Poradnik
strefa opalania
tydzień francuskich marek
niezbędnik wakacyjny
Digoxin Teva (Digoxinum)

Digoxin Teva (Digoxinum)

Lek Digoxin Teva zawiera substancję czynną zwaną digoksyną należącą do glikozydów nasercowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDigoxin Teva
Nazwa międzynarodowaDigoxinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 100 mcg
 • 250 mcg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Digoksyna

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza sproszkowana
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • talk
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości
 • zmniejsza częstość akcji serca, jednocześnie zwiększa siłę skurczów mięśnia sercowego
 • wpływa na mięśnie gładkie i szkieletowe, na kanaliki nerkowe i ośrodki nerwu błędnego
Zastosowanie
 • migotanie przedsionków z szybką czynnością komór
 • zaawansowana niewydolność serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • arytmia spowodowana zatruciem glikozydami nasercowymi
 • częstoskurcz komorowy i migotanie komór
 • kardiomiopatia przerostowa
 • idiopatyczne przerostowe zwężenie podzastawkowe aorty
 • blok przedsionkowo – komorowy II i III stopnia
 • wczesna faza zawału serca
 • ostra faza zapalenia mięśnia sercowego
 • zespół chorej zatoki
 • zespół przedwczesnego pobudzenia komór
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niedawno przebyty zawał serca
 • niskie stężenie potasu i (lub) magnezu we krwi
 • wysokie stężenie wapnia we krwi
 • zaburzenia związane z sercem, wynikające z niedoboru witaminy B1
 • zaburzenia pracy nerek, płuc, tarczycy
 • zaburzenia trawienia
 • zalecane regularne badania czynnościowe wątroby i nerek oraz monitorowanie EKG
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste:

 • wolny lub nieregularny rytm serca
 • niestrawność, nudności
 • wysypka skórna z pokrzywką
 • senność, zawroty głowy
 • zaburzenia widzenia - widzenie nieostre lub w żółtym kolorze
Możliwe interakcje z
 • lekami moczopędnymi – hydrochlorotiazydem, spironolaktonem, amilorydem i furosemidem
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny np. kaptoprylem
 • lekami rozszerzającymi tętniczki (losartanem, prazosyną, dihydralazyną)
 • antybiotykami makrolidowymi (np. klarytromycyną)
 • tetracykliną
 • erytromycyną
 • indometacyną
 • propafenonem
 • wapniem (szczególnie dożylnie)
 • lekami przeciwarytmicznnymi m.in. chinidyną, chininą
 • sympatykomimetykami
 • lekami blokującymi kanały wapniowe (np. werapamilem, diltiazemem, nifedypiną)
 • cytostatykami
 • fenytoiną
 • metoklopramidem
 • penicylaminą
 • kolestyraminą, kolestypolem
 • lekami zobojętniającymi
 • solami potasu
 • lekami obniżającymi poziom potasu
 • lekami zawierającymi ziele dziurawca 
Ciąża

Dopuszcza się stosowanie leku w czasie ciąży jedynie w sytuacji, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Stosowanie leku u kobiet karmiących piersią wymaga zachowania ostrożności.

Dzieci

Lek jest stosowany u dzieci i niemowląt.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Digoxin Teva nie zaburza sprawności psychofizycznej. Wyjątkiem jest wystąpienie takich objawów niepożądanych jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Digoxin Teva?

Digoxin Teva zmniejsza częstość akcji serca, jednocześnie zwiększając siłę skurczów mięśnia sercowego. Wpływa również na mięśnie gładkie i szkieletowe, na kanaliki nerkowe oraz ośrodki nerwu błędnego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Digoxin Teva?

Digoxin Teva stosuje się w:

 • migotaniu przedsionków
 • niewydolności serca w stopniu odpowiadającym II, III i IV klasie wg czynnościowego podziału NYHA

Dawkowanie

Jak stosować lek Digoxin Teva?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka jest ustalana indywidualnie w zależności od wieku, masy ciała, stanu nerek i stężenia elektrolitów we krwi.

Dorośli:

Leczenie digoksyną rozpoczyna się od dawki nasycającej.

Nasycanie szybkie:

Początkowo zwykle od 500 mcg do 750 mcg. Następnie od 125 mcg do 375 mcg co 6 – 8 godzin, do sumarycznej dawki nasycającej od 750 mcg do 1500 mcg podanej w czasie pierwszej doby. Dawka nasycająca zależy od masy ciała i wynosi od 10 mcg do 15 mcg/ kg mc./ dobę w 2 – 3 dawkach, co 6 – 8 godzin.

Nasycanie powolne:

Podaje się od 250 mcg do 750 mcg na dobę. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek w ciągu 6 - 7 dni uzyskuje się stężenie stacjonarne. Zwykle dawka podtrzymująca wynosi 250 mcg raz lub dwa razy na dobę.

U chorych przed 60 rokiem życia, z prawidłową czynnością nerek, dawka podtrzymująca, zapewniająca terapeutyczne stężenie leku w surowicy wynosi zwykle 375 mcg; od 60 do 80 roku życia – 250 mcg digoksyny na dobę.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat:

 • dawka nasycająca to 10 - 15 mcg/ kg mc.
 • dawka podtrzymująca to 3 - 5 mcg/kg mc.

Niemowlęta i dzieci w wieku do 2 lat:

 • dawka nasycająca to 20 - 35 mcg/ kg mc.
 • dawka podtrzymująca 5 - 9 mcg/ kg mc. (25% - 35% dawki nasycającej)

Ustaloną przez lekarza dawkę dobową u dzieci podaje się w 3 - 4 dawkach podzielonych.

Osoby z niewydolnością nerek:

Dawkowanie ustala się na podstawie klirensu kreatyniny (ml/ min):

 • 50 – 59  dawka podtrzymująca 188 – 375 mcg na dobę
 • 20 – 49  dawka podtrzymująca 125 – 250 mcg na dobę
 • < 20      dawka podtrzymująca 125 mcg na dobę lub co 48 godzin

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Digoxin Teva:

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, który może zalecić płukanie żołądka z dodatkiem węgla aktywnego, podanie: kolestyraminy, atropiny, bromku ipratropium, lidokainy, fenytoiny, beta - adrenolityków, preparatów potasu lub zastosowanie kardiostymulacji elektrycznej.

Objawy zatrucia digoksyną:

 • osłabienie
 • brak łaknienia
 • nudności, wymioty, biegunka
 • widzenie na żółto, podwójne widzenie
 • zawroty i bóle głowy
 • pobudzenie psychiczne i ruchowe
 • splątanie, dezorientacja, lęk
 • omamy wzrokowe
 • niedociśnienie tętnicze
 • zwolnienie lub przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca.

W ostrym zatruciu występuje duże stężenie wapnia, natomiast w przewlekłym małe stężenie potasu w surowicy krwi. Ostre zatrucia częściej zdarzają się u dzieci niż u dorosłych.

Pominięcie zastosowania leku Digoxin Teva

Nie zaleca się stosowania podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Digoxin Teva

Przy nagłym przerwaniu stosowania leku choroba serca może się nasilić. Jeżeli pacjent zamierza przerwać stosowanie leku Digoxin Teva, powinien skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Digoxin Teva?

Stosowanie leku jest przeciwwskazane w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • arytmii spowodowanej zatruciem glikozydami nasercowymi
 • częstoskurczu komorowego i migotania komór
 • kardiomiopatii przerostowej
 • idiopatycznego przerostowego zwężenia podzastawkowego aorty
 • bloku przedsionkowo – komorowego II i III stopnia
 • wczesnej fazy zawału serca
 • ostrej fazy zapalenia mięśnia sercowego
 • zespołu chorej zatoki
 • zespołu przedwczesnego pobudzenia komór

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Digoxin Teva może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych działań niepożądanych:

 • kołatanie serca
 • ból w klatce piersiowej
 • kłopoty z oddychaniem, tzw. „krótki oddech”
 • nadmierne pocenie się

Częste działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • wolny lub nieregularny rytm serca
 • niestrawność
 • nudności
 • wysypka skórna z pokrzywką
 • senność
 • zawroty głowy
 • zaburzenia widzenia (widzenie nieostre lub w żółtym kolorze)

Niezbyt częste (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • depresja

Bardzo rzadkie (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • trombocytopenia 
 • jadłowstręt
 • bóle brzucha spowodowane niedokrwieniem lub uszkodzeniem jelit
 • bóle głowy
 • zaburzenia psychiczne: psychoza, apatia, dezorientacja
 • uczucie zmęczenia, osłabienie, ogólne złe samopoczucie
 • powiększenie gruczołów sutkowych u mężczyzn (ginekomastia)
 • zaburzenia rytmu serca

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Digoxin Teva należy omówić to z lekarzem, jeżeli:

 • pacjent niedawno przebył zawał serca
 • lekarz stwierdził u pacjenta małe stężenie potasu i (lub) magnezu we krwi
 • lekarz stwierdził u pacjenta duże stężenie wapnia we krwi
 • u pacjenta stwierdzono zaburzenia związane z sercem, które wynikają z niedoboru witaminy B1 (choroba beri–beri)
 • u pacjenta stwierdzono zaburzenie pracy nerek, płuc, tarczycy oraz zaburzenia trawienia.

Zaleca się regularne badania czynnościowe wątroby i nerek oraz monitorowanie EKG podczas stosowania leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku.

Digoxin Teva a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Digoxin Teva może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Digoxin Teva a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

W związku z przenikaniem digoksyny do mleka w niewielkich stężeniach należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Digoxin Teva nie należy łączyć z:

 • hydrochlorotiazydem, spironolaktonem, amilorydem i furosemidem. Leki te stosowane jednocześnie z digoksyną, mogą powodować znaczny spadek ciśnienia tętniczego, zmniejszenie pojemności minutowej serca, wzrost całkowitego obwodowego oporu naczyniowego, nasilenie arytmii. Spironolakton może powodować znaczne zwiększenie stężenia digoksyny
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny (np. kaptoprylem), które zwiększają frakcję wyrzutową lewej komory i zmniejszają liczbę dodatkowych skurczów komorowych. Kaptopryl zwiększa stężenie digoksyny w surowicy krwi
 • lekami rozszerzającymi tętniczki (losartanem, prazosyną, dihydralazyną) - zmniejszają one stężenie digoksyny
 • antybiotykami makrolidowymi (np. klarytromycyną), ponieważ zwiększają one toksyczność digoksyny 
 • tetracykliną i propafenonem, zwiększają toksyczność i mogą nasilać wchłanianie digoksyny
 • wapniem, zwłaszcza podawanym szybko dożylnie - możliwe ciężkie zaburzenia rytmu. Hiperkalcemia predysponuje do wystąpienia zatrucia digoksyną, natomiast hipokalcemia zmniejsza działanie glikozydów naparstnicy
 • lekami przeciwarytmicznymi: chinidyna i chininą, które powodują zmniejszenie klirensu kreatyniny oraz objętości dystrybucji digoksyny; prokainamid usuwa komorowe zaburzenia rytmu wywołane przez glikozydy nasercowe; karwedylol i amiodaron zwiększają stężenie digoksyny
 • antagonistami kanału wapniowego (werapamil, diltiazem) zwiększają stężenie digoksyny i dodatkowo hamują przewodzenie przedsionkowo – komorowe
 • sympatykomimetykami - wzrost ryzyka arytmii
 • erytromycyną, indometacyną, gdyż mogą one nasilać wchłanianie digoksyny
 • solami potasu; stosowane razem z digoksyną mogą prowadzić do hiperkaliemii
 • kolestyraminą, kolestypolem oraz lekami zobojętniającymi sok żołądkowy - hamują one wchłanianie digoksyny i skracają jej okres półtrwania w osoczu o około 50%.
 • cytostatykami, fenytoiną, metoklopramidem, penicylaminami oraz lekami ziołowymi zawierającymi ziele dziurawca, ponieważ zmniejszają one stężenie digoksyny w osoczu

Digoxin Teva z jedzeniem i piciem;

Jeżeli lek przyjmowany jest w trakcie posiłku, należy unikać spożywania pokarmów bogatych w błonnik (otręby, chleb razowy), gdyż mogą one zmniejszyć wchłanianie leku do krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku.

Digoxin Teva a alkohol

Brak informacji dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Digoxin Teva a prowadzenie pojazdów

Lek Digoxin Teva nie zaburza sprawności psychofizycznej, chyba że wystąpią takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Digoxin Teva?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Digoxin Teva a ciąża
Digoxin Teva a karmienie piersią
Interakcje
Digoxin Teva a alkohol
Digoxin Teva a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki