Poradnik
projekt opalanie
Clopidogrel Apotex (Clopidogrelum)

Clopidogrel Apotex (Clopidogrelum)

Lek Clopidogrel Apotex zawiera substancję czynną klopidogrel, która należy do grupy leków przeciwpłytkowych. Leki z tej grupy wykazują działanie przeciwzakrzepowe.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaClopidogrel Apotex
Nazwa międzynarodowaClopidogrelum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

75 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Klopidogrel

Skład - substancje pomocnicze
 • hydroksypropyloceluloza
 • mannitol
 • krospowidon (typ A)
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • makrogol 6000
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kwas stearynowy
 • talk
 • hypromeloza
 • laktoza jednowodna
 • triacetyna
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żelaza czerwony
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 84 tabletki
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwzakrzepowe

Zastosowanie
 • profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów z miażdżycą tętnic
 • profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów, u których wystąpił atak serca, udar mózgu lub występuje stan zwany chorobą tętnic obwodowych
 • profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów, u których wystąpił silny ból w klatce piersiowej, zwany "niestabilną dławicą piersiową" lub zawał mięśnia sercowego
 • profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów, u których występuje nieregularne bicie serca, tzw. "migotanie przedsionków"
Przeciwwskazania
 • uczulenie na klopidogrel lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężkie zaburzenie czynności wątroby
 • czynne patologiczne krwawienie, takie jak wrzód trawienny lub krwotok wewnątrzczaszkowy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia z powodu choroby lub urazu
 • przeprowadzono w ostatnim czasie lub planuje się przeprowadzić zabieg chirurgiczny (również stomatologiczny)
 • zdiagnozowany świeżo przebyty (w ciągu ostatnich 7 dni) udar niedokrwienny mózgu
 • choroba wątroby lub nerek
 • alergiczne reakcje krzyżowe na inne tienopirydyny (np. prasugrel, tyklopidyna)
 • zakrzepowa plamica małopłytkowa
 • stosowanie leków zwiększających ryzyko wystąpienia krwawienia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • krwawienie występujące jako krwawienie w żołądku lub jelitach, siniak, krwiak, krwawienie z nosa lub krwiomocz

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle brzucha
 • biegunka
 • niestrawność 
 • zgaga
Możliwe interakcje z
 • innymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
 • heparyną lub innymi preparatami zmniejszającymi krzepliwość krwi podawanymi w iniekcji
 • omeprazolem, esomeprazolem
 • flukonazolem, worykonazolem
 • karbamazepiną
 • tyklopidyną i innymi lekami przeciwpłytkowymi
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) np. fluoksetyną, fluwoksaminą
 • moklobemidem
 • efawirenzem
 • repaglinidem
 • paklitakselem
Ciąża

Leku Clopidogrel Apotex nie zaleca się stosować u kobiet w ciąży. 

Karmienie piersią

Leku Clopidogrel Apotex nie zaleca się stosować u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Leku Clopidogrel Apotex nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Clopidogrel Apotex nie powinien wywierać istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Clopidogrel Apotex?

Lek Clopidogrel Apotex zawiera w swoim składzie klopidogrel, który jest inhibitorem agregacji płytek krwi. Płytki krwi to małe ciałka, które zlepiają się (ulegają agregacji) podczas procesu krzepnięcia krwi. Klopidogrel blokuje skupianie i zlepianie się płytek krwi i dzięki temu zmniejsza się ryzyko tworzenia zakrzepów krwi. Zapobiega tworzeniu się skrzeplin w stwardniałych miażdżycowo tętnicach i tym samym zapobiega atakowi serca lub udarowi mózgu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Clopidogrel Apotex?

Lek Clopidogrel Apotex stosuje się w profilaktyce przeciwzakrzepowej gdy u pacjenta:

 • występuje stwardnienie tętnic, zwane miażdżycą tętnic
 • wystąpił atak serca, udar mózgu lub występuje stan zwany chorobą tętnic obwodowych
 • wystąpił silny ból w klatce piersiowej, zwany "niestabilną dławicą piersiową" lub zawał mięśnia sercowego
 • występuje nieregularne bicie serca, tzw. "migotanie przedsionków"

Dawkowanie

Jak stosować lek Clopidogrel Apotex?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka leku Clopidogrel Apotex to jedna tabletka 75 mg/ dobę. Lek należy przyjmować doustnie o stałej porze dnia, z posiłkiem lub niezależnie od niego.

U pacjentów z migotaniem przedsionków:

 • klopidogrel należy podawać w dawce pojedynczej 75 mg/ dobę
 • równocześnie należy rozpocząć oraz kontynuować stosowanie kwasu acetylosalicylowego (ASA) w dawce 75 mg - 100 mg/ dobę

U pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem serca:

 • leczenie klopidogrelem należy rozpocząć od pojedynczej dawki nasycającej 300 mg i następnie kontynuować dawkę 75 mg raz na dobę

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clopidogrel Apotex

Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym z powodu wystąpienia zwiększonego ryzyka krwawienia.

Pominięcie zastosowania leku Clopidogrel Apotex

Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku Clopidogrel Apotex, ale przypomni sobie o tym fakcie w ciągu 12 godzin od czasu, kiedy zwykle ją stosuje, powinien niezwłocznie zażyć lek, a następną dawkę zażyć o zwykłej porze.

Jeśli pacjent zapomni przyjąć lek przez dłużej niż 12 godzin, powinien zażyć następną pojedynczą dawkę o zwykłej porze dnia. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Clopidogrel Apotex

Nie należy przerywać leczenia, chyba że jest to zalecenie lekarza. Przed przerwaniem należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Clopidogrel Apotex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Clopidogrel Apotex?

Leku Clopidogrel Apotex nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenie na klopidogrel lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • występowania u pacjenta stanu chorobowego, który powoduje obecnie krwawienie, takiego jak wrzód żołądka lub krwawienie wewnątrz mózgu
 • gdy pacjent cierpi na ciężką chorobę wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Clopidogrel Apotex może powodować skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Clopidogrel Apotex i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • gorączka, objawy zakażenia lub uczucie skrajnego zmęczenia, może to być spowodowane rzadko występującym zmniejszeniem liczby niektórych krwinek
 • zaburzenia czynności wątroby, takie jak zażółcenie skóry i (lub) oczu (żółtaczka), związane lub nie z krwawieniem, pojawiającym się pod skórą w postaci czerwonych punktowych plamek i (lub) stanem dezorientacji
 • obrzęk jamy ustnej lub zaburzenia skóry, takie jak wysypki, świąd i pęcherze skórne, mogące być objawami reakcji alergicznych

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • krwawienie występujące jako krwawienie w żołądku lub jelitach, siniak, krwiak, krwawienie z nosa lub krwiomocz

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle brzucha
 • biegunka
 • niestrawność 
 • zgaga

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • ból i zawroty głowy
 • wrzód żołądka
 • wymioty
 • nudności
 • zaparcia
 • nadmiar gazów w żołądku lub jelitach
 • wysypka
 • świąd
 • uczucie ścierpnięcia i drętwienia

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • powiększenie piersi u mężczyzn

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • żółtaczka
 • silne bóle brzucha z lub bez bólu pleców
 • gorączka
 • trudności w oddychaniu czasami skojarzone z kaszlem
 • reakcje alergiczne (np. uczucie gorąca z nagłym ogólnym dyskomfortem, aż do omdlenia)
 • obrzęk ust
 • pęcherze skórne
 • alergia skórna
 • owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej)
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • stan dezorientacji
 • omamy
 • bóle stawów
 • bóle mięśniowe
 • zaburzenia smaku lub utrata smaku
 • ciężki krwotok
 • krwotok z ran operacyjnych

Częstość nieznana:

 • reakcje nadwrażliwości z bólem w klatce piersiowej lub bólem brzucha

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Clopidogrel Apotex należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • ma zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia z powodu choroby lub urazu
 • przeszedł w ostatnim czasie lub ma zaplanowane przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego (również stomatologicznego)
 • ma zdiagnozowany świeżo przebyty (w ciągu ostatnich 7 dni) udar niedokrwienny mózgu
 • cierpi na choroby wątroby lub nerek
 • ma alergiczne reakcje krzyżowe na inne tienopirydyny (np. prasugrel, tyklopidyna)
 • ma stwierdzoną zakrzepową plamicę małopłytkową
 • stosuje leki zwiększające ryzyko wystąpienia krwawienia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clopidogrel Apotex a ciąża

Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje być w ciąży, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Clopidogrel Apotex. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Clopidogrel Apotex należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym. 

Leku nie zaleca się stosować u kobiet w ciąży.

Clopidogrel Apotex a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Clopidogrel Apotex nie można stosować u kobiet karmiących piersią.

Badania na zwierzętach wykazały przenikanie klopidogrelu do mleka. Nie jest wiadomo czy klopidogrel przenika do mleka ludzkiego, dlatego należy przerwać karmienie piersią w trakcie stosowania leku Clopidogrel Apotex.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leku Clopidogrel Apotex z:

 • innymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, stosowanymi w celu hamowania procesu krzepnięcia krwi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
 • heparyną lub innymi lekami podawanymi we wstrzyknięciach stosowanych w celu zmniejszenia krzepliwości krwi
 • flukonazolem, worykonazolem
 • omeprazolem, esomeprazolem
 • lekiem przeciwpadaczkowym: karbamazepiną
 • tyklopidyną i innymi lekami przeciwpłytkowymi
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) np. fluoksetyną, fluwoksaminą
 • moklobemidem, stosowanym w leczeniu depresji
 • efawirenzem, stosowanym w leczeniu zakażenia wirusem HIV
 • repaglinidem, stosowanym w leczeniu cukrzycy
 • paklitakselem, stosowanym w leczeniu raka

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clopidogrel Apotex a alkohol

Brak danych.

Clopidogrel Apotex a prowadzenie pojazdów

Lek Clopidogrel Apotex nie powinien wywierać istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Clopidogrel Apotex?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy chronić od wilgoci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Clopidogrel Apotex a ciąża
Clopidogrel Apotex a karmienie piersią
Interakcje
Clopidogrel Apotex a alkohol
Clopidogrel Apotex a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki