Poradnik
projekt opalanie
Crestor (Rosuvastatinum)

Crestor (Rosuvastatinum)

Lek Crestor należy do grupy leków nazywanych statynami. Zalecany jest do stosowania u pacjentów, u których stwierdzono duże stężenie cholesterolu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCrestor
Nazwa międzynarodowaRosuvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Rozuwastatyna

Skład - substancje pomocnicze

Tabletka:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • fosforan wapnia
 • krospowidon
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza
 • triacetyna
 • dwutlenek tytanu
 • żółty tlenek żelaza (tabletka 5 mg)
 • czerwony tlenek żelaza (tabletki 10 mg, 20 mg, 40 mg)
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
Działanie / właściwości

Lek Crestor stosowany jest w celu uzyskania prawidłowego stężenia substancji tłuszczowych we krwi. Najbardziej powszechną z nich jest cholesterol.

Zastosowanie
 • leczenie wysokiego stężenia cholesterolu
 • w przypadku gdy pacjent obarczony jest czynnikami, które zwiększają ryzyko wystąpienia ataku serca, udaru lub podobnych chorób
Przeciwwskazania
 • uczulenie na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciąża lub karmienie piersią
 • choroby wątroby
 • ciężkie choroby nerek
 • częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości lub bóle mięśni
 • pacjent przyjmuje skojarzenie sofosbuwiru/welpataswiru/woksylaprewiru
 • pacjent przyjmuje cyklosporynę

Lek Crestor w dawce 40 mg jest przeciwwskazany w przypadku:

 • umiarkowanie nasilonej choroby nerek
 • choroby tarczycy
 • występowania częstych lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości lub bólu mięśni, jeśli u pacjenta lub członków jego rodziny stwierdzono choroby mięśni lub wcześniej podczas stosowania leków zmniejszających stężenie substancji tłuszczowych występowały zaburzenia ze strony mięśni
 • regularnego spożywania dużych ilości alkoholu
 • pacjentów pochodzących z Azji
 • stosowania leków z grupy fibratów
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby nerek
 • choroby wątroby
 • częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości lub bóle mięśni
 • regularne spożywanie dużej ilości alkoholu
 • choroba tarczycy
 • pacjent stosuje leki zmniejszające stężenie cholesterolu z grupy fibratów
 • pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV
 • pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni doustnie lub we wstrzyknięciach lek zawierający kwas fusydowy
 • pacjent ma powyżej 70 lat
 • pacjent pochodzi z Azji
 • ciężka niewydolność układu oddechowego
 • rzadko występująca dziedziczna nietolerancja galaktozy
 • osoby chore na cukrzycę lub te, u których istnieje ryzyko rozwoju cukrzycy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (u więcej niż 1 na 100, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • ból brzucha
 • ból mięśni
 • zaparcie
 • nudności
 • osłabienie
 • zawroty głowy
 • zwiększenie ilości białka w moczu
 • cukrzyca
Możliwe interakcje z
 • cyklosporyną
 • warfaryną lub klopidogrelem
 • lekami z grupy fibratów
 • lekami stosowanymi w przypadku niestrawności
 • erytromycyną, kwasem fusydowym
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • regorafenibem
 • darolutamidem
 • hormonalną terapią zastępczą
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń wirusowych
Ciąża

Leku Crestor nie należy stosować w ciąży.

Karmienie piersią

Leku Crestor nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci
 • leku Crestor nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat
 • dawki 40 mg nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Większość pacjentów może prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny w czasie leczenia. Jednak u części pacjentów występują zawroty głowy podczas leczenia. Jeśli taki objaw występuje u pacjenta należy skontaktować się z lekarzem, zanim pacjent będzie prowadził samochód lub obsługiwał maszyny.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Crestor?

Lek Crestor stosowany jest w celu uzyskania prawidłowych wartości stężeń substancji tłuszczowych we krwi. Najbardziej powszechną z nich jest cholesterol. Lek może powodować zmniejszenie stężenia „złego” cholesterolu (LDL- C) i zwiększenie stężenia „dobrego” cholesterolu (HDL- C). Jego działanie polega na hamowaniu produkcji „złego” cholesterolu w organizmie. Pomaga on także w usuwaniu „złego” cholesterolu z krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Crestor?

 • jeśli u pacjenta stwierdzono duże stężenie cholesterolu, oznacza to ryzyko ataku serca (zawału mięśnia sercowego) lub udaru
 • Crestor jest stosowany u dorosłych, u młodzieży oraz u dzieci w wieku 6 lat lub starszych w celu leczenia wysokiego stężenia cholesterolu
 • lekarz zalecił przyjmowanie statyny, ponieważ zmiana diety i zwiększenie ilości ćwiczeń fizycznych okazały się niewystarczające do uzyskania prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi
 • lek jest zalecany, jeśli pacjent jest obarczony innymi czynnikami, które zwiększają ryzyko wystąpienia ataku serca, udaru lub podobnych chorób

Dawkowanie

Jak stosować lek Crestor?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • leczenie należy rozpocząć od dawki 5 mg lub 10 mg, nawet jeśli pacjent stosował wcześniej większe dawki innych statyn, wielkość dawki zależy od stężenia cholesterolu, stopnia ryzyka wystąpienia u pacjenta zawału serca lub udaru, występowania u pacjenta czynników zwiększających podatność na działania niepożądane
 • lekarz może zdecydować o zastosowaniu dawki 5 mg jako dawki początkowej jeśli: pacjent pochodzi z Azji, pacjent jest w wieku powyżej 70 lat, u pacjenta występują umiarkowanie ciężkie choroby nerek, pacjent jest narażony na wystąpienie chorób i bólów mięśni (miopatia)
 • lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki, tak aby była ona odpowiednia dla potrzeb pacjenta, jeśli pacjent rozpoczął leczenie od dawki 5 mg, lekarz może zdecydować o jej zwiększeniu do 10 mg, a następnie do 20 mg lub 40 mg, jeśli jest to konieczne
 • jeśli pacjent rozpoczął leczenie od dawki 10 mg, lekarz może zdecydować o jej zwiększeniu do 20 mg, a następnie do 40 mg jeśli jest to konieczne
 • okres leczenia ustaloną dawką pomiędzy każdorazowym jej zwiększeniem wynosi 4 tygodnie
 • maksymalna dawka dobowa leku Crestor to 40 mg, jest ona stosowana u pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu i dużym ryzykiem zawału lub udaru, u których dawka 20 mg była niewystarczająca do zmniejszenia stężenia cholesterolu
 • stosowanie leku Crestor w celu zmniejszenia ryzyka zawału lub udaru lub podobnych problemów zdrowotnych - zalecana dawka wynosi 20 mg
 • tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą
 • lek należy przyjmować raz na dobę o dowolnej porze z jedzeniem lub bez jedzenia

Dzieci i młodzież w wieku 6 - 17 lat:

 • zakres dawki wynosi od 5 mg do 20 mg raz na dobę
 • zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę, a lekarz może stopniowo zwiększać dawkę tak, aby była ona odpowiednia dla pacjenta
 • maksymalna dawka dobowa leku Crestor u dzieci to 10 mg lub 20 mg zależnie od leczonej choroby
 • leku Crestor w dawce 40 mg nie należy stosować u dzieci

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Crestor

 • w razie zażycia większej niż zalecana dawki leku Crestor należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala
 • jeśli pacjent znajduje się w szpitalu lub jest leczony z powodu innej choroby powinien poinformować lekarza lub inny personel medyczny o stosowaniu leku Crestor

Pominięcie zastosowania leku Crestor

 • należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze
 • nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Crestor

 • należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku Crestor, stężenie cholesterolu może ponownie się zwiększyć jeśli stosowanie leku zostanie przerwane

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Crestor?

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią - jeśli kobieta stosująca lek Crestor zajdzie w ciążę, powinna natychmiast przerwać jego stosowanie i poinformować lekarza
 • jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek
 • jeśli u pacjenta występują częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości lub bóle mięśni
 • jeśli pacjent przyjmuje skojarzenie sofosbuwiru/welpataswiru/woksylaprewiru (stosowane w leczeniu wirusowego zakażenia wątroby zwanego zapaleniem wątroby typu C)
 • jeśli pacjent przyjmuje cyklosporynę (lek stosowany np. po przeszczepie narządów)

Ponadto, nie stosować leku Crestor, 40 mg (największa dawka):

 • jeśli u pacjenta występuje umiarkowanie nasilona choroba nerek (w przypadku wątpliwości należy zapytać lekarza)
 • jeśli u pacjenta występuje choroba tarczycy
 • jeśli u pacjenta występują częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości lub bóle mięśni, jeśli u pacjenta lub członków jego rodziny stwierdzono choroby mięśni lub wcześniej podczas stosowania leków zmniejszających stężenie substancji tłuszczowych występowały zaburzenia ze strony mięśni
 • jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu
 • jeśli pacjent pochodzi z Azji (Japończycy, Chińczycy, Filipińczycy, Wietnamczycy, Koreańczycy i Hindusi)
 • jeśli pacjent stosuje leki z grupy fibratów tzn. inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Crestor może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Crestor i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • trudności w oddychaniu z wystąpieniem obrzęku twarzy, ust, języka i (lub) gardła lub bez
 • obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu
 • bardzo nasilone swędzenie skóry (z grudkami)

Należy zaprzestać stosowania leku i niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli wystąpią:

 • bóle lub inne dolegliwości mięśni, które utrzymują się dłużej niż można się spodziewać - objawy ze strony mięśni pojawiają się częściej u dzieci i młodzieży
 • zerwanie mięśnia
 • objawy zespołu toczniopodobnego (takie jak wysypka, choroby stawów i zmiany hematologiczne)

Częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 100, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy, ból brzucha, zaparcie, ból mięśni, nudności, osłabienie, zawroty głowy
 • zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać stosowania leku Crestor (dotyczy tylko dawki 40 mg)
 • cukrzyca - prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy jest większe, jeśli pacjent ma wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę i wysokie ciśnienie tętnicze

Niezbyt częste (u więcej niż 1 na 1000, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka, swędzenie lub inne reakcje skórne
 • zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać stosowania leku (dotyczy to dawki 5 mg, 10 mg, 20 mg)

Rzadkie (u więcej niż 1 na 10 000, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne - do objawów należy obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, trudności w połykaniu i oddychaniu, nasilone swędzenie skóry (z grudkami)
 • uszkodzenie mięśni u dorosłych
 • silne bóle brzucha (zapalenie trzustki)
 • zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi
 • większa niż zwykle skłonność do krwawień lub powstawania siniaków ze względu na niski poziom płytek krwi
 • objawy zespoły toczniopodobnego (takie jak wysypka, choroby stawów i zmiany hematologiczne)

Bardzo rzadkie (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)
 • zapalenie wątroby
 • obecność krwi w moczu
 • uszkodzenie nerwów kończyn górnych i dolnych (odczuwane jako drętwienie)
 • bóle stawów
 • utrata pamięci
 • powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia)

O nieustalonej częstości:

 • biegunka (luźne stolce)
 • zespół Stevensa - Johnsona (ciężkie zmiany pęcherzowe na skórze ciała, ustach, oczach i w okolicy narządów płciowych)
 • kaszel
 • płytki oddech
 • obrzęk
 • zaburzenia snu (bezsenność i koszmary senne)
 • zaburzenia sprawności seksualnej
 • depresja
 • problemy z oddychaniem (utrzymujący się kaszel i (lub) płytki oddech lub gorączka)
 • uszkodzenia ścięgien
 • stałe osłabienie mięśni

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Crestor należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

 • jeśli u pacjenta występują choroby nerek
 • jeśli u pacjenta występują choroby wątroby
 • jeśli u pacjenta występują częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości lub bóle mięśni, albo u pacjenta lub w jego rodzinie występowały w przeszłości choroby mięśni, lub pacjent miał wcześniej zaburzenia ze strony mięśni występujące podczas stosowania leków zmniejszających stężenie substancji tłuszczowych - pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, kiedy wystąpią u niego dolegliwości lub bóle mięśni niewiadomego pochodzenia, szczególnie jeśli towarzyszy temu ogólne złe samopoczucie i gorączka, należy również poinformować lekarza, jeśli wystąpi stałe osłabienie mięśni
 • jeśli pacjent spożywa regularnie duże ilości alkoholu
 • jeśli u pacjenta występuje choroba tarczycy
 • jeśli pacjent stosuje leki zmniejszające stężenie cholesterolu z grupy fibratów
 • jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV np. rytonawir z lopinawirem i (lub) atazanawirem
 • jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni doustnie lub we wstrzyknięciach lek zawierający kwas fusydowy (lek stosowany w zakażeniach bakteryjnych) - stosowanie kwasu fusydowego jednocześnie z lekiem Crestor może prowadzić do ciężkich uszkodzeń mięśni (rabdomiolizy)
 • jeśli pacjent ma powyżej 70 lat - ponieważ lekarz musi dobrać odpowiednią dawkę początkową leku Crestor dla pacjenta
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność układu oddechowego
 • jeśli pacjent pochodzi z Azji (Japończycy, Chińczycy, Filipińczycy, Wietnamczycy, Koreańczycy i Hindusi) - u tych pacjentów lekarz ustali właściwą dawkę początkową leku Crestor
 • lek Crestor nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy

Jeśli którakolwiek z wymienionych wyżej sytuacji dotyczy pacjenta (lub pacjent ma wątpliwości):

 • nie należy przyjmować leku Crestor w dawce 40 mg (największa dawka) a przed przyjęciem leku Crestor w jakiejkolwiek innej dawce należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

U niewielkiej grupy pacjentów leki z grupy statyn mogą wpływać na czynność wątroby. W celu potwierdzenia takiego działania wykonuje się badanie krwi sprawdzające aktywność enzymów wątrobowych. Zazwyczaj lekarz zaleca wykonanie badania aktywności enzymów wątrobowych we krwi przed rozpoczęciem i podczas leczenia lekiem Crestor.

Osoby chore na cukrzycę lub te, u których istnieje ryzyko rozwoju cukrzycy, będą pod ścisłą kontrolą lekarską podczas stosowania tego leku. Osoby, u których stwierdza się wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę oraz wysokie ciśnienie krwi, mogą być zagrożone ryzykiem rozwoju cukrzycy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Crestor a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Crestor nie należy stosować w ciąży. Jeżeli podczas stosowania leku Crestor pacjentka zajdzie w ciążę, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Crestor i skontaktować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku Crestor przez kobiety w wieku rozrodczym należy stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Crestor a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Crestor nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje: 

 • cyklosporynę (stosowaną np. po przeszczepie narządów)
 • warfarynę lub klopidogrel (lub jakikolwiek inny lek rozrzedzający krew)
 • lek z grupy fibratów (taki jak gemfibrozyl, fenofibrat) lub jakikolwiek inny lek zmniejszający stężenie cholesterolu we krwi (np. ezetymib)
 • leki stosowane w przypadku niestrawności (stosowane w celu zobojętnienia kwasu solnego w żołądku)
 • erytromycynę (antybiotyk), kwas fusydowy - jeśli w leczeniu infekcji bakteryjnej pacjent musi stosować kwas fusydowy w postaci doustnej, należy tymczasowo odstawić lek Crestor; lekarz poinformuje pacjenta kiedy będzie mógł ponownie zacząć stosować lek Crestor w bezpieczny sposób (stosowanie leku Crestor z kwasem fusydowym w rzadkich przypadkach może prowadzić do osłabienia mięśni, tkliwości lub bólu (rabdomioliza))
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • regorafenib (stosowany w leczeniu raka)
 • darolutamid (stosowany w leczeniu raka)
 • hormonalną terapię zastępczą
 • którykolwiek z następujących leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusowych, w tym zakażenia HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu C, podawany pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami: rytonawir, lopinawir, atazanawir, sofosbuwir, woksylaprewir, ombitaswir, parytaprewir, dazabuwir, welpataswir, grazoprewir, elbaswir, glekaprewir, pibrentaswir

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Crestor a alkohol

Pacjent powinien poinformować lekarza jeśli spożywa regularnie duże ilości alkoholu.

Crestor a prowadzenie pojazdów

Większość osób może prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny w okresie stosowania leku Crestor. Jednak u części pacjentów występują zawroty głowy podczas leczenia. Jeśli taki objaw występuje u pacjenta należy skontaktować się z lekarzem, zanim pacjent będzie prowadził samochód lub obsługiwał maszyny.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Crestor?

Lek Crestor należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30oC
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Crestor a ciąża
Crestor a karmienie piersią
Interakcje
Crestor a alkohol
Crestor a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki