trudności z połknięciem leku. W przypadku podawania dzieciom klindamycyny w postaci tabletek powlekanych występuje problem precyzyjnego dawkowania.

Dorośli

W zależności od stopnia ciężkości i lokalizacji zakażenia u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat stosuje się od 600 mg do 1,8 g klindamycyny na dobę.

Dawkę dobową podaje się w 3 lub 4 dawkach podzielonych.

W razie konieczności zastosowania dawki mniejszej niż 1,2 g na dobę oraz u dzieci poniżej 14 lat należy zastosować lek z mniejszą ilością substancji czynnej.

Sposób podawania

Tabletki powlekane Clindamycin - MIP należy połknąć bez ich rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu, np. szklanką wody. Lek można przyjmować niezależnie od posiłku.

Lek Clindamycin - MIP należy zażywać za każdym razem o tej samej porze.

Lekarz zleci, jak długo należy stosować Clindamycin - MIP. Nie należy przerywać leczenia przed zakończeniem terapii, ponieważ wówczas działanie leku może być nieskuteczne.

Dawkowanie leku Clindamycin - MIP u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby

U pacjentów ze średnio ciężką lub ciężką niewydolnością wątroby zmniejszenie dawki nie jest zazwyczaj konieczne, jeśli klindamycyna podawana jest co 8 godzin. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lekarz zleci kontrolowanie stężenia leku w osoczu krwi. W zależności od wyników badań może być konieczne zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami.

U pacjentów z lekką lub średnio ciężką niewydolnością nerek zmniejszenie dawki nie jest konieczne, jednak u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub bezmoczem, lekarz zleci kontrolowanie stężenia leku w osoczu krwi. W zależności od wyników badań może być konieczne zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami od 8 do 12 godzin.

Dawkowanie leku Clindamycin - MIP u pacjentów poddawanych hemodializie

Hemodializa nie usuwa klindamycyny z krwi, dlatego też dodatkowe dawki przed rozpoczęciem dializy lub po dializie nie są konieczne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clindamycin - MIP

Nieznane są objawy przedawkowania i zatrucia klindamycyną. W przypadku przedawkowania leku w tabletkach powlekanych zalecane jest płukanie żołądka. Klindamycyny nie można usunąć z krwi poprzez dializę bądź dializę otrzewnową. Nie poznano również specyficznego antidotum.

W razie przyjęcia dawki leku większej niż zalecana należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Clindamycin - MIP

Zazwyczaj jednorazowe opuszczenie pojedynczej dawki leku nie powoduje objawów chorobowych. Leczenie należy kontynuować bez zmian w schemacie leczenia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Lek Clindamycin - MIP działa jednak skutecznie tylko wtedy, gdy przyjmowany jest regularnie.

Przerwanie stosowania leku Clindamycin - MIP

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Clindamycin - MIP?

Leku Clindamycin - MIP nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na klindamycynę lub linkomycynę, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Clindamycin - MIP może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występują (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • ból brzucha
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka o lekkim przebiegu

Rzadko występują (u 1 do 10 na 10000 pacjentów):

 • odropodobna wysypka
 • swędzenie
 • pokrzywka
 • małopłytkowość
 • eozynofilia, neutropenia, granulocytopenia
 • przemijające niewielkie podwyższenie aminoptransferaz w surowicy
 • blokada nerwowo-mięśniowa

Bardzo rzadko występują (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • rzekomobłoniaste zapalenie jelit
 • obrzęki, gorączka polekowa, rumień wielopostaciowy, zespół Lyella, wstrząs anafilaktyczny
 • przemijające zapalenie wątroby z żółtaczką cholestatyczną
 • świąd, złuszczające i pęcherzowe zapalenie skóry
 • zapalenie pochwy
 • zapalenie wielostawowe
 • zmiany smaku i zapachu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Clindamycin - MIP należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, gdy:

 • u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby
 • u pacjenta występują zaburzenia przewodnictwa nerwowo - mięśniowego, np. myasthenia gravis i choroba Parkinsona
 • pacjent wcześniej chorował na choroby żołądka i jelit, np. zapalenie jelita grubego

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe sytuacje dotyczą przypadków występujących w przeszłości.

W trakcie długotrwałego (powyżej 3 tygodni) przyjmowania leku wskazana jest okresowa kontrola obrazu krwi, czynności nerek oraz wątroby.

Długotrwałe i wielokrotne przyjmowanie klindamycyny może prowadzić do zakażenia i nadmiernego rozwoju opornych bakterii lub drożdżaków, szczególnie w obrębie skóry lub błon śluzowych.

Jeśli w okresie stosowania leku pojawi się biegunka, zwłaszcza ciężka lub uporczywa, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit, wywołanego toksynami nadmiernie namnożonych w jelicie bakterii Clostridium difficile. Lekarz zleci odpowiednie leczenie. W lżejszych przypadkach wystarczy odstawić lek Clindamycin - MIP, w cięższych może być konieczne wprowadzenie antybiotyku lub chemioterapeutyku oraz w razie konieczności odpowiednie leczenie objawowe. Przeciwwskazane są natomiast leki hamujące perystaltykę jelit.

W przypadku wstrząsu anafilaktycznego należy zaprzestać przyjmowania leku i zapewnić odpowiednią pomoc medyczną, np. adrenomimetyki, leki antyhistaminowe, kortykosteroidy lub w razie konieczności zastosować oddech kontrolowany.

Klindamycynę zazwyczaj można stosować u pacjentów uczulonych na penicylinę. Występowanie reakcji alergicznych na klindamycynę u osób, które są uczulone na penicylinę (alergia krzyżowa), zwykle nie występuje z powodu strukturalnych różnic między obiema substancjami. W niektórych jednak przypadkach obserwowano anafilaksję podczas leczenia klindamycyną pacjentów z uczuleniem na penicylinę. Pacjent z alergią na penicylinę powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem leczenia klindamycyną.

Klindamycyny nie należy przyjmować w ostrych wirusowych zakażeniach dróg oddechowych.

Klindamycyna nie osiąga stężenia terapeutycznego w płynie mózgowo - rdzeniowym, dlatego leku nie należy stosować w leczeniu zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clindamycin - MIP a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W badaniach przeprowadzonych u ludzi nie potwierdzono działania teratogennego leku. Lekarz powinien jednak starannie rozważyć korzyści i ryzyko wynikające ze stosowania klindamycyny podczas ciąży.

Clindamycin - MIP a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz powinien starannie rozważyć korzyści i ryzyko wynikające ze stosowania klindamycyny podczas karmienia piersią.

Klindamycyna przenika do mleka kobiecego. U noworodka karmionego piersią może dojść do nadwrażliwości, biegunki, a także zakażenia drożdżakami.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio oraz o lekach, które pacjent planuje zażywać

 • klindamycyny nie należy przyjmować jednocześnie z antybiotykami makrolidowymi, np. erytromycyną z powodu antagonistycznego działania obserwowanego in vitro. Drobnoustroje oporne na linkomycynę wykazują również oporność na klindamycynę, czyli tak zwaną oporność krzyżową
 • klindamycyna wykazuje właściwości hamowania przewodnictwa nerwowo - mięśniowego, co może wzmacniać działanie środków zwiotczających (np. eteru, tubokuraryny czy halogenku pankuroniowego). Podczas operacji wykonywanych z zastosowaniem takich środków może dojść do sytuacji zagrożenia życia pacjenta
 • skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych (hormonalnych) podczas równoczesnego przyjmowania klindamycyny nie jest potwierdzona, dlatego w czasie leczenia klindamycyną należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji

Clindamycin - MIP a alkohol

Brak danych.

Clindamycin - MIP a prowadzenie pojazdów

Ten lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Clindamycin - MIP?

Tabletki powlekane:

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C
 • nie stosować tego leku jeśli zauważy się, że tabletki ulegną przebarwieniu na kolor żółtobrązowy

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego