Poradnik
projekt opalanie
Fluoxetine Aurovitas (Fluoxetinum)

Fluoxetine Aurovitas (Fluoxetinum)

Lek Fluoxetine Aurovitas zawiera substancję czynną fluoksetynę, należącą do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny. Lek ma działanie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaFluoxetine Aurovitas
Nazwa międzynarodowaFluoxetinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg

PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek fluoksetyny

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia żelowana
 • skrobia kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • tlenek żelaza żółty
 • dwutlenek tytanu
 • błękit patentowy
 • żelatyna
 • laurylosiarczan sodu
 • woda oczyszczona
 • tlenek żelaza czarny
 • szelak
Dostępne opakowania
 • 14 kapsułek
 • 20 kapsułek
 • 28 kapsułek
 • 30 kapsułek
 • 50 kapsułek
 • 56 kapsułek
 • 60 kapsułek
 • 90 kapsułek
 • 98 kapsułek
 • 250 kapsułek
Działanie / właściwości
 • przeciwdepresyjne
 • przeciwlękowe
 • selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny SSRI
Zastosowanie
 • epizody dużej depresji u dorosłych
 • zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne u dorosłych
 • bulimia u dorosłych w połączeniu z psychoterapią
 • ciężka i umiarkowana depresja u dzieci powyżej 8 roku życia
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą
 • jednoczesne stosowanie nieodwracalnych nieselektywnych inhibitorów monoaminoaksydazy tzw. MAO np. iproniazydu
 • jednoczesne stosowanie metoprololu
 • wiek poniżej 8 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • padaczka lub napady drgawkowe w przeszłości
 • epizody maniakalne obecnie lub w przeszłości
 • zespół serotoninowy
 • występowanie w przeszłości lub obecnie myśli o samookaleczeniu się, lub samobójstwie
 • stosowanie u dzieci w wieku od 8 do 18 lat
 • zaburzenia krzepnięcia, stosowanie leków przeciwzakrzepowych
 • trwająca terapia elektrowstrząsami
 • choroby serca, zaburzenia rytmu serca
 • cukrzyca
 • niewydolność nerek i wątroby
 • leczenie tamoksyfenem
 • hiponatremia i niskie tętno spoczynkowe w wyniku przewlekłej biegunki lub wymiotów
 • długotrwałe stosowanie leków moczopędnych 
 • jaskra
 • akatyzja, czyli stan wewnętrznego niepokoju z silnym przymusem poruszania się, niemożność siedzenia lub stania spokojnie
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • bóle głowy
 • bezsenność
 • biegunka
 • nudności
 • uczucie zmęczenia

Częste:

 • brak apetytu, spadek wagi, zaburzenia smaku 
 • zawroty głowy, zaburzenia uwagi
 • ospałość, senność
 • zaburzenia snu, koszmary senne
 • drażliwość
 • niekontrolowane drżenie
 • niepokój, nerwowość, napięcie, uczucie roztrzęsienia
 • kołatanie serca, wydłużony odstęp QT w zapisie EKG
 • niewyraźne widzenie
 • ziewanie
 • zaczerwienienie
 • suchość w jamie ustnej
 • niestrawność, wymioty
 • nasilone pocenie się
 • pokrzywka, świąd skóry, wysypka
 • częstomocz
 • niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych
 • bóle stawów
 • spadek libido, zaburzenia erekcji
Możliwe interakcje z
 • pewnymi lekami będącymi nieodwracalnymi niesektywnymi inhibitorami monoaminoksygenazy (inhibitory MAO)
 • metoprololem
 • alkoholem
 • tamoksyfenem 
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w czasie ciąży. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy lekarz uzna przewagę potencjalnych korzyści dla matki nad ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku. Jeżeli kobieta karmi piersią, należy zmniejszyć dawkę leku.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 8 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy obsługiwać maszyn ani prowadzić pojazdów po zażyciu leku Fluoxetine Aurovitas.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Fluoxetine Aurovitas? 

Fluoksetyna, główny składnik leku, należy do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, tzw. SSRI. Podnosząc poziom tej substancji w mózgu, przyczynia się do poprawy nastroju, zniesienia poczucia leku i poprawy jakości życia pacjenta.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Fluoxetine Aurovitas?

Fluoksetine Aurovitas stosuje się w następujących wskazaniach u dorosłych:

 • depresja
 • zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne
 • pomocniczo w bulimii w połączeniu z psychoterapią

a także w umiarkowanych i ciężkich epizodach depresji u młodzieży i dzieci powyżej 8 roku życia jako terapia uzupełniająca psychoterapię, gdy ta sama jest nieskuteczna.

Dawkowanie

Jak stosować lek Fluoxetine Aurovitas?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Fluoxetine Aurovitas można przyjmować w jednej lub w dwóch dawkach podzielonych, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Kapsułkę należy przyjąć w całości, popijając wodą.

Fluoxetine Aurovitas jest to lek, który działa z opóźnieniem, oznacza to, że poprawa może nastąpić po kilku tygodniach od rozpoczęcia terapii.

Dorośli

Epizody dużej depresji

 • zalecana dawka to 20 mg (1 kapsułka) przyjmowana raz na dobę
 • w ciągu 3 do 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia lekarz może ocenić skuteczność terapii i jeżeli uzna to za konieczne stopniowo zwiększać dawkę
 • maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg (3 kapsułki) na dobę
 • czas leczenia depresji powinien trwać co najmniej 6 miesięcy

Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne

 • zalecana dawka to 20 mg (1 kapsułka) przyjmowana raz na dobę
 • u pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią kliniczną lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnej 60 mg (3 kapsułki) na dobę
 • w przypadku braku poprawy po upływie 10 tygodni lekarz zadecyduje o dalszym leczeniu

Bulimia

 • zalecana dawka to 60 mg (3 kapsułki) na dobę

Dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 lat

Epizody dużej depresji o przebiegu umiarkowanym lub ciężkim

 • dawka początkowa to 10 mg raz na dobę
 • dawka może być stopniowo i powoli zwiększana do 20 mg raz na dobę
 • u dzieci o mniejszej masie ciała skuteczna może być mniejsza dawka
 • leczenie trwa co najmniej 6 miesięcy, chyba że nie nastąpi poprawa w ciągu pierwszych 9 tygodni stosowania

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Lekarz rozważy zastosowanie mniejszej skutecznej dawki lub przyjmowanie leku z mniejszą częstotliwością - np. co drugi dzień.

Pacjenci w podeszłym wieku

 • zaleca się ostrożne zwiększanie dawki
 • dawka dobowa nie powinna przekraczać 40 mg na dobę

Po zakończeniu terapii substancje czynne leku mogą być obecne w organizmie jeszcze przez kilka tygodni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fluoxetine Aurovitas

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej ilości leku Fluoxetine Aurovitas należy niezwłocznie zawiadomić lekarza lub zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy ze sobą zabrać opakowanie leku Fluoxetine Aurovitas.

Objawy przedawkowania to:

 • nudności, wymioty
 • drgawki
 • nieregularna praca serca, zatrzymanie akcji serca
 • problemy z płucami
 • zmiany stanu psychicznego od pobudzenia aż do śpiączki

Pominięcie zastosowania leku Fluoxetine Aurovitas

 • nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • przyjąć kolejną dawkę następnego dnia o zwykłej porze

Przerwanie stosowania leku Fluoxetine Aurovitas

 • nie wolno przerywać stosowania leku, nawet jeżeli pacjent czuje się lepiej, bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem
 • objawy, jakie mogą wystapić po nagłym odstawieniu leku to: niepokój lub pobudzenie, problemy ze snem, koszmary senne, osłabienie, zmęczenie,  drżenie, nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy, uczucie mrowienia

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Fluoxetine Aurovitas?

Leku Fluoxetine Aurovitas nie powinno stosować się w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą
 • równoczesnej terapii z nieodwracalnymi nieselektywnymi inhibitorami monoaminoaksydazy tzw. MAO np. iproniazydem. Leczenie lekiem Fluoxetine Aurovitas można rozpocząć co najmniej 2 tygodnie po odstawieniu leków z grupy inhibitorów MAO 
 • jednoczesnego stosowania metoprololu
 • dzieci poniżej 8 roku życia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Fluoxetin Aurovitas może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza jeżeli u pacjenta wystąpią którekolwiek z poniższych działań niepożądanych:

 • myśli o samookaleczaniu się lub samobójstwie
 • ciężka wysypka skórna, zaczerwienienie skóry, pęcherze, łuszczenie (zespół Stevensa - Johnsona lub toksyczna martwica naskórka), należy pilnie przerwać stosowanie leku
 • wysypka lub reakcja alergiczna objawiająca się świądem, obrzękiem warg i (lub) języka, lub świszczącym oddechem i dusznością
 • uczucie dezorientacji, zaburzonej koordynacji, osłabienia, senność - szczególnie u osób w podeszłym wieku przyjmujących równocześnie leki moczopędne
 • przedłużona i bolesna erekcja
 • skrajne pobudzenie
 • problemy z sercem takie jak: szybkie i nieregularne bicie serca, omdlenia, zawroty głowy (przypadki wydłużenia odstepu QT i arytmii komorowych)
 • akatyzja - pacjent odczuwa niepokój, nie może usiedzieć w miejscu lub stać spokojnie 
 • zespół serotoninowy, charakteryzujący się przyspieszonym biciem serca i oddechem, poceniem się niewyjaśnioną wysoką gorączką, podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi, sztywnością mięśni, skrajnym pobudzeniem 

Objawy zespołu serotoninowego mogą najczęściej wystąpić przy jednoczesnym stosowaniu nieodwracalnych nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy np. iproniazydu.

Częstość występowania działań niepożądanych i ich nasilenie może się zmniejszać w miarę kontynuacji leczenia.

Bardzo często występują (więcej niż u 1 na 10 osób):

 • bóle głowy
 • bezsenność
 • biegunka
 • nudności
 • uczucie zmęczenia

Często (nie więcej niż u 1 na 10 osób):

 • brak apetytu, spadek wagi, zaburzenia smaku 
 • zawroty głowy, zaburzenia uwagi
 • ospałość, senność
 • drażliwość
 • niekontrolowane drżenie
 • zaburzenia snu, koszmary senne
 • niepokój, nerwowość, napięcie
 • kołatanie serca, wydłużony odstęp QT w zapisie EKG
 • niewyraźne widzenie
 • ziewanie
 • zaczerwienienie
 • suchość w jamie ustnej
 • niestrawność, wymioty
 • nasilone pocenie się
 • pokrzywka, świąd skóry, wysypka
 • częstomocz
 • niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych
 • bóle stawów
 • zaburzenia erekcji

Niezbyt często (u 1 na 100 osób):

 • skurcze mięśni, problemy z równowagą lub koordynacją
 • zgrzytanie zębami
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • uczucie oderwania od własnej osoby
 • problemy z orgazmem
 • dziwne myśli
 • myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu się
 • wypadanie włosów
 • krwawienie z nosa
 • trudności w połykaniu
 • powiększone źrenice
 • duszność
 • dzwonienie w uszach
 • trudności w oddawaniu moczu
 • zwiększona skłonność do siniaków, siniaki lub krwawienie niewiadomego pochodzenia
 • uczucie gorąca lub zimna, zimne poty
 • nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych
 • nienaturalnie dobry nastrój
 • zaburzenia pamięci

Rzadko (nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

 • pobudzenie, omamy
 • niskie stężenie soli w organizmie
 • napady paniki
 • dezorientacja
 • zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi
 • nietypowe, pierwotne zachowania
 • jąkanie się
 • zapalenie naczyń
 • napady drgawek
 • agresja
 • gwałtowny obrzęk szyi, twarzy, jamy ustnej, gardła
 • ból w przełyku
 • bóle mięśniowe
 • zapalenie wątroby
 • wrażliwość na światło słoneczne
 • problemy z płucami
 • problemy z oddawaniem moczu
 • wytwarzanie pokarmu w piersiach

Obserwowano także zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów stosujących fluoksetynę i podobne leki.

U dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia jako jedno z działań niepożądanych może wystąpić opóźnienie w dojrzewaniu płciowym, spowolniony wzrost dziecka, a także objawy manii, wrogość, agresja, myśli lub próby samobójcze.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Fluoxetine Aurovitas należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli któryś z poniższych punktów dotyczy pacjenta: 

 • padaczka lub napady drgawkowe w przeszłości, jeżeli wystąpią napady lub zwiększy się ich częstość należy skontaktować się z lekarzem
 • epizody maniakalne obecnie lub w przeszłości, w przypadku jego wystąpienia należy pilnie skontaktować się z lekarzem
 • zespół serotoninowy, może być konieczne przerwanie leczenia po konsultacji z lekarzem
 • występowanie w przeszłości lub obecnie myśli o samookaleczniu się, lub samobójstwie
 • zaburzenia krzepnięcia, stosowanie leków przeciwzakrzepowych
 • trwająca terapia elektrowstrząsami
 • choroby serca, zaburzenia rytmu serca
 • cukrzyca
 • niewydolność nerek i wątroby
 • leczenie tamoksyfenem
 • hiponatremia i niskie tętno spoczynkowe w wyniku przewlekłej biegunki lub wymiotów
 • długotrwałe stosowanie leków moczopędnych
 • jaskra
 • akatyzja, czyli stan wewnętrznego niepokoju z silnym przymusem poruszania się, niemożność siedzenia lub stania spokojnie

U dzieci w wieku od 8 do 18 lat Fluoxetine Aurovitas powinna być stosowana jedynie w leczeniu umiarkowanych lub ciężkich epizodów dużej depresji. Wynika to ze zwiększonego ryzyka działań niepożądanych takich jak: agresja, wrogość, myśli i próby samobójcze.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fluoxetine Aurovitas a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza, lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany w czasie ciąży poza sytuacją, gdy lekarz uzna przewagę potencjalnych korzyści dla matki nad ryzykiem dla płodu.

Fluoxetine Aurovitas a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Fluoxetine Aurovitas i jej aktywny metabolit przenikają do mleka kobiecego. Nie należy karmić piersią, podczas stosowania leku, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli kobieta karmi piersią, należy zmniejszyć dawkę leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Fluoxetine Aurovitas nie należy stosować jednocześnie z:

 • niektórymi lekami będącymi nieodwracalnymi niesektywnymi inhibitorami monoaminoksygenazy (inhibitory MAO), w związku z ryzykiem wystąpienia zespołu serotoninowego
 • metoprololem, występuje ryzyko nadmiernego spowolnienia czynności serca
 • alkoholem
 • tamoksyfenem, fluoksetyna może zmieniać jego stężenie we krwi

Leczenie lekiem Fluoxetine Aurovitas należy rozpocząć co najmniej po upływie 2 tygodni od zakończenia leczenia lekami z gupy MAO-A. Ponadto po zakończeniu kuracji lekiem Fluoxetine Aurovitas należy odczekać przynajmniej 5 tygodni przed włączeniem do terapii leków z grupy nieodwracalnych nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy.

Powinno się zachować szczególną ostrożność przy równoczesnej terapii lekiem Fluoxetine Aurovitas oraz:

 • fenytoiną - zmiany stężenia we krwi mogące prowadzić do toksyczności
 • odwracalnymi inhibitorami MAO - A np. moklobemidem, a także linezolidem, chlorkiem metylotioninowym - ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Stosowanie fluoksetyny można rozpocząć dzień po zakończeniu kuracji inhibitorami MAO
 • mekwitazyną - wzrost ryzyka zmian w aktywności elektrycznej serca
 • litem, selegiliną, tramadolem, tryptanami, tryptofanem - ryzyko wystąpienia łagodnego zespołu serotoninowego
 • lekami wpływającymi na tętno m.in. lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III, lekami przeciwspychotycznymi (pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperidol), trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, niektórymi lekami przeciwdrobnoustrojowymi (sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna), lekami przeciwmalarycznymi (halofantryna), lekami przeciwhistaminowymi (astemizol, mizolastyna) - wzrost ryzyka zaburzeń czynności elektrycznej serca 
 • zielem dziurawca zwyczajnego - możliwość wystąpienia łagodnego zespołu serotoninowego
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi - zwiększone ryzyko krwawień
 • niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi - zwiększone ryzyko krwawień
 • lekami zapobiegającymi agregacji płytek krwi (m.in. kwas acetylosalicylowy) - zwiększone ryzyko krwawień
 • cyproheptadyną - zmniejszona skuteczność fluoksetyny
 • diuretykami - obniżenie poziomu sodu we krwi
 • lekami obniżającymi poziom sodu we krwi m.in. desmopresyną, kabamazepiną, okskarbamazepiną
 • lekami przeciwdepresyjnymi, meflochiną, chlorochną, tramadolem, lekami przeciwpsychotycznymi - wzrost ryzyka wystąpienia drgawek
 • flekainidem, propafenonem, nebiwololem, enkainidem, karbamazepiną, atomoksetyną, imipraminą, dezypraminą, amitryptyliną, risperidonem - Fluoxetine Aurovitas może zmienić ich stężenie we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fluoxetine Aurovitas a alkohol

Podczas stosowania leku Fluoxetine Aurovitas nie należy spożywać alkoholu.

Fluoxetine Aurovitas a prowadzenie pojazdów

U pacjenta może wystąpić zaburzenie koordynacji i zdolności oceny, dlatego, dopóki pacjent nie przekona się, w jaki sposób lek na niego działa, powinien on unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Fluoxetine Aurovitas?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Fluoxetine Aurovitas a ciąża
Fluoxetine Aurovitas a karmienie piersią
Interakcje
Fluoxetine Aurovitas a alkohol
Fluoxetine Aurovitas a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki