Poradnik
Elicea (Escitalopramum)

Elicea (Escitalopramum)

Elicea to lek zawierający escytalopram, należący do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaElicea
Nazwa międzynarodowaEscitalopramum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Escytalopram

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • krospowidon
 • powidon K 30
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana żelowana
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza 6 cP
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • laktoza jednowodna
 • makrogol 3000
 • triacetyna
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 56 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwdepresyjne
 • przeciwlękowe
Zastosowanie

Leczenie:

 • depresji
 • zaburzeń lękowych
 • napadów lęku z agorafobią lub bez niej
 • fobii społecznej
 • zaburzeń obsesyjno - komplusyjnych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na escytalopram lub którykolwiek ze składników tego leku
 • zażywanie leków należących do grupy inhibitorów MAO
 • zażywanie linezolidu (antybiotyku)
 • występowanie wrodzonych lub nabytych zaburzeń rytmu serca
 • zażywanie leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca lub które mogą wpływać na rytm serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • padaczka
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • cukrzyca
 • obniżone stężenie sodu we krwi
 • skłonności do krwawień lub wylewów podskórnych
 • leczenie elektrowstrząsami
 • choroba niedokrwienna serca
 • zaburzenia pracy serca lub ostatnio przebyty atak serca
 • niskie tętno spoczynkowe i (lub) niedobór sodu w wynikający z przedłużającej się biegunki i wymiotów lub stosowania leków moczopędnych
 • przyspieszone lub nieregularne bicie serca, omdlenia, zapaść lub zawroty głowy w czasie wstawania
 • zaburzenia oka nawet jeśli występowały w przeszłości, jak np. jaskra
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • nudności
 • bóle głowy

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • niedrożność nosa lub katar
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • lęk, niepokój psychoruchowy, nietypowe sny, trudności w zasypianiu
 • senność
 • zawroty głowy
 • ziewanie
 • drżenia
 • uczucie kłucia w obrębie skóry
 • biegunka, zaparcia, wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • nasilone pocenie się
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała
Możliwe interakcje z
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca lub lekami mogącymi wpływać na pracę serca
 • lekami przeciwpsychotyczne
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi
 • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi 
 • nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO)
 • odwracalnymi, selektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy A (MAO-A) 
 • nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy B (MAO-B)
 • linezolidem (antybiotyk)
 • litem i tryptofanem
 • imipraminą i dezypraminą 
 • sumatryptanem i podobnymi lekami oraz tramadolem
 • cymetydyną, omeprazolem, fluwoksaminą  oraz tyklopidyną
 • dziurawiecem zwyczajnym 
 • kwasem acetylosalicylowym i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • warfaryną, dipyrydamolem i fenprokumonem
 • meflokiną, bupropionem oraz tramadolem
 • neuroleptykami oraz lekami przeciwdepresyjnymi
 • flekainidem, propafenonem i metoprololem, klomipraminą i nortryptyliną oraz rysperydonem, tiorydazyną i haloperydolem
 • lekami wywołującymi hipokaliemię/ hipomagnezemię
Ciąża

Leku nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Leku nie należy przyjmować w okresie karmienia piersią bez uprzedniego rozważenia przez lekarza ryzyka i korzyści wynikających z leczenia.

Dzieci

Nie należy stosować leku u osób w wieku poniżej 18 lat, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W trakcie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie stwierdzi, jak lek na niego wpływa.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Elicea?

Lek działa na układ serotoninergiczny w mózgu przez zwiększenie stężenia serotoniny, dzięki czemu wykazuje działanie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Elicea?

Lek stosuje się w leczeniu:

 • depresji (jej ciężkich epizodów) 
 • zaburzeń lękowych z napadami lęku, z agorafobią lub bez agorafobii 
 • fobii społecznej (lęku przed kontaktami z ludźmi)
 • zaburzeń lękowych uogólnionych
 • zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych

Dawkowanie

Jak stosować lek Elicea?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czas trwania leczenia:

Poprawa może nastąpić po upływie kilku tygodni leczenia. Nie wolno zmieniać dawkowania i przerywać stosowania leku bez zasięgnięcia porady lekarza, gdyż objawy mogą powrócić. Zaleca się kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy po odzyskaniu dobrego samopoczucia.

Dawka leku zależy od schorzenia, które ma być leczone za jego pomocą. 

Lek Elicea można przyjmować z posiłkami lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą. Tabletek nie należy rozgryzać, ponieważ są gorzkie w smaku. Tabletki o mocy 10 mg i 20 mg można podzielić na równe dawki.

Dorośli

 • depresja: zalecana dawka to 10 mg raz na dobę, a maksymalna to 20 mg na dobę
 • zaburzenie lękowe z napadami lęku: dawka początkowa to 5 mg raz na dobę, następnie dawkę zwiększa się do 10 mg na dobę, maksymalna dawka dobowa to 20 mg
 • fobia społeczna: zwykle zalecana dawka to 10 mg raz na dobę, następnie może ona zostać zmniejszona do 5 mg raz na dobę lub zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę w zależności od reakcji pacjenta na lek
 • zaburzenia lękowe uogólnione: zazwyczaj zalecana dawka to 10 mg raz na dobę, może ona zostać zwiększona do maksymalnie 20 mg na dobę
 • zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne: zwykle zalecana dawka to 10 mg raz na dobę, może ona być zwiększana do maksymalnie 20 mg na dobę

Dzieci i młodzież:

Leku Elicea nie należy zwykle stosować u dzieci i młodzieży.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

Zalecana dawka początkowa leku Elicea to 5 mg, przyjmowana w pojedynczej dawce dobowej. Lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Elicea:

W przypadku zażycia większej niż przepisana dawki leku Elicea należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala, nawet wtedy, gdy pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości. Objawami przedawkowania są:

 • zawroty głowy
 • drżenia
 • pobudzenie
 • drgawki
 • śpiączkę
 • nudności
 • wymioty
 • zaburzenia rytmu serca
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej

Na wizytę u lekarza lub w szpitalu należy zabrać opakowanie leku Elicea.

Pominięcie zastosowania leku Elicea:

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę i przypomniał sobie o tym przed zaśnięciem, powinien natychmiast przyjąć pominiętą dawkę, a kolejną dawkę następnego dnia o zwykłej porze. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce w nocy lub następnego dnia, powinien zrezygnować z pominiętej dawki i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Elicea:

Nie należy przerywać stosowania leku Elicea, dopóki nie zaleci tego lekarz. Kiedy pacjent kończy leczenie, zazwyczaj zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku przez okres kilku tygodni. Po nagłym przerwaniu stosowania leku Elicea pacjent może odczuwać objawy odstawienia, takie jak:

 • zawroty głowy (niepewny chód, zaburzenia równowagi)
 • uczucie mrowienia
 • uczucie pieczenia oraz (rzadziej) wrażenie porażenia prądem elektrycznym, również w głowie
 • zaburzenia snu (wyraziste sny, koszmary senne, bezsenność)
 • uczucie niepokoju
 • ból głowy
 • mdłości (nudności)
 • pocenie się (w tym poty nocne)
 • niepokój psychoruchowy lub pobudzenie
 • drżenia
 • uczucie dezorientacji
 • chwiejność emocjonalną lub drażliwość
 • biegunkę (luźne stolce)
 • zaburzenia widzenia
 • trzepotanie serca lub kołatanie serca (palpitacje)

Objawy te są częste, a ryzyko ich wystąpienia większe, gdy lek Elicea był stosowany przez długi czas i w dużych dawkach lub gdy dawkę zbyt szybko zmniejszono. U większości pacjentów objawy są łagodne i ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni. U niektórych pacjentów mogą być jednak bardziej nasilone lub utrzymywać się dłużej (2 - 3 miesiące lub dłużej). W razie wystąpienia ciężkich objawów odstawienia po przerwaniu stosowania leku Elicea należy skontaktować się z lekarzem, który może zalecić powtórne rozpoczęcie przyjmowania leku i wolniejsze jego odstawianie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Elicea?

Leku nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na escytalopram lub którykolwiek ze składników tego leku
 • zażywania leków należących do grupy inhibitorów MAO, w tym selegiliny (stosowanej w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemidu (stosowanego w leczeniu depresji) i linezolidu (antybiotyku)
 • występowania wrodzonych lub nabytych zaburzeń rytmu serca (wykazanych w badaniu EKG – badaniu służącemu ocenie pracy serca)
 • zażywania leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca lub które mogą wpływać na rytm serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Elicea może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Działania niepożądane zazwyczaj ustępują po paru tygodniach leczenia. Należy pamiętać, że niektóre z tych działań mogą być również objawami choroby i ustąpią wraz z poprawą samopoczucia.

Należy zaprzestać stosowania leku Elicea i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, czyli:

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy, trudności w oddychaniu lub połykaniu (reakcja alergiczna)
 • zespół serotoninowy (wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie, drżenie i nagłe skurcze mięśni)

Częstość nieznana (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • trudności w oddawaniu moczu
 • napady drgawkowe
 • żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu, będące objawem zaburzenia czynności wątroby/zapalenia wątroby
 • przyspieszone, nieregularne bicie serca, omdlenia, co może być objawem zagrażającemu życiu
 • myśli i zachowania samobójcze

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • nudności
 • bóle głowy

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok)
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • lęk, niepokój psychoruchowy
 • nietypowe sny, trudności w zasypianiu, senność
 • zawroty głowy
 • ziewanie
 • drżenia
 • uczucie kłucia w obrębie skóry
 • biegunka, zaparcia, wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • nasilone pocenie się
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu płciowego oraz trudności w osiąganiu orgazmu u kobiet)
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • pokrzywka, wysypka, świąd
 • zgrzytanie zębami, pobudzenie, nerwowość, napad lęku, stany splątania (dezorientacji)
 • zaburzenia snu, zaburzenia smaku, omdlenie
 • rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach (szumy uszne)
 • wypadanie włosów
 • krwawienie z pochwy
 • zmniejszenie masy ciała
 • szybkie bicia serca
 • obrzęki kończyn górnych lub dolnych
 • krwawienie z nosa

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób)

 • agresja, depersonalizacja (poczucie utraty własnej tożsamości), omamy
 • wolne bicie serca

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi (objawia się nudnościami i złym samopoczuciem z osłabieniem mięśni lub splątaniem)
 • zawroty głowy po przyjęciu pozycji stojącej z powodu obniżenia ciśnienia tętniczego (niedociśnienie ortostatyczne)
 • nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi)
 • zaburzenia ruchowe (mimowolne ruchy mięśni)
 • bolesny wzwód prącia (priapizm)
 • krwawienia, w tym wybroczyny w skórze i błonach śluzowych oraz zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość)
 • nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)
 • zwiększenie ilości wydalanego moczu (niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego - wazopresyny)
 • mlekotok u kobiet, które nie karmią piersią
 • mania
 • u pacjentów przyjmujących leki z tej grupy obserwowano zwiększone ryzyko złamań kości
 • zaburzenia rytmu serca

Ponadto znane są działania niepożądane leków o podobnym mechanizmie działania jak escytalopram, są to:

 • niepokój psychoruchowy (akatyzja)
 • jadłowstręt (anoreksja)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Elicea należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność przy:

 • padaczce, jeśli atak wystąpił po raz pierwszy lub jeśli nasilą się ataki padaczki; leczenie należy przerwać (po konsultacji z lekarzem)
 • zaburzeniach czynności wątroby lub nerek; lekarz może uznać za konieczne dostosowanie dawki.
 • cukrzycy, leczenie lekiem może wpływać na poziom cukru we krwi
 • obniżonym stężeniu sodu we krwi
 • skłonności do krwawień lub wylewów podskórnych
 • leczeniu elektrowstrząsami
 • chorobie niedokrwiennej serca
 • zaburzeniach pracy serca lub gdy ostatnio wystąpił atak serca
 • niskim tętnie spoczynkowym i (lub) niedoborze sodu w wyniku przedłużającej się biegunki i wymiotów lub stosowania leków moczopędnych
 • przyspieszonym lub nieregularnym biciu serca, omdleniach, zapaści lub zawrotach głowy w czasie wstawania, co może wskazywać na zaburzenia rytmu serca
 • zaburzeniach oka nawet jeśli występowały w przeszłości,  jak np. jaskra (zwiększone ciśnienie w oku)

U niektórych pacjentów cierpiących na zaburzenia maniakalno - depresyjne może wystąpić faza maniakalna objawiająca się dziwnymi, zmieniającymi się pomysłami, nadmierną aktywnością ruchową i nieuzasadnionym uczuciem szczęścia. W tym przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

W pierwszych tygodniach leczenia mogą również wystąpić takie objawy, jak niepokój lub trudności w spokojnym siedzeniu, lub staniu w miejscu. W razie pojawienia się takich objawów należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Myśli samobójcze oraz nasilenie depresji lub zaburzeń lękowych:

Depresji i/lub zaburzeniom lękowym mogą towarzyszyć myśli o samookaleczeniu się, lub myśli samobójcze. Objawy te mogą się pogłębiać w początkowej fazie stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj dopiero po upływie około 2 tygodni, czasem później. Bardziej narażone na występowanie tego rodzaju objawów są:

 • osoby, u których już wcześniej występowały myśli samobójcze lub myśli związane z samookaleczeniem
 • młodsi dorośli pacjenci w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi leczonych lekami przeciwdepresyjnymi

W razie wystąpienia myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójczych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym, lub zgłosić się do szpitala.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat:

Leku Elicea nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. W przypadku przyjmowania leków z tej grupy, pacjenci w wieku poniżej 18 lat narażeni są na zwiększone ryzyko działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo to lekarz może przepisać lek Elicea Q-Tab pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, gdy stwierdzi, że jest to konieczne.

Ze względu na zawartość laktozy lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Elicea a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży, chyba że według lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli pacjentka stosuje lek Elicea w ostatnim trymestrze ciąży u noworodka mogą wystąpić następujące objawy:

 • trudności w oddychaniu
 • przyspieszony oddech
 • sina skóra
 • drgawki
 • wahania ciepłoty ciała
 • trudności z przyjmowaniem pokarmu
 • wymioty
 • małe stężenie glukozy we krwi
 • sztywność lub wiotkość mięśni
 • nasilone odruchy
 • drżenia
 • drżączka
 • drażliwość
 • letarg
 • ciągły płacz
 • senność i trudności z zasypianiem

Jeśli u noworodka wystąpi jakikolwiek z tych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Lekarz i położna muszą być poinformowani o fakcie stosowania przez pacjentkę leku Elicea. Stosowanie leku w ostatnim trymestrze ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia u noworodka przetrwałego nadciśnienia płucnego, które zazwyczaj pojawia się w pierwszej dobie po urodzeniu. Jeżeli wystąpią objawy takie jak sinienie skóry lub zwiększenie częstości oddechów należy skontaktować się z lekarzem, lub położną.

Jeżeli pacjentka stosuje lek w ciąży, nie może nagle zaprzestać zażywania leku.

Elicea a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przypuszcza się, że escytalopram przenika do mleka kobiecego. Leku Elicea nie należy przyjmować w okresie karmienia piersią bez uprzedniego rozważenia przez lekarza ryzyka i korzyści wynikających z leczenia.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Elicea z:

 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca lub lekami mogącymi  wpływać na pracę serca, jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III
 • lekami przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol)
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna IV, pentamidyna, leki przeciw malarii, szczególnie halofantryna)
 • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi (astemizol, mizolastyna)

Należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie leku Elicea z:

 • nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) zawierającymi fenelzynę, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid i tranylcyprominę - jeśli pacjent przyjmował któryś z tych leków, powinien odczekać 14 dni przed rozpoczęciem zażywania leku Elicea, a po zakończeniu stosowania leku Elicea należy zaczekać 7 dni, zanim przyjmie się którykolwiek z tych leków
 • odwracalnymi, selektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy A (MAO-A) zawierające moklobemid (stosowany w leczeniu depresji)
 • nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy B (MAO-B) zawierające selegilinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona), ponieważ zwiększają ryzyko działań niepożądanych
 • linezolidem (antybiotyk)
 • litem (stosowany w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego) i tryptofanem
 • imipraminą i dezypraminą (stosowane w leczeniu depresji)
 • sumatryptanem i podobnymi lekami (stosowanymi w leczeniu migreny) oraz tramadolem (stosowanym w silnych bólach), ponieważ mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych
 • cymetydyną, omeprazolem (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka), fluwoksaminą (lek przeciwdepresyjny) oraz tyklopidyną (stosowaną w celu zmniejszenia ryzyka udaru) - leki te mogą spowodować zwiększenie stężenia escytalopramu we krwi
 • dziurawcem zwyczajnym (Hypericum perforatum) – lekiem ziołowym stosowanym w depresji
 • kwasem acetylosalicylowym i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (lekami stosowanymi przeciwbólowo lub w celu rozrzedzenia krwi, zwane lekami przeciwzakrzepowymi), ponieważ mogą zwiększyć tendencję do krwawień
 • warfaryną, dipyrydamolem i fenprokumonem (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi, zwane lekami przeciwzakrzepowymi) - na początku i po przerwaniu stosowania leku Elicea w celu ustalenia, czy dawka leku przeciwzakrzepowego jest wciąż odpowiednio dobrana, lekarz może zlecić badanie czasu krzepnięcia krwi 
 • meflokiną (stosowaną w leczeniu malarii), bupropionem (stosowanym w leczeniu depresji) oraz tramadolem (stosowanym w silnych bólach) ze względu na możliwe ryzyko obniżenia progu drgawkowego
 • neuroleptykami (lekami stosowanymi w leczeniu schizofrenii, psychozy) oraz lekami przeciwdepresyjnymi
 • flekainidem, propafenonem i metoprololem (stosowanych w chorobach układu krążenia), klomipraminą i nortryptyliną (leki przeciwdepresyjne) oraz rysperydonem, tiorydazyną i haloperydolem (leki przeciwpsychotyczne), ponieważ może być wymagana zmiana dawkowania leku Elicea
 • lekami wywołującymi hipokaliemię/ hipomagnezemię (obniżającymi stężenie potasu lub magnezu we krwi) - zwiększają one ryzyko wystąpienia groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Elicea a alkohol

W trakcie stosowania leku Elicea nie należy pić alkoholu.

Elicea a prowadzenie pojazdów

W trakcie stosowania leku Elicea nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie stwierdzi, jak lek na niego wpływa.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Elicea?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Elicea a ciąża
Elicea a karmienie piersią
Interakcje
Elicea a alkohol
Elicea a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo