Kategorie

Clopidogrel Bluefish (Clopidogrelum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Clopidogrel Bluefish?

Clopidogrel Bluefish jest to lek, którego substancją czynną jest klopidogrel. Należy do grupy leków przeciwpłytkowych. Wykazuje działanie przeciwzakrzepowe.

Podstawowe informacje

NazwaClopidogrel Bluefish
Nazwa międzynarodowaClopidogrelum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

75 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Klopidogrel

Skład - substancje pomocnicze

Otoczka:

 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza
 • żelaza tlenek czerwony (E172)
 • triacetyna
 • tytanu dwutlenek (E171)

Rdzeń:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hydroksypropyloceluloza
 • mannitol
 • krospowidon (typ A)
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • makrogol 6000
 • kwas stearynowy (typ 50)
 • talk
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 56 tabletek
 • 84 tabletek
 • 112 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwzakrzepowe

Zastosowanie
 • we wtórnej profilaktyce powikłań zakrzepowych w miażdżycy, u dorosłych pacjentów z: zawałem mięśnia sercowego, udarem niedokrwiennym, ostrym zespołem wieńcowym, rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych
 • w profilaktyce powikłań zakrzepowych w miażdżycy i zakrzepowo-zatorowych w migotaniu przedsionków
Przeciwwskazania
 • ciężkie zaburzenie czynności wątroby
 • czynne patologiczne krwawienie, takie jak: wrzód trawienny lub krwotok wewnątrzczaszkowy
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli występuje ryzyko krwawienia
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zakrzep w tętnicy mózgu (udar niedokrwienny), który wystąpił w ciągu ostatnich siedmiu dni
 • jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby
 • jeśli u pacjenta wystąpi stan chorobowy, zwany zakrzepową plamicą małopłytkową
 • jeśli u pacjenta został zaplanowany zabieg chirurgiczny lub stomatologiczny
 • jeśli u pacjenta występuje nietolerancja cukrów
 • w sytuacji wystąpienia zranienia lub skaleczenia, czas zanim ustąpi krwawienie może być wydłużony
 • w przypadku wystąpienia krwawienia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • krwawienie
 • bóle brzucha
 • biegunka
 • niestrawność 
 • zgaga
Możliwe interakcje z
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • heparyną lub innymi lekami podawanymi we wstrzyknięciach stosowanych w celu zmniejszenia krzepliwości krwi
 • tyklopidyną i innymi lekami przeciwpłytkowymi
 • inhibitorami glikoprotein IIb/IIIa
 • niestetroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
 • selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI)
 • inhibitorami pompy protonowej, takich jak omeprazol, esomeprazol
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybiczych: flukonazol lub worykonazol
 • przeciwretrowirusowymi (stosowanymi w leczeniu zakażenia HIV), np. efawirenz lub inne
 • lekami stosowanymi w leczeniu niektórych rodzajów padaczki, jak karbamazepina
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji, jak moklobemid
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy, takimi jak repaglinid,
 • lekami stosowanymi w leczeniu raka, takimi jak paklitaksel
 • opioidami
Ciąża

Leku nie można stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie można stosować u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Leku nie można stosować u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wywiera istotnego wpływu na sprawność psychofizyczną oraz zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Clopidogel Bluefish?

Lek zawiera w swoim składzie klopidogrel, który jest inhibitorem agregacji płytek krwi. Zapobiega on tworzeniu się zakrzepów krwi. Krzepnięcie krwi zachodzi w wyniku działania komórek znajdujących się we krwi, zwanych płytkami krwi. Płytki krwi zlepiają się ze sobą (ulegają agregacji). Klopidogrel blokuje skupianie się płytek krwi, przez co nie stają się one lepkie i zmniejsza się ryzyko tworzenia zakrzepów krwi. Lek tym samym zapobiega atakowi serca lub udarowi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Clopidogrel Bluefish?

Lek Clopidogrel Bluefish stosuje się u dorosłych, aby zapobiec tworzeniu się zakrzepów krwi, w chorobie zwanej miażdżycą tętnic oraz u dorosłych, żeby zapobiec zakrzepom krwi i zmniejszyć ryzyko występowania ciężkich przypadków, ponieważ:

 • u pacjenta występuje stwardnienie tętnic, zwane miażdżycą tętnic
 • u pacjenta wystąpił atak serca, udar mózgu lub występuje stan zwany chorobą tętnic obwodowych
 • u pacjenta wystąpił silny ból w klatce piersiowej, zwany jako ,,niestabilna dławica piersiowa" lub zawał mięśnia sercowego
 • u pacjenta występuje nieregularne bicie serca, tzw. ,,migotanie przedsionków"

Dawkowanie

Jak stosować lek Clopidogrel Bluefish?

Lek ten należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka leku to jedna tabletka 75 mg na dobę. Przyjmować ją należy doustnie o stałej porze dnia, z posiłkiem, bądź niezależnie od niego.

U pacjentów ze stanem zwanym "migotaniem przedsionków":

 • klopidogrel należy podawać w dawce pojedynczej 75 mg na dobę, równocześnie należy rozpocząć i kontynuować stosowanie kwasu acetylosalicylowego (ASA) 75 mg - 100 mg na dobę

U pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym:

 • bez uniesienia odcinka ST: leczenie klopidogrelem należy rozpocząć od pojedynczej dawki nasycającej 300 mg i następnie kontynuować dawką 75 mg raz na dobę (z kwasem acetylosalicylowym (ASA) 75 mg do 325 mg na dobę)

Optymalny czas trwania leczenia to 12 miesięcy.

 • z uniesieniem odcinka ST: leczenie klopidogrelem należy rozpocząć od dawki nasycającej 300 mg, a następnie podawać dawkę 75 mg raz na dobę w skojarzeniu z ASA i lekami trombolitycznymi lub bez leków trombolitycznych

U pacjentów powyżej 75 roku życia leczenie klopidogrelem należy rozpocząć bez podawania dawki nasycającej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clopidogrel Bluefish

Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym z powodu wystąpienia zwiększonego ryzyka krwawienia.

Pominięcie zastosowania leku Clopidogrel Bluefish

Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku Clopidogrel Bluefish, ale przypomni sobie o tym fakcie w ciągu 12 godzin od czasu, kiedy zwykle ja stosuje, powinien niezwłocznie zażyć tabletkę, a potem następną tabletkę zażyć o zwykłej porze.

Jeśli pacjent zapomni o tym na dłużej niż 12 godzin, powinien zażyć następną pojedynczą dawkę o zwykłej porze dnia. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Clopidogrel Bluefish

Nie należy przerywać leczenia chyba, że jest to zalecenie lekarza. Przed przerwaniem należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Clopidogrel Bluefish?

Leku Clopidogrel Bluefish nie powinno się stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy, który powoduje obecnie krwawienie, taki jak wrzód żołądka lub krwawienie wewnątrz mózgu
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Clopidogrel Bluefish może powodować skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Clopidogrel Bluefish i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • gorączka, objawy zakażenia lub uczucie skrajnego zmęczenia, może to być spowodowane rzadko występującym zmniejszeniem liczby niektórych krwinek
 • zaburzenia czynności wątroby, takie jak zażółcenie skóry i (lub) oczu (żółtaczka), związane lub nie z krwawieniem, pojawiającym się pod skórą w postaci czerwonych punktowych plamek i (lub) stanem dezorientacji
 • obrzęk jamy ustnej lub zaburzenia skóry, takie jak wysypki, świąd i pęcherze skórne, mogące być objawami reakcji alergicznych

Najczęstszym działaniem niepożądanym podczas stosowania leku jest krwawienie. Może ono wystąpić jako krwawienie w żołądku, jelitach, siniak, krwiak, krwawienie z nosa, krwiomocz.

Jeśli wystąpi wydłużone krwawienie podczas stosowania leku Clopidogrel Bluefish należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane:

Często (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • bóle brzucha
 • biegunka
 • niestrawność
 • zgaga

Niezbyt często (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • ból i zawroty głowy
 • wrzód żołądka
 • wymioty
 • nudności
 • zaparcia
 • nadmiar gazów w żołądku lub jelitach
 • wysypki
 • świąd
 • uczucie mrowienia i drętwienia

Rzadko (u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • powiększenie piersi u mężczyzn

Bardzo rzadko (u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • żółtaczka
 • silne bóle brzucha z lub bez bólu pleców
 • gorączka
 • trudności w oddychaniu czasami skojarzone z kaszlem
 • reakcje alergiczne (np. uczucie gorąca z nagłym ogólnym dyskomfortem, aż do omdlenia)
 • obrzęk ust
 • pęcherze skórne
 • alergia skórna
 • bolesność jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej)
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • stan dezorientacji
 • omamy
 • bóle stawów
 • bóle mięśniowe
 • zaburzenia smaku lub utrata smaku

Działania niepożądane, których częstość występowania jest nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje nadwrażliwości połączone z bólem w klatce piersiowej lub bólem brzucha
 • utrzymujące się objawy niskiego stężenia cukru we krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli którakolwiek poniżej przedstawiona sytuacja dotyczy pacjenta, to przed rozpoczęciem przyjmowania leku Clopidogrel Bluefish należy poinformować o tym lekarza:

 • stan chorobowy, który powoduje ryzyko wewnętrznego krwawienia (np. wrzód żołądka)
 • zaburzenie krwi usposabiające do wewnętrznego krwawienia (krwawienie wewnątrz tkanek, narządów lub stawów ciała)
 • ostatnio doznany ciężki uraz
 • ostatnio przebyty zabieg chirurgiczny (włącznie ze stomatologicznym)
 • planowany w następnych siedmiu dniach zabieg chirurgiczny (włącznie ze stomatologicznym)
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zakrzep w tętnicy mózgu (udar niedokrwienny), który wystąpił w ciągu ostatnich siedmiu dni
 • jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby
 • jeśli u pacjenta wystąpi stan chorobowy, zwany zakrzepową plamicą małopłytkową, który obejmuje gorączkę i siniaki pod skórą, pojawiające się w postaci czerwonych, punktowych plamek występujących z lub bez niedającego się wyjaśnić uczucia skrajnego zmęczenia, stanem dezorientacji, zażółceniem skóry lub oczu (żółtaczka)
 • jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy

W przypadku skaleczenia lub zranienia, czas ustania krwawienia może ulec wydłużeniu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clopidogrel Bluefish a ciąża

Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje być w ciąży, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Clopidogrel Bluefish. Leku nie zaleca się stosować u kobiet w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Clopiogrel Bluefish należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Clopidogrel Bluefish a karmienie piersią

Leku nie można stosować u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu leków:

 • innych doustnych leków przeciwzakrzepowych, stosowanych w celu hamowania procesu krzepnięcia krwi
 • heparyny lub innych lekach podawanych we wstrzyknięciach stosowanych w celu zmniejszenia krzepliwości krwi
 • kwasu acetylosalicylowego (ASA)
 • tyklopidyny i innych leków przeciwpłytkowych
 • inhibitorów glikoprotein IIb/IIIa
 • niestetroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
 • selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI)
 • inhibitorów pompy protonowej, takich jak omeprazol, esomeprazol
 • stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych, flukonazol lub worykonazol
 • przeciwretrowirusowe (stosowane w leczeniu zakażenia HIV), efawirenz lub inne
 • stosowanych w leczeniu niektórych rodzajów padaczki- karbamazepina
 • stosowanych w leczeniu depresji- moklobemid
 • stosowanych w leczeniu cukrzycy- repaglinid
 • stosowanych w leczeniu raka- paklitaksel
 • opioidów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clopidogrel Bluefish a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji leku z alkoholem.

Clopidogrel Bluefish a prowadzenie pojazdów

Lek nie wywiera istotnego wpływu na sprawność psychofizyczną oraz zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego