Febrisan (750 mg + 60 mg + 10 mg)/ 5 g, proszek musujący, 12 saszetek

Febrisan (750 mg + 60 mg + 10 mg)/ 5 g, proszek musujący, 12 saszetek

Kategorie

Febrisan (750 mg + 60 mg + 10 mg)/ 5 g, proszek musujący, 12 saszetek

Cena jednostkowa: 14,08 zł za 10 saszetek

Cena
16,89 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze
Możliwe formy dostawy:
 • Przesyłka kurierska (DPD, DHL lub Poltraf)
 • Odbiór osobisty (DHL POP Żabka, DPD Pickup, Punkt Odbioru Gemini lub Cool Point)

Opis produktu

Febrisan to lek wydawany bez przepisu lekarza przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawów towarzyszących grypie i przeziębieniu. Zwalcza m.in.: gorączkę, dreszcze, katar oraz bóle: mięśni, głowy, gardła i zatok. Zawiera 3 substancje czynne: paracetamol, kwas askorbowy (witaminę C) i fenylefryny chlorowodorek. Paracetamol wykazuje działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. Z kolei, fenylefryna redukuje obrzęk i przekrwienie błon śluzowych nosa, dzięki czemu przyczynia się do udrożnienia przewodów nosowych. Kwas askorbowy uzupełnia zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C, jakie występuje podczas przeziębienia i grypy.

Febrisan może być stosowany u osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia. Ma postać proszku musującego o lekko żółtej barwie i cytrynowym smaku. Przed zastosowaniem leku zawartość saszetki wystarczy rozpuścić w gorącej wodzie i dokładnie wymieszać do całkowitego rozpuszczenia.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe, bóle głowy, bóle gardła, bóle zatok i katar.

Skład

1 saszetka (5 g proszku musującego) zawiera:

 • substancje czynne: paracetamol 750 mg, kwas askorbowy (witamina C) 60 mg, fenylefryny chlorowodorek 10 mg,
 • pozostałe składniki: sacharoza, kwas cytrynowy, aspartam (E 951), żółcień chinolinowa 70 (E 104), aromat proszkowy naturalny cytrynowy 213 841, aromat Contramarum (Contramarum Trockenaroma 201 227), sodu wodorowęglan.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, udrażniające przewody nosowe.

Dawkowanie

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: przyjmować 1 saszetkę co 4-6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę (czyli 3 g paracetamolu, 240 mg kwasu askorbowego i 40 mg chlorowodorku fenylefryny).

Lek podaje się doustnie. Przed zastosowaniem zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek zawiera trzy substancje czynne, objawy przedawkowania mogą wynikać z działania jednej lub wszystkich substancji.

Przedawkowanie paracetamolu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy, takie jak: nudności, wymioty, nadmierne pocenie, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo rozwijającego się uszkodzenia wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub większej należy sprowokować wymioty, jeśli od zażycia nie upłynęło więcej czasu niż 1 godzina. Należy podać doustnie 60-100 g węgla aktywnego, najlepiej rozmieszanego z wodą. W niektórych przypadkach może być konieczne zastosowanie odtrutki: N-acetylocysteiny i (lub) metioniny. Leczenie zatrucia paracetamolem powinno odbywać się w szpitalu, w warunkach oddziału intensywnej terapii.

Objawy przedawkowania fenylefryny: drżenie, niepokój, bezsenność, tachykardia (przyspieszenie akcji serca), skurcze dodatkowe nadkomorowe serca, bóle głowy, mrowienia w kończynach, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Mogą wystąpić: duszność, omamy i drgawki. U niektórych osób fenylefryna może wywołać reakcje odwrotne: senność, depresję oddechową (zahamowanie oddechu), zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie tętnicze, zapaść krążeniową. Postępowanie polega na płukaniu żołądka.
W przypadkach ciężkiego zatrucia konieczne jest monitorowanie czynności życiowych chorego, wspomaganie oddechu, krążenia.

Przedawkowanie kwasu askorbowego: objawy pojawiają się po długotrwałym stosowaniu bardzo dużej dawki, dlatego też przy zastosowaniu leku Febrisan prawdopodobieństwo wystąpienia objawów przedawkowania jest niewielkie.
Lek przeznaczony jest do doraźnego leczenia objawów przeziębienia i grypy. W razie pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

 • uczulenie na którykolwiek ze składników leku,
 • nadciśnienie tętnicze, tętniaki,
 • nadczynność tarczycy,
 • choroby serca,
 • ciężka niewydolność nerek,
 • niewydolność wątroby,
 • cukrzyca,
 • wrodzony niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
 • fenyloketonuria,
 • jaskra z wąskim kątem przesączania,
 • choroba alkoholowa,
 • okres ciąży i karmienia piersią,
 • wiek poniżej 12 lat,
 • leku nie należy stosować w przypadku leczenia: inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni po ich odstawieniu, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz β-adrenolitykami.

Przechowywanie

 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.
 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Opisane poniżej działania niepożądane wynikają z właściwości poszczególnych substancji czynnych. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić: 

 • pokrzywka, wysypka, rumień, obrzęk naczynioruchowy. Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych (objawiające się ostrą wysypką krostkową na całym ciele lub pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączką i bólami stawowymi albo złuszczaniem dużych płatów naskórka);
 • napad astmy oskrzelowej;
 • obniżenie ciśnienia tętniczego aż do objawów wstrząsu;
 • nudności, wymioty, objawy uszkodzenia wątroby, niewydolność wątroby;
 • bóle i zawroty głowy;
 • niewielkie podwyższenie ciśnienia tętniczego, przyspieszenie akcji serca;
 • neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofili), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi) i agranulocytoza (brak granulocytów we krwi);
 • kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa, zaburzenia w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego.

Interakcje

 • Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta lekach obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. 
 • Oddziaływanie leku Febrisan z innymi lekami wynika z oddziaływania substancji czynnych wchodzących w skład leku.

Paracetamol

 • Nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny.
 • Podawanie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. ibuprofen) nasila ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.
 • Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.
 • Stosowanie z lekami przyspieszającymi metabolizm paracetamolu w wątrobie (ryfampicyna, niektóre leki nasenne i przeciwpadaczkowe) zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.
 • Podawany z inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni po ich odstawieniu może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę.
 • Równoczesne stosowanie paracetamolu z zydowudyną (AZT) może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik.
 • Stosowany z lamotryginą lub chloramfenikolem zmniejsza ich stężenie w surowicy.
 • Metoklopramid przyspiesza, a propantelina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego.
 • Cymetydyna, izoniazyd, probenecyd, ranitydyna, propranolol, salicylamid - wydłużają okres półtrwania paracetamolu w surowicy.
 • Spożywanie alkoholu podczas leczenia paracetamolem prowadzi do powstania toksycznego metabolitu wywołującego martwicę komórek wątrobowych, co w następstwie może prowadzić do niewydolności wątroby.
 • Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol ze względu na ryzyko przedawkowania.

Fenylefryna

 • Inhibitory MAO nasilają działanie fenylefryny.
 • Indometacyna, beta-adrenolityki (np. propranolol) lub metyldopa stosowane jednocześnie z fenylefryną mogą spowodować przełom nadciśnieniowy (gwałtowne zwiększenie ciśnienia krwi, stanowiące zagrożenie życia).
 • Fenylefryna może osłabiać działanie hipotensyjne (obniżające ciśnienie krwi) beta-adrenolityków i leków przeciwnadciśnieniowych, metyldopy, rezerpiny.
 • Jednoczesne stosowanie glikozydów naparstnicy zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.
 • Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą osłabiać działanie fenylefryny.

Kwas askorbowy (witamina C)

 • Zwiększa szybkość eliminacji pochodnych amfetaminy i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.
 • W większych dawkach może fałszować wyniki niektórych badań laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (m.in. oznaczanie stężenia glukozy lub kreatyniny we krwi i moczu).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Rozpoczęcie stosowania leku Febrisan należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.
 • Leku Febrisan nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol ze względu na ryzyko przedawkowania.
 • U osób stosujących leki przeciwzakrzepowe należy zachować ostrożność.
 • U osób z niewydolnością wątroby, nadużywających alkohol oraz głodzonych stosowanie leku stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby.
 • Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek, czynną chorobą wrzodową, przerostem gruczołu krokowego, podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, guzem chromochłonnym, a także u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy oraz leczonych lekami uspokajającymi i innymi lekami sympatykomimetycznymi (tj. zmniejszającymi przekrwienie błon śluzowych, lekami hamującymi apetyt, lekami psychostymulującymi podobnymi do amfetaminy).
 • W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu.
 • Należy poradzić się lekarza nawet, jeżeli powyższe ostrzeżenia odnoszą się do sytuacji z przeszłości.

 

Ciąża i karmienie piersią

 • Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

 

Dzieci i młodzież

 • Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

 

Pacjenci w podeszłym wieku

 • Należy zachować ostrożność stosując lek Febrisan

 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

 • Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze schorzeniami nerek i (lub) wątroby.
 • Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) ciężką niewydolnością nerek.

 

Lek Febrisan zawiera sacharozę, aspartam (E 951) i sód.

 • Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent przed przyjęciem leku powinien poradzić się lekarza.
 • Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią i nie należy go u takich pacjentów stosować.
 • Lek zawiera 164 mg sodu na dawkę, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Podmiot odpowiedzialny

Takeda Pharma Sp. z o.o.
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego