Poradnik
Escitalopram Genoptim (Escitalopramum)

Escitalopram Genoptim (Escitalopramum)

Escitalopram Genoptim jest to lek przeciwdepresyjny zawierający escytalopram - substancję zaliczaną do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, obsesyjno - kompulsyjnych, lęku społecznego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaEscitalopram Genoptim
Nazwa międzynarodowaEscitalopramum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Escytalopram

Skład - substancje pomocnicze
 • kroskarmeloza sodowa
 • butylohydroksytoluen (E321)
 • butylohydroksyanizol (E320)
 • celuloza mikrokrystaliczna (PH - 102)
 • celuloza mikrokrystaliczna krzemowana
 • bezwodna krzemionka koloidalna 
 • talk
 • stearynian magnezu 
 • hypromeloza (5 cP)
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu (E171)
Dostępne opakowania

10 mg:

 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych

20 mg:

 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • przeciwdepresyjne
 • przeciwlękowe
Zastosowanie
 • depresja (duże epizody depresyjne)
 • zaburzenia lękowe
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub substancje pomocnicze
 • stosowanie inhibitorów MAO, zawierające selegilinę, moklobemid
 • stosowanie linezolidu
 • wrodzony nieprawidłowy rytm serca
 • wystąpienie epizodu nieprawidłowego rytmu serca
 • stosowanie leków wykorzystywanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca oraz mogących wpływać na rytm serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • padaczka
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • cukrzyca
 • zmniejszenie stężenie sodu we krwi
 • zwiększona skłonność do krwawień i siniaków
 • leczenie elektrowstrząsami
 • choroba niedokrwienna serca
 • problemy z sercem
 • przebyty niedawno zawał
 • wolna spoczynkowa częstość pracy serca
 • obniżone stężenie elektrolitów z powodu przedłużającej się biegunki, wymiotów lub stosowania diuretyków
 • szybkie lub nieregularne bicie serca
 • zasłabnięcia, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania
 • problemy z oczami, takie jak niektóre rodzaje jaskry
 • ciąża
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • ból głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok)
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • lęk, niepokój psychoruchowy
 • nieprawidłowe sny
 • trudności w zasypianiu
 • senność
 • ziewanie
 • zawroty głowy
 • drżenia
 • uczucie kłucia w obrębie skóry
 • biegunki
 • zaparcia
 • wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • nasilone pocenie się
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu płciowego oraz trudność w osiąganiu orgazmu u kobiet)
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała
Możliwe interakcje z
 • nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO)
 • odwracalnymi, selektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy A (MAO - A)
 • nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy B (MAO - B)
 • linezolidem
 • litem
 • imipraminą i dezypraminą
 • sumatryptanem
 • tramadolem
 • cymetydyną, lanzoprazolem, omeprazolem
 • dziurawcem zwyczajnym
 • warfaryną, dipyrydamolem, fenprokumonem
 • meflochiną
 • bupropionem
 • flukonazolem
 • fluwoksaminą
 • kwasem acetylosalicylowym i innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
 • neuroleptykami
 • lekami przeciwdepresyjnymi (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz SSRI)
 • flekainidem, propafenonem, metoprololem
 • klomipraminą, nortryptyliną
 • rysperydonem, tiorydazyną, haloperydolem
 • lekami obniżającymi stężenie potasu lub magnezu
Ciąża

Leku Escitalopram Genoptim nie należy stosować podczas ciąży, dopóki nie omówi się z lekarzem ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku.

Karmienie piersią

Leku Escitalopram Genoptim nie należy stosować podczas karmienia piersią, dopóki nie omówi się z lekarzem ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku.

Dzieci

Leku Escitalopram Genoptim nie należy zwykle stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki nie stwierdzi, jak wpływa na niego lek Escitalopram Genoptim.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Escitalopram Genoptim?

Lek Escitalopram Genoptim zawiera substancję czynną escytalopram. Escytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Leki te działają na układ układ serotoninergiczny w mózgu przez zwiększenie stężenia serotoniny. Zakłócenia czynności układu serotoninergicznego w mózgu odgrywa kluczową rolę w rozwoju depresji i związanych z nią zaburzeń.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Escitalopram Genoptim?

 • w leczeniu depresji (dużych epizodów depresyjnych)
 • w leczeniu zaburzeń lękowych (takich jak zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, fobii społecznej, zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia obsesyjno - kompulsyjnego)

Może upłynąć kilka tygodni leczenia zanim rozpocznie się poprawa. Należy kontynuować przyjmowanie leku Escitalopram Genoptim, nawet jeśli upłynie jakiś czas do poprawy stanu pacjenta.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie

Jak stosować lek Escitalopram Genoptim?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

Depresja

Zwykle zalecana dawka leku Escitalopram Genoptim wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę. Dawka może być zwiększona przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.

Zaburzenia lękowe z napadami lęku

Dawka początkowa leku Escitalopram Genoptim wynosi 5 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu leczenia, następnie dawkę zwiększa się do 10 mg na dobę. Dawka może być następnie zwiększana przez lekarza maksymalnie 20 mg na dobę.

Fobia społeczna

Zwykle zalecana dawka leku Escitalopram Genoptim wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę. Dawka może następnie przez lekarza zostać zmniejszona do 5 mg na dobę lub zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę, zależnie od reakcji pacjenta na lek.

Zaburzenia lękowe uogólnione

Zwykle zalecana dawka leku Escitalopram Genoptim wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę. Dawka może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.

Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne

Zwykle zalecana dawka leku Escitalopram Genoptim wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę. Dawka może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia)

Zalecana dawka początkowa leku Escitalopram Genoptim to 5 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 10 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Escitalopram Genoptim nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Sposób przyjmowania leku

Lek Escitalopram Genoptim można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Tabletki należy popijać wodą. Nie należy ich rozgryzać, ponieważ są gorzkie w smaku.

W razie potrzeby tabletki można przełamać na dwie części. W tym celu należy położyć tabletkę na płaskiej powierzchni rowkiem do góry, a następnie przełamać na pół, przyciskając każdy z końców w dół palcami wskazującymi obu rąk.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Escitalopram Genoptim

Jeśli pacjent przyjął większą niż przepisana dawkę leku Escitalopram Genoptim, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Neleży to uczynić nawet wtedy, gdy pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości. Do objawów przedawkowania zalicza się zawroty głowy, drżenia, pobudzenie, drgawki, śpiączkę, nudności, wymioty, zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia krwi oraz gospodarki wodno - elektrolitowej. Na wizytę u lekarza lub w szpitalu należy zabrać opakowanie leku Escitalopram Genoptim.

Pominięcie zastosowania leku Escitalopram Genoptim

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę i przypomniał sobie o tym przed zaśnięciem, powinien natychmiast przyjąć pominiętą dawkę. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze następnego dnia. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce w nocy lub następnego dnia, powinien zrezygnować z pominiętej dawki i przyjąć następną dawkę jak zwykle.

Przerwanie stosowanie leku Escitalopram Genoptim

Nie należy przerywać stosowania leku Escitalopram Genoptim dopóki nie zaleci tego lekarz. Kiedy pacjent kończy leczenie zazwyczaj zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku Escitalopram Genoptim przez okres kilku tygodni.

Po przerwaniu stosowania leku Escitalopram Genoptim, zwłaszcza jeśłi jest ono nagłe, pacjent może odczuwać objawy odstawienia. Ryzyko jest większe gdy lek był stosowany przez długi czas, w dużych dawkach lub gdy dawkę zbyt szybko zmniejszono. U większości pacjentów objawy są łagodne i ustępują samoistnie w ciągu dwóch tygodni. U niektórych pacjentów mogą być jednak bardziej nasilone i utrzymywać się dłużej (2 - 3 miesiące lub dłużej). W razie wystąpienia ciężkich objawów należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić powtórne rozpoczęcie przyjmowania leku i wolniejsze jego odstawianie.

Do objawów odstawienia zalicza się zawroty głowy (niepewny chód, zaburzenia równowagi), uczucie mrowienia, uczucie pieczenia oraz (rzadziej) wrażenie porażenia prądem elektrycznym, również w głowie, zaburzenia snu (wyraziste sny, koszmary senne, bezsenność), niepokój psychoruchowy lub pobudzenie, drżenie, uczucie dezorientacji, chwiejność emocjonalną lub drażliwość, biegunkę, zaburzenia widzenia, trzepotanie lub kołatanie serca.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Escitalopram Genoptim?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które należą do grupy zwanej inhibitorami MAO, zawierające selegilinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemid (stosowany w leczeniu depresji) oraz linezolid (antybiotyk)
 • jeśli pacjent urodził się z wrodzonym nieprawidłowym rytmem serca lub jeśli u pacjenta wystąpił epizod nieprawidłowego rytmu serca (widoczny w EKG; badaniu ceniającym pracę serca)
 • jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub leki mogące wpływać na rytm serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Escitalopram Genoptim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • nietypowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy lub trudności w oddychaniu lub połykaniu - jest to reakcja alergiczna
 • wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie (dezorientacja), drżenia i gwałtowne kurcze mięśni, które mogą być objawami rzadkiego zaburzenia zwanego zespołem serotoninowym

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • trudności w oddawaniu moczu
 • napady drgawkowe
 • żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu, będące objawem zaburzenia czynności wątroby/zapalenia wątroby
 • szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie, które mogą być objawami zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca, zwanych torsade de pointes
 • myśli i zachowania samobójcze
 • ciężki krwotok z pochwy, występujący krótko po porodzie

Zgłaszano ponadto również nastepujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • bóle głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok)
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienienia
 • lęk, niepokój psychoruchowy
 • nieprawidłowe sny
 • trudności w zasypianiu
 • senność
 • zawroty głowy
 • ziewanie
 • drżenia
 • uczucie kłucia w obrębie skóry
 • biegunka
 • zaparcia
 • wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • nasilone pocenie się
 • ból mieśni i stawów
 • zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu płciowego oraz trudność w osiąganiu orgazmu u kobiet)
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • pokrzywka, wysypka, świąd
 • zgrzytanie zębami
 • pobudzenie, nerwowość
 • napady lęku
 • stany splątania
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia smaku
 • zasłabnięcie
 • rozszerzenie źrenic
 • zaburzenia widzenia
 • dzwonienie w uszach (szumy uszne)
 • wypadanie włosów
 • obfite miesiączkowanie
 • nieregularne miesiączki
 • zmniejszenie masy ciała
 • krwawienie z nosa
 • szybkie bicie serca
 • obrzęki kończyn górnych lub dolnych

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • agresja
 • depersonalizacja (poczucie utraty własnej tożsamości, osoba czuje, że nie jest sobą)
 • omamy
 • wolne bicie serca

Nieznana częstość występowania (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi (objawia się nudnościami i złym samopoczuciem z osłabieniem mięśni lub splątaniem)
 • zawroty głowy po przyjęciu pozycji stojącej z powodu obniżenia ciśnienia tętniczego - niedociśnienie ortostatyczne
 • nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby
 • zaburzenia ruchowe (mimowolne ruchy mięśni)
 • bolesny wzwód prącia (priapizm)
 • objawy nietypowych krwawień w skórze i błonach śluzowych (wybroczyny)
 • nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)
 • zwiększenie ilości wydalanego moczu (niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego - wazopresyny)
 • mlekotok u mężczyzn i u kobiet, które nie karmią piersią
 • mania
 • zwiększone ryzyko złamań kości
 • zmiana rytmu serca (zwana "wydłużeniem odstępu QT", widocza w EKG, badaniu oceniającym pracę serca)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Escitalopram Genoptim należy omówić z lekarzem, jeśli u pacjenta występują inne zaburzenia lub choroby, ponieważ lekarz powinien uwzględnić takie informacje. W szczególności należy poinformować lekarza:

 • jeśli pacjent ma padaczkę. W razie wystąpienia po raz pierwszy napadów drgawkowych lub zwiększenia się ich częstości, należy przerwać terapię lekiem Escitalopram Genoptim
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Wymagane może być dostosowanie dawki leku przez lekarza
 • jeśli pacjent ma cukrzycę. Stosowanie leku Escitalopram Genoptim może wpłynąć na kontrolę stężenia glukozy we krwi. Konieczne może być dostosowanie dawki insuliny oraz (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych
 • jeśli pacjent ma zmniejszone stężenie sodu we krwi
 • jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień i siniaczeń
 • jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca
 • jeśli pacjent leczony jest elektrowstrząsami
 • jeśli u pacjenta występują lub występowały problemy z sercem lub pacjent przebył niedawno zawał serca
 • jeśli u pacjenta występuje wolna spoczynkowa częstość pracy serca i/lub jeśli pacjent ma obniżone stężenie elektrolitów z powodu przedłużającej się biegunki, wymiotów lub stosowania leków moczopędnych
 • jeśli u pacjenta występuje szybkie lub nieregularne bicie serca, zasłabnięcia, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania - objawy te mogą wskazywać na neiprawidłową częstość pracy serca
 • jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości problemy z oczami, takie jak niektóre rodzaje jaskry
 • jeśli pacjentka jest w ciąży

Leki takie jak Escitalopram Genoptim mogą spowodować wystąpienie objawów zaburzeń czynności seksualnych. W niektórych przypadkach objawy te utrzymywały się po przerwaniu leczenia.

U niektórych pacjentów z zaburzeniami afetywnymi dwubiegunowymi może wystąpić faza maniakalna. Charakteryzuje się ona niezwykłymi i szybko zmieniającymi się pomysłami, nieuzasadnionym uczuciem szczęścia i nadmierną aktywnoścą fizyczną. Jeśli wystąpią te objawy należy zwrócić się do lekarza.

W pierwszych tygodniach leczenia mogą również wystąpić takie objawy jak: niepokój, trudności w siedzeniu lub staniu w miejscu. W przypadku pojawienia się takich objawów należy natychmiast poinformować lekarza.

Osoby, u których występuje depresja lub zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o samookaleczaniu lub popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj dopiero po upływie około 2 tygodni, czasem później.

Powyższe objawy są bardziej prawdopodobne u:

 • pacjentów, u których już wcześniej występowały myśli o samookaleczaniu lub samobójstwie
 • młodych dorosłych pacjentów. Dane z badań klinicznych wykazują zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi

Jeśli u pacjenta pojawią się myśli o samookaleczaniu lub samobójstwie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub bliskich przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie o przeczytanie ulotki leku Escitalopram Genoptim. Pacjent może poprosić o informowanie go, gdy zauważą, że depresja lub lęk się nasiliły lub wystąpiły zmiany z zachowaniu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Escitalopram Genoptim nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia. Należy również podkreślić, że w przypadku przyjmowania leków tej klasy, pacjenci w wieku poniżej 18 roku życia, narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowanie buntownicze i przejawy gniewu). Mimo to, lekarz może przepisać lek Escitalopram Genoptim pacjentom w wieku poniżej 18 roku życia, jeśli uzna, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeżeli lekarz przepisał lek Escitalopram Genoptim pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w związku z czym występują jakiekolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z danym lekarzem. Jeśli rozwiną się lub nasilą wyżej wymienione objawy u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, należy poinformować o tym lekarza.

Ponadto, jak do tej pory brak danych dotyczących długotrwałego bezpieczeństwa stosowania leku Escitalopram Genoptim w tej grupie wiekowej dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Escitalopram Genoptim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Escitalopram Genoptim podczas ciąży, dopóki nie omówi się z lekarzem ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku.

Stosowanie leku Escitalopram Genoptim w ostatnich 3 miesiącach ciąży może spowodować u noworodka objawy takie jak:

 • trudności w oddychaniu
 • sina skóra
 • drgawki
 • wahania ciepłoty ciała
 • trudności w ssaniu
 • wymioty
 • małe stężenie glukozy we krwi
 • sztywność lub wiotkość mięśni
 • wzmożone odruchy
 • drżenia, drżączka, drażliwość
 • letarg
 • ciągły płacz
 • senność i trudność w zasypianiu

Jeśli u noworodka wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i (lub) położną.

Lek taki jak Escitalopram Genoptim, stosowany podczas ciąży, szczególnie podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży, może zwiększać u nowo narodzonego dziecka ryzyko wystąpienia ciężkiego stanu, zwanego przetrwałym nadciśnieniem płucnym, co powoduje, że dziecko oddycha szybciej niż normalnie i ma sinicę. Te objawy występują zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin po porodzie. Jeśli u dziecka występują takie objawy, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub położnej.

W okresie ciąży nie należy przerywać stosowania leku Escitalopram Genoptim.

Przyjmowanie leku Escitalopram Genoptim pod koniec ciąży może zwiększać ryzyko poważnego krwotoku z pochwy, występującego krótko po porodzie, zwłaszcza jeśli w wywiadzie stwierdzono u pacjentki zaburzenia krzepnięcia krwi. Jeśli pacjentka przyjmuje lek Escitalopram Genoptim, powinna poinformować o tym lekarza lub położną, aby mogli udzielić pacjentce odpowiednich porad.

Escitalopram Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Escitalopram Genoptim podczas karmienia piersią, dopóki nie omówi się z lekarzem ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku.

Przypuszcza się, że Escitalopram Genoptim przenika do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub preparaty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek z następujących leków:

 • nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (MAO) zawierające takie substancje czynne, jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid i tranylcypromina. Jeśli pacjent przyjmował któryś z tych leków, powinien odczekać 14 dni przed rozpoczęciem zażywania leku Escitalopram Genoptim. Po zakończeniu stosowania leku Escitalopram Genoptim należy zaczekać 7 dni zanim przyjmie się którykolwiek z tych leków
 • odwracalne, selektywne inhibitory monoaminooksydazy A (MAO - A) zawierające moklobemid (stosowany w leczeniu depresji)
 • nieodwracalne inhibiotry monaminooksydazy B (MAO - B) zawierające selegilinę (stoswaną w leczeniu choroby Parkinsona). Leki te zwiększają ryzyko działań niepożądanych
 • antybiotyk linezolid
 • lit (stosowany w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego) i tryptofan
 • dezypraminę i imipraminę (stosowane w leczeniu depresji)
 • sumatryptan i podobne leki (stosowane w leczeniu migreny) oraz tramadol (stosowany w silnych bólach). Leki te zwiększają ryzyko działań niepożądanych
 • cymetydynę, lanzoprazol i omeprazol (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka), flukonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych), fluwoksaminę (lek przeciwdepresyjny) oraz tyklopidynę (stosowaną w celu zmniejszenia ryzyka udaru). Leki te mogą spowodować zwiększenie stężenia escytalopramu we krwi
 • dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) - lek ziołowy stosowany w leczeniu depresji
 • kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne (leki stosowane przeciwbólowo lub w celu rozrzedzenia krwi, zwane lekami przeciwzakrzepowymi). Mogą one zwiększać skłonność do krwawień
 • dipyrydamol, warfarynę i fenprokumon (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi). Lekarz może zlecić badanie czasu krzepnięcia krwi na początku i po zakończeniu leczenia lekiem Escitalopram Genoptim, aby ustalić czy dawka leku przeciwzakrzepowego jest wciąż odpowiednio dobrana
 • meflochinę (stosowana w leczeniu malarii), bupropion (stosowany w leczeniu deresji), tramadol (stosowany w silnych bólach) ze względu na możliwe ryzyko obniżenia progu drgawkowego
 • neuroleptyki (leki stosowane w leczeniu schizofrenii, psychozy) i leki przeciwdepresyjne (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz SSRI) ze względu na możliwe obniżenie progu drgawkowego
 • flekainid, propafenon i metoprolol (stosowane w chorobach układu krążenia), klomipraminę i nortryptilinę (leki przeciwdepresyjne ) oraz rysperydon, tiorydazynę i haloperydol (leki przeciwpsychotyczne). Może być wymagana zmiana dawkowania leku Escitalopram Genoptim
 • leki obniżające stężenie potasu lub magnezu we krwi - zwiększają ryzyko wystąpienia groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca
 • leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca, np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III
 • niektóre leki przeciwbakteryjne (sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna IV, pentamidyna)
 • niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, mizolastyna)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Escitalopram Genoptim a alkohol

Tak, jak w przypadku wielu leków, nie jest zalecane jednoczesne przyjmowanie leku Escitalopram Genoptim i spożywanie alkoholu, choć interakcje (oddziaływanie) leku Escitalopram Genoptim z alkoholem nie są spodziewane.

Escitalopram Genoptim a prowadzenie pojazdów

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn, dopóki nie stwierdzi, jak wpływa na niego lek Escitalopram Genoptim.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Escitalopram Genoptim?

 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku Escitalopram Genoptim
 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Escitalopram Genoptim a ciąża
Escitalopram Genoptim a karmienie piersią
Interakcje
Escitalopram Genoptim a alkohol
Escitalopram Genoptim a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo