Poradnik
Ezehron Duo (Rosuvastatinum + Ezetimibum)

Ezehron Duo (Rosuvastatinum + Ezetimibum)

Ezehron Duo jest lekiem złożonym, zawierającym w swoim składzie rosuwastatynę oraz ezetymib. Stosuje się go u pacjentów u których sama dieta obniżająca poziom cholesterolu nie wystarcza. Podczas stosowania leku należy w dalszym ciągu przestrzegać diety. Lek nie pomaga w zmniejszeniu masy ciała.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaEzehron Duo
Nazwa międzynarodowaRosuvastatinum + Ezetimibum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg + 10 mg
 • 10 mg + 10 mg
 • 20 mg + 10 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Rosuwastatyna + Ezetymib

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • krospowidon typ A
 • powidon K-30
 • laurylosiarczan sodu
 • steatynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 28 tabletki
 • 56 tabletki
 • 84 tabletki
Działanie / właściwości

Obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego we krwi

Zastosowanie
 • hipercholesterolemia pierwotna (zwiększone stężenie cholesterolu we krwi)
 • choroba serca, zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzen sercowo- naczyniowych lub konieczności hospitalizacji z powodu bólu w klatce piersiowej
Przeciwwskazania
 • jeśli pacjent ma uczulenie na rozuwastatynę, ezetymib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma chorobę wątroby
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • jeśli pacjent odczuwa nawracające, niewyjaśnione bóle mięśniowe (miopatia)
 • jeśli pacjent przyjmuje cyklosporynę
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności wątroby
 • nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśniowe, schorzenia mięśni
 • pacjent pochodzi z Azji (Japonii, Chin, Filipin, Wietnamu, Korei lub Indii)
 • pacjent otrzymuje leki przeciwzakaźne, w tym leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu C
 • pacjent ma ciężką niewydolność oddechową
 • pacjent przyjmuje inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu
 • pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu
 • niedoczynność tarczycy
 • wiek ponad 70 lat
 • pacjent otrzymuje lub otrzymywał w ciągu ostatnich 7 dni kwas fusydowy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból głowy
 • zaparcie, nudności
 • ból mięśni, uczucie osłabienia, zawroty głowy
 • cukrzyca - jest bardziej prawdopodobna u pacjentów z dużym stężeniem cukru i tłuszczów we krwi, z nadwagą i wysokim ciśnieniem krwi
 • ból żołądka, biegunka, wzdęcia (nadmiar gazów w jelitach)
 • odczucie zmęczenia
 • zwiększenie wyników niektórych badań krwi oceniających czynność wątroby (aktywności aminotransferaz)
Możliwe interakcje z
 • cyklosporyną
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • innymi lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu
 • kolestyraminą
 • regorafenibem
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń wirusowych, w tym zakażenia HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu C, podawane pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami
 • erytromycyną
 • kwasem fusydowym
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • lekami stosowanymi w hormonalnej terapii zastępczej
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku, jeśli pacjentka karmi piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obługiwania maszyn, jednak u niektórych pacjentów może wywołać zawroty głowy. W takich wypadkach zalecany jest kontakt z lekarzem.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ezehron Duo?

Lek Ezehron Duo dzięki zawartości dwóch substancji czynnych zmniejsza ilość cholesterolu wchłanianego w przewodzie pokarmowym oraz zmniejsza ilość cholesterolu wytwarzanego przez organizm. Poprzez obniżenie stężenia cholesterolu można zmniejszyć ryzyko zawału serca, udaru mózgu lub innych podobnych problemów zdrowotnych. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ezehron Duo?

Lek Ezehron Duo stosuje się u pacjentów z hipercholesterolemią pierwotną oraz w celu zapobiegania wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych (lek Ezehron Duo zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru mózgu, konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego w celu poprawy przepływu krwi w sercu lub konieczności hospitalizacji z powodu bólu w klatce piersiowej).

Dawkowanie

Jak stosować lek Ezehron Duo?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas stosowania leku w dalszym ciągu należy utrzymywać aktywnośc fizyczną oraz stosować dietę niskocholesterolową.

Dawkowanie:

 • 1 tabletka raz na dobę o ustalonej mocy. Tabletkę należy przyjmować codziennie o stałej porze dnia, niezależnie od posiłkow, popijając wodą.

Nie należy rozpoczynać terapii ani zmieniać dawki przy użyciu leku Ezehron Duo. Należy ustalić dawkę leku stosując dwa osobne leki, a następnie można przejść na produkt złożony.

Lek należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub co najmniej 4 godziny po przyjęciu leków wiażących kwasy żołciowe.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku u dzieci i młodziezy poniżej 18 lat.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

U pacjentów powyżej 70 lat należy najpierw ustalić dawkę, stosując dwa osobne preparaty. Zalecane jest rozpoczęcie od dawki rosuwastatyny wynoszącej 5 mg.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Rasa

U pacjentów pochodzenia azjatyckiego zalecana początkowa dawka rozuwastatyny to 5 mg. Leczenie należy rozpocząć stosując dwa osobne preparaty i po ustaleniu dawki można przejścn na produkt złożony.

Polimorfizmy genetyczne

Pacjenci z polimorfizmem genetycznym zalecana jest mniejsza dawka dobowa leku Ezehron Duo.

Dawkowanie u pacjentów z czynnikami predysponującymi do miopatii

Zalecana dawka początkowa rozuwastatyny to 5 mg. Leczenie należy rozpocząć stosując dwa osobne preparaty i po ustaleniu dawki można przejś na produkt złożony.

Jednocześnie stosowana terapia

W przypadku stosowania innych leków mogących prowadzić do zwiększenia stężenia rozuwastatyny a tym samym zwiększyć ryzyko wystąpienia miopatii, zaleca się zastosowanie innych produktów leczniczych. W przypadku, gdy nie można zrezygnować z tych leków należy rozważyć korzyści i ryzyko jednoczesnego leczenia i modyfikację dawkowania rozuwastatyny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku przedwakowania leku Ezehron Duo należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego z opakowaniem leku, gdyż może być konieczna pomoc medyczna.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki, nie należy stosowac dawki podwójnej. Należy przyjąć kolejną dawkę leku o ustalonej porze dnia.

Przerwanie stosowania leku

Lek można odstawić jedynie po konsultacji z lekarzem, możliwy jest wzrost poziomu cholesterolu po przerwaniu kuracji.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ezehron Duo?

Leku Ezehron Duo nie należy stosować:

 • u pacjentów z nadwrażliwością na rozuwastatynę, ezetymib lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie
 • u pacjentów z czynną chorobą wątroby
 • u pacjentów z niewyjaśnionym trwałym zwiększeniem aktywności aminotransferaz w surowicy
 • w czasie ciąży i karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod antykoncepcji
 • u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek
 • u pacjentów z miopatią (nawracające, niewyjaśnione bóle mięśniowe)
 • u pacjentów otrzymujących jednocześnie cyklosporynę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ezehron Duo może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Ezehron Duo i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • reakcja alergiczna: obrzęk twarzy, warg, języka i/ lub gardła, który może utrudniać oddychanie i połykanie
 • zespół choroby toczniopodobnej (w tym wysypka, zaburzenia stawów i wpływ na komórki krwi)
 • zerwanie mięśnia

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza jeśli u pacjenta wystąpi nietypowy ból mięśni. Może przyczynić się to do uszkodzenia mięśni, powodującego złe samopoczucie, gorączkę, zaburzenia czynności nerek.

Inne działania niepożądane

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból głowy
 • zaparcie, nudności
 • ból mięśni, uczucie osłabienia, zawroty głowy
 • cukrzyca - jest bardziej prawdopodobna u pacjentów z dużym stężeniem cukru i tłuszczów we krwi, z nadwagą i wysokim ciśnieniem krwi
 • ból żołądka, biegunka, wzdęcia (nadmiar gazów w jelitach)
 • odczucie zmęczenia
 • zwiększenie wyników niektórych badań krwi oceniających czynność wątroby (aktywności aminotransferaz)

Niezbyt często (mniej niż 1 na 100 osób):

 • wysypka, świąd, pokrzywka
 • zwiększenie ilości białka w moczu, które zwykle ustępuje samoistnie, bez konieczności przerwania przyjmowania tabletek Ezehron Duo
 • zwiększenie wyników badań oceniających stan mięśni (aktywność kinazy kreatynowej, CK)
 • kaszel
 • niestrawność, zgaga
 • ból stawów, skurcze mięśni, ból szyi
 • zmniejszenie apetytu
 • ból, ból w klatce piersiowej
 • uderzenia gorąca
 • wysokie ciśnienie krwi
 • mrowienie
 • suchość w jamie ustnej
 • zapalenie błony śluzowej żołądka
 • ból pleców, osłabienie mięśni, ból w ramionach i nogach, obrzęk, zwłaszcza rąk i stóp

Rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • zapalenie trzustki powodujące silny ból brzucha, który może promieniować do pleców
 • zmniejszenie liczby płytek krwi

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 100 000 osób):

 • żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)
 • zapalenie wątroby
 • śladowa ilość krwi w moczu
 • uszkodzenie nerwów w nogach i rękach (np. drętwienie)
 • utrata pamięci
 • powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia)

Częstość nieznana:

 • duszność
 • obrzęk
 • zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne
 • zaburzenia seksualne
 • depresja
 • zaburzenia oddychania, w tym uporczywy kaszel i/ lub duszność lub gorączka
 • uszkodzenie ścięgna, utrzymujące się osłabienie mięśni
 • kamica żółciowa lub zapalenie pęcherzyka żółciowego (co może spowodować ból brzucha, nudności, wymioty)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy omówić z lekarzem lub farmaceutą jeśli:

 • pacjent ma zaburzenia czynności nerek
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby
 • pacjent odczuwał nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśniowe, w przeszłości występowały u niego lub u jego krewnych schorzenia mięśni, bądź wcześniejsze problemy dotyczące mięśni miały związek z przyjmowaniem innych leków zmniejszających stężenie cholesterolu
 • pacjent pochodzi z Azji (Japonii, Chin, Filipin, Wietnamu, Korei lub Indii); konieczne jest ustalenie indywidualnej dawki w tej grupie pacjentów
 • pacjent otrzymuje leki przeciwzakaźne, w tym leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu C (rytonawir z lopinawirem i/ lub atazanawir lub symeprewir)
 • pacjent ma ciężką niewydolność oddechową
 • pacjent przyjmuje fibraty w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu
 • pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu
 • u pacjenta stwierdzono nieprawidłową czynność tarczycy (niedoczynność tarczycy)
 • pacjent ma ponad 70 lat, konieczne jest indywidualne dostosowanie dawki leku
 • pacjent otrzymuje lub otrzymywał w ciągu ostatnich 7 dni doustnie lub we wstrzyknięciu lek o nazwie kwas fusydowy

Jednoczesne stosowanie kwasu fusydowego i leku Ezehron Duo może prowadzić do poważnych zaburzeń mięśni.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ezehron Duo a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Ezehron Duo nie może być stosowany u kobiet w ciąży. Jesli pacjentka zajdzie w ciążę w okresie stosowania leku, należy natychmiast przerwać stosowanie leku. Podczas stosowania leku Ezehron Duo pacjentki powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Ezehron Duo a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Ezehron Duo w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

 • cyklosporyna, lek stosowany np. po przeszczepieniu narządu w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu. Cyklosporyna nasila działanie rozuwastatyny. Podczas stosowania cyklosporyny nie należy przyjmować leku Ezehron Duo.
 • leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, acenokumarol lub fluindion, klopidogrel), jednoczesne stosowanie z lekiem Ezehron Duo może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego ze zwiększonym ryzykiem krwawienia
 • fibraty, zmniejszające stężenie cholesterolu, które regulują również stężenie triglicerydów we krwi. Podczas jednoczesnego stosowania zwiększa się działanie rozuwastatyny.
 • kolestyramina (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu), połączenie z ezetymibem może osłabić działanie obu tych leków
 • regorafenib (stosowany w leczeniu raka)
 • którykolwiek z leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusowych, w tym zakażenia HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu C, podawany pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami (np. rytonawir, lopinawir, atazanawir, symeprewir, ombitaswir, parytaprewir, dazabuwir, welpataswir, grazoprewir, elbaswir, glekaprewir, pibrentaswir), leki stosowane w leczeniu niestrawności, zawierające glin i magnez (stosowane w celu zobojętnienia kwasu solnego w żołądku). Leki te mogą zmniejszyć stężenie rozuwastatyny w osoczu. Takie działanie można osłabić przyjmując te leki 2 godziny po przyjęciu rozuwastatyny.
 • erytromycyna- jednoczesnego stosowania zmniejsza się działanie rozuwastatyny
 • kwas fusydowy, jeśli pacjent musi przyjmować doustnie kwas fusydowy w celu leczenia zakażenia bakteryjnego, należy czasowo odstawić leku Ezehron Duo.  Jednoczesne stosowanie leku Ezehron Duo i kwasu fusydowego może rzadko spowodować osłabienie mięśni, ich tkliwość uciskową lub ból (rabdomioliza).
 • doustne środki antykoncepcyjne (podczas jednoczesnego stosowania zwiększa się stężenie hormonów płciowych uwalnianych z tabletki)
 • leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej (zwiększenie stężenia hormonów we krwi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ezehron Duo a alkohol

Brak informacji.

Ezehron Duo a prowadzenie pojazdów

Lek nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obługiwania maszyn, jednak u niektórych pacjentów może wywołać zawroty głowy. W takich wypadkach zalecany jest kontakt z lekarzem.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ezehron Duo?

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ezehron Duo a ciąża
Ezehron Duo a karmienie piersią
Interakcje
Ezehron Duo a alkohol
Ezehron Duo a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo