Poradnik
Convulex kapsułki (Acidum valproicum )

Convulex kapsułki (Acidum valproicum )

Convulex w postaci kapsułek zawiera substancję czynną kwas walproinowy, które należy do grupy leków przeciwpadaczkowych. Wywiera działanie w ośrodkowym układzie nerwowym. Jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaConvulex kapsułki
Nazwa międzynarodowaAcidum valproicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 150 mg
 • 300 mg
 • 500 mg
PostaćKapsułki miękkie
Skład - substancja czynna

Kwas walproinowy

Skład - substancje pomocnicze

Kapsułki miękkie:

 • karion 83
 • glicerol 85%
 • żelatyna
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • czerwony tlenek żelaza (E172)
 • kwas solny 25%

Otoczka:

 • kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1) dyspersja 30%
 • cytrynian trietylu
 • makrogol 6000
 • monostearynian glicerolu 44-55 Typ II
Dostępne opakowania
 • 30 kapsułek
 • 100 kapsułek
Działanie / właściwości

Przeciwpadaczkowe

Zastosowanie
 • padaczka
 • manie
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancje pomocniczą
 • ostra lub przewlekła choroba wątroby u pacjenta, lub jego bliskiej rodziny
 • porfiria
 • wady genetyczne powodujące zaburzenia mitochondrialne
 • ciąża
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • układowy toczeń rumieniowaty
 • przed zabiegami operacyjnymi
 • zaburzenia czynności nerek
 • zwiększanie masy ciała
 • fałszywie dodatni wynik badania moczu w celu zdiagnozowania cukrzycy
 • nagłe odstawienie leku może prowadzić do zwiększenia częstości napadów
 • ciąża lub zamiar zajścia w ciążę
 • wada genetyczna powodująca zaburzenia mitochondrialne
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste:

 • trombocytopenia
 • łagodna, przejściowa hiperamonemia, objawiająca się wymiotami, ataksją i zaburzeniem świadomości
 • zaburzenia paznokci i łożyska paznokcia
 • łagodne odwracalne zahamowanie czynności szpiku
 • drżenie
 • parestezja
 • podrażnienia układu pokarmowego
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami uspokajającymi
 • narkotykami
 • alkoholem
 • innymi lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi
 • kwasem acetylosalicylowym
 • zydowudyną
 • niektórymi antybiotykami
 • cymetydyną
 • lekami przeciwmalarycznymi
 • cholestyraminą
Ciąża

Leku nie należy stosować w okresie ciąży i u kobiet w okresie rozrodczym.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Stosowanie tego leku może powodować opóźnienie reakcji i przemijającą senność, dlatego pacjent powinien uzyskać zgodę lekarza na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Convulex?

Lek Convulex zawiera w swoim składzie kwas walproinowy. Należy do grupy leków przeciwpadaczkowych i wywiera działanie w ośrodkowym układzie nerwowym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Convulex?

Lek Convulex stosuje się w leczeniu:

Napadów uogólnionych padaczki w postaci:

 • napadów mioklonicznych
 • napadów toniczno-klonicznych
 • napadów atonicznych
 • napadów nieświadomości

Napadów ogniskowych padaczki w postaci:

 • napadów z prostymi i złożonymi objawami
 • napadów ogniskowych wtórnie uogólnionych
 • zespołu Lennoxa i Gastauta

Choroby afektywnej dwubiegunowej (manii) - stan, gdy pacjent czuje się bardzo podekscytowany, rozradowany, pobudzony, entuzjastyczny lub nadaktywny:

 • profilaktyka zaburzeń afektywnych dwubiegunowych w przypadku nieskuteczności produktów litu, karbamazepiny
 • leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub źle tolerowany

Dawkowanie

Jak stosować lek Convulex?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Leczenie za pomocą leku Convulex powinien rozpoczynać i nadzorować lekarz specjalizujący się w leczeniu padaczki lub choroby afektywnej dwubiegunowej.

Zasady stosowania:

 • lek w postaci kapsułek jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na ryzyko zadławienia
 • może być stosowany u dzieci o masie ciała powyżej 17 kg, pod warunkiem, że potrafią połknąć kapsułki
 • kapsułki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu
 • przyjmować z posiłkiem lub po posiłku

Padaczka

 • leczenie rozpoczyna się zazwyczaj niską dawką, która jest stopniowo zwiększana przez lekarza, aż do uzyskania optymalnej dawki
 • zaleca się zazwyczaj podzielenie dawki dobowej na kilka dawek, jednak podczas monoterapii całkowita dawka dobowa może być również podana raz na dobę, wieczorem (do maksymalnie 15 mg/ kg masy ciała na dobę)
 • dawka dobowa zależy od wieku i masy ciała pacjenta oraz indywidualnej wrażliwości na walproinian

Dorośli

 • dawka początkowa powinna wynosić od 5 do 10 mg/ kg masy ciała na dobę
 • następnie dawka powinna być stopniowo zwiększana o 5 mg/ kg masy ciała w odstępach 3 - 7 - dniowych, aż do uzyskania kontroli napadów (zwykle przy dawce od 20 do 30 mg/ kg masy ciała na dobę)
 • dawkę można w razie konieczności zwiększyć do 2500 mg na dobę

Dzieci o masie ciała większej niż 20 kg oraz młodzież

 • zalecana dobowa dawka początkowa wynosi od 10 do 20 mg/ kg masy ciała
 • następnie dawka powinna być zwiększana o 5 mg/ kg masy ciała w odstępach 3 – 7 - dniowych, aż do osiągnięcia kontroli napadów (zwykle przy dawce od 20 do 30 mg/ kg masy ciała na dobę)

Choroba afektywna dwubiegunowa

Dorośli

 • dawka początkowa wynosi od 600 do 900 mg na dobę, podzielona na kilka dawek
 • w zależności od nasilenia objawów lekarz może zalecić stosowanie 1500 mg na dobę
 • zalecana dobowa dawka podtrzymująca wynosi od 1000 do 2000 mg

Epizody maniakalne w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Dorośli

 • dawkę dobową powinien określić i sprawdzać indywidualnie lekarz prowadzący tak, aby pacjent przyjmował najniższą skuteczną dawkę
 • zalecana początkowa dawka dobowa wynosi 750 mg
 • średnia dawka dobowa wynosi zazwyczaj od 1000 mg do 2000 mg

Leczenie skojarzone

Jeżeli w momencie rozpoczynania leczenia kwasem walproinowym pacjent przyjmuje już inny lek przeciwdrgawkowy, należy odstawiać go powoli. Rozpoczęcie leczenia produktem Convulex powinno następować stopniowo, a dawka celowa powinna zostać osiągnięta po około dwóch tygodniach.

Pacjenci w podeszłym wieku

Farmakokinetyka walproinianu może być u pacjentów starszych zmieniona. Dawkowanie powinno być uzależnione od stopnia kontroli napadów drgawkowych.

Pacjenci z niewydolnością nerek i (lub) zaburzeniami czynności wątroby

Jeśli wystąpi taka potrzeba u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i (lub) wątroby zostanie zastosowana mniejsza dawka leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Convulex

Mogą nastąpić ciężkie objawy przedawkowania:

 • nudności, wymioty
 • zawroty głowy
 • trudności w oddychaniu

W poważnych przypadkach wymagana jest natychmiastowa pomoc lekarska.

Pominięcie zastosowania leku Convulex

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie według zaleceń lekarza.

Przerwanie stosowania leku Convulex

Nie wolno zmieniać dawki leku Convulex, ani przerywać leczenia bez porozumienia się z lekarzem, w przeciwnym razie można zaprzepaścić osiągnięty postęp w leczeniu i wywołać nawroty choroby.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Convulex?

Nie stosować leku Convulex w przypadku: 

 • uczulenia (nadwrażliwości) na kwas walproinowy, walproinian sodu lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ostrej lub przewlekłej choroby wątroby
 • jeśli wśród bliskiej rodziny występowała lub występuje choroba wątroby
 • porfirii (rzadka choroba metaboliczna)
 • jeśli u pacjenta występuje wada genetyczna powodująca zaburzenia mitochondrialne (np. pacjent z zespołem Alpersa-Huttenlochera)
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub w wieku rozrodczym i nie stosuje antykoncepcji

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Convulex może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią:

 • letarg lub stan splątania (ze sporadycznie następującymi potem zaburzeniami świadomości, halucynacjami lub drgawkami)
 • zaburzenia koordynacji ruchów
 • zawroty głowy
 • drżenie
 • wymioty
 • przemijająca utrata świadomości
 • zaburzona koordynacja ruchów i postępujące osłabienie świadomości

Pozostałe działania niepożądane

Częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • trombocytopenia
 • łagodna, przejściowa hiperamonemia, objawiająca się wymiotami, ataksją i zaburzeniem świadomości
 • zaburzenia paznokci i łożyska paznokcia
 • łagodne odwracalne zahamowanie czynności szpiku
 • drżenie
 • parestezja
 • podrażnienia układu pokarmowego

Rzadkie (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • agranulocytoza i limfocytoza
 • niedokrwistość, leukopenia i pancytopenia
 • zapalenie naczyń
 • toczeń rumieniowaty uogólniony
 • nieregularne miesiączki lub brak miesiączki
 • ginekomastia
 • otyłość
 • zmiany na skórze, jak np. wysypka
 • obrzęki (nagromadzenie płynu w tkankach)
 • przejściowe wypadanie włosów
 • wydłużenie czasu krwawienia
 • powstawanie siniaków
 • zaburzona koordynacja ruchów
 • postępujące osłabienie świadomości
 • zaburzenia koordynacji ruchów
 • zawroty głowy
 • letarg lub stan splątania, ze sporadycznie następującymi potem zaburzeniami świadomości, halucynacjami lub drgawkami
 • zwiększona czujność
 • agresja, hiperaktywność i zaburzenia zachowania
 • szum w uszach i utrata słuchu, przemijająca lub nie
 • bóle głowy
 • oczopląs
 • uspokojenie polekowe
 • ciężka choroba wątroby
 • porfiria (choroba charakteryzująca się zaburzeniami działania enzymów potrzebnych do syntezy hemu)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • senność
 • przemijająca utrata świadomości
 • choroba Parkinsona
 • otępienie
 • zapalenie trzustki
 • trądzik
 • nadmierne owłosienie twarzy lub ciała

O nieznanej częstości:

 • przemijające zaburzenia nerek
 • mimowolne oddawanie moczu
 • zaburzenia tkanki kostnej, w tym osteopenia i osteoporoza (zmniejszenie gęstości kości)
 • złamania
 • depresja i uspokojenie
 • biegunka
 • utrata apetytu
 • zaparcia
 • zwiększony apetyt prowadzący do zwiększenia masy ciała
 • przemijające zwiększenie stężenia transaminazy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza, jeśli pacjent:

 • ma zaburzenia czynności wątroby (zdarzają się rzadkie przypadki ciężkiego zaburzenia czynności wątroby prowadzące do śmierci); zaburzenia czynności wątroby mogą zwiększyć częstość napadów padaczkowych, złe samopoczucie, osłabienie, utrata apetytu, wymioty, ból w górnej części brzucha, nagromadzenie płynu w tkankach, letarg, ospałość, żółtaczka.
 • wrodzone zaburzenia metaboliczne
 • zapalenie trzustki - objawy występują podobnie jak w przypadku zaburzeń czynności wątroby
 • występuje układowy toczeń rumieniowaty, należy zastosować lek jedynie po konsultacji z lekarzem
 • przed zabiegami operacyjnymi, gdyż może wydłużać czas krwawienia
 • ma zaburzenia czynności nerek i lekarz może zmniejszyć dawkę leku
 • ma cukrzyce, ponieważ badania moczu w celu wykrycia cukrzycy mogą dawać fałszywie dodatni wynik z powodu obecności kwasu walproinowego w organizmie
 • kobieta jest w ciąży
 • występuje wada genetyczna powodująca zaburzenia mitochondrialne

Wskazówki ważne dla kobiet:

 • stosowanie walproinianu w czasie ciąży niesie ze sobą ryzyko - im większa dawka, tym większe ryzyko, ale żadna dawka nie jest od niego wolna
 • pacjentka w wieku rozrodczym powinna upewnić się, że przez cały okres leczenia lekiem Convulex nieprzerwanie stosuje skuteczną metodę antykoncepcji
 • lekarz prowadzący może zdecydować o zmianie dawki leku Convulex lub zamianie na inny lek, lub o przerwaniu leczenia lekiem Convulex, na długo przed zajściem w ciążę
 • kiedy Convulex jest jedyną dostępną możliwością leczenia w czasie ciąży, pacjentka będzie bardzo dokładnie monitorowana, zarówno pod kątem leczenia choroby podstawowej, jak i rozwoju dziecka
 • walproinian może spowodować poważne wady wrodzone i wpływać na sposób, w jaki rozwija się dziecko (do zgłaszanych wad wrodzonych należą: rozszczep kręgosłupa, wady rozwojowe twarzy i czaszki, wady rozwojowe serca, nerek, dróg moczowych i narządów płciowych, wady kończyn)
 • występuje zwiększone ryzyko urodzenia dziecka z wadami wrodzonymi wymagającymi leczenia
 • u dzieci rozpoznaje się różne zaburzenia autystyczne, a niektóre dowody wskazują, że dzieci te mogą być bardziej narażone na rozwój objawów deficytu uwagi/zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • rodzice lub opiekunowie dziewczynek leczonych walproinianem, powinni skontaktować się z lekarzem prowadzącym, gdy u ich dziecka wystąpi menstruacja

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Convulex kapsułki a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, jeśli nie został zalecony przez lekarza. Walproinian może powodować poważne wady wrodzone i wpływać na sposób, w jaki rozwija się dziecko, zwiększa ryzyko urodzenia dziecka z wadami wrodzonymi wymagającymi leczenia. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia.

Convulex kapsułki a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Walproinian przenika do mleka kobiecego. U niemowląt karmionych piersią przez leczące się matki wykazano zaburzenia hematologiczne. Należy zdecydować o przerwaniu karmienia piersią lub o przerwaniu leczenia, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla pacjentki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Kwas walproinowy może nasilać działanie:

 • niektórych leków przeciwko depresji
 • niektórych leków uspokajających
 • narkotyków (neuroleptyki, beznzodiazepiny)
 • alkoholu
 • innych leków przeciwpadaczkowych (np. fenobarbitalu, prymidonu, fenytoiny, karbamazepiny, lamotryginy)
 • niektórych leków zmniejszających krzepliwość krwi
 • kwasu acetylosalicylowego
 • zydowudyny (stosowanej w zakażeniach HIV)

Poniższe leki mogą nasilić działanie kwasu walproinowego:

 • niektóre leki przeciwpadaczkowe (felbamat)
 • kwas acetylosalicylowy
 • niektóre antybiotyki (np. erytromycyna)
 • cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka)

Poniższe leki mogą ograniczyć działanie kwasu walproinowego:

 • niektóre leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, fenobarbital, prymidon i karbamazepina)
 • leki stosowane w leczeniu malarii (meflochina, chlorochina)
 • antybiotyki z grupy karbapenemów
 • cholestyramina (stosowana przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Convulex kapsułki a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas zażywania leku, ponieważ walproinian może nasilać jego działanie.

Convulex kapsułki a prowadzenie pojazdów

Stosowanie tego leku może mieć wpływ na szybkość reakcji i zdolność do prowadzenia pojazdów. Pacjenci powinni być uprzedzeni o ryzyku występowania przemijającej senności, szczególnie w razie jednoczesnego podawania innego leku przeciwdrgawkowego lub niektórych leków uspokajających albo narkotyków. Lekarz poinformuje pacjenta, kiedy będzie on mógł prowadzić samochód.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Convulex?

Lek Convulex należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 30oC.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Convulex kapsułki a ciąża
Convulex kapsułki a karmienie piersią
Interakcje
Convulex kapsułki a alkohol
Convulex kapsułki a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo