Poradnik
dzień dziecka
Escitalopram Actavis (Escitalopramum)

Escitalopram Actavis (Escitalopramum)

Escitalopram Actavis jest to lek przeciwdepresyjny zawierający escitalopram - substancję zaliczaną do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych, lęku społecznego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaEscitalopram Actavis
Nazwa międzynarodowaEscitalopramum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Escytalopram

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • talk
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza 6 mPas
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 6000
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwdepresyjne

Zastosowanie
 • leczenie depresji (duże epizody depresyjne)
 • terapia zaburzeń lękowych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pacjenci urodzeni z nieprawidłowym rytmem serca lub pacjenci z przebytym epizodem nieprawidłowego rytmu serca (widocznego w EKG)
 • jednoczesne stosowanie leków z grupy inhibitorów MAO, linezolidu
 • jednoczesne przyjmowanie leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca lub leków, które mogą wpływać na rytm serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • padaczka
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • cukrzyca
 • zmniejszone stężenie sodu we krwi
 • zwiększona skłonność do krwawień lub tworzenia się siniaków
 • leczenie elektrowstrząsami
 • choroba niedokrwienna serca
 • choroby serca lub ostatnio przebyty zawał serca
 • niskie tętno spoczynkowe
 • szybkie lub nieregularne tętno, omdlenia, zapaść lub zawroty głowy przy zmianie pozycji na stojącą
 • problemy ze wzrokiem
 • pojawienie sie u pacjenta chorującego na zaburzenia afektywne dwubiegunowe fazy maniakalnej
 • objawy, takie jak: niepokój lub trudności w siedzeniu lub staniu w miejscu
 • wystąpienie myśli samobójczych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • nudności
 • ból głowy

Często:

 • niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok)
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • lęk, niepokój psychoruchowy, nietypowe sny, trudności w zasypianiu, senność, zawroty głowy, ziewanie, drżenia, uczucie kłucia w obrębie skóry
 • biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w jamie ustnej
 • nasilone pocenie się
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu płciowego oraz możliwe trudności w osiąganiu orgazmu u kobiet)
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała
Możliwe interakcje z
 • nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO): fenelzyną, iproniazydem, nialamidem i tranylcyprominą
 • odwracalnymi selektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy A (MAO-A): moklobemidem
 • nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy B (MAO-B): selegiliną
 • linezolidem
 • litem
 • tryptofanem
 • imipraminą i dezypraminą
 • sumatryptanem
 • tramadolem
 • cymetydyną, lanzoprazolem, omeprazolem i esomeprazolem
 • flukonazolem
 • fluwoksaminą
 • tyklopidyną
 • zielem dziurawca zwyczajnego
 • kwas acetylosalicylowym i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • warfaryną, dipyrydamolem i fenprokumonem
 • meflochiną
 • bupropionem 
 • neuroleptykami
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • flekainidem, propafenonem i metoprololem
 • dezyptaminą, klomipraminą i nortryptyliną
 • rysperydonem, tiorydazyną i haloperydolem
 • lekami stosowanymi w chorobach serca lub lekami, które mogą wpływać na rytm serca
 • lekami przeciwbakteryjnymi
 • lekami przeciwmalarycznymi 
 • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi
 • lekami obniżającymi stężenie potasu lub magnezu we krwi
Ciąża

Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku Escitalopram Actavis, bez omówienia zagrożenia i korzyści leczenia z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią stosując lek Escitalopram Actavis bez omówienia zagrożenia i korzyści leczenia z lekarzem.

Dzieci

Lek Escitalopram Escitalopram Actavis nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn, dopóki nie stwierdzi, jak wpływa na niego stosowanie leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Escitalopram Actavis?

Escitalopram Actavis zawiera substancję czynną escitalopram, która powoduje zwiększone stężenie serotoniny w mózgu. Działanie na układ serotoninergiczny odgrywa znaczącą rolę w terapii zaburzeń lękowych oraz depresji.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Escitalopram Actavis?

Lek Escitalopram Actavis jest stosowany w leczeniu :

 • depresji
 • zaburzeń lękowych, takich jak: zaburzenie lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, fobii społecznej, zaburzeń lękowych uogólnionych
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych

Dawkowanie

Jak stosować lek Escitalopram Actavis?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • tabletki powlekane należy przyjmować jeden raz na dobę, połykać w całości z wystarczającą ilością płynu (najlepiej szklanką wody)
 • lek może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłku
 • w razie potrzeby tabletkę można przełamać na dwie części

Pacjenci dorośli

Depresja

 • zwykle zalecana dawka leku wynosi 10 mg i przyjmowana jest jako jedna dawka na dobę
 • dawka może zostać zwiększona przez lekarza do dawki maksymalnej - 20 mg na dobę

Zaburzenia lękowe z napadami lęku

 • dawka początkowa leku wynosi 5 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu leczenia
 • następnie dawkę zwiększa się do 10 mg na dobę
 • dawka może być następnie zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę

Fobia społeczna

 • zwykle zalecana dawka leku wynosi 10 mg i przyjmowana jest jako jedna dawka na dobę
 • dawka może następnie przez lekarza zostać zmniejszona do 5 mg na dobę lub zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę, zależnie od reakcji pacjenta na lek

Zaburzenia lękowe uogólnione

 • zwykle zalecana dawka leku wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę
 • dawka może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

 • zwykle zalecana dawka leku wynosi 10 mg i przyjmowana jest jako jedna dawka na dobę
 • dawka może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

 • zalecana dawka początkowa leku Escitalopram Actavis to 5 mg i przyjmowana jest jako jedna dawka na dobę
 • dawka może być zwiększona przez lekarza do 10 mg na dobę

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lek Escitalopram Actavis nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży.

Czas trwania leczenia
Pacjent może odczuć poprawę dopiero po paru tygodniach leczenia. Należy zatem kontynuować stosowanie leku Escitalopram Actavis, nawet jeśli upłynie nieco czasu, zanim nastąpi poprawa samopoczucia. Nie wolno zmieniać dawkowania bez zasięgnięcia porady u lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
Jeśli pacjent przyjął większą niż przepisana dawkę leku Escitalopram Actavis, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala.
Należy to uczynić nawet wtedy, gdy pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości. Możliwe objawy przedawkowania to:

 • zawroty głowy
 • drżenia
 • pobudzenie
 • śpiączka
 • nudności
 • wymioty
 • zaburzenia rytmu serca
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej

Na wizytę u lekarza lub w szpitalu należy zabrać opakowanie leku Escitalopram Actavis.

Pominięcie zastosowania leku
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę i przypomniał sobie o tym przed zaśnięciem, powinien natychmiast przyjąć pominiętą dawkę.
Jeśli pacjent przypomni sobie o pominięciu dawki w nocy lub następnego dnia, powinien zrezygnować z pominiętej dawki i przyjąć następną dawkę jak zwykle.

Przerwanie stosowania leku
Nie należy przerywać stosowania leku Escitalopram Actavis dopóki nie zaleci tego lekarz.
Kiedy pacjent kończy leczenie, zazwyczaj zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku Escitalopram Actavis przez okres kilku tygodni.

Nagłe odstawienie leku może powodować wystąpienie objawów odstawiennych, których nasilenie jest zależne od czasu terapii i przyjmowanej. Do objawów odstawiennych należą:

 • zawroty głowy
 • uczucie mrwienia, pieczenia, wrażenie porażenia prądem elektrycznym
 • zaburzenia snu
 • uczucie lęku
 • ból głowy
 • nudności, wymioty
 • pocenie się (poty nocne)
 • niepokój psychoruchowy lub pobudzenie
 • uczucie dezorientacji
 • chwiejność emocjonalna
 • biegunka
 • zaburzenie widzenia
 • palpitacje serca

U większości pacjentów objawy odstawienia leku są łagodne i ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni. Jeśli objawy będą ciężkie, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Escitalopram Actavis?

Nie należy stosować leku Escitalopram Actavis jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na escitalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pacjent stosuje równolegle selegilinę, moklobemid, czy linezolid
 • pacjent ma wrodzoną wadę serca: nieprawidłowy rytm serca lub miał epizod nieprawidłowego rytmu serca (widoczny w EKG)
 • pacjent przyjmuje leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca lub leki, które mogą wpłynąć na rytm mięśnia sercowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta one wystąpią.

Działania niepożądane zazwyczaj ustępują po paru tygodniach leczenia.
Należy pamiętać, że niektóre z tych działań mogą być również objawami choroby i ustąpią wraz z poprawą samopoczucia.


W razie wystąpienia podczas leczenia jakiegokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się od razu do szpitala:

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 100):

 • nietypowe krwawienia, w tym z przewodu pokarmowego

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 1000):

 • obrzęk skóry, języka, warg, krtani lub twarzy, pokrzywka lub trudności w oddychaniu lub połykaniu (ciężka reakcja alergiczna)
 • wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie (dezorientację), drżenia i gwałtowne skurcze mięśni, które mogą być objawami rzadkiego zaburzenia zwanego zespołem serotoninowym

Częstość nieznana:

 • trudności w oddawaniu moczu
 • napady drgawkowe
 • żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu będące objawem zaburzenia czynności wątroby/zapalenia wątroby
 • szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie, które mogą być objawami stanu zagrażającego życiu
 • myśli i zachowania samobójcze
 • nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)

 

Pozostałe działania niepożądane leku:
Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10):

 • nudności
 • ból głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10):

 • niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok)
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • lęk, niepokój psychoruchowy, nietypowe sny, trudności w zasypianiu, senność, zawroty głowy, ziewanie, drżenia, uczucie kłucia w obrębie skóry
 • biegunka, zaparcia, wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • nasilone pocenie się
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu płciowego, trudności w osiąganiu orgazmu u kobiet)
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 100):

 • pokrzywka, wysypka, świąd
 • zgrzytanie zębami, pobudzenie, nerwowość, napad lęku, stany splątania (dezorientacji)
 • zaburzenia snu, zaburzenia smaku, zasłabnięcia, rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach (szumy uszne)
 • wypadanie włosów
 • obfite krwawienia miesiączkowe
 • nieregularne miesiączki
 • zmniejszenie masy ciała
 • szybkie bicia serca
 • obrzęki kończyn górnych lub dolnych
 • krwawienie z nosa

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 1 000):

 • agresja
 • depersonalizacja
 • omamy
 • wolne bicie serca

Częstość nieznana:

 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • zawroty głowy po przyjęciu pozycji stojącej z powodu obniżenia ciśnienia tętniczego
 • nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby
 • zaburzenia ruchowe (mimowolne ruchy mięśni)
 • bolesny wzwód prącia (priapizm)
 • objawy nietypowych krwawień w skórze i błonach śluzowych (wybroczyny)
 • niski poziom liczby płytek krwi (małopłytkowość)
 • zwiększone wydzielanie hormonu antydiuretycznego (ADH), powodujące zatrzymanie wody w organizmie, rozcieńczenie krwi, zmniejszenie ilości sodu
 • mlekotok u mężczyzn i u kobiet, które nie karmią piersią
 • mania
 • zwiększone ryzyko złamań kości
 • zmiany rytmu serca, widoczne w EKG
 • akatyzcja
 • utrata apetytu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Escitalopram Actavis należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza:

 • jeśli pacjent choruje na padaczkę
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • jeśli pacjent ma cukrzycę - możliwe konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych
 • jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie sodu we krwi
 • jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień lub tworzenia się siniaków
 • jeśli pacjent jest leczony elektrowstrząsami
 • jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca
 • jeśli pacjent choruje lub chorował na serce lub miał ostatnio zawał serca
 • jeśli pacjent ma niskie tętno spoczynkowe i (lub) wie, że występuje u niego niedobór soli z powodu przedłużającej się, ciężkiej biegunki i wymiotów lub stosowania leków moczopędnych
 • jeśli u pacjenta występuje szybkie lub nieregularne tętno, omdlenie, zapaść lub zawroty głowy przy zmianie pozycji na stojącą
 • jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości problemy oczne, takie jak niektóre rodzaje jaskry
 • gdy u pacjenta chorującego na zaburzenia afektywne dwubiegunowe wystąpi faza maniakalna, objawiająca się niezwykłymi, szybko zmieniającymi się pomysłami, nieuzasadnionym poczuciem szczęścia i nadmierną aktywnością fizyczną
 • jeśli pojawią się w pierwszych tygodniach leczenia objawy, takie jak: niepokój lub trudności w siedzeniu lub staniu w miejscu
 • jeśli u pacjenta pojawią się myśli dotyczące samookaleczenia lub myśli samobójcze (takie objawy mogą nasilać się na początku stosowania leku; prawdopodobieństwo wystąpienia takich objawów jest większe u pacjentów dorosłych w młodym wieku oraz gdy wcześniej występowały takie objawy)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Escitalopram Actavis a ciąża


Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Escitalopram Actavis w ostatnich 3 miesiącach ciąży może spowodować u noworodka objawy takie jak:

 • trudności w oddychaniu
 • sinienie skóry
 • drgawki
 • wahania temperatury ciała
 • trudności w pobieraniu pokarmu
 • wymioty
 • niskie stężenie glukozy we krwi
 • sztywność lub wiotkość mięśni
 • wzmożone odruchy
 • drżenia, nerwowość, drażliwość,
 • letarg, płaczliwość, senność i trudności w zasypianiu

Jeśli u noworodka wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

W okresie ciąży nie należy nagle przerywać stosowania leku Escitalopram Actavis.

Escitalopram Actavis a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 
Przypuszcza się, że escytalopram przenika do mleka kobiecego, dlatego nie należy karmić piersią stosując lek Escitalopram Actavis bez omówienia tego z lekarzem.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane a także o tych, które pacjent planuje przyjmować.

Należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie leku Escitalopram Actavis z:

 • nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) zawierającymi takie substancje czynne jak: fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid i tranylcypromina - jeśli pacjent przyjmował któryś z tych leków, powinien odczekać 14 dni przed rozpoczęciem zażywania leku Escitalopram Actavis, a po zakończeniu stosowania leku Escitalopram Actavis należy zaczekać 7 dni, zanim przyjmie się którykolwiek z tych leków
 • odwracalnymi, selektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy A (MAO-A) zawierająceymi moklobemid (lek stosowany w leczeniu depresji)
 • nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy B (MAO-B) zawierającymi selegilinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona)
 • linezolidem (antybiotyk)
 • litem (stosowanym w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego) i tryptofanem
 • imipraminą i dezypraminą (stosowane w leczeniu depresji)
 • sumatryptanem i podobnymi lekami (stosowane w leczeniu migreny)
 • tramadolem (stosowany w silnych bólach)
 • cymetydyną, lanzoprazolem, omeprazoeml i esomeprazolem (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka)
 • flukonazolem (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • fluwoksaminą (lek przeciwdepresyjny)
 • tyklopidyną (stosowaną w celu zmniejszenia ryzyka udaru)
 • zielem dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)  - lek ziołowy stosowany w depresji
 • kwasem acetylosalicylowym i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (leki stosowane przeciwbólowo lub w celu rozrzedzenia krwi, zwane lekami przeciwzakrzepowymi)
 • warfaryną, dipyrydamolem i fenprokumonem (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi, zwane lekami przeciwzakrzepowymi)
 • meflochiną (stosowana w leczeniu malarii)
 • bupropionem (stosowany w leczeniu depresji)
 • flekainidem, propafenonem i metoprololem (stosowane w chorobach układu krążenia)
 • dezyptaminą, klomipramina i nortryptyliną (leki przeciwdepresyjne)
 • rysperydonem, tiorydazyną i haloperydolem (leki przeciwpsychotyczne)
 • lekami stosowanymi w chorobach serca lub lekami, mogącymi wpływać na rytm serca
 • sparfloksacyną, moksyfloksacyną, erytromycyną podawaną dożylnie (leki przeciwbakteryjne)
 • halofantryną (leki przeciwmalaryczne)
 • astemizolem, mizolastyną (leki przeciwhistaminowe)  

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Escitalopram Actavis a alkohol

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania leku Escitalopram Actavis.

Escitalopram Actavis a prowadzenie pojazdów

Dopóki pacjent nie stwierdzi, jak wpływa na niego lek Escitalopram Actavis, nie powinien prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Escitalopram Actavis?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Escitalopram Actavis a ciąża
Escitalopram Actavis a karmienie piersią
Interakcje
Escitalopram Actavis a alkohol
Escitalopram Actavis a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki