Poradnik
Dorzoma Mono (Dorzolamide Genoptim) (Dorzolamidum)

Dorzoma Mono (Dorzolamide Genoptim) (Dorzolamidum)

Lek Dorzoma Mono jest lekiem w postaci kropli ocznych zawierającym dorzolamid. Należy do grupy inhibitorów anhydrazy węglanowej. Stosowany jest w nadciśnieniu ocznym i jaskrze.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDorzoma Mono (Dorzolamide Genoptim)
Nazwa międzynarodowaDorzolamidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg/ ml

PostaćKrople do oczu, roztwór
Skład - substancja czynna

Dorzolamid

Skład - substancje pomocnicze
 • hydroksyetyloceluloza
 • mannitol
 • dwuwodny cytrynian sodu
 • wodorotlenek sodu (roztwór 1 mol/ l)
 • woda do wstrzykiwań
 • chlorek benzalkoniowy (środek konserwujący)
Dostępne opakowania

1 butelka po 5 ml

Działanie / właściwości

Obniżenie podwyższonego ciśnienia w oku.

Zastosowanie
 • nadciśnienie oczne
 • jaskra z otwartym kątem
 • jaskra torebkowata i inne wtórne przypadki jaskry z otwartym kątem
Przeciwwskazania
 • uczulenie na którykolwiek ze składników leku
 • ciężka niewydolność nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uczulenia na leki
 • przebyte choroby i aktualne dolegliwości (np. operacje oczu, zaburzenia oczu)
 • noszenie soczewek kontaktowych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • uczucie pieczenia i kłucia w oku 

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bóle głowy
 • powierzchniowe, punkcikowate zapalenie rogówki
 • łzawienie, zapalenie, swędzenie, podrażnienie powiek
 • niewyraźne widzenie
 • zapalenie spojówek, swędzenie i pieczenie oczu
 • nudności, gorzki smak w ustach
 • osłabienie, uczucie zmęczenia
Możliwe interakcje z

Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji dorzolamidu z innymi lekami.

Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Przed użyciem leku u dzieci poniżej 6 roku życia należy skontaktować się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych, w przypadku wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku (zawroty głowy, zaburzenia widzenia). Działania niepożądane mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Dorzoma Mono?

Lek Dorzoma Mono stosowany jest w celu obniżenia ciśnienia w oku. Dorzoma Mono może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi kroplami ocznymi (beta - adrenolitycznymi), które również obniżają ciśnienie w oku.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Dorzoma Mono?

Lek Dorzoma Mono stosuje się w leczeniu zwiększonego ciśnienia gałkowego u pacjentów z:

 • nadciśnieniem ocznym
 • jaskrą z otwartym kątem
 • jaskrą torebkowatą i innymi wtórnymi przypadkami jaskry z otwartym kątem

Lek jest wskazany:

 • w monoterapii u pacjentów, u których przeciwwskazane jest leczenie beta - adrenolitykami lub gdy pacjent nie reaguje na leczenie beta - adrenolitykiem
 • jako lek wspomagający w terapii lekami beta - adrenolitycznymi

Dawkowanie

Jak stosować lek Dorzoma Mono?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W monoterapii:

 • 3 razy na dobę po 1 kropli do worka spojówkowego chorego oka lub oczu

W terapii wspomagającej z lekami beta - adrenolitycznymi:

 • 2 razy na dobę po 1 kropli do worka spojówkowego chorego oka lub oczu

W przypadku zamiany innego leku przeciwjaskrowego na Dorzoma Mono:

 • należy przerwać stosowanie poprzedniego leku i rozpocząć stosowanie kropli Dorzoma Mono kolejnego dnia

W przypadku stosowania więcej niż jednego leku okulistycznego do podania miejscowego:

 • każdy lek należy aplikować oddzielnie z zachowaniem co najmniej 10-minutowej przerwy 

Należy unikać dotykania końcówką kroplomierza do oka lub jego okolic. Niewłaściwe stosowanie roztworów przeznaczonych do podawania do oczu może prowadzić do zakażenia ich bakteriami powszechnie występującymi. Bakterie te mogą wywołać infekcje oczu, a stosowanie zainfekowanych kropli może skutkować uszkodzeniem oka prowadzącym nawet do utraty wzroku.

Instrukcja stosowania leku Dorzoma Mono:

 • przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że buteleczka jest zabezpieczona oryginalnie papierowym paskiem
 • należy oderwać pasek w celu przerwania zabezpieczenia
 • należy otworzyć butelkę zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki na górnej powierzchni nakrętki. Nie należy zdejmować nakrętki poprzez pociąganie jej do góry, spowoduje to uszkodzenia kroplomierza
 • należy odchylić głowę, lekko odciągnąć dolną powiekę w dół tak, by powstała kieszonka pomiędzy powieką a okiem
 • należy odwrócić butelkę, delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na oznaczoną miękką ściankę kroplomierza, aż do wyciśnięcia jednej kropli. Nie dotykać oka lub powieki końcówką kroplomierza
 • po aplikacji preparatu ucisnąć worek łzowy (przynosowy kącik oka) przez minutę w celu ograniczenia wchłaniania ogólnoustrojowego
 • jeśli pierwsza próba odmierzenia kropli do oczu po otwarciu opakowania sprawia trudność, należy umieścić nakrętkę z powrotem na butelce, dokręcić, a następnie odkręcić zgodnie z kierunkiem wskazanym na górnej powierzchni nakrętki
 • jeśli lekarz zalecił aplikację do obu oczu, należy powtórzyć krok 4 i 5 dla drugiego oka

Kroplomierz odmierza właściwą wielkość kropli, nie należy poszerzać otworu kroplomierza. Po zużyciu wszystkich dawek preparatu, na dnie zostanie niewielka ilość leku. Jest to dodatkowa ilość preparatu dodana przez producenta, której nie należy wydobywać z butelki.  

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku:

Leczenie w momencie przyjęcia zbyt dużej dawki leki powinno być objawowe i podtrzymujące. Należy kontrolować stężenie elektrolitów (zwłaszcza potasu) w surowicy i pH krwi

Objawy przedawkowania:

 • przyjęcie doustne: senność
 • zastosowanie miejscowe: nudności, zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie, nietypowe marzenia senne, trudności w połykaniu

Jeśli pacjent użył do oka za dużo kropli lub połknął jakąkolwiek ilość zawartości leku, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku:

W przypadku pominięcia dawki leku należy podać ją jak najszybciej. Jeśli zbliża się czas podania kolejnej dawki, nie należy podawać pominiętej dawki, należy powrócić do wcześniej ustalonego schematu dawkowania.

Przerwanie stosowania leku:

Nie należy samodzielnie przerywać kuracji. Przed odstawieniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dorzoma Mono?

Leku Dorzoma Mono nie należy stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu leczniczego
 • ciężkiej niewydolności nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Dorzoma Mono może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku Dorzoma Mono i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i/ lub gardła, co może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu

Inne działania niepożądane

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • uczucie pieczenia i kłucia w oku 

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bóle głowy
 • powierzchniowe, punkcikowate zapalenie rogówki
 • łzawienie, zapalenie, swędzenie, podrażnienie powiek
 • niewyraźne widzenie
 • zapalenie spojówek, swędzenie i pieczenie oczu
 • nudności, gorzki smak w ustach
 • osłabienie, uczucie zmęczenia

Niezbyt często (mniej niż 1 na 100 osób):

 • zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego

Rzadko (u mniej niż 1 na 1 000 osób):

 • zawroty głowy, parestezje
 • podrażnienie, zaczerwienienie, ból oka
 • sklejanie powiek
 • przemijająca krótkowzroczność (ustępująca po przerwaniu leczenia)
 • obrzęk rogówki
 • odwarstwienie naczyniówki o zabiegach filtracyjnych
 • obniżone napięcie gałki ocznej
 • krwawienie z nosa
 • podrażnienie gardła, suchość w jamie ustnej
 • kontaktowe zapalenie skóry, świąd, pokrzywka, zespół Stevensa - Johnsona, toksyczna epidermoliza naskórka
 • kamica moczowa
 • nadwrażliwość: objawy przedmiotowe i podmiotowe związane z reakcjami miejscowymi (ze strony powiek) i ogólnoustrojowymi reakcjami alergicznymi, włącznie z obrzękiem naczynioruchowym, dusznością, skurczem oskrzeli

Częstość nieznana:

 • uczucie ciała obcego w oku
 • kołatanie serca
 • duszność

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza:

 • o uczuleniach na leki
 • o przebytych chorobach i aktualnych dolegliwościach (np. operacje oczu, zaburzenia oczu)

W badaniach klinicznych podczas długotrwałego stosowania leku Dorzoma Mono obserwowano miejscowe objawy niepożądane (zapalenie spojówek, podrażnienie oka). Niektóre z nich ustępowały po zaprzestaniu stosowania leku. W tym przypadku należy rozważyć przerwanie kuracji lekiem.

Dorzoma Mono zawiera środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może odkładać się w soczewkach kontaktowych. Po zakropleniu leku należy odczekać 15 minut przed ponownym założeniem soczewek. Nie zakraplać leku przy założonych soczewkach kontaktowych.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Nie zaobserwowano istotnych różnic w skuteczności i bezpieczeństwie stosowania dorzolamidu w tej grupie wiekowej.

Stosowanie u osób z zaburzeniami czynności wątroby

Należy poinformować lekarza o przebytych i aktualnych chorobach wątroby.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dorzoma Mono (Dorzolamide Genoptim) a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Dorzoma Mono w ciąży.

Dorzoma Mono (Dorzolamide Genoptim) a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosować leku Dorzoma Mono w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego lub sulfonamidów.

Mimo iż brak jest dowodów interakcji leku Dorzoma Mono z lekami przeciwbólowymi zawierającymi kwas salicylowy, znane są interakcje (zaburzenia równowagi kwasowo - zasadowej) pomiędzy kwasem salicylowym, a doustnymi lekami podobnymi do dorzolamidu (inhibitorami anhydrazy węglanowej). Należy więc brać pod uwagę potencjalne ryzyko wystąpienia interakcji także u pacjentów leczonych lekiem Dorzoma Mono. 

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu przez pacjenta innego inhibitora anhydrazy węglanowej np. leków z grupy sulfonamidów, acetazolamidu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dorzoma Mono (Dorzolamide Genoptim) a alkohol

Brak danych.

Dorzoma Mono (Dorzolamide Genoptim) a prowadzenie pojazdów

Leku Dorzoma Mono nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w przypadku wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku (zawroty głowy, zaburzenia widzenia). Działania niepożądane mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Dorzoma Mono?

 • należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • termin ważności po pierwszym otwarciu butelki: 4 tygodnie
 • lek należy przechowywać w zewnętrznym kartoniku w celu ochrony od światła
 • lek Dorzoma Mono nie wymaga specjalnych warunków przechowywania dotyczących temperatury

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Dorzoma Mono (Dorzolamide Genoptim) a ciąża
Dorzoma Mono (Dorzolamide Genoptim) a karmienie piersią
Interakcje
Dorzoma Mono (Dorzolamide Genoptim) a alkohol
Dorzoma Mono (Dorzolamide Genoptim) a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo