Kategorie

Digoxin Teva (Digoxinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Digoxin Teva?

Lek Digoxin Teva zawiera substancję czynną zwaną digoksyną należącą do glikozydów nasercowych.

Podstawowe informacje

NazwaDigoxin Teva
Nazwa międzynarodowaDigoxinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 100 mcg
 • 250 mcg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Digoksyna

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza sproszkowana
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • talk
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości
 • zmniejsza częstość akcji serca, jednocześnie zwiększa siłę skurczów mięśnia sercowego
 • wpływa na mięśnie gładkie i szkieletowe, na kanaliki nerkowe i ośrodki nerwu błędnego
Zastosowanie
 • migotanie przedsionków z szybką czynnością komór
 • zaawansowana niewydolność serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • arytmia spowodowana zatruciem glikozydami nasercowymi
 • częstoskurcz komorowy i migotanie komór
 • kardiomiopatia przerostowa
 • idiopatyczne przerostowe zwężenie podzastawkowe aorty
 • blok przedsionkowo – komorowy II i III stopnia
 • wczesna faza zawału serca
 • ostra faza zapalenia mięśnia sercowego
 • zespół chorej zatoki
 • zespół przedwczesnego pobudzenia komór
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niedawno przebyty zawał serca
 • niskie stężenie potasu i (lub) magnezu we krwi
 • wysokie stężenie wapnia we krwi
 • zaburzenia związane z sercem, wynikające z niedoboru witaminy B1
 • zaburzenia pracy nerek, płuc, tarczycy
 • zaburzenia trawienia
 • zalecane regularne badania czynnościowe wątroby i nerek oraz monitorowanie EKG
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste:

 • wolny lub nieregularny rytm serca
 • niestrawność, nudności
 • wysypka skórna z pokrzywką
 • senność, zawroty głowy
 • zaburzenia widzenia - widzenie nieostre lub w żółtym kolorze
Możliwe interakcje z
 • lekami moczopędnymi – hydrochlorotiazydem, spironolaktonem, amilorydem i furosemidem
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny np. kaptoprylem
 • lekami rozszerzającymi tętniczki (losartanem, prazosyną, dihydralazyną)
 • antybiotykami makrolidowymi (np. klarytromycyną)
 • tetracykliną
 • erytromycyną
 • indometacyną
 • propafenonem
 • wapniem (szczególnie dożylnie)
 • lekami przeciwarytmicznnymi m.in. chinidyną, chininą
 • sympatykomimetykami
 • lekami blokującymi kanały wapniowe (np. werapamilem, diltiazemem, nifedypiną)
 • cytostatykami
 • fenytoiną
 • metoklopramidem
 • penicylaminą
 • kolestyraminą, kolestypolem
 • lekami zobojętniającymi
 • solami potasu
 • lekami obniżającymi poziom potasu
 • lekami zawierającymi ziele dziurawca 
Ciąża

Dopuszcza się stosowanie leku w czasie ciąży jedynie w sytuacji, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Stosowanie leku u kobiet karmiących piersią wymaga zachowania ostrożności.

Dzieci

Lek jest stosowany u dzieci i niemowląt.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Digoxin Teva nie zaburza sprawności psychofizycznej. Wyjątkiem jest wystąpienie takich objawów niepożądanych jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Digoxin Teva?

Digoxin Teva zmniejsza częstość akcji serca, jednocześnie zwiększając siłę skurczów mięśnia sercowego. Wpływa również na mięśnie gładkie i szkieletowe, na kanaliki nerkowe oraz ośrodki nerwu błędnego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Digoxin Teva?

Digoxin Teva stosuje się w:

 • migotaniu przedsionków
 • niewydolności serca w stopniu odpowiadającym II, III i IV klasie wg czynnościowego podziału NYHA

Dawkowanie

Jak stosować lek Digoxin Teva?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka jest ustalana indywidualnie w zależności od wieku, masy ciała, stanu nerek i stężenia elektrolitów we krwi.

Dorośli:

Leczenie digoksyną rozpoczyna się od dawki nasycającej.

Nasycanie szybkie:

Początkowo zwykle od 500 mcg do 750 mcg. Następnie od 125 mcg do 375 mcg co 6 – 8 godzin, do sumarycznej dawki nasycającej od 750 mcg do 1500 mcg podanej w czasie pierwszej doby. Dawka nasycająca zależy od masy ciała i wynosi od 10 mcg do 15 mcg/ kg mc./ dobę w 2 – 3 dawkach, co 6 – 8 godzin.

Nasycanie powolne:

Podaje się od 250 mcg do 750 mcg na dobę. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek w ciągu 6 - 7 dni uzyskuje się stężenie stacjonarne. Zwykle dawka podtrzymująca wynosi 250 mcg raz lub dwa razy na dobę.

U chorych przed 60 rokiem życia, z prawidłową czynnością nerek, dawka podtrzymująca, zapewniająca terapeutyczne stężenie leku w surowicy wynosi zwykle 375 mcg; od 60 do 80 roku życia – 250 mcg digoksyny na dobę.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat:

 • dawka nasycająca to 10 - 15 mcg/ kg mc.
 • dawka podtrzymująca to 3 - 5 mcg/kg mc.

Niemowlęta i dzieci w wieku do 2 lat:

 • dawka nasycająca to 20 - 35 mcg/ kg mc.
 • dawka podtrzymująca 5 - 9 mcg/ kg mc. (25% - 35% dawki nasycającej)

Ustaloną przez lekarza dawkę dobową u dzieci podaje się w 3 - 4 dawkach podzielonych.

Osoby z niewydolnością nerek:

Dawkowanie ustala się na podstawie klirensu kreatyniny (ml/ min):

 • 50 – 59  dawka podtrzymująca 188 – 375 mcg na dobę
 • 20 – 49  dawka podtrzymująca 125 – 250 mcg na dobę
 • < 20      dawka podtrzymująca 125 mcg na dobę lub co 48 godzin

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Digoxin Teva:

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, który może zalecić płukanie żołądka z dodatkiem węgla aktywnego, podanie: kolestyraminy, atropiny, bromku ipratropium, lidokainy, fenytoiny, beta - adrenolityków, preparatów potasu lub zastosowanie kardiostymulacji elektrycznej.

Objawy zatrucia digoksyną:

 • osłabienie
 • brak łaknienia
 • nudności, wymioty, biegunka
 • widzenie na żółto, podwójne widzenie
 • zawroty i bóle głowy
 • pobudzenie psychiczne i ruchowe
 • splątanie, dezorientacja, lęk
 • omamy wzrokowe
 • niedociśnienie tętnicze
 • zwolnienie lub przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca.

W ostrym zatruciu występuje duże stężenie wapnia, natomiast w przewlekłym małe stężenie potasu w surowicy krwi. Ostre zatrucia częściej zdarzają się u dzieci niż u dorosłych.

Pominięcie zastosowania leku Digoxin Teva

Nie zaleca się stosowania podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Digoxin Teva

Przy nagłym przerwaniu stosowania leku choroba serca może się nasilić. Jeżeli pacjent zamierza przerwać stosowanie leku Digoxin Teva, powinien skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Digoxin Teva?

Stosowanie leku jest przeciwwskazane w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • arytmii spowodowanej zatruciem glikozydami nasercowymi
 • częstoskurczu komorowego i migotania komór
 • kardiomiopatii przerostowej
 • idiopatycznego przerostowego zwężenia podzastawkowego aorty
 • bloku przedsionkowo – komorowego II i III stopnia
 • wczesnej fazy zawału serca
 • ostrej fazy zapalenia mięśnia sercowego
 • zespołu chorej zatoki
 • zespołu przedwczesnego pobudzenia komór

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Digoxin Teva może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych działań niepożądanych:

 • kołatanie serca
 • ból w klatce piersiowej
 • kłopoty z oddychaniem, tzw. „krótki oddech”
 • nadmierne pocenie się

Częste działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • wolny lub nieregularny rytm serca
 • niestrawność
 • nudności
 • wysypka skórna z pokrzywką
 • senność
 • zawroty głowy
 • zaburzenia widzenia (widzenie nieostre lub w żółtym kolorze)

Niezbyt częste (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • depresja

Bardzo rzadkie (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • trombocytopenia 
 • jadłowstręt
 • bóle brzucha spowodowane niedokrwieniem lub uszkodzeniem jelit
 • bóle głowy
 • zaburzenia psychiczne: psychoza, apatia, dezorientacja
 • uczucie zmęczenia, osłabienie, ogólne złe samopoczucie
 • powiększenie gruczołów sutkowych u mężczyzn (ginekomastia)
 • zaburzenia rytmu serca

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Digoxin Teva należy omówić to z lekarzem, jeżeli:

 • pacjent niedawno przebył zawał serca
 • lekarz stwierdził u pacjenta małe stężenie potasu i (lub) magnezu we krwi
 • lekarz stwierdził u pacjenta duże stężenie wapnia we krwi
 • u pacjenta stwierdzono zaburzenia związane z sercem, które wynikają z niedoboru witaminy B1 (choroba beri–beri)
 • u pacjenta stwierdzono zaburzenie pracy nerek, płuc, tarczycy oraz zaburzenia trawienia.

Zaleca się regularne badania czynnościowe wątroby i nerek oraz monitorowanie EKG podczas stosowania leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku.

Digoxin Teva a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Digoxin Teva może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Digoxin Teva a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

W związku z przenikaniem digoksyny do mleka w niewielkich stężeniach należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Digoxin Teva nie należy łączyć z:

 • hydrochlorotiazydem, spironolaktonem, amilorydem i furosemidem. Leki te stosowane jednocześnie z digoksyną, mogą powodować znaczny spadek ciśnienia tętniczego, zmniejszenie pojemności minutowej serca, wzrost całkowitego obwodowego oporu naczyniowego, nasilenie arytmii. Spironolakton może powodować znaczne zwiększenie stężenia digoksyny
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny (np. kaptoprylem), które zwiększają frakcję wyrzutową lewej komory i zmniejszają liczbę dodatkowych skurczów komorowych. Kaptopryl zwiększa stężenie digoksyny w surowicy krwi
 • lekami rozszerzającymi tętniczki (losartanem, prazosyną, dihydralazyną) - zmniejszają one stężenie digoksyny
 • antybiotykami makrolidowymi (np. klarytromycyną), ponieważ zwiększają one toksyczność digoksyny 
 • tetracykliną i propafenonem, zwiększają toksyczność i mogą nasilać wchłanianie digoksyny
 • wapniem, zwłaszcza podawanym szybko dożylnie - możliwe ciężkie zaburzenia rytmu. Hiperkalcemia predysponuje do wystąpienia zatrucia digoksyną, natomiast hipokalcemia zmniejsza działanie glikozydów naparstnicy
 • lekami przeciwarytmicznymi: chinidyna i chininą, które powodują zmniejszenie klirensu kreatyniny oraz objętości dystrybucji digoksyny; prokainamid usuwa komorowe zaburzenia rytmu wywołane przez glikozydy nasercowe; karwedylol i amiodaron zwiększają stężenie digoksyny
 • antagonistami kanału wapniowego (werapamil, diltiazem) zwiększają stężenie digoksyny i dodatkowo hamują przewodzenie przedsionkowo – komorowe
 • sympatykomimetykami - wzrost ryzyka arytmii
 • erytromycyną, indometacyną, gdyż mogą one nasilać wchłanianie digoksyny
 • solami potasu; stosowane razem z digoksyną mogą prowadzić do hiperkaliemii
 • kolestyraminą, kolestypolem oraz lekami zobojętniającymi sok żołądkowy - hamują one wchłanianie digoksyny i skracają jej okres półtrwania w osoczu o około 50%.
 • cytostatykami, fenytoiną, metoklopramidem, penicylaminami oraz lekami ziołowymi zawierającymi ziele dziurawca, ponieważ zmniejszają one stężenie digoksyny w osoczu

Digoxin Teva z jedzeniem i piciem;

Jeżeli lek przyjmowany jest w trakcie posiłku, należy unikać spożywania pokarmów bogatych w błonnik (otręby, chleb razowy), gdyż mogą one zmniejszyć wchłanianie leku do krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku.

Digoxin Teva a alkohol

Brak informacji dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Digoxin Teva a prowadzenie pojazdów

Lek Digoxin Teva nie zaburza sprawności psychofizycznej, chyba że wystąpią takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Digoxin Teva?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego