Poradnik
Clopidix (Clopidogrelum)

Clopidix (Clopidogrelum)

Clopidix jest to lek, którego substancją czynną jest klopidogrel. Należy do grupy leków przeciwpłytkowych. Wykazuje działanie przeciwzakrzepowe. Clopidix stosowany jest u osób dorosłych, aby zapobiec tworzeniu się w stwardniałych miażdżycowo naczyniach krwionośnych (tętnicach) zakrzepów (skrzeplin), które mogą prowadzić do wystąpienia zdarzeń związanych z miażdżycą tętnic, takich jak: udar mózgu, atak serca lub zgon.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaClopidix
Nazwa międzynarodowaClopidogrelum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

75 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Klopidogrel

Skład - substancje pomocnicze

Otoczka:

 • hypromeloza
 • laktoza jednowodna
 • makrogol 3350
 • dwutlenek tytanu
 • triacetyna

Rdzeń:

 • kwas stearynowy
 • olej roślinny uwodorniony
 • skrobia żelowana 1500
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • mannitol 200 SD
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 84 tabletki
Działanie / właściwości

Przeciwzakrzepowe

Zastosowanie
 • profilaktyka przeciwzakrzepowa w miażdżycy
 • profilaktyka powikłań zakrzepowych w miażdżycy: zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny, ostry zespół wieńcowy, miażdżyca tętnic obwodowych
 • profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych w migotaniu przedsionków
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężkie zaburzenie czynności wątroby
 • czynne patologiczne krwawienie, takie jak wrzód trawienny lub krwotok wewnątrzczaszkowy
 • okres karmienia piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko krwawienia z powodu choroby lub urazu
 • jeśli u pacjenta w ostatnim czasie przeprowadzono lub planuje się przeprowadzić zabieg chirurgiczny (również stomatologiczny)
 • jeśli u pacjenta zdiagnozowano świeżo przebyty (w ciągu ostatnich 7 dni) udar niedokrwienny
 • jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek
 • alergia na składniki preparatu, w tym substancje pomocnicze
 • alergiczne reakcje krzyżowe na inne tienopirydyny (np. prasugrel, tyklopidyna)
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • gorączka
 • zaburzenia wątroby
 • obrzęk ust
 • reakcje alergiczne
 • krwawienie: w żołądku, jelitach, z nosa, siniak, krwiak, krwiomocz
 • bóle brzucha
 • biegunka
 • niestrawność
 • zgaga
Możliwe interakcje z
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
 • heparyną lub innymi preparatami zmniejszającymi krzepliwość krwi podawanymi w postaci iniekcji
 • omeprazolem, esomeprazolem
 • flukonazolem, worykonazolem, cyprofloksacyną, chloramfenikolem
 • karbamazepiną, okskarbamazepiną
 • tyklopidyną i innymi lekami przeciwpłytkowymi
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) np. fluoksetyna, fluwoksamina
 • moklobemidem
 • lekami przeciw retrowirusowymi stosowanymi w zakażeniu HIV
Ciąża

Leku Clopidix nie zaleca się stosować u kobiet w ciąży. 

Karmienie piersią

Leku Clopidix nie zaleca się stosować u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Leku Clopidix nie można stosować u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wywiera istotnego wpływu na sprawność psychofizyczną oraz zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Clopidix?

Lek Clopidix zawiera w swoim składzie klopidogrel, który jest inhibitorem agregacji płytek krwi. Płytki krwi to małe ciałka, które zlepiają się (ulegają agregacji) podczas procesu krzepnięcia krwi. Klopidogrel blokuje skupianie i zlepianie się płytek krwi i dzięki temu zmniejsza się ryzyko tworzenia zakrzepów krwi. Zapobiega tworzeniu się skrzeplin w stwardniałych miażdżycowo tętnicach i tym samym zapobiega atakowi serca lub udarowi mózgu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Clopidix?

Lek Clopidix stosuje się w profilaktyce przeciwzakrzepowej gdy u pacjenta:

 • występuje stwardnienie tętnic, zwane miażdżycą tętnic
 • wystąpił atak serca, udar mózgu lub występuje stan zwany chorobą tętnic obwodowych
 • wystąpił silny ból w klatce piersiowej, zwany "niestabilna dławica piersiowa" lub zawał mięśnia sercowego
 • występuje nieregularne bicie serca, tzw. "migotanie przedsionków"

Dawkowanie

Jak stosować lek Clopidix?

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Clopidix to jedna tabletka 75 mg/ dobę. Lek należy przyjmować doustnie o stałej porze dnia, z posiłkiem lub niezależnie od niego.

U pacjentów z migotaniem przedsionków:

Klopidogrel należy podawać w dawce pojedynczej 75 mg/ dobę, równocześnie należy rozpocząć oraz kontynuować stosowanie kwasu acetylosalicylowego (ASA) w dawce 75 mg - 100 mg/ dobę.

U pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym:

 • bez uniesienia odcinka ST:

leczenie klopidogrelem należy rozpocząć od pojedynczej dawki nasycającej 300 mg i następnie kontynuować dawkę 75 mg raz na dobę (z kwasem acetylosalicylowym (ASA) w dawce 75 mg do 325 mg/ dobę)

Podawanie większej dawki ASA niż 100 mg wiąże się ze zwiększonym ryzykiem krwawień. 

 • z uniesieniem odcinka ST:

leczenie klopidogrelem należy rozpocząć od dawki nasycającej 300 mg, a następnie podawać dawkę 75 mg/ dobę w skojarzeniu z ASA oraz lekami trombolitycznymi lub bez leków trombolitycznych

U pacjentów powyżej 75 roku życia

Leczenie klopidogrelem należy rozpocząć bez podawania dawki nasycającej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clopidix

Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym z powodu wystąpienia zwiększonego ryzyka krwawienia.

Pominięcie zastosowania leku Clopidix

Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku Clopidix, ale przypomni sobie o tym fakcie w ciągu 12 godzin od czasu, kiedy zwykle ją stosuje, powinien niezwłocznie zażyć lek, a następną dawkę zażyć o zwykłej porze.

Jeśli pacjent zapomni przyjąć lek przez dłużej niż 12 godzin, powinien zażyć następną pojedynczą dawkę o zwykłej porze dnia. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Clopidix

Nie należy przerywać leczenia chyba, że jest to zalecenie lekarza. Przed przerwaniem należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Clopidix?

Leku Clopidix nie należy stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy, który powoduje obecnie krwawienie, taki jak wrzód żołądka lub krwawienie wewnątrz mózgu
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Clopidix może powodować skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Clopidix i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • gorączka, objawy zakażenia lub uczucie skrajnego zmęczenia, może to być spowodowane rzadko występującym zmniejszeniem liczby niektórych krwinek
 • zaburzenia czynności wątroby, takie jak zażółcenie skóry i (lub) oczu (żółtaczka), związane lub nie z krwawieniem, pojawiającym się pod skórą w postaci czerwonych punktowych plamek i (lub) stanem dezorientacji
 • obrzęk jamy ustnej lub zaburzenia skóry, takie jak wysypki, świąd i pęcherze skórne, mogące być objawami reakcji alergicznych

Najczęstszym działaniem niepożądanym podczas stosowania leku jest krwawienie i może ono wystąpić jako krwawienie w żołądku, jelitach, z nosa, siniak, krwiak, krwiomocz.

Jeśli wystąpi wydłużone krwawienie podczas stosowania leku Clopidix należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane:

Często (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • bóle brzucha
 • biegunka
 • niestrawność
 • zgaga

Niezbyt często (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • ból i zawroty głowy
 • parestezje (nieprawidłowe wrażenia dotykowe)
 • wrzód żołądka lub dwunastnicy
 • nudności i wymioty
 • zaparcia
 • nadmiar gazów w żołądku lub jelitach
 • wzdęcia z oddawaniem gazów
 • wysypki
 • świąd

Rzadko (u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • krwotok pozaotrzewnowy

Bardzo rzadko (u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • żółtaczka
 • silne bóle brzucha z lub bez bólu pleców
 • gorączka
 • trudności w oddychaniu czasami skojarzone z kaszlem
 • reakcje alergiczne
 • obrzęk ust
 • pęcherze skórne
 • alergia skórna
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • stan dezorientacji
 • omamy
 • bóle stawów
 • bóle mięśniowe
 • zaburzenia smaku lub utrata smaku
 • ciężki krwotok
 • krwotok z ran operacyjnych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli którakolwiek poniżej przedstawiona sytuacja dotyczy pacjenta, to przed rozpoczęciem przyjmowania leku Clopidix należy poinformować o tym lekarza:

 • u pacjenta występują zaburzenia hematologiczne i krwawienia: stany chorobowe powodujące wewnętrzne krwawienia np. wrzód żołądka, krwawienie wewnątrz narządów, stawów, tkanek
 • ostatnio pacjent doznał ciężkiego urazu
 • ostatnio u pacjenta wykonano zabieg chirurgiczny (włącznie ze stomatologicznym)
 • planowany jest w ciągu w następnych siedmiu dni zabieg chirurgiczny (włącznie ze stomatologicznym)
 • u pacjenta stwierdzono zakrzep w tętnicy mózgu (udar niedokrwienny), który wystąpił w ciągu ostatnich siedmiu dni
 • u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby, ponieważ dane na temat bezpieczeństwa stosowania są ograniczone
 • u pacjenta stwierdzono zakrzepową plamicę małopłytkową, która objawia się gorączką oraz siniakami pod skórą, pojawiającymi się w postaci czerwonych, punktowych plamek występujących z lub bez niedającego się wyjaśnić uczucia skrajnego zmęczenia, stanem dezorientacji, zażółceniem skóry lub oczu (żółtaczka)
 • u pacjenta w przeszłości stwierdzono krzyżowe reakcje alergiczne na inne tienopirydyny (np. prasugrel, tyklopidyna)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clopidix a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Clopidix należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Leku nie zaleca się stosować u kobiet w ciąży.

Clopidix a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie można stosować u kobiet karmiących piersią.

Badania na zwierzętach wykazały przenikanie klopidogrelu do mleka. Nie jest wiadomo, czy klopidogrel przenika do mleka ludzkiego, dlatego należy przerwać karmienie piersią w trakcie stosowania leku Clopidix.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leku Clopidix z:

 • innymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, stosowanymi w celu hamowania procesu krzepnięcia krwi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
 • kwasem acetylosalicylowym (ASA)
 • heparyną lub innymi lekami podawanymi we wstrzyknięciach stosowanych w celu zmniejszenia krzepliwości krwi
 • lekami trombolitycznymi
 • flukonazolem, worykonazolem, cyprofloksacyną, chloramfenikolem
 • lekami przeciwpadaczkowymi: karbamazepiną, okskarbamazepiną
 • tyklopidyną i innymi lekami przeciwpłytkowymi
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) np. fluoksetyna, fluwoksamina
 • moklobemidem, stosowanym w leczeniu depresji
 • lekami przeciwretrowirusowmi stosowanymi w leczeniu zakażenia HIV

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clopidix a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem Clopidix a alkoholem.

Clopidix a prowadzenie pojazdów

Lek nie wywiera istotnego wpływu na sprawność psychofizyczną oraz zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Clopidix?

Lek Clopidix należy:

 • przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C
 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • chronić od wilgoci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Clopidix a ciąża
Clopidix a karmienie piersią
Interakcje
Clopidix a alkohol
Clopidix a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo