Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Colistin TZF (Colistimethatum natricum)

Colistin TZF (Colistimethatum natricum)

Lek Colistin TZF zawiera jako substancję czynną kolistymetat sodowy (kolistynę), który należy do grupy antybiotyków polimiksynowych. Lek wykazuje działanie przeciwbakteryjne.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaColistin TZF
Nazwa międzynarodowaColistimethatum natricum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1 000 000 j.m.

PostaćLiofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji
Skład - substancja czynna

Kolistymetat sodowy

Skład - substancje pomocnicze

Brak

Dostępne opakowania
 • 1 fiolka
 • 20 fiolek
Działanie / właściwości
 • przeciwbakteryjne
 • antybiotyk polimiksynowy
Zastosowanie
 • wstrzyknięcia: ciężkie zakażenia wywołane przez wybrane tlenowe drobnoustroje chorobotwórcze Gram - ujemne, u pacjentów z ograniczonymi opcjami leczenia
 • inhalacje: przewlekłe zakażenia płuc u pacjentów z mukowiscydozą wywołane przez Pseudomonas aeruginosa
Przeciwwskazania

Uczulenie na kolistymetat sodowy, kolistynę lub inne polimyksyny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności nerek 
 • miastenia
 • porfiria
 • astma
 • stosowanie u wcześniaków i noworodków
 • wskazana kontrola obrazu krwi
 • stosowanie w postaci inhalacji
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • przemijające zaburzenia czucia (objawiające się drętwieniem twarzy), zawroty głowy, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, uczucie dezorientacji, psychozy
 • bezdech
 • alergiczne wysypki skórne 
 • zaburzenia pracy nerek
 • podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia
 • gorączka

Działania niepożądane mogące wystąpić po podaniu wziewnym:

 • skurcz oskrzeli
 • ból w gardle lub jamie ustnej 
 • wysypki skórne
Możliwe interakcje z
 • lekami wpływającymi na czynność nerek np. gentamycyną, amikacyną, tobramycyną
 • lekami wpływającymi na układ nerwowy
 • lekami zwiotczającymi mięśnie
Ciąża

Leku Colistin TZF nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

U kobiet karmiących piersią lek należy stosować bardzo ostrożnie, tylko w razie bezwzględnej konieczności.

Dzieci

Lek może by stosowany u dzieci i noworodków.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Kolistyna może powodować osłabienie sprawności psychofizycznej. Jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Colistin TZF?

Kolistyna jest cyklicznym polipeptydowym lekiem przeciwbakteryjnym, należącym do grupy polimyksyn. Mechanizm działania polega na uszkadzaniu błony komórkowej, czego fizjologicznym następstwem jest śmierć bakterii.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Colistin TZF?

Wskazaniem do stosowania leku jest:

 • w postaci roztworu do wstrzykiwań i infuzji - leczenie ciężkich zakażeń wywołanych wybranymi tlenowymi drobnoustrojami chorobotwórczymi Gram - ujemnymi, u noworodków, dzieci i dorosłych pacjentów z ograniczonymi opcjami leczenia
 • w postaci roztworu do inhalacji - leczenie przewlekłych zakażeń płuc wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa u dorosłych oraz dzieci i młodzieży z mukowiscydozą 

Dawkowanie

Jak stosować lek Colistin TZF?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.   

Lekarz określi dawkę leku oraz czas trwania kuracji w zależności od ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie, stanu zdrowia pacjenta, wieku i masy ciała.

Podaniem leku zajmuje się fachowy personel medyczny według zaleceń lekarza.

Podanie dożylne oraz domięśniowe

Dorośli i młodzież

Zwykle stosowana dawka dobowa u dorosłych to 9 milionów jednostek, podzielonych na dwie lub trzy dawki. Pacjentom w stanie krytycznym podaje się jednorazowo dawkę wynosząca 9 milionów jednostek.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 12 milionów jednostek.

Dzieci:

Zwykle stosowana dawka dobowa u dzieci o masie ciała do 40 kg wynosi 75.000 do 150.000 jednostek na kilogram masy ciała, podzielonych na trzy dawki.

W mukowiscydozie podawano niekiedy większe dawki.

U dzieci o masie ciała większej niż 40 kg lekarz może zadecydować o zastosowaniu dawki jak u dorosłych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Dzieci i dorośli z zaburzeniami czynności nerek, w tym również osoby dializowane zazwyczaj otrzymują mniejsze dawki leku. Należy u nich często kontrolować stężenie kolistyny we krwi.

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wymaga zachowania ostrożności.

U noworodków oraz osób chorych na mukowiscydozę lekarz zaleci częste monitorowanie stężenia leku we krwi.

 

Podanie wziewne

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 2 lat 

Zazwyczaj 1 - 2 miliony jednostek dwa do trzech razy na dobę, maksymalnie 6 milionów jednostek na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Zwykle stosowana dawka to 0,5 do 1 miliona jednostek dwa razy na dobę, maksymalnie 2 miliony jednostek na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Colistin TZF

Należy natychmiast poinformować o tym fakcie lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę.

W wyniku przedawkowania leku może dojść do nasilenia działań niepożądanych, może to zagrażać życiu. Lekarz zadecyduje o konieczności wdrożenia odpowiedniego leczenia po zaprzestaniu stosowania leku Colistin TZF. 

Pominięcie zastosowania leku Colistin TZF

Jeśli czas do podania kolejnej dawki jest wystarczająco długi, należy podać pominiętą dawkę możliwie najszybciej lub kontynuować regularne podawanie leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Colistin TZF

Zbyt wczesne przerwanie leczenia może spowodować nawrót zakażenia. Leczenie należy kontynuować pomimo poprawy samopoczucia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Colistin TZF?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest uczulenie na kolistymetat sodowy, kolistynę lub inne polimyksyny.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Colistin TZF może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należą do nich:

 • przemijające zaburzenia czucia (drętwienie twarzy), zawroty głowy, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, uczucie dezorientacji, psychozy. Dotyczą one pacjentów otrzymujących duże dawki leku, pacjentów z niewydolnością nerek, którym nieprawidłowo zmniejszono dawkę leku oraz pacjentów otrzymujących jednocześnie leki zwiotczające (typu kurary) bądź leki działające toksycznie na układ nerwowy
 • bezdech
 • alergiczne wysypki skórne - należy przerwać przyjmowanie leku i powiedzieć o tym lekarzowi
 • zaburzenia pracy nerek
 • podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia
 • gorączka

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po podaniu wziewnym:

 • skurcz oskrzeli
 • ból w gardle lub jamie ustnej spowodowany nadwrażliwością, lub zakażeniem drożdżakami
 • wysypki skórne wywołane nadwrażliwością

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Colistin TZF należy omówić to z lekarzem, jeśli:

 • pacjent ma bądź miał zaburzenia czynności nerek, lekarz zmodyfikuje dawkowanie i zleci regularną kontrolę czynności nerek podczas leczenia
 • pacjent choruje na miastenię, stosowanie kolistymetatu zaleca się w razie wyższej konieczności
 • pacjent choruje na porfirię
 • pacjent choruje na astmę

Lek Colistin TZF stosowany w inhalacji może powodować uczucie ucisku w klatce piersiowej lub zaburzenia oddychania.

Lekarz zwykle zaleca kontrolę obrazu krwi oraz poziomu azotu pozabiałkowego we krwi, głównie u pacjentów z niewydolnością nerek, mukowiscydozą, noworodków i pacjentów otrzymujących wysokie dawki leku.

Nerki wcześniaków i noworodków nie są jeszcze w pełni rozwinięte, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania u nich leku Colistin TZF.

Zapalenie okrężnicy i rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy związane ze stosowaniem kolistymetatu sodowego może mieć nasilenie od umiarkowanego do zagrażającego życiu. Należy rozważyć wystąpienie tych schorzeń u pacjentów, u których po zastosowaniu leku Colistin TZF pojawiła się biegunka.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy bezwzględnie przerwać leczenie kolistymetatem sodowym i podjąć odpowiednie działania.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Colistin TZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Z uwagi na wysoką toksyczność oraz brak wystarczających badań lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu.

Colistin TZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Kolistymetat sodowy przenika do mleka matki. U kobiet karmiących piersią należy go stosować z zachowaniem ostrożności i wyłącznie w razie bezwzględnej konieczności.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to w szczególności:

 • leków wpływających na czynność nerek np. antybiotyków aminoglikozydowych: gentamycyna, amikacyna, tobramycyna - wzrasta ryzyko uszkodzenia nerek
 • leków wpływających na układ nerwowy, ich jednoczesne stosowanie zwiększa ryzyko działań niepożądanych dotyczących tego układu
 • leków zwiotczających mięśnie, Colistin TZF może nasilać ich działanie

U pacjentów chorujących na miastenię, którzy jednocześnie przyjmują antybiotyki z grupy makrolidów (np. azytromycyna, klarytromycyna, erytromycyna) i fluorochinolonów (ofloksacyna, norfloksacyna, cyprofloksacyna), lek Colisitin TZF może zwiększać ryzyko osłabienia mięśni i problemów z oddychaniem. Jednocześnie stosowanie leku Colistin TZF w postaci infuzji i inhalacji zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Colistin TZF a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Colistin TZF a prowadzenie pojazdów

Kolistyna może wpływać na sprawność psychofizyczną. W przypadku pojawienia się zawrotów głowy lub zaburzenia widzenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Colistin TZF?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Colistin TZF a ciąża
Colistin TZF a karmienie piersią
Interakcje
Colistin TZF a alkohol
Colistin TZF a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki