Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Depo - Medrol z lidokainą (Methylprednizoloni acetas + Lidocaini hydrochloridum)

Depo - Medrol z lidokainą (Methylprednizoloni acetas + Lidocaini hydrochloridum)

Co to jest lek Depo - Medrol z Lidokainą?

Substancją czynną leku Depo - Medrol z lidokainą jest octan metyloprednizolonu. Należy on do grupy glikokortykosteroidów przeznaczonych do stosowania wewnętrznego. Wpływa on m.in. na procesy zapalne oraz immunologiczne. Chlorowodorek lidokainy jest z kolei silnym środkiem znieczulającym miejscowo. Depo - Medrol z lidokainą stosowany jest w terapii objawowej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDepo - Medrol z lidokainą
Nazwa międzynarodowaMethylprednizoloni acetas + Lidocaini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

(40 mg + 10 mg)/ ml

PostaćZawiesina do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna
 • octan metyloprednizolonu
 • chlorowodorek lidokainy
Skład - substancje pomocnicze
 • makrogol
 • alkohol benzylowy
 • chlorek sodu
 • chlorek mirystylo - gamma pikoliny
 • wodorotlenek sodu i kwas solny (do ustalenia odpowiedniego pH)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 fiolka po 1 ml
Działanie / właściwości
 • octan metyloprednizolonu wpływa m. in. na procesy zapalne oraz immunologiczne
 • chlorowodorek lidokainy jest silnym środkiem znieczulającym miejscowo
 • lek stosowany jest w terapii objawowej
Zastosowanie
 • wskazany do krótkotrwałego podawania
 • terapia uzupełniająca w okresie ostrego epizodu lub zaostrzenia w chorobach stawów, kaletki maziowej i ścięgien
 • leczenie guzów torbielowatych, zapaleń rozścięgien lub zapaleń ścięgien
 • lek podaje się domięśniowo, okołostawowo lub dostawowo
Przeciwwskazania
 • uczulenie na octan metyloprednizolonu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na lidokainę lub inne leki miejscowo znieczulające typu amidowego
 • u pacjentów z uogólnionym zakażeniem grzybiczym
 • podanie dooponowe (dokanałowe)
 • podanie dożylne
 • podanie nadtwardówkowe
 • podanie do nosa i do gałki ocznej
 • podanie do skóry pokrywającej czaszkę, jamy ustno - gardłowej, zwoju klinowo - podniebiennego
 • u wcześniaków i noworodków
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • u pacjentów, u których występuje cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby psychiczne, opryszczka oczna lub półpasiec oczny, leczenie lekiem Depo - Medrol z lidokainą powinno trwać możliwie jak najkrócej;  pacjenci ci wymagają specjalnej opieki lekarskiej podczas stosowania leku
 • u dzieci poddawanych długotrwałemu leczeniu lekiem Depo - Medrol z lidokainą może dochodzić do zahamowania wzrostu; lekarz powinien ograniczyć stosowanie tego typu leczenia do najcięższych wskazań
 • jeżeli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem
 • leku Depo - Medrol z lidokainą nie należy stosować jako fiolki wielodawkowej; po podaniu potrzebnej dawki należy wyrzucić wszelkie pozostałości zawiesiny
 • po nagłym odstawieniu leku Depo - Medrol z lidokainą może wystąpić „zespół odstawienia” steroidów
 • pacjenci powinni zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu kwasu acetylosalicylowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych z lekiem Depo - Medrol z lidokainą
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • zakażenia oportunistyczne, zakażenia, zapalenie otrzewnej, zakażenia w miejscu wstrzyknięcia
 • leukocytoza
 • nadwrażliwość na lek, reakcja anafilaktyczna i reakcja anafilaktoidalna
 • zespół Cushinga, niedoczynność przysadki, zespół odstawienia steroidów
 • zahamowanie wzrostu u dzieci
 • nieregularne miesiączki
 • kwasica metaboliczna, alkaloza hipokaliemiczna, dyslipidemia
 • gromadzenie się tkanki tłuszczowej w niektórych częściach ciała, zwiększenie łaknienia
 • zaburzenia afektywne, zaburzenia psychotyczne i psychiczne, zmiany osobowości, stan splątania, zaburzenia lękowe, wahania nastroju, nieprawidłowe zachowania, bezsenność, drażliwość
 • zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego, napady drgawkowe, amnezja, zaburzenia poznawcze, zawroty głowy, ból głowy
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • zwiększona krzepliwość krwi, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze
 • zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • obrzęk naczynioruchowy
 • nadmierne owłosienie
 • wybroczyny punktowe, wylewy krwawe podskórne lub dotkankowe
 • zanik skóry, rumień, nadmierne pocenie się, rozstępy skórne, wysypka, świąd, pokrzywka, trądzik, przebarwienia skóry, utrata koloru skóry
 • neuropatyczne zwyrodnienie stawów, bóle stawowe
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia
Możliwe interakcje z
 • szczepionkami na bazie żywych, atenuowanych wirusów u pacjentów w trakcie leczenia kortykosteroidami w dawkach powodujących działanie immunosupresyjne
Ciąża

Lek Depo - Medrol z lidokainą nie powinien być podawany kobietom ciężarnym, chyba że po dokonaniu dokładnej oceny stosunku korzyści do ryzyka dla matki i płodu.

Wykazano wpływ kortykosteroidów na wystąpienie wad rozwojowych płodu, m.in. niskich mas urodzeniowych niemowląt czy też rozwoju zaćmy.

Substancje czynne oraz zawarty w leku alkohol benzylowy łatwo przenikają przez łożysko.

Karmienie piersią

Lek Depo - Medrol z lidokainą może być stosowany przez kobiety karmiące piersią, tylko po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka u matki i niemowlęcia.

Obie substancje czynne przenikają do mleka matki.

U dzieci karmionych piersią, lek Depo - Medrol z lidokainą, który przeniknął do mleka matki, może hamować wzrost i wpływać na wytwarzanie endogennych glikokortykosteroidów.

Dzieci

U dzieci, u których stosuje się długotrwałe leczenie lekiem Depo - Medrol z lidokainą może dojść do zahamowania wzrostu. Lekarz powinien ograniczyć stosowanie tego typu leczenia do najcięższych wskazań.

Niemowlęta i dzieci przyjmujące lek Depo - Medrol z lidokainą długoterminowo są szczególnie narażone na zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego. Stosowanie wysokich dawek leku Depo - Medrol z lidokainą może powodować występowanie zapalenia trzustki u dzieci.

Alkohol benzylowy zawarty w leku może powodować wystąpienie działań toksycznych oraz reakcji alergicznych, m.in. "zespołu niewydolności oddechowej u niemowląt" (tzw. "Gasprid Syndrome"). Odnotowano również przypadki śmierci w populacji pediatrycznej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Pacjenci, u których podczas stosowania leku Depo - Medrol z lidokainą występują zawroty głowy, zaburzenia widzenia i zmęczenie, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Depo - Medrol z Lidokainą?

Lek Depo - Medrol z lidokainą jest wskazany do krótkotrwałego podawania, jako terapia uzupełniająca w okresie ostrego epizodu lub zaostrzenia w chorobach stawów, kaletki maziowej i ścięgien, a także w leczeniu guzów torbielowatych, zapaleń rozścięgien lub zapaleń ścięgien.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Depo - Medrol z Lidokainą?

Lek Depo - Medrol z lidokainą wskazany jest do krótkotrwałego podawania, jako terapia uzupełniająca w okresie ostrego epizodu lub zaostrzenia w następujących schorzeniach:

 • zapalenie błony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • pourazowa choroba zwyrodnieniowa stawów
 • ostre i podostre zapalenie kaletki maziowej
 • zapalenie nadkłykcia
 • ostre nieswoiste zapalenie pochewki ścięgna
 • ostre dnawe zapalenie stawów
 • guzy torbielowate
 • zapalenie rozścięgien lub zapalenie ścięgien

Lek podaje się domięśniowo, okołostawowo lub dostawowo.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Reumatoidalne zapalenie stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów:

 • wielkość dawki do podania dostawowego zależy od wielkości stawu i ciężkości leczonego stanu u danego pacjenta
 • zazwyczaj zalecane dawki mogą wynosić od 4 mg do 80 mg
 • wstrzyknięcia można powtarzać w odstępach od jednego do pięciu lub więcej tygodni, zależnie od stopnia zmniejszenia objawów, uzyskanego dzięki podaniu pierwszego wstrzyknięcia

Zapalenie kaletki maziowej:

 • lekarz dostosuje odpowiednią dawkę leku, podawaną do kaletki stawowej, w zależności od ciężkości przebiegu choroby i reakcji pacjenta na leczenie

Ganglion, zapalenie ścięgna, zapalenie nadkłykcia:

 • lekarz dostosuje odpowiednio dawkę leku w zależności od ciężkości leczonego schorzenia i reakcji pacjenta na leczenie
 • zazwyczaj zalecane dawki mogą wynosić od 4 mg do 30 mg
 • w leczeniu stanów nawracających lub przewlekłych konieczne może być powtórne wykonanie wstrzyknięcia

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

 • lekarz powinien ograniczyć stosowanie tego typu leczenia do najcięższych wskazań

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

 • lek Depo - Medrol z lidokainą należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Depo - Medrol z lidokainą :

 • nie istnieje zespół kliniczny ostrego przedawkowania octanu metyloprednizolonu
 • długotrwałe stosowanie leku w dawkach często powtarzanych może wywołać zespół Cushinga
 • przedawkowanie lidokainy może przejawiać się jako przejściowe pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego, z objawami: ziewanie, niepokój, zawroty głowy, nudności, wymioty, bóle stawów, niezborność ruchów, zaburzenia słuchu i wzroku
 • w przypadku zatrucia lidokainą o umiarkowanym nasileniu mogą wystąpić drgania mięśni i drgawki, utrata przytomności, depresja oddechowa, śpiączka, niedociśnienie tętnicze i zapaść sercowo - naczyniowa

Pominięcie zastosowania leku Depo - Medrol z lidokainą:

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Depo - Medrol z lidokainą:

 • o przerwaniu leczenia decyduje lekarz
 • nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Depo - Medrol z Lidokainą?

Leku Depo - Medrol z lidokainą nie stosuje się:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na octan metyloprednizolonu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma uczulenie na lidokainę lub inne leki miejscowo znieczulające typu amidowego
 • u pacjentów z uogólnionym zakażeniem grzybiczym
 • w podaniu dooponowym (dokanałowym)
 • w podaniu dożylnym
 • w podaniu nadtwardówkowym
 • w podaniu do nosa i do gałki ocznej
 • w podaniu do skóry pokrywającej czaszkę, jamy ustno - gardłowej, zwoju klinowo - podniebiennego
 • u wcześniaków i noworodków

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Depo - Medrol z Lidokainą może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zakażenia oportunistyczne, zakażenia, zapalenie otrzewnej, zakażenia w miejscu wstrzyknięcia
 • leukocytoza
 • nadwrażliwość na lek, reakcja anafilaktyczna i reakcja anafilaktoidalna 
 • zespół Cushinga, niedoczynność przysadki, zespół odstawienia steroidów
 • zahamowanie wzrostu u dzieci
 • nieregularne miesiączki
 • kwasica metaboliczna, alkaloza hipokaliemiczna, dyslipidemia
 • gromadzenie się tkanki tłuszczowej w niektórych częściach ciała, zwiększenie łaknienia
 • zaburzenia afektywne, zaburzenia psychotyczne i psychiczne, zmiany osobowości, stan splątania, zaburzenia lękowe, wahania nastroju, nieprawidłowe zachowania, bezsenność, drażliwość
 • zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego, napady drgawkowe, amnezja, zaburzenia poznawcze, zawroty głowy, ból głowy
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • zwiększona krzepliwość krwi, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze
 • zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • obrzęk naczynioruchowy
 • nadmierne owłosienie
 • wybroczyny punktowe, wylewy krwawe podskórne lub dotkankowe
 • zanik skóry, rumień, nadmierne pocenie się, rozstępy skórne, wysypka, świąd, pokrzywka, trądzik, przebarwienia skóry, utrata koloru skóry
 • neuropatyczne zwyrodnienie stawów, bóle stawowe
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

U pacjentów, u których występuje cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby psychiczne, opryszczka oczna lub półpasiec oczny, leczenie lekiem Depo - Medrol z lidokainą powinno trwać możliwie jak najkrócej. Pacjenci ci wymagają specjalnej opieki lekarskiej podczas stosowania leku.

U dzieci poddawanych długotrwałemu leczeniu lekiem Depo - Medrol z lidokainą w dobowych dawkach podzielonych może dochodzić do zahamowania wzrostu. Lekarz powinien ograniczyć stosowanie tego typu leczenia do najcięższych wskazań. 

Jeżeli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Depo - Medrol z lidokainą należy stosować ostrożnie u pacjentów z miastenią.

U pacjentów stosujących kortykosteroidy, zwykle w przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek, odnotowano przypadki tłuszczakowatości nadtwardówkowej.

Długotrwałe stosowanie leku Depo - Medrol z lidokainą może prowadzić do wystąpienia wtórnej niedoczynności kory nadnerczy.

Po nagłym odstawieniu leku Depo - Medrol z lidokainą może wystąpić „zespół odstawienia” steroidów. Zespół ten obejmuje objawy: jadłowstręt, nudności, wymioty, letarg, ból głowy, gorączkę, ból stawów, łuszczenie się skóry, ból mięśni, zmniejszenie masy ciała i (lub) niedociśnienie tętnicze.

Lek Depo - Medrol z lidokainą może powodować lub nasilać zespół Cushinga, dlatego pacjenci z chorobą Cushinga nie powinni go stosować.

U pacjentów z niedoczynnością tarczycy stwierdza się nasilone działanie leku Depo - Medrol z lidokainą.

Lek Depo - Medrol z lidokainą może zwiększać podatność na zakażenia oraz może maskować niektóre objawy zakażenia.

Stosowanie szczepionek na bazie żywych, osłabionych wirusów jest przeciwwskazane u pacjentów przyjmujących dawki immunosupresyjne kortykosteroidów.

U pacjentów stosujących lek Depo - Medrol z lidokainą mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Po zastosowaniu dużych dawek leku Depo - Medrol z lidokainą może wystąpić ostre zapalenie trzustki.

Podczas stosowania dużych dawek leku Depo - Medrol z lidokainą może wystąpić ostra miopatia, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami przewodnictwa nerwowo - mięśniowego (np. miastenia) lub u pacjentów leczonych jednocześnie lekami przeciwcholinergicznymi, w tym blokerami nerwowo - mięśniowymi (np. pankuronium).

Lek Depo - Medrol z lidokainą należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek.

Pacjenci powinni zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu kwasu acetylosalicylowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych z lekiem Depo - Medrol z lidokainą.

W związku z możliwością wystąpienia zaniku skóry i tkanki podskórnej lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie i sposób wykonania wstrzyknięcia, aby ograniczyć wystąpienie tych powikłań.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Depo - Medrol z lidokainą a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Pomimo iż kortykosteroidy przenikają przez łożysko, nie wykazano, aby powodowały występowanie wad wrodzonych u płodów, których matki przyjmowały kortykosteroidy w okresie ciąży. 

Lidokaina łatwo przechodzi przez barierę łożyskową. Stosowanie miejscowe lidokainy podczas ciąży i porodu może powodować występowanie działań niepożądanych u matki i płodu.

Alkohol benzylowy zawarty w leku łatwo przenika przez łożysko.

Depo - Medrol z lidokainą a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Depo - Medrol z lidokainą może być stosowany przez kobiety karmiące piersią, tylko po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka u matki i niemowlęcia.

Obie substancje czynne przenikają do mleka matki.

U dzieci karmionych piersią, lek Depo - Medrol z lidokainą, który przeniknął do mleka matki, może hamować wzrost i wpływać na wytwarzanie endogennych glikokortykosteroidów.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. Lek Depo - Medrol z lidokainą może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Depo - Medrol z lidokainą.

Podawanie szczepionek żywych lub żywych atenuowanych jest przeciwwskazane w trakcie leczenia lekiem Depo - Medrol z lidokainą w dawkach powodujących działanie immunosupresyjne. U tych pacjentów mogą być podawane szczepionki martwe lub inaktywowane, jednak reakcja na nie może być ograniczona lub mogą być one nieskuteczne. Pacjenci otrzymujący lek Depo - Medrol z lidokainą w dawkach, które nie mają działania immunosupresyjnego, mogą być poddawani wszystkim wymaganym szczepieniom.

Może być konieczne dostosowanie dawki leku Depo - Medrol z lidokainą przy jednoczesnym stosowaniu z następującymi lekami:

 • leki przeciwbakteryjne: izoniazyd
 • antybiotyk przeciwgruźliczy: ryfampicyna
 • leki przeciwzakrzepowe (doustne)
 • leki przeciwdrgawkowe: karbamazepina, fenobarbital, fenytoina
 • leki antycholinergiczne: blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe
 • leki zwiotczające, np. pankuronium, wenkuronium
 • leki przeciwcukrzycowe
 • leki przeciwwymiotne: aprepitant, fosaprepitant
 • leki przeciwgrzybicze: itrakonazol, ketokonazol
 • leki przeciwwirusowe: inhibitory proteazy HIV: indynawir i rytonawir
 • inhibitor aromatazy: aminoglutetymid
 • antagonista kanału wapniowego: diltiazem
 • doustne środki antykoncepcyjne: etynyloestradiol/noretyndron
 • leki immunosupresyjne: cyklosporyna, cyklofosfamid, takrolimus
 • makrolidowe leki przeciwbakteryjne: klarytromycyna, erytromycyna, troleandomycyna
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): aspiryna (kwas acetylosalicylowy)
 • leki zmniejszające stężenie potasu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Depo - Medrol z lidokainą a alkohol

Brak danych odnośnie wpływu picia alkoholu podczas stosowania leku Depo - Medrol z lidokainą.

Depo - Medrol z lidokainą a prowadzenie pojazdów

Nie był badany wpływ leku Depo - Medrol z lidokainą na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Pacjenci, u których podczas stosowania leku Depo - Medrol z lidokainą występują zawroty głowy, zaburzenia widzenia i zmęczenie, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Depo - Medrol z Lidokainą?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Depo - Medrol z lidokainą a ciąża
Depo - Medrol z lidokainą a karmienie piersią
Interakcje
Depo - Medrol z lidokainą a alkohol
Depo - Medrol z lidokainą a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki