Poradnik
Depo - Medrol (Methylprednisoloni acetas)

Depo - Medrol (Methylprednisoloni acetas)

Substancją czynną leku Depo - Medrol jest octan metyloprednizolonu, który należy do grupy glikokortykosteroidów przeznaczonych do stosowania ogólnego i miejscowego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDepo - Medrol
Nazwa międzynarodowaMethylprednisoloni acetas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

40 mg/ ml

PostaćZawiesina do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Octan metyloprednizolonu

Skład - substancje pomocnicze
 • makrogol 3350
 • chlorek sodu
 • chlorek mirystylo - gamma pikoliny
 • woda do wstrzykiwań
 • wodorotlenek sodu i kwas solny (do ustalenia pH)
Dostępne opakowania
 • 1 fiolka po 1 ml
 • 5 fiolek po 1 ml
Działanie / właściwości

Silne działanie przeciwzapalne

Zastosowanie
 • domięśniowe
 • dostawowe
 • do kaletki maziowej
 • okołostawowe
 • bezpośrednio do zmian chorobowych
 • doodbytnicze
Przeciwwskazania
 • uogólnione zakażenie grzybicze
 • uczulenie na substancję czynną bądź na którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • stosowanie dooponowe (dokanałowe)
 • stosowanie nadtwardówkowe
 • stosowanie dożylne
 • stosowanie do nosa i do gałki ocznej
 • stosowanie do skóry pokrywającej czaszkę, jamy ustno - gardłowej, zwoju klinowo - podniebiennego
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • u pacjentów, u których występuje cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby psychiczne, opryszczka oczna lub półpasiec oczny, leczenie lekiem Depo - Medrol powinno trwać możliwie jak najkrócej. Pacjenci ci wymagają specjalnej opieki lekarskiej podczas stosowania leku
 • u dzieci poddawanych długotrwałemu leczeniu lekiem Depo - Medrol w dobowych dawkach podzielonych może dochodzić do zahamowania wzrostu
 • jeżeli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem
 • leku Depo - Medrol nie należy stosować jako fiolki wielodawkowej. Po podaniu potrzebnej dawki należy wyrzucić wszelkie pozostałości zawiesiny
 • po nagłym odstawieniu leku Depo - Medrol może wystąpić „zespół odstawienia” steroidów. Zespół ten obejmuje objawy: jadłowstręt, nudności, wymioty, letarg, bóle głowy, gorączkę, ból stawów, bóle mięśni, zmniejszenie masy ciała i/ lub niedociśnienie tętnicze
 • pacjenci powinni zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu kwasu acetylosalicylowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych z lekiem Depo-Medrol
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • zakażenia oportunistyczne, zakażenia, zapalenie otrzewnej, zakażenia w miejscu wstrzyknięcia
 • leukocytoza
 • nadwrażliwość na lek, reakcja anafilaktyczna i reakcja anafilaktoidalna 
 • zespół Cushinga, niedoczynność przysadki, zespół odstawienia steroidów
 • zahamowanie wzrostu u dzieci
 • nieregularne miesiączki
 • kwasica metaboliczna, alkaloza hipokaliemiczna, dyslipidemia
 • gromadzenie się tkanki tłuszczowej w niektórych częściach ciała, zwiększenie łaknienia
 • zaburzenia afektywne, zaburzenia psychotyczne i psychiczne, zmiany osobowości, stan splątania, zaburzenia lękowe, wahania nastroju, nieprawidłowe zachowania, bezsenność, drażliwość
 • zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego, napady drgawkowe, amnezja, zaburzenia poznawcze, zawroty głowy, ból głowy
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • zwiększona krzepliwość krwi, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze
 • zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • obrzęk naczynioruchowy
 • nadmierne owłosienie
 • wybroczyny punktowe, wylewy krwawe podskórne lub dotkankowe
 • zanik skóry, rumień, nadmierne pocenie się, rozstępy skórne, wysypka, świąd, pokrzywka, trądzik, przebarwienia skóry, utrata koloru skóry
 • neuropatyczne zwyrodnienie stawów, bóle stawowe
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia
Możliwe interakcje z
 • szczepionkami na bazie żywych, osłabionych wirusów u pacjentów przyjmujących dawki immunosupresyjne kortykosteroidów
Ciąża

Lek Depo - Medrol nie powinien być podawany kobietom ciężarnym, chyba że po dokonaniu dokładnej oceny stosunku korzyści do ryzyka dla matki i płodu.

Karmienie piersią

Lek Depo - Medrol może być stosowany przez kobiety karmiące piersią, tylko po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka u matki i niemowlęcia.

Dzieci

U dzieci, u których stosuje się długotrwałe leczenie lekiem Depo - Medrol w podzielonych dawkach dobowych może dojść do zahamowania wzrostu. Lekarz powinien ograniczyć stosowanie tego typu leczenia do najcięższych wskazań. Pacjenci powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją medyczną. Niemowlęta i dzieci przyjmujące lek Depo - Medrol długoterminowo są szczególnie narażone na zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego. Stosowanie wysokich dawek leku Depo - Medrol może powodować występowanie zapalenia trzustki u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Pacjenci, u których podczas stosowania leku Depo - Medrol występują zawroty głowy, zaburzenia widzenia i zmęczenie, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Depo - Medrol?

Lek Depo - Medrol zawiera w swoim składzie octan metyloprednizolonu, który należy do grupy glikokortykosteroidów przeznaczonych do stosowania ogólnego i miejscowego. Podobnie jak inne glikokortykosteroidy Depo - Medrol wpływa m.in. na: 

 • procesy zapalne oraz immunologiczne
 • metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczów
 • układ krążenia
 • układ sercowo - naczyniowy
 • ośrodkowy układ nerwowy
 • mięśnie szkieletowe
 • tkankę kostną
 • tkankę łączną
 • skórę i błony śluzowe
 • układ wewnątrzwydzielniczy
 • czynność nerek

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Depo - Medrol?

Lek Depo - Medrol podaje się domięśniowo, dostawowo, do kaletki maziowej, okołostawowo, na zmianę chorobową lub doodbytniczo.

Lek Depo - Medrol podawany jest domięśniowo:

 • w zaburzeniach endokrynologicznych
 • w chorobach reumatycznych
 • w układowych chorobach tkanki łącznej
 • w chorobach dermatologicznych
 • w chorobach alergicznych
 • w chorobach oczu
 • w chorobach przewodu pokarmowego
 • w chorobach układu oddechowego
 • w chorobach krwi
 • w chorobach nowotworowych
 • przy wystąpieniu obrzęków uogólnionych w zespole nerczycowym
 • w przypadku gruźlicy
 • w przypadku zaostrzenia przebiegu stwardnienia rozsianego
 • przy wystąpieniu włośnicy z zajęciem układu nerwowego lub mięśnia sercowego

Lek Depo - Medrol podawany jest dostawowo, do kaletki maziowej, okołostawowo w:

 • zapaleniu błony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów
 • zapaleniu nadkłykcia
 • reumatoidalnym zapaleniu stawów
 • ostrym nieswoistym zapaleniu pochewki ścięgna
 • ostrym i podostrym zapaleniu kaletki maziowej
 • pourazowej chorobie zwyrodnieniowej stawów
 • ostrym dnawym zapaleniu stawów

Lek Depo - Medrol wskazany jest do iniekcji bezpośrednio do zmian chorobowych w następujących stanach:

 • keloidy
 • liszaj płaski
 • łuszczyca plackowata
 • ziarniniak obrączkowaty
 • przewlekły liszaj prosty
 • toczeń rumieniowaty krążkowy
 • łysienie plackowate
 • obumieranie tłuszczowate skóry
 • w leczeniu guzów torbielowatych, zapaleń rozcięgien lub zapaleń ścięgien (ganglionów)

Lek Depo - Medrol stosowany jest doodbytniczo w przypadku przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Depo - Medrol?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zadecyduje o odpowiedniej dawce, sposobie i miejscu podania leku Depo - Medrol.

Działanie ogólnoustrojowe:

 • lekarz dostosuje odpowiednio dawkę leku podawaną domięśniowo, w zależności od ciężkości leczonego schorzenia i reakcji pacjenta na leczenie
 • zazwyczaj zalecane dawki wynoszą od 40 mg do 120 mg

Podanie miejscowe:

Reumatoidalne zapalenie stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów:

 • wielkość dawki do podania dostawowego zależy od wielkości stawu i ciężkości leczonego stanu u danego pacjenta
 • zazwyczaj zalecane dawki mogą wynosić od 4 mg do 80 mg
 • w przypadkach schorzeń przewlekłych wstrzyknięcia można powtarzać w odstępach od jednego do pięciu lub więcej tygodni, zależnie od stopnia zmniejszenia objawów uzyskanego dzięki podaniu pierwszego wstrzyknięcia

Zapalenie kaletki maziowej:

 • lekarz dostosuje odpowiednio dawkę leku podawaną do kaletki stawowej w zależności od przebiegu choroby i reakcji pacjenta na leczenie

Ganglion, zapalenie ścięgna, zapalenie nadkłykcia:

 • lekarz dostosuje odpowiednio dawkę leku w zależności od ciężkości leczonego schorzenia i reakcji pacjenta na leczenie
 • zazwyczaj zalecane dawki mogą wynosić od 4 mg do 30 mg
 • w leczeniu stanów nawracających lub przewlekłych konieczne może być powtórne wykonanie wstrzyknięcia

Wstrzyknięcia w celu uzyskania działania miejscowego w leczeniu schorzeń skórnych:

 • lekarz dostosuje odpowiednio dawkę leku w zależności od ciężkości leczonego schorzenia i reakcji pacjenta na leczenie
 • po oczyszczeniu skóry właściwym preparatem antyseptycznym, takim jak 70% alkohol, do zmiany wstrzykuje się od 20 do 60 mg leku
 • w przypadku większych zmian lekarz może zadecydować o konieczności podania dawek od 20 do 40 mg podzielonych na kilka kolejnych wstrzyknięć miejscowych
 • zazwyczaj lek podaje się w jednym do czterech wstrzyknięć
 • długość okresów pomiędzy wstrzyknięciami zależy od rodzaju zmiany oraz od czasu trwania poprawy uzyskanej po pierwszym wstrzyknięciu

Podanie we wlewie doodbytniczym:

 • zazwyczaj stosowane dawki wynoszą od 40 mg do 120 mg w postaci wlewek doodbytniczych (np. 40 mg leku w objętości 30 do 300 ml wody) lub ciągłego wlewu doodbytniczego od trzech do siedmiu razy tygodniowo przez okres dwóch lub więcej tygodni

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Depo -Medrol:

Nie istnieje zespół kliniczny ostrego przedawkowania octanu metyloprednizolonu. Długotrwałe stosowanie leku w dawkach często powtarzanych (raz na dobę lub kilka razy w tygodniu) może wywołać zespół Cushinga.

Pominięcie zastosowania leku Depo -Medrol:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Depo - Medrol:

W przypadku przerywania leczenia przewlekłego zaleca się obserwację pacjenta. Ryzyko wystąpienia polekowej wtórnej niedoczynności kory nadnerczy można zmniejszyć do minimum, poprzez stopniowe zmniejszanie lub przerywanie dawkowania. Po przerwaniu leczenia przewlekłego należy ocenić czynność kory nadnerczy, której najważniejszymi objawami niewydolności są osłabienie, niedociśnienie ortostatyczne i depresja.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Depo - Medrol?

Leku Depo - Medrol nie stosuje się:

 • u pacjentów z uogólnionym zakażeniem grzybiczym
 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną bądź na którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • dooponowo (dokanałowo)
 • nadtwardówkowo
 • dożylnie
 • do nosa i do gałki ocznej
 • do skóry pokrywającej czaszkę, jamy ustno - gardłowej, zwoju klinowo - podniebiennego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Depo - Medrol może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częstość nieznana:

 • zakażenia oportunistyczne, zakażenia, zapalenie otrzewnej, zakażenia w miejscu wstrzyknięcia
 • leukocytoza
 • nadwrażliwość na lek, reakcja anafilaktyczna i reakcja anafilaktoidalna 
 • zespół Cushinga, niedoczynność przysadki, zespół odstawienia steroidów
 • zahamowanie wzrostu
 • nieregularne miesiączki
 • kwasica metaboliczna, lipomatoza nadtwardówkowa, zatrzymanie sodu, zatrzymanie płynów, alkaloza hipokaliemiczna (zasadowica z niskim stężeniem jonów potasu we krwi), dyslipidemia, pogorszenie tolerancji glukozy, zwiększone zapotrzebowanie na insulinę (lub doustne leki przeciwcukrzycowe u osób chorych na cukrzycę), gromadzenie się tkanki tłuszczowej w niektórych częściach ciała, zwiększenie łaknienia (co może prowadzić do zwiększenia wagi)
 • zaburzenia afektywne (w tym nastrój depresyjny, nastrój euforyczny, chwiejność emocjonalna, uzależnienie od leków, myśli samobójcze), zaburzenia psychotyczne (w tym mania, urojenia, omamy, schizofrenia), zaburzenia psychiczne, zmiany osobowości, stan splątania, zaburzenia lękowe, wahania nastroju, nieprawidłowe zachowania, bezsenność, drażliwość
 • zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego, napady drgawkowe, amnezja, zaburzenia poznawcze, zawroty głowy, ból głowy
 • chorioretinopatia (zaburzenia siatkówki i błony naczyniowej), ślepota, zaćma, jaskra, wytrzeszcz, rzadko - nieostre widzenie
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • zastoinowa niewydolność serca
 • zwiększona krzepliwość krwi, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze
 • zator tętnicy płucnej, czkawka
 • wrzody trawienne, perforacja jelit, krwawienie z żołądka, zapalenie trzustki, wrzodziejące zapalenie przełyku, zapalenie przełyku, rozdęcie brzucha, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności
 • uszkodzenie wątroby, zapalenie wątroby i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • obrzęk naczynioruchowy
 • nadmierne owłosienie
 • wybroczyny punktowe, wylewy krwawe podskórne lub dotkankowe
 • zanik skóry, rumień, nadmierne pocenie się, rozstępy skórne, wysypka, świąd, pokrzywka, trądzik, przebarwienia skóry, utrata koloru skóry
 • osłabienie mięśni, ból mięśniowy, miopatia, zanik mięśni
 • osteoporoza, martwica kości, złamania patologiczne
 • neuropatyczne zwyrodnienie stawów, bóle stawowe
 • jałowy ropień, zaburzone gojenie się ran, obrzęk obwodowy
 • uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, rozdrażnienie
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia
 • zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • zahamowanie reakcji w testach skórnych
 • złamania kompresyjne kręgosłupa, zerwanie ścięgna

Ostrzeżenia i środki ostrożności

U pacjentów, u których występuje cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby psychiczne, opryszczka oczna lub półpasiec oczny, leczenie lekiem Depo - Medrol powinno trwać możliwie jak najkrócej. Pacjenci ci wymagają specjalnej opieki lekarskiej podczas stosowania leku.

U dzieci poddawanych długotrwałemu leczeniu lekiem Depo - Medrol w dobowych dawkach podzielonych może dochodzić do zahamowania wzrostu. Lekarz powinien ograniczyć stosowanie tego typu leczenia do najcięższych wskazań. 

Jeżeli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Leku Depo - Medrol nie należy stosować jako fiolki wielodawkowej. Po podaniu potrzebnej dawki należy wyrzucić wszelkie pozostałości zawiesiny.

Podawanie szczepionek żywych lub żywych atenuowanych jest przeciwwskazane w trakcie leczenia lekiem Depo - Medrol w dawkach powodujących działanie zmniejszające odporność (immunosupresyjne). U tych pacjentów mogą być podawane szczepionki martwe lub inaktywowane, jednak reakcja na nie może być ograniczona lub mogą być one nieskuteczne. Pacjenci otrzymujący lek Depo-Medrol w dawkach, które nie mają działania immunosupresyjnego mogą być poddawani wszystkim wymaganym szczepieniom.

U pacjentów stosujących lek Depo - Medrol mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Podczas długotrwałego leczenia lekiem Depo - Medrol może wystąpić niewydolność nadnerczy, która może utrzymywać się przez kilka miesięcy po przerwaniu leczenia. Nagłe odstawienie leku Depo - Medrol może wywołać ostrą niewydolność nadnerczy prowadzącą do zgonu.

Lek Depo - Medrol może zwiększać podatność na zakażenia oraz może maskować niektóre objawy zakażenia.

Pacjenci powinni zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu kwasu acetylosalicylowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych z lekiem Depo - Medrol.

Lek Depo - Medrol należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek.

Podczas stosowania dużych dawek leku Depo - Medrol może wystąpić ostra miopatia, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami transmisji nerwowo-mięśniowej lub u pacjentów leczonych jednocześnie lekami przeciwcholinergicznymi, w tym blokerami nerwowomięśniowymi (na przykład pankuronium).

Po zastosowaniu dużych dawek leku Depo - Medrol może wystąpić ostre zapalenie trzustki.

Podczas stosowania leku Depo - Medrol zgłaszano występowanie zakrzepicy, w tym żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. W związku z tym należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami zakrzepowo - zatorowymi lub u tych, którzy mogą być podatni na ich wystąpienie. 

Lek Depo - Medrol może powodować lub nasilać zespół Cushinga, dlatego pacjenci z chorobą Cushinga nie powinni go stosować.

Po nagłym odstawieniu leku Depo - Medrol może wystąpić „zespół odstawienia” steroidów. Zespół ten obejmuje objawy: jadłowstręt, nudności, wymioty, letarg, bóle głowy, gorączkę, ból stawów, złuszczanie, bóle mięśni, zmniejszenie masy ciała i/ lub niedociśnienie tętnicze.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Depo - Medrol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Depo - Medrol nie powinien być podawany kobietom ciężarnym, chyba że po dokonaniu dokładnej oceny stosunku korzyści do ryzyka dla matki i płodu. Wykazano wpływ kortykosteroidów na wystąpienie wad rozwojowych płodu, m.in. niskich mas urodzeniowych niemowląt czy też rozwoju zaćmy.

Depo - Medrol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Depo - Medrol może być stosowany przez kobiety karmiące piersią, tylko po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka u matki i niemowlęcia.

Kortykosteroidy przenikają do mleka ludzkiego. U dzieci karmionych piersią lek Depo-Medrol, który przeniknął do mleka matki, może hamować wzrost i wpływać na wytwarzanie endogennych glikokortykosteroidów.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Lek Depo - Medrol może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Depo-Medrol.

Podawanie szczepionek żywych lub żywych atenuowanych jest przeciwwskazane w trakcie leczenia lekiem Depo - Medrol w dawkach powodujących działanie immunosupresyjne. U tych pacjentów mogą być podawane szczepionki martwe lub inaktywowane, jednak reakcja na nie może być ograniczona lub mogą być one nieskuteczne. Pacjenci otrzymujący lek Depo - Medrol w dawkach, które nie mają działania immunosupresyjnego mogą być poddawani wszystkim wymaganym szczepieniom.

Może być konieczne dostosowanie dawki leku Depo - Medrol przy jednoczesnym stosowaniu z następującymi lekami:

 • leki przeciwbakteryjne: izoniazyd
 • antybiotyk przeciwgruźliczy: ryfampicyna
 • leki przeciwzakrzepowe (doustne)
 • leki przeciwdrgawkowe: karbamazepina, fenobarbital, fenytoina
 • leki antycholinergiczne: blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe
 • leki zwiotczające, np. pankuronium, wenkuronium
 • leki przeciwcukrzycowe
 • leki przeciwwymiotne: aprepitant, fosaprepitant
 • leki przeciwgrzybicze: itrakonazol, ketokonazol
 • leki przeciwwirusowe: inhibitory proteazy HIV: indynawir i rytonawir
 • inhibitor aromatazy: aminoglutetymid
 • antagonista kanału wapniowego: diltiazem
 • doustne środki antykoncepcyjne: etynyloestradiol/noretyndron
 • leki immunosupresyjne: cyklosporyna, cyklofosfamid, takrolimus
 • makrolidowe leki przeciwbakteryjne: klarytromycyna, erytromycyna, troleandomycyna
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): aspiryna (kwas acetylosalicylowy)
 • leki zmniejszające stężenie potasu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Depo - Medrol a alkohol

Brak danych.

Depo - Medrol a prowadzenie pojazdów

Pacjenci, u których podczas stosowania leku Depo - Medrol występują zawroty głowy, zaburzenia widzenia i zmęczenie, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Depo - Medrol?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Depo - Medrol a ciąża
Depo - Medrol a karmienie piersią
Interakcje
Depo - Medrol a alkohol
Depo - Medrol a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo