Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
DuoTrav (Travoprostum + Timololum)

DuoTrav (Travoprostum + Timololum)

DuoTrav to lek w postaci kropli do oczu. Zawiera dwie substancje czynne: trawoprost i maleinian tymololu. Jest stosowany do leczenia wysokiego ciśnienia w oku u dorosłych, w tym u pacjentów w podeszłym wieku. Ciśnienie to może prowadzić do rozwoju choroby zwanej jaskrą.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDuoTrav
Nazwa międzynarodowaTravoprostum + Timololum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

(40 mcg + 5 mg)/ ml

PostaćKrople do oczu, roztwór
Skład - substancja czynna
 • trawoprost
 • maleinian tymololu
Skład - substancje pomocnicze
 • polyquaternium-1
 • mannitol (E421)
 • glikol propylenowy (E1520)
 • polioksoetylenowany uwodorniony olej rycynowy 40 (HCO-40)
 • kwas borowy
 • chlorek sodu
 • wodorotlenek sodu
 • kwas solny (do pH)
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania
 • 1 butelka 2,5 ml
 • 3 butelki 2,5 ml
 • 6 butelek 2,5 ml
Działanie / właściwości

Zmniejsza ciśnienie wewnątrz oka

Zastosowanie
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nadwrażliwość na inne leki beta-adrenolityczne
 • zaburzenia układu oddechowego
 • ciężki alergiczny nieżyt nosa
 • zmiany zanikowe rogówki
 • zmętniała powierzchnia oka
 • wolna czynność serca, niewydolność serca lub zaburzenie rytmu serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba wieńcowa
 • niewydolność serca
 • niskie ciśnienie krwi
 • zaburzenia rytmu serca
 • trudności z oddychaniem, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • choroby z upośledzonym krążeniem krwi
 • nadczynność tarczycy
 • miastenia
 • zabieg usunięcia zaćmy
 • stan zapalny oka
 • lek może spowodować zmianę barwy tęczówki
 • lek może spowodować zwiększenie długości, grubości i koloru rzęs oraz spowodować nietypowy wzrost włosów na powiekach
 • nie stosować przez kobiety ciężarne lub zamierzające zajść w ciąże, a jeżeli jakakolwiek ilość leku dostanie się na skórę, należy ją natychmiast zmyć
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 osoby na 10 leczonych):

 • zaczerwienienie oka

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 osoby na 10 leczonych):

 • stan zapalny powierzchni oka z uszkodzeniem powierzchni oka
 • ból oka
 • niewyraźne i/lub nieprawidłowe widzenie
 • suchość oka
 • świąd oka
 • dyskomfort w oku
 • objawy podrażnienia oka
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami stosowanych w leczeniu jaskry
 • doustnymi blokerami kanału wapniowego
 • lekami przeciwartymicznymi
 • lekami obniżającymi ciśnienie krwi
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • glikozydami naparstnicy
 • guanetydyną
 • adrenaliną
Ciąża

Nie wolno stosować leku DuoTrav u pacjentek będących w ciąży, chyba że lekarz uzna to za niezbędne.

Karmienie piersią

Nie wolno stosować leku DuoTrav jeśli pacjentka karmi piersią.

Dzieci

Leku DuoTrav nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek DuoTrav może powodować wystąpienie objawów, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek DuoTrav?

Lek DuoTrav to krople do oczu zawierające dwie substancje czynne (trawoprost i tymolol), obniżające ciśnienie wewnątrz oka. Powodują one odpływ cieczy z oka oraz zmniejszenie jej wytwarzania, co powoduje spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego. Połączone efekty działania obu tych substancji powodują większe działanie w porównaniu ze stosowaniem każdego z nich z osobno.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Duotrav?

Lek DuoTrav jest wskazany do obniżania ciśnienia wewnątrzgałkowego u dorosłych pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym, u których nie uzyskuje się wystarczającej odpowiedzi po stosowaniu miejscowych leków beta-adrenolitycznych lub analogów prostaglandyn.

Dawkowanie

Jak stosować lek DuoTrav?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lek DuoTrav należy używać wyłącznie jako krople do oczu. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku

 • zalecana dawka leku to jedna kropla do worka spojówkowego
 • stosować raz na dobę, rano lub wieczorem, każdego dnia o tej samej porze
 • w przypadku stosowania innych kropli do oczu należy zachować co najmniej 5 minut przerwy między zakropleniem leku DuoTrav, a zastosowaniem innych kropli

Jeśli pacjent stosuje soczewki, przed zakropleniem należy je zdjąć i założyć dopiero 15 minut po podaniu leku.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian dawkowania u tych pacjentów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DuoTrav

Należy wypłukać lek, przemywając oczy ciepłą wodą. Nie zakraplać ponownie leku, aż do normalnej pory podania kolejnej dawki.

Pominięcie zastosowania leku Duotrav

Należy kontynuować leczenie według normalnego schematu. Nie stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Duotrav

Nie przerywać terapii bez konsultacji z lekarzem. Odstawienie leku może spowodować wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku DuoTrav?

Leku Duotrav nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nadwrażliwości na inne leki beta-adrenolityczne
 • zaburzeń układu oddechowego, w tym astmy oskrzelowej lub astmy oskrzelowej w wywiadzie, ciężkiej obturacyjnej chorobie płuc
 • bradykardii zatokowa
 • zespołu chorej zatoki, w tym bloku przedsionkowo-zatokowym drugiego lub trzeciego stopnia niekontrolowanym stymulatorem serca
 • jawnej niewydolności serca
 • wstrząsu kardiogennego
 • ciężkiego alergicznego nieżytu nosa
 • zmian zanikowych rogówki
 • zmętniałej powierzchni oka

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek DuoTrav może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 osoby na 10 leczonych):

 • zaczerwienienie oka

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 osoby na 10 leczonych):

 • stan zapalny powierzchni oka z uszkodzeniem powierzchni oka
 • ból oka
 • niewyraźne i/lub nieprawidłowe widzenie
 • suchość oka
 • świąd oka
 • dyskomfort w oku
 • objawy podrażnienia oka (np. pieczenie, kłucie)

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 osoby na 100 leczonych):

 • zapalenie powierzchni oka, powiek
 • obrzęk spojówek
 • zwiększony wzrost rzęs
 • zapalenie tęczówki
 • nadwrażliwość na światło
 • ograniczone widzenie
 • zmęczenie oczu
 • alergia, obrzęk oczu
 • zwiększone wydzielanie łez
 • zmiany koloru powiek
 • pociemnienie skóry wokół oka
 • alergia na lek
 • zawroty, bóle głowy
 • zwiększone lub obniżone ciśnienie krwi
 • skrócenie oddechu
 • nadmierny wzrost włosów
 • ściekanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła
 • zapalenie skóry i świąd
 • zwolniona czynność serca

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 osoby na 1000 leczonych):

 • ścieńczenie powierzchni oka
 • zapalenie gruczołów podpowiekowych
 • pęknięcie naczyń krwionośnych w oku
 • strupki na brzegach powiek
 • nieprawidłowe położenie rzęs, nieprawidłowy wzrost rzęs
 • nerwowość
 • nieregularna akcja serca
 • utrata włosów
 • zaburzenia głosu
 • trudności w oddychaniu, kaszel, podrażnienie gardła
 • dreszcze
 • nieprawidłowe wyniki badań wątroby
 • przebarwienie skóry, pociemnienie skóry
 • wzmożone pragnienie
 • zmęczenie
 • uczucie dyskomfortu w nosie
 • przebarwienie moczu
 • ból dłoni i stóp

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych):

 • opadanie powiek (powodujące wrażenie zamknięcia oczu do połowy)
 • zapadnięcie oczu (oczy wydają się głębiej osadzone)
 • zmiany barwy tęczówki (zabarwionej części oka)
 • wysypka
 • niewydolność serca, ból w klatce piersiowej, udar
 • zasłabnięcie
 • depresja
 • astma
 • zwiększenie częstości akcji serca
 • uczucie drętwienia lub mrowienia
 • kołatanie serca
 • obrzęk kończyn dolnych
 • nieprzyjemny smak

Trawoprost i tymolol, podobnie jak inne leki podawane do oczu, wchłaniają się do krwi. Może to prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych podobnych do tych, które obserwuje się, gdy leki beta-adrenolityczne są podawane doustnie lub we wstrzyknięciu. Częstość działań niepożądanych po podaniu do oczu jest mniejsza niż po podaniu doustnym lub we wstrzyknięciu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Duotrav należy stosować ostrożnie przy:

 • chorobie wieńcowej
 • niewydolności serca
 • niskim ciśnieniu krwi
 • zaburzeniach rytmu serca
 • zaburzeniach układu oddechowego
 • chorobach z upośledzeniem krążenia krwi
 • cukrzycy
 • nadczynności tarczycy
 • miastenii

ponieważ może on nasilać lub maskować ich objawy.

Ostrzeżenia:

 • przed zabiegiem chirurgicznym należy powiadomić lekarza o stosowaniu tego leku, gdyż może on blokować działanie niektórych leków anestezjologicznych
 • pacjent powinien powiadomić lekarza o przebytej operacji zaćmy
 • pacjent powinien powiadomić lekarza jeżeli występuje lub występował stan zapalny oka
 • lek może spowodować zmianę barwy tęczówki
 • lek może spowodować zwiększenie długości, grubości i koloru rzęs oraz spowodować nietypowy wzrost włosów na powiekach
 • lek może być wchłaniany przez skórę, dlatego nie powinien być stosowany przez kobiety ciężarne lub zamierzające zajść w ciąże, a jeżeli dojdzie do kontaktu ze skórą, należy ją natychmiast umyć

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

DuoTrav a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku DuoTrav u pacjentek będących w ciąży, chyba że lekarz uzna to za niezbędne.

Jeżeli pacjentka może zajść w ciążę, powinna stosować odpowiednie metody zapobiegania ciąży podczas stosowania leku.

DuoTrav a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku DuoTrav jeśli pacjentka karmi piersią. DuoTrav może przenikać do mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • inne leki stosowane w leczeniu jaskry, w tym parasympatykomimetyki
 • doustne blokery kanału wapniowego - działanie addycyjne, objawiające się niedociśnieniem i (lub) znaczną bradykardią
 • leki przeciwartymiczne, w tym amiodaron - działanie addycyjne, objawiające się niedociśnieniem i (lub) znaczną bradykardią
 • leki obniżające ciśnienie krwi, stosowane w leczeniu chorób serca (w tym chinidyna, stosowana w leczeniu chorób serca i niektórych postaci malarii)
 • leki przeciwcukrzycowe - nasilenie działania hipoglikemizującego, maskowanie objawów hipoglikemii
 • leki przeciwdepresyjne (np. fluoksetyna lub paroksetyna) - nasilenie ogólnoustrojowej blokady receptorów beta-adrenergicznych (np. zmniejszenie częstości akcji serca, depresja)
 • glikozydy naparstnicy - działanie addycyjne, objawiające się niedociśnieniem i (lub) znaczną bradykardią
 • guanetydyna  - działanie addycyjne, objawiające się niedociśnieniem i (lub) znaczną bradykardią
 • adrenalina - rozszerzenie źrenic

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

DuoTrav a alkohol

Brak danych.

DuoTrav a prowadzenie pojazdów

Po zastosowaniu leku Duotrav widzenie może być przez pewien czas niewyraźne, a u niektórych pacjentów lek może spowodować również halucynacje, zawroty głowy, nerwowość lub zmęczenie. Pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu ustania tych objawów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek DuoTrav?

Lek należy przechowywać:

 • w temperaturze poniżej 30 °C.
 • lek wyrzucić po 4 tygodniach od pierwszego otwarcia

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
DuoTrav a ciąża
DuoTrav a karmienie piersią
Interakcje
DuoTrav a alkohol
DuoTrav a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki