Poradnik
tydzien-marek-swiata-1151
strefa-opalania-2926
kazdy-usmiech-jest-wyjatkowy-1168
Co - Prenessa (Tert - Butylamini Perindoprilum + Indapamidum)

Co - Prenessa (Tert - Butylamini Perindoprilum + Indapamidum)

Lek Co - Prenessa zawiera substancje czynne peryndopryl i indapamid o działaniu przeciwnadciśnieniowym stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCo - Prenessa
Nazwa międzynarodowaTert - Butylamini Perindoprilum + Indapamidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2 mg + 0,625 mg
 • 4 mg + 1,25 mg
 • 8 mg + 2,5 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna
 • peryndopryl z tetr - butyloaminą
 • indapamid
Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • wodorowęglan sodu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwnadciśnieniowe

Zastosowanie

Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na peryndopryl lub jakikolwiek inny inhibitor ACE
 • uczulenie na indapamid lub jakikolwiek inny lek z grupy sulfonamidów
 • ciężkie i umiarkowane zaburzenia czynności nerek
 • dializoterapia
 • encefalopatia wątrobowa
 • nieleczona, niewyrównana niewydolność serca
 • powyżej 3 miesiąca ciąży
 • karmienie piersią
 • cukrzyca
 • stosowanie sakubitrylu z walsartanem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zwężenie zastawki aortalnej
 • kardiomiopatia przerostowa
 • zwężenie tętnicy nerkowej
 • zaburzenia czynności serca lub nerek
 • zaburzenia czynności wątroby
 • kolagenoza, np. toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina
 • miażdżyca tętnic
 • nadczynność przytarczyc
 • dna moczanowa
 • cukrzyca
 • dieta niskosolna
 • przyjmowanie litu
 • przyjmowanie leków z grupy sartanów
 • przyjmowanie aliskirenu
 • leki moczopędne oszczędzające potas, sole potasowe
 • ciąża lub jej planowanie
 • zaplanowany zabieg w znieczuleniu ogólnym
 • biegunka, wymioty lub odwodnienie
 • zaplanowana hemodializa lub afereza LDL
 • zaplanowane leczenie odczulające
 • zaplanowany zabieg diagnostyczny, w którym stosuje się środki kontrastujące zawierające jod
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Należy niezwłocznie zaprzestać stosowania leku Co - Prenessa i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia:

 • obrzęku twarzy, języka i krtani
 • nagłej reakcji alergicznej z dusznością, wysypką, świszczącym oddechem oraz obniżeniem ciśnienia tętniczego
 • nienaturalnie szybkiej akcji serca
 • ciężkich reakcji skórnych w postaci rozległej pęcherzowej wysypki

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • zaburzenia widzenia
 • osłabienie
 • szum w uszach
 • uczucie "pustki" w głowie wywołane niskim ciśnieniem
 • uczucie kłucia i mrowienia
 • kaszel
 • duszność
 • nudności
 • wymioty
 • utrata apetytu
 • ból brzucha
 • zaburzenia smaku
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • niestrawność
 • biegunka
 • zaparcia
 • skórne reakcje alergiczne
 • kurcze mięśni
 • reakcje alergiczne
 • zmęczenie
Możliwe interakcje z
 • litem
 • preparatami potasu
 • lekami oszczędzającymi potas
 • solami potasu
 • lekami mogącymi zwiększyć stężenie potasu
 • innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • innymi lekami moczopędnymi
 • prokainamidem
 • allopurynolem
 • terfenadyną, astemizolem lub mizolastyną
 • kortykosteroidami
 • lekami immunosupresyjnymi
 • lekami przeciwnowotworowymi
 • erytromycyną
 • halofantryną
 • cyzaprydem lub difemanilem
 • sparfloksacyną lub moksyfloksacyną
 • metadonem
 • pentamidyną
 • winkaminą
 • beprydylem
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca
 • digokryną lub innymi glikozydami nasercowymi
 • baklofenem
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • wapniem
 • lekami przeczyszczajacymi pobudzającymi perystaltykę
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • amfoterycyną B
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach neurologicznych, takich jak depresja, niepokój, schizofrenia
 • tertrakozaktydem
 • preparatami zawierającymi złoto
 • lekami znieczulającymi w trakcie zabiegów operacyjnych
 • środkami kontrastującymi
 • racekadotrylem
 • lekami zapobiegającymi odrzuceniu przeszczepu
 • antagonistami angiotensyny II
 • aliskirenem
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Co - Prenessa we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować powyżej 3 miesiąca ciąży.

Karmienie piersią

Lek Co-Prenessa jest przeciwwskazany do stosowania w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn, jednakże u niektórych pacjentów mogą wystąpić indywidualne reakcje takie jak zawroty głowy lub osłabienie wynikające z obniżenia ciśnienia tętniczego zwłaszcza na początku stosowania leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Co - Prenessa?

Lek Co - Prenessa zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl i indapamid. Peryndopryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny, którego mechanizm działania polega na rozszerzeniu naczyń krwionośnych, dzięki czemu serce łatwiej pompuje krew. Indapamid jest lekiem moczopędnym, który przez zwiększenie ilości wydalanego moczu obniża ciśnienie krwi. Obie substancje obniżają ciśnienie krwi, a stosowane razem pozwalają lepiej kontrolować ciśnienie tętnicze krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Co - Prenessa?

Lek Co - Prenessa stosuje się w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego. U pacjentów, u których stosowane były wcześniej z dobrym efektem kontroli ciśnienia tętniczego osobno leki zawierające obie substancje czynne w tych samych dawkach można zastosować lek Co - Prenessę. Dla zwiększenia komfortu terapii pacjent, zamiast dwóch, będzie mógł przyjmować jedną tabletkę uzyskując taki sam efekt leczenia.

Dawkowanie

Jak stosować lek Co - Prenessa?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • lek przyjmować codziennie o stałej porze, rano przed posiłkiem
 • zazwyczaj przyjmowana jest jedna tabletka na dobę
 • lekarz określa odpowiednią dawkę leku

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku Co - Prenessa

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego.

Po przyjęciu zbyt dużej dawki leku mogą wystąpić objawy, takie jak: niskie ciśnienie tętnicze, zawroty głowy lub omdlenie. Pomóc może położenie się z uniesionymi nogami.

Pominięcie dawki leku Co - Prenessa

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć następną dawkę o stałej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Co - Prenessa

Przed przerwaniem stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Co - Prenessa należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Co - Prenessa?

Leku Co-Prenessa nie należy stosować jeśli występuje:

 • uczulenie na peryndopryl lub jakikolwiek inny inhibitor ACE
 • uczulenie na indapamid lub jakikolwiek inny lek z grupy sulfonamidów
 • ciężkie i umiarkowane zaburzenie czynności nerek
 • dializoterapia
 • encefalopatia wątrobowa
 • nieleczona, niewyrównana niewydolność serca
 • powyżej 3 miesiąca ciąży
 • karmienie piersią
 • cukrzyca
 • stosowanie obecnie u pacjenta sakubitrylu z walsartanem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Co-Prenessa może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie zaprzestać stosowania leku Co-Prenessa i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia:

 • obrzęku twarzy, języka i krtani
 • nagłej reakcji alergicznej z dusznością, wysypką, świszczącym oddechem oraz obniżeniem ciśnienia tętniczego
 • nienaturalnie szybkiej akcji serca
 • ciężkich reakcji skórnych w postaci rozległej pęcherzowej wysypki

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • zaburzenia widzenia
 • osłabienie
 • szum w uszach
 • uczucie "pustki" w głowie wywołane niskim ciśnieniem
 • uczucie kłucia i mrowienia
 • kaszel
 • duszność
 • nudności
 • wymioty
 • utrata apetytu
 • ból brzucha
 • zaburzenia smaku
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • niestrawność
 • biegunka
 • zaparcia
 • skórne reakcje alergiczne
 • kurcze mięśni
 • reakcje alergiczne
 • zmęczenie

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zmiana nastroju
 • obrzęk naczynioruchowy
 • zaburzenia snu
 • czerwone plamki na skórze
 • skurcz oskrzeli objawiający się uczuciem ucisku w klatce piersiowej, trudnościami w oddychaniu
 • pokrzywka
 • zaburzenia czynności nerek
 • nadmierna potliwość
 • impotencja
 • pogorszenie przebiegu tocznia rumieniowatego układowego

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • splątanie
 • zapalenie błony śluzowej nosa
 • eozynofilowe zapalenie płuc
 • choroby sercowo - naczyniowe, takie jak zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, zawał serca
 • ciężkie reakcje skórne
 • nadwrażliwość na światło słoneczne i sztuczne promieniowanie UV
 • choroby krwi
 • zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby

Częstość nieznana:

 • omdlenie
 • zaburzenia rytmu serca
 • nieprawidłowy zapis EKG
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • ryzyko rozwoju encefalopatii wątrobowej w przypadku niewydolności wątroby

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Co - Prenessa należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • ma zwężoną zastawkę aortalną
 • cierpi na kardiomiopatię przerostową
 • ma zwężenie tętnicy nerkowej
 • cierpi na zaburzenia czynności serca lub nerek
 • cierpi na zaburzenia czynności wątroby
 • choruje na kolagenozę, na przykład: toczeń rumieniowaty układowy lub twardzinę
 • choruje na miażdżycę tętnic
 • ma nadczynność przytarczyc
 • choruje na dnę moczanową
 • choruje na cukrzycę
 • stosuje dietę niskosolną
 • przyjmuje lit
 • przyjmuje leki z grupy sartanów
 • przyjmuje aliskiren
 • przyjmuje leki moczopędne oszczędzające potas, sole potasowe
 • jest w ciąży lub ją planuje
 • ma zaplanowany zabieg w znieczuleniu ogólnym
 • przechodził biegunkę, wymioty lub odwodnienie
 • ma zaplanowaną hemodializę lub aferezę LDL
 • ma zaplanowane leczenie odczulające
 • ma zaplanowany zabieg diagnostyczny, w którym stosuje się środki kontrastujące zawierające jod

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Co - Prenessa a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Co - Prenessa we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może mieć bardzo szkodliwy wpływ na rozwój dziecka, jeżeli jest stosowany w tym okresie ciąży.

Co - Prenessa a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Co - Prenessa jest przeciwwskazany do stosowania w czasie karmienia piersią i lekarz może przepisać inny lek, jeżeli pacjentka chce karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty oraz produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Co - Prenessa z:

 • litem
 • preparatami potasu
 • lekami oszczędzającymi potas
 • solami potasu
 • lekami mogącymi zwiększyć stężenie potasu

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowaniu leku Co-Prenessa z:

 • innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • innymi lekami moczopędnymi
 • prokainamidem
 • allopurynolem
 • terfenadyną, astemizolem lub mizolastyną
 • kortykosteroidami
 • lekami immunosupresyjnymi
 • lekami przeciwnowotworowymi
 • erytromycyną
 • halofantryną
 • cyzaprydem lub difemanilem
 • sparfloksacyną lub moksyfloksacyną
 • metadonem
 • pentamidyną
 • winkaminą
 • beprydylem
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca
 • digokryną lub innymi glikozydami nasercowymi
 • baklofenem
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • wapniem
 • lekami przeczyszczającymi pobudzającymi perystaltykę
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • amfoterycyną B
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach neurologicznych, takich jak depresja, niepokój, schizofrenia
 • tertrakozaktydem
 • preparatami zawierającymi złoto
 • lekami znieczulającymi w trakcie zabiegów operacyjnych
 • środkami kontrastującymi
 • racekadotrylem
 • lekami zapobiegającymi odrzuceniu przeszczepu
 • antagonistami angiotensyny II
 • aliskirenem

Co - Prenessa z jedzeniem i piciem

 • należy przyjmować Co - Prenessę przed posiłkiem

Co - Prenessa a alkohol

Brak danych.

Co - Prenessa a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn, jednakże u niektórych pacjentów mogą wystąpić indywidualne reakcje takie jak zawroty głowy lub osłabienie wynikające z obniżenia ciśnienia tętniczego zwłaszcza na początku stosowania leku. Należy upewnić się, że w danym przypadku nie występują takie objawy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Co - Prenessa?  

Lek Co - Prenessa należy przechowywać:

 • w temperaturze poniżej 30oC w oryginalnym opakowaniu
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Co - Prenessa a ciąża
Co - Prenessa a karmienie piersią
Interakcje
Co - Prenessa a alkohol
Co - Prenessa a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki