Kategorie

Euvascor (Atorvastatinum + Perindoprilum argininum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Euvascor?

Lek Euvascor zawiera dwie substancje czynne w jednej kapsułce: atorwastatynę i peryndopryl z argininą. Atorwastatyna należy do grupy leków zwanymi statynami, które są środkami regulującymi stężenie lipidów (tłuszczów) we krwi. Peryndopryl z arginią jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitorem ACE), obniżającego ciśnienie krwi.

Podstawowe informacje

NazwaEuvascor
Nazwa międzynarodowaAtorvastatinum + Perindoprilum argininum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg + 5 mg
 • 20 mg + 5 mg
 • 40 mg + 5 mg
 • 10 mg + 10 mg
 • 20 mg + 10 mg
 • 40 mg + 10 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna
 • atorwastatyna
 • peryndopryl z argininą
Skład - substancje pomocnicze
 • węglan wapnia
 • hydroksypropyloceluloza
 • polisorbat 80 
 • kroskarmeloza sodowa
 • hydroksypropyloceluloza
 • sacharoza
 • ziarenka
 • talk

otoczka

 • dwutlenek tytanu (E171)
 • żelatyna
 • błekit brylantowy (E133)
 • żółty tlenek żelaza (E 172) dla dawki 10 mg + 10 mg, 20 mg + 10 mg, 40 mg +10 mg

tusz

 • szelak
 • glikol propylenowy
 • stężony wodorotlenek amonowy
 • czarny tlenek żelaza (E172)
 • wodorotlenek potasu
Dostępne opakowania

Euvascor 10 mg + 5 mg:

 • 10 kapsułek twardych
 • 30 kapsułek twardych
 • 90 kapsułek twardych
 • 100 kapsułek twardych

Euvascor 20 mg + 5 mg, 40 mg + 5 mg, 10 mg + 10 mg, 20 mg + 10 mg, 40 mg + 10 mg:

 • 30 kapsułek twardych
 • 90 kapsułek twardych
 • 100 kapsułek twardych
Działanie / właściwości
 • zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego
 • atorwastatyna zmniejsza stężęnie lipidów, określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi
 • peryndopryl z arginią działa poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi
Zastosowanie
 • stosuje się u dorosłych pacjentów już leczonych atorwastatyną i peryndoprylem z argininą, które są częścią leczenia mającego na celu zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego
 • stosuję się w celu zmniejszenia stężenia lipidów określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi
 • jeśli u pacjenta występuje ryzyko choroby serca
Przeciwwskazania
 • jeśli pacjent ma uczulenie na atorwastatynę lub jakikolwiek inny podobny lek stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów we krwi, na peryndopryl lub inny inhibitor ACE, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma chorobę, która wpływa na wątrobę
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
 • jeśli w przypadku wcześniejszego stosowania inhibitora ACE u pacjenta występowały objawy, takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy, języka lub gardła, intensywne swędzenie lub nasilone wysypki, lub jeśli takie objawy wystepowały u osób spokrewnionych w jakichkolwiek innych okolicznościach (stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym)
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynnoći nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskirem
 • jeśli pacjent jest poddawany dializoterapii lub filtracji krwi inna metodą; zależnie od stosowania urzadzenia, lek Euvascor może nie być odpowiedni dla pacjenta
 • jeśli pacjent ma zaburzenia nerek, które powodują, że dopływ krwi do nerek jest zmniejszony (zwężenie tętnicy nerkowej)
 • jeśli pacjent jest leczony lekiem złożonym zawierającym sakubitryl i walsartan, stosowanym w leczeniu niewydolności serca 
 • jeśli pacjent jednocześnie  stosuje glekaprewir z pebrentaswirem w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
 • jeśli pacjentka jest w ciąży albo próbuje zajść w ciążę, lub jest  w wieku rozrodczym i nie stosuje odpowiednich metod zapobiegania ciąży
 • jeśli pacjentka karmi piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia wątroby lub przebył chorobę wątroby w przeszłości
 • pacjent regularnie pije zanczne ilości alkoholu
 • pacjent stosuje lub stosował w ciągu ostatnich 7 dni lek o nazwie kwas fusydowy (stosowany w zakażeniach bakteryjnych), doustnie lub we wstzyknięciu - jednoczesne stosowanie kwasu fusydowego i leku Euvascor może prowadzić do ciężkich zaburzeń mięśni (rabdomiolizy)
 • powtarzające się lub niewyjaśnione bóle mięśni
 • pacjent miał wcześniej zaburzenia dotyczące mięśni podczas leczenia innymi lekami zmniejszającymi stężenie lipidów (np. innymi statynami lub fibratami)
 • niedoczynność tarczycy
 • ciężka niewydolność oddechową
 • cukrzyca
 • niewydolność serca
 • wystepowała ostatnio biegunka lub wymioty, lub pacjent jest odwodniony
 • zwężenie aorty
 • zaburzenie nerek
 • nieprawidłowo zwiększone stężenie hormonu, nazywanego aldosteronem
 • pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 70 lat)
 • ciężka reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła, z trudnościami w przełykaniu lub oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy); reakcja ta może wystapić w różnych momentach podczas leczenia, jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy przerwać przyjmowanie leku Euvascor i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem
 • kolagenoza
 • rasa czarnej isnieje większe ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego, zaś lek może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego niż u pacjentów innych ras
 • pacjent przyjmuje leki,które zwiększają ryzyko obrzęku naczynioruchowego
 • zabiegi aferazy LDL
 • leczenie odczulające w celu zmniejszenia skutków uczulenia na użądlenia pszczół i os
 • zabieg chirurgiczny
 • dieta o małej zawartości soli lub stosuje zamienniki soli kuchennej zawierające potas
 • nietolerancję pewnych cukrów
 • pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi: antagonistę receptora angiotensyny II (znane również jako sartany - np. walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 pacjentów):

 • stan zapalny przewodów nosowych
 • zwiększenie stężenia cukru we krwi (jeśli pacjent ma cukrzycę, powinien dokładnie kontrolować stężenie cukru we krwi), zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego lub ośrodkowego
 • ból głowy
 • uczucie kłucia i mrowienia
 • zaburzenia widzenia
 • szum uszny (słyszenie dźwięków lub dzwonienie w uszach)
 • ból gardła
 • krwawienie z nosa
 • kaszel, duszność
 • ból stawów, ból kończyn, obrzęk stawów, kurcze mięsni, ból mięśni i ból pleców
 • uczucie osłabienia
 • wyniki badań krwi wskazujące na zaburzenie czynności wątroby
 • zaburzenia żołądkowe-jelitowe: nudności, wymioty, zaparcia, wiatry, niestrawność, biegunka, ból w górnej i dolnej części brzucha, zaburzenia smaku
Możliwe interakcje z
 • aliskirenem (stosowanym w nadciśnieniu tętniczym) u pacjenta z cukrzycą lub z zaburzeniem czynności nerek
 • lekiem złożonym zawierającym sakubitryl i walsartan (stosowanym w leczeniu przewlekłej niewydolności serca)
 • lekiem złożonym zawierającym glekaprewir i pibrentaswir (stosowanym w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C)
Ciąża

Nie należy przyjmować leku Euvascor, jeśli pacjentka jest w ciąży, próbuje zajść w ciążę lub jeśli jest w wieku rozrodczym, chyba że stosuje odpowiednie metody zapobiegania ciąży. 

Nie wolno przyjmować tego leku podczas ciąży. 

Karmienie piersią

Nie wolno przyjmować leku Euvascor, jeśli pacjentka karmi piersią.

Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub zaczyna karmić piersią. 

Dzieci

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Euvascor może powodować zawroty głowy lub osłabienie . Jeśli lek wpływa na pacjenta w ten sposób, zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może być zaburzona.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Euvascor?

Lek Euvascor jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów w celu zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego.

Atorwastatyna reguluje stężenie lipidów (tłuszczów) we krwi. Jest stosowana w celu zmniejszenia stężenia lipidów, określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi, kiedy sama dieta ubogotłuszczowa oraz zmiana trybu życia nie są skuteczne.

Peryndopryl z arginią jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitorem ACE). U pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi działa poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Euvascor?

Lek Euvascor stosuje się u dorosłych pacjentów już leczonych atorwastatyną i peryndoprylem z argininą w oddzielnych tabletkach - lekami, które są częścią leczenia mającego na celu zmnijeszenie ryzyka sercowo-naczyniowego.

Dawkowanie

Jak stosowć lek Euvascor?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • zalecana dawka to 1 kapsułka na dobę
 • należy połknąć kapsułkę w całości, popijajać szklanką wody, najlepiej o tej samej porze każdego dnia, rano przed posiłkiem
 • nie należy żuć ani rozgniatać kapsułek

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niz zalecana dawki leku Euvascor

 • przyjęcie zbyt wielu kapsułek może spowodować, że ciśnienie tętnicze będzie małe, może to spowodować uczucie zawrotów głowy "pustki" w głowie, omdlewania lub osłabienia
 • w takiej sytuacji pomóc może położenie się z uniesionymi nogami

Pominięcie przyjęcia leku Euvascor

 • ważne jest, aby przyjmować lek regularnie każdego dnia, wtedy jego działanie jest lepsze
 • jeśli jednak pominie się dawkę leku Euvascor, następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Euvascor

 • leczenie lekiem Euvascor jest zwykle długotrwałe, dlatego przed przerwaniem przyjmowania tego leku należy skontaktować się z lekarzem

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Euvascor?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na atorwastatynę lub jakikolwiek inny podobny lek stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów we krwi, na peryndopryl lub inny inhibitor ACE, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma chorobę, która wpływa na wątrobę
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
 • jeśli w przypadku wcześniejszego stosowania inhibitora ACE u pacjenta występowały objawy, takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy, języka lub gardła, intensywne swędzenie lub nasilone wysypki, lub jeśli takie objawy wystepowały u osób spokrewnionych w jakichkolwiek innych okolicznościach (stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym)
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynnoći nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskirem
 • jeśli pacjent jest poddawany dializoterapii lub filtracji krwi inna metodą; zależnie od stosowania urzadzenia, lek Euvascor może nie być odpowiedni dla pacjenta
 • jeśli pacjent ma zaburzenia nerek, które powodują, że dopływ krwi do nerek jest zmniejszony (zwężenie tętnicy nerkowej)
 • jeśli pacjent jest leczony lekiem złożonym zawierającym sakubitryl i walsartan, stosowanym w leczeniu niewydolności serca 
 • jeśli pacjent jednocześnie  stosuje glekaprewir z pebrentaswirem w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
 • jeśli pacjentka jest w ciąży albo próbuje zajść w ciążę, lub jest  w wieku rozrodczym i nie stosuje odpowiednich metod zapobiegania ciąży
 • jeśli pacjentka karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Euvascor może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Euvascor i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
 • silne zaworty głowy lub omdlenie z powodu niskiego ciśnienia tętniczego
 • ciężkie rekacje skórne, w tym nasilona wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego ciała, nasilone swędzenie, powstawanie pęcherzy, łuszczenie i obrzęk skóry, zapalenie błon śluzowych (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub inne reakcje alergiczne
 • osłabienie mięśni, tkliwość, ból, zerwanie mięśnia lub czerwonobrunatne zabarwienie moczu, szczególnie jeśli jednocześnie występuje złe samopoczucie lub wysoka gorączka, może to być spowodowane przez nieprawidłowy rozpad mięśni (rabdomiolizę), co może zagrażać życiu i prowadzić do zaburzeń nerek
 • osłabienie rak i nóg, trudności z mówieniem, co możę być objawem udaru mózgu
 • niewykle szybkie lub nieregularne bicie serca, ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa) lub zawał serca
 • nagłe wystapienie świszczącego oddechu, ból w klatce piersiowej, duszność lub trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli)
 • zapalenie trzustki, które może powodować silny ból w nadbrzuszu, promieniujący do pleców oraz bardzo złe samopoczucie
 • jeśli u pacjenta wystąpi niespodziewane lub nietypowe krwawienie lub zasinienie, może to wskazywać na nieprawidłowości ze strony wątroby
 • zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka), co możę być objawem zapalenia wątroby
 • wysypka, często rozpoczynająca się pojawieniem czerwonych, swędzących plam na twarzy, ramionach lub nogach (rumień wielopostaciowy)
 • zespół toczniopodobny ( w tym wysypka, zaburzenia stawów oraz wpływ na krwinki)

Częste (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 pacjentów):

 • stan zapalny przewodów nosowych
 • zwiększenie stężenia cukru we krwi (jeśli pacjent ma cukrzycę, powinien dokładnie kontrolować stężenie cukru we krwi), zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi
 • zawroty głowy pochodzenia błednikowego lub ośrodkowego
 • ból głowy
 • uczucie kłucia i mrowienia
 • zaburzenia widzenia
 • szum uszny (słyszenie dźwięków lub dzwonienie w uszach)
 • ból gardła
 • krwawienie z nosa
 • kaszel, duszność
 • ból stawów, ból kończyn, obrzęk stawów, kurcze mięsni, ból mięśni i ból pleców
 • uczucie osłabienia
 • wyniki badań krwi wskazujące na zaburzenie czynności wątroby
 • zaburzenia żołądkowe-jelitowe: nudności, wymioty, zaparcia, wiatry, niestrawność, biegunka, ból w górnej i dolnej części brzucha, zaburzenia smaku

Niezbyt częste (mogą wystapić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów):

 • zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj krwinek białych)
 • jadłowstręt (utrata apetytu)
 • bezsenność
 • wahania nastroju
 • zaburzenia snu
 • koszmary senne
 • senność
 • omdlenie
 • zmniejszenie odczuwania bólu lub dotyku
 • utrata pamięci
 • zamazane widzenie
 • tachycardia (szybkie bicie serca)
 • kołatanie serca (odczuwanie bicia serca)
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • suchość błony śluzowej jamu ustnej
 • odbijanie się
 • nasilone pocenie
 • utrata włosów
 • tworzenie się skupisk pęcherzy na skórze
 • reakcja nadwrażliwości na światło (zwiększona wrażliwość skóry na słońce)
 • ból szyi
 • osłabienie mięśni
 • zaburzenia nerek
 • niezdolność uzyskania wzwodu, impotencja
 • zmęczenie
 • ból w klatce piersiowej
 • złe samopoczucie
 • miejscowy obrzęk (obrzęk obwodowy)
 • podwyższona temperatura (gorączka)
 • zwiększenie masy ciała
 • badania moczu wykazujące obecność krwonek białych
 • upadki
 • zmiany wyników badań laboratoryjnych: duże stężenie potasu we krwi, przemijające po przerwaniu leczenia, małe stężenie sodu we krwi, bardzo małę stężenie cukru we krwi (jeśli pacjent ma cukrzycę, powinien dokładnie kontrolować stężenie cukru we krwi), zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyninywe krwi

Rzadkie (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 1 000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować nietypowe siniaczenie lub łatwe krwawienie
 • zaburzenia nerwów, które mogą powodować osłabienie, mrowienie lub zdrętwienie
 • cholestaza (zażółcenie skóry i białkówek oczu)
 • nasilenie łuszczycy
 • zapalenie mięśni
 • uszkodzenie ścięgna
 • zmiany wyników badań laboratoryjnych: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 000 pacjentów):

 • kichanie lub katar spowodowane przez zapalenie błony śluzowej nosa
 • zmiany składu krwi, takie jak zmniejszenie liczby krwinek białych i krwinek czerwonych
 • dezorientacja
 • utrata słuchu
 • eozynofilowe zapalenie płuc (rzadki rodzaj zapalenie płuc)
 • ostra niewydolność nerek
 • dyskomfort lub powiększenie piersi u mężczyzn

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • trwałe osłabienie mięśni
 • zasinienie, drętwienie i ból palców dłoni lub stóp (objaw Raynauda)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania lek Euvascor należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • pacjent ma zaburzenia wątroby lub przebył chorobę wątroby w przeszłości
 • pacjent regularnie pije zanczne ilości alkoholu
 • pacjent stosuje lub stosował w ciągu ostatnich 7 dni lek o nazwie kwas fusydowy (stosowany w zakażeniach bakteryjnych), doustnie lub we wstzyknięciu - jednoczesne stosowanie kwasu fusydowego i leku Euvascor może prowadzić do ciężkich zaburzeń mięśni (rabdomiolizy)
 • pacjent ma powtarzające się lub niewyjaśnione bóle mięśni, miał dolegliwości mięśni w przeszłości albo podobne dolegliwości występowały u osób spokrewnionych
 • pacjent miał wcześniej zaburzenia dotyczące mięśni podczas leczenia innymi lekami zmniejszającymi stężenie lipidów (np. innymi statynami lub fibratami)
 • pacjetn ma niedoczynność tarczycy
 • pacjent ma ciężką niewydolność oddechową
 • pacjent ma cukrzycę (duże stężenie glukozy we krwi)
 • pacjent ma niewydolność serca lub jakiekolwiek inne zaburzenia serca
 • u pacjenta wystepowała ostatnio biegunka lub wymioty, lub pacjent jest odwodniony
 • u pacjenta stwierdzono zwężenie aorty (zwężenie głównego naczynia krwionośnego prowadzącego z serca), kardiomiopaitę przerostową (choroba mięśnia serca) lub zwężenie tętnic nerkowych (tętnice zaopatrujące nerki w krew)
 • pacjent ma zaburzenia nerek, niedawno miał przeszczep nerki lub był poddawany dializie
 • pacjent ma nieprawidłowo zwiększone stężenie hormonu, nazywanego aldosteronem, we krwi (pierowotny aldosteronizm)
 • pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 70 lat)
 • u pacjenta występuje ciężka reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła, z trudnościami w przełykaniu lub oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy); reakcja ta może wystapić w różnych momentach podczas leczenia, jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy przerwać przyjmowanie leku Euvascor i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem
 • pacjent ma kolagenozę (chorobę, w której kolagen gromadzi się w naczyniach krwionośnych), taką jak toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina skóry
 • u pacjenta rasy czarnej isnieje większe ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego, zaś lek może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego niż u pacjentów innych ras
 • pacjent przyjmuje którykolwiek z nastepujących leków, zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego: racekadotryl (stosowany w leczeniu biegunki), syrolimus, ewerolimus, tesyrolimus i inne leki należące do grupy leków zwanych inhibitorami mTOR (stosowane w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów), sakubitryl (dotępny w leku złożonym zwierającym sekubitryl i walsartan), stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolności serca
 • pacjent jest poddawany zabiegowi aferazy LDL (usuwanie cholesterolu z krwi przy użuciu specjalnego urządzenia)
 • pacjent jest poddawany leczeniu odczulającemu w celu zmniejszenia skutków uczulenia na użądlenia pszczół i os
 • pacjent jest poddawany znieczuleniu i (lub) zabiegowi chirurgicznemu
 • pacjent jest na diecie o małej zawartości soli lub stosuje zamienniki soli kuchennej zawierające potas
 • pacjent został poinformowany przez lekarza, że ma nietolerancję pewnych cukrów
 • pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi: antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB)(znane również jako sartany - np. walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą; aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Euvascor a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy przyjmować leku Euvascor, jeśli pacjentka jest w ciąży, próbuje zajść w ciążę lub jeśli jest w wieku rozrodczym, chyba że stosuje odpowiednie metody zapobiegania ciąży. 

Nie wolno przyjmować tego leku podczas ciąży. 

Euvascor a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno przyjmować leku Euvascor, jeśli pacjentka karmi piersią. Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub zaczyna karmić piersią. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Niektóre leki mogą zmieniać działanie leku Euvascor lub ich działanie może być zmienione przez Euvascor. Ten rodzaj oddziaływania mógłby powodować, że jeden lub oba leki są mniej skuteczne. Może się także zwiększyć ryzyko wystąpienia lub ciężkość działań niepożądanych leków, w tym ryzyko uszkodzenia mięśni, tak zwana rabdomioliza.

Nie należy stosować leku Euvascor z :

 • aliskirenem (stosowanym w nadciśnieniu tętniczym) u pacjenta z cukrzycą lub z zaburzeniem czynności nerek
 • lekiem złożonym zawierającym sakubitryl i walsartan (stosowanym w leczeniu przewlekłej niewydolności serca)
 • lekiem złożonym zawierającym glekaprewir i pibrentaswir (stosowanym w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C)

Należy unikać stosowania leku Euvascor z:

 • lekami immunosupresyjnymi (które zmniejszają mechanizm obronny organizm), stosowanymi w leczeniu chorób autoimmunologicznych lub po przeszczepieniu narządu (np. cyklosporyna, takrolimus)
 • klarytromycyną, telitromycyną (antybiotyki)
 • lekami stosowanymi w leczeniu HIV lub chorób wątroby, takich jak zapalenie wątroby typu C, np. delawirdyna, rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, telaprewir, typranawir, boceprewir oraz lek złożony zawierający elbaswir z grazoprewirem
 • styrypentolem (lek przeciwdrgawkowy stosowany w padaczce)
 • ketokonazolem, itrakonazolem, worykonazolem, pozakonazolem (leki przeciwgrzybicze)
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego cisnienia tętniczego, w tym aliskiren u innych pacjentów niż pacjenci z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek, antagoniści receptora angiotensyny II (np. walsartan) lub leki moczopędne (lekki zwiększjące ilość wytwarzanego w nerkach moczu)
 • estramustyną (stosowana w leczeniu raka)
 • litem (stosowanym w leczeniu manii lub depresji)
 • lekami, które stosuje się najczęściej w leczeniu biegunki (racekadotryl) lub w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów (syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus i inne leki należące do grupy leków zwanych inhibitorami mTOR)
 • lekami oszczędzającymi potas (np. triamteren, amiloryd, eplerenon, spironolakton), suplementami potasu lub zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas; innymi lekami, które mogą zwiększyć stężenie potasu w organizmie (takimi jak heparyna i kotrimoksazol, znany także jako lek złożony zawierający trimetoprim i sulfametoksazol)

Należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach, ponieważ konieczna jest szczególna ostrożność:

 • flukonazol (lek przeciwgrzybiczy)
 • ryfampicyna, erytromycyna, kwas fusydowy, trimetoprim (antybiotyki)
 • niektóre leki będące antagonistami wapnia, stosowane w dławicy piersiowej lub nadciśnieniu tętniczym np. diltiazem, werapamil
 • efawirenz (lek stosowany w leczeniu HIV)
 • leki wydawane bez recepty, zawierające Hypericum perforatum (ziele dziurawca zwyczajnego, stosowane w leczeniu depresji)
 • leki regulujące rytm serca, np. digoksyna, amiodaron, prokainamid
 • inne leki regulujące stężenie lipidów, np. gemfibrozyl, inne fibraty, kolestypol, ezetymib
 • leki zmniejszające tworzenie się zakrzepów krwi (leki przecizakrzepowe, takie jak warfaryna, heparyna)
 • baklofen (stosowany w leczeniu sztywności mięśni wystepującej w takich chorobach jak swtardnienie rozsiane)
 • leki moczopędne nieoszczędzające potasu (leki zwiększjące ilość wytwarzanego w nerkach moczu)
 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy (takie jak insulina lub metformina)
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen), stosowane w celu złagodzenia bólu lub leczeniu stany zapalnego (np. w reumatoidalnym zapaleniu stawów) albo duże dawki kwasu acetylosalicylowego

Jesli pacjent musi stosować doustnie kwas fusydowy w leczeniu zakażenia bakteryjnego, powinien czasowo przerwać przyjmowanie leku Euvascor. Lekarz zdecyduje, kiedy bezpiecznie można powrócić do stosowania leku Euvascor.  Stosowanie leku Euvascor z kwasem fusydowym w rzadkich przypadkach może prowadzić do osłabienia męśni, tkliwości lub bólu mięśni (rabdomiolizy).

Należy rozważyć stosowanie leku Euvascor z:

 • kolchicyną (stosowaną w leczeniu dny moczanowej, chorobym, w której ból i obrzęk stawów wywołany jest przez kryształy kwasu moczanowego)
 • innymi lekami regulującymi stężęnie lipidów we krwi, np. kolestypolem
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu (np. efedryna, naradrenalina lub adrenalina)
 • niektórymi lekami będącymi antagonistami wapnia, stosowanymi w dławicy piersiowej lub nadciśnieniu tętniczym, np. amlodypina
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak: depresja, lęk, schizofrenia (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne)
 • solami złota, zwłaszcza podawanymi dożylnie (stosowanymi w leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne, w tym azotanami
 • cymetydyną (stosowaną w leczeniu zgagi i wrzodód trawiennych)
 • fenazonem (lekiem przeciwbólowym)
 • lekami zobojętniającymi sok żołądkowy (lekami na niestrawność zawierającymi glin lub magnez)
 • allopurynolem (stosowanym w leczeniu dny moczanowej)

Euvascor z jedzeniem i piciem

 • zaleca się przyjmowanie leku Euvascor rano przed posiłkiem.

Grejpfruty i sok grejpfrutowy

Jesli pacjent przyjmuje Euvascor, nie powinien pić więcej niż jedną lub dwie małe szklanki soku grejpfrutowego dziennie, ponieważ duże ilości soku grejpfrutowego mogą spowodować nasilone działanie substancji czynnej atorwastatyny.

Euvascor zawiera sód

Euvascor zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w kapsułce, co znaczy, że lek uznaje się za "wolny od sodu".

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Euvascor a alkohol

Podczas przyjmowania tego leku należy unikać picia za dużych ilości alkoholu. 

Euvascor a prowadzenie pojazdów

Lek Euvascor może powodować zawroty głowy lub osłabienie . Jeśli lek wpływa na pacjenta w ten sposób, zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może być zaburzona.

Przechowywanie

Jak przechowywac lek Euvascor?

 • lek Euvascor należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego