Fervex 500 mg + 200 mg + 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego, smak malinowy, 8 saszetek

Fervex 500 mg + 200 mg + 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego, smak malinowy, 8 saszetek

Kategorie

Fervex 500 mg + 200 mg + 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego, smak malinowy, 8 saszetek

Cena jednostkowa: 21,86 zł za 10 saszetek

Cena
17,49 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze
Możliwe formy dostawy:
 • Przesyłka kurierska (DPD, DHL lub Poltraf)
 • Odbiór osobisty (DHL POP Żabka, DPD Pickup lub Punkt Odbioru Gemini)

Opis produktu

Fervex o smaku malinowym to złożony lek w postaci granulatu do rozpuszczenia w wodzie przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 15. roku życia. Stosowany jest w doraźnym leczeniu objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych. Likwiduje ich najbardziej uciążliwe objawy takie jak: gorączkę, ból głowy, mięśni i gardła, katar, kichanie i łzawienie. Zawiera 3 substancje czynne: 

 • paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo,
 • maleinian feniraminy, który zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, dzięki czemu udrażnia przewody nosowe, hamuje łzawienie oczu i odruch kichania, 
 • kwas askorbowy uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie.

Granulat po rozpuszczeniu w gorącej wodzie tworzy rozgrzewający napój o malinowym smaku. 

Wskazania

Doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych (gorączka, ból głowy, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła). W przypadku zakażenia bakteryjnego należy poradzić się lekarza - konieczne może okazać się zastosowanie antybiotyku. 

Skład

1 saszetka zawiera:

 • substancje czynne: paracetamol (Paracetamolum) 500 mg, kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 200 mg, maleinian feniraminy (Pheniramini maleas) 25 mg,
 • substancje pomocnicze: sacharozę (11,555 g), kwas cytrynowy bezwodny, gumę arabską, sacharynę sodową i aromat malinowy. W skład aromatu malinowego wchodzą: octan etylu, octan izoamylu, kwas octowy, alkohol benzylowy, trójacetyna, wanilina, p-hydroksybenzyloaceton, maltodekstryna, modyfikowana skrobia kukurydziana E 1450, barwnik Allura Red E 129, błękit brylantowy E 133, żółcień pomarańczowa, Permastabil 505528 RI, malina 054428 A, sodu chlorek, sodu siarczan.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Lek Fervex o smaku malinowym należy zawsze stosować wg wskazań lekarza. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 • Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat: stosować 1 saszetkę 2 lub 3 razy na dobę.
 • Między następującymi po sobie dawkami leku należy zachować co najmniej 4-godzinną przerwę. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/ min), przerwy w podawaniu kolejnych dawek leku Fervex powinny wynosić co najmniej 8 godzin.
 • Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody. W leczeniu stanów grypopodobnych zaleca się stosować lek rozpuszczony w gorącej wodzie, wieczorem i przyjmować go jak najszybciej od momentu wystąpienia objawów.
 • Bez porozumienia z lekarzem leku nie należy stosować dłużej niż 5 dni. 
 • W przypadku zastosowania dawki większej niż zalecana:
  • objawy przedawkowania związane z feniraminą - mogą wystąpić: drgawki (zwłaszcza u dzieci), zaburzenia świadomości, śpiączkę; 
  • objawy przedawkowania związane z paracetamolem - szczególne ryzyko wystąpienia zatrucia paracetamolem występuje u małych dzieci i u osób podeszłym w wieku (najczęstsze przyczyny to przyjmowanie dawek większych niż zalecane oraz przypadkowe zatrucia); zatrucia te mogą prowadzić do zgonu. Przedawkowanie leku, zarówno przypadkowe, jak i zamierzone, może wywołać w ciągu kilku do kilkunastu godzin objawy takie, jak: nudności, wymioty, senność, nadmierne pocenie i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, mimo że zaczęło rozwijać się uszkodzenie wątroby, które objawia się: rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. Przyjęcie ponad 10 g paracetamolu u osób dorosłych lub 150 mg/kg masy ciała w dawce jednorazowej u dzieci, powoduje całkowitą i nieodwracalną martwicę komórek wątrobowych.
  • W przypadku zastosowania dawki większej niż zalecana należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
 • Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

 • Nie należy stosować leku Fervex, w przypadku:
  • nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek z jego składników,
  • ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek,
  • jaskry z wąskim kątem przesączania,
  • rozrostu gruczołu krokowego z utrudnionym oddawaniem moczu,
 • Nie stosować u dzieci poniżej 15 lat.
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem tego leku należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

Lek ten, jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Uczucie suchości w ustach, zaburzenia widzenia, kołatanie serca i zaparcia.
 • Zaburzenia oddawania moczu (trudności w oddawaniu moczu, znaczne zmniejszenie ilości moczu).
 • Zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia.
 • Zaburzenia równowagi, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi, zawroty głowy (częściej u osób w wieku podeszłym).
 • Omamy i splątanie.
 • Bezsenność, nerwowość, niepokój ruchowy. 
 • Uspokojenie lub senność, bardziej nasilone w początkowym okresie leczenia.
 • Spadek ciśnienia krwi w wyniku zmiany pozycji na stojącą, który może powodować zawroty głowy.
 • U pacjentów ze skłonnością może wystąpić ostry atak jaskry (ból oka, wysokie ciśnieniu w oku, zamglenie widzenia).
 • W pewnych przypadkach możliwe jest wystąpienie zmian skórnych, zaczerwienienia skóry lub wystąpienia reakcji alergicznych objawiających się nagłym obrzękiem twarzy lub szyi, lub występujące nagle złe samopoczucie ze spadkiem ciśnienia krwi. W takim przypadku należy niezwłocznie zaprzestać stosowania leku, skontaktować się z lekarzem i w przyszłości nie stosować leków zawierających paracetamol lub feniraminę. 
 • W rzadkich przypadkach stwierdzano zmniejszenie liczby:
  • pewnych białych  komórek krwi (leukocytopenię lub neutropenię), 
  • płytek krwi (małopłytkowość) powodujące zwiększenie ryzyka krwawienia i powstawania siniaków, 
  • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna), objawiające się bladością skóry, osłabieniem i dusznością. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.
 • U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.
 • W sytuacji, gdy którykolwiek z objawów niepożądanych nasili się lub wystąpią jakiekolwiek inne objawy niepożądane, które nie zostały niewymienione w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Interakcje

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, wydawanych bez recepty.

 • W czasie stosowania leku Fervex należy unikać przyjmowania leków zawierających alkohol.
 • Należy zachować ostrożność stosując: pochodne morfiny (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe oraz leki zastępcze), neuroleptyki, barbiturany, benzodiazepiny, leki przeciwlękowe inne niż benzodiazepiny (np. meprobamat), leki nasenne, leki przeciwdepresyjne o działaniu uspokajającym (amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina, trimipramina), leki przeciwhistaminowe blokujące receptor H1, leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym, baklofen i talidomid, antycholinergiczne leki przeciwparkinsonowskie, leki atropinopodobne o działaniu przeciwskurczowym, dyzopyramid, neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny, klozapinę, salicylamid, ryfampicynę, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne z grupy barbituranów i inne leki indukujące enzymy mikrosomalne, kofeinę, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, inhibitory MAO, warfarynę i flufenazynę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Leku nie należy stosować dłużej niż 5 dni bez zaleceń lekarza. 
 • Nie należy jednocześnie stosować leku Fervex i innych leków zawierających paracetamol ze względu na ryzyko przedawkowania. U osób dorosłych o masie ciała większej niż 50 kg, całkowita dobowa dawka paracetamolu nie może przekraczać 4 g (4000 mg).  W razie przyjęcia dawki dobowej większej niż zalecana należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem, nawet gdy pacjent czuje się dobrze, ponieważ może dojść do niebezpiecznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.
 • Pacjenci z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej przed zastosowaniem leku muszą poradzić się lekarza.
 • W czasie stosowania leku Fervex picie napojów alkoholowych przyjmowanie leków zawierających alkohol lub środków uspokajających nie jest zalecane.
 • Każda saszetka zawiera 11,555 g sacharozy, dlatego w przypadku stosowania diety ubogocukrowej lub cukrzycy należy uwzględnić obecność cukru w leku.

 

Stosowanie leku Fervex z jedzeniem i piciem

 • Lek może powodować zawroty głowy, które nasilają się pod wpływem alkoholu. Należy unikać przyjmowania napojów alkoholowych lub leków zawierających alkohol.

 

Stosowanie leku Fervex u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

 • Należy zachować ostrożność w przypadku podawania leku u osób z zaburzeniami czynności nerek.

 

Stosowanie leku Fervex u pacjentów w podeszłym wieku

 • Nie ma przeciwwskazań.

 

Ciąża i karmienie piersią

 • Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
 • Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i laktacji.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

 • Podczas przyjmowania leku może wystąpić senność wpływająca na sprawność psychofizyczną osób prowadzących pojazdy mechaniczne i obsługujących maszyny.

Podmiot odpowiedzialny

UPSA SAS
3, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, Francja

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego