Kategorie

Fraxiparine (Nadroparinum calcicum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Fraxiparine?

Lek Fraxiparine zawiera nadroparynę wapniową, która jest lekiem przeciwzakrzepowym.

Podstawowe informacje

NazwaFraxiparine
Nazwa międzynarodowaNadroparinum calcicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2 850 j.m. AXa/ 0,3 ml
 • 3 800 j.m. AXa/ 0,4 ml
 • 5 700 j.m. AXa/ 0,6 ml
 • 7 600 j.m. AXa/ 0,8 ml
 • 9 500 j.m. AXa/ ml
PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Nadroparyna wapniowa

Skład - substancje pomocnicze

Ampułko-strzykawki:

 • roztwór wodorotlenku wapnia lub rozcieńczony kwas solny (do ustalenia pH)
 • woda do wstrzykiwań

Fiolki:

 • roztwór wodorotlenku wapnia lub rozcieńczony kwas solny (do ustalenia pH)
 • woda do wstrzykiwań
 • alkohol benzylowy
Dostępne opakowania
 • 2 ampułko-strzykawki
 • 10 ampułko-strzykawek
 • 10 fiolek o pojemności 5 ml
 • 10 fiolek o pojemności 15 ml
Działanie / właściwości

Lek ma działanie przeciwzakrzepowe.

Zastosowanie
 • profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w chirurgii i chirurgii ortopedycznej 
 • profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów unieruchomionych z przyczyn innych niż zabieg chirurgiczny
 • profilaktyka wykrzepiania w układzie krążenia pozaustrojowego podczas hemodializy
 • leczenie zakrzepicy żył głębokich z występującą zatorowością płucną lub bez zatorowości
 • leczenie niestabilnej dławicy piersiowej i zawału mięśnia sercowego bez załamka QT w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • spadek liczby płytek krwi po zastosowaniu leku Fraxiparine w przeszłości
 • krwawienie lub jakakolwiek choroba, która powoduje spadek krzepliwości krwi
 • stan powodujący większe ryzyko krwawienia, taki jak czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • przebyty niedawno udar krwotoczny
 • ostre zakaźne zapalenie wsierdzia
 • ciężkie zaburzenie czynności nerek z jednoczesnym przyjmowaniem leków z powodu zakrzepu (np. zakrzepicy płucnej lub zakrzepicy żył głębokich)
 • ciężkie zaburzenie czynności nerek z jednoczesnym przyjmowaniem leków z powodu choroby serca (np. niestabilnej dławicy piersiowej lub zawału mięśnia sercowego bez załamka Q)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stany zwiększające ryzyko krwawienia, takie jak: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zaburzenia krzepnięcia, przebyty niedawno zabieg chirurgiczny w obrębie mózgu, rdzenia kręgowego lub oka, nadciśnienie tętnicze
 • ciężkie zaburzenie czynności wątroby
 • zaburzenie czynności nerek
 • choroby oczu obejmujące naczynia krwionośne
 • przyjmowanie innych leków wpływających na krzepliwość krwi
 • planowane znieczulenie zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe
 • planowane pobieranie płynu z przestrzeni wokół rdzenia kręgowego
 • podeszły wiek pacjenta (powyżej 65 lat)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • krwawienia o różnej lokalizacji (częstsze u pacjentów z innymi czynnikami ryzyka)
 • małe krwiaki w miejscu wstrzyknięcia leku

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • reakcja skórna w miejscu wstrzyknięcia
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi
Możliwe interakcje z
 • kwasem acetylosalicylowym
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, takimi jak ibuprofen
 • lekami przeciwpłytkowymi, takimi jak klopidogrel
Ciąża

Lek Fraxiparine może być stosowany wyłącznie, gdy korzyść pacjentki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy składniki leku Fraxiparine przenikają do mleka ludzkiego, dlatego nie należy karmić piersią w okresie stosowania leku Fraxiparine.

Dzieci

Nie należy stosować leku Fraxiparine u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Fraxiparine?

Fraxiparine jest lekiem przeciwzakrzepowym. Jego działanie polega na zapobieganiu tworzenia się zakrzepów w naczyniach krwionośnych i leczeniu już uformowanych zakrzepów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Fraxiparine?

Lek stosuje się w przypadku:

 • profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w chirurgii i chirurgii ortopedycznej
 • profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów unieruchomionych z przyczyn innych niż zabieg chirurgiczny, u których występuje wysokie ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych (np. niewydolność serca, ciężkie zakażenia, znaczne nasilenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc)
 • profilaktyki wykrzepiania w układzie krążenia pozaustrojowego podczas hemodializy
 • leczenia zakrzepicy żył głębokich z występującą zatorowością płucną lub bez zatorowości
 • leczenia niestabilnej dławicy piersiowej i zawału mięśnia sercowego bez załamka QT w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym

Dawkowanie

Jak stosować lek Fraxiparine?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • lek Fraxiparine należy podawać we wstrzyknięciach podskórnych lub dożylnie
 • leku nie należy podawać we wstrzyknięciach domięśniowych
 • ampułko-strzykawki z podziałką ułatwiają podawanie odpowiednich dawek, jeżeli konieczne jest dostosowanie dawki do masy ciała pacjenta
 • jeżeli lek podawany jest we wstrzyknięciu podskórnym, jako miejsce wstrzyknięcia wybiera się zwykle ścianę przednio-boczną brzucha, na zmianę po prawej lub lewej stronie, lub udo
 • dawkowanie ustala lekarz, indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od wskazania, stanu klinicznego i masy ciała pacjenta

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

U pacjentów w podeszłym wieku czynność nerek może być zaburzona. Lekarz może zalecić badania czynności nerek i dostosować dawkę leku Fraxiparine odpowiednio do wyników.

Zaburzenia czynności nerek

Lekarz odpowiednio dostosuje dawkę leku w zależności od stopnia ciężkości zaburzeń czynności nerek. Lek Fraxiparine jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fraxiparine

Jeżeli pacjent zastosuje większą niż zalecana dawkę leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Głównym objawem przedawkowania leku są krwawienia.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia zastosowania dawki należy kontynuować stosowanie leku, nie zwiększając następnej dawki. Nie należy również skracać odstępu czasu pomiędzy kolejnymi dawkami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Lek Fraxiparine należy stosować tak długo, jak zaleci lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku Fraxiparine bez porozumienia z lekarzem. Jeżeli pacjent chce przerwać stosowanie leku Fraxiparine, powinien wcześniej omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Fraxiparine?

Leku Fraxiparine nie powinno się stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • spadku liczby płytek krwi po zastosowaniu leku Fraxiparine w przeszłości
 • krwawienia lub jakiejkolwiek choroby, która powoduje spadek krzepliwości krwi
 • stanu powodującego większe ryzyko krwawienia, takiego jak czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • przebytego niedawno udaru krwotocznego
 • ostrego zakaźnego zapalenia wsierdzia
 • ciężkiego zaburzenia czynności nerek z jednoczesnym przyjmowaniem leków z powodu zakrzepu (np. zakrzepicy płucnej lub zakrzepicy żył głębokich)
 • ciężkiego zaburzenia czynności nerek z jednoczesnym przyjmowaniem leków z powodu choroby serca (np. niestabilnej dławicy piersiowej lub zawału mięśnia sercowego bez załamka Q)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Fraxiparine może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Fraxiparine i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • reakcja uczuleniowa objawiająca się: pokrzywką (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze) lub obrzękiem naczynioruchowym (obrzęk twarzy lub ust utrudniający oddychanie)
 • martwica skóry w miejscu wstrzyknięcia (poprzedzona przez podskórnymi wylewami krwi lub twardym albo bolesnym zaczerwienieniem skóry z możliwymi współistniejącymi objawami ogólnymi)

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • krwawienia o różnej lokalizacji (częstsze u pacjentów z innymi czynnikami ryzyka)
 • małe krwiaki w miejscu wstrzyknięcia leku

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • reakcja skórna w miejscu wstrzyknięcia
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • spadek liczby płytek krwi (małopłytkowość)
 • wzrost liczby płytek krwi (nadpłytkowość)
 • wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie, świąd skóry
 • zwapnienie pod skórą w miejscu wstrzyknięcia

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje uczuleniowe, w tym obrzęk naczynioruchowy i reakcje skórne
 • reakcja rzekomoanafilaktyczna (objawy są podobne jak w reakcji anafilaktycznej – uczuleniowej)
 • martwica skóry
 • wzrost liczby eozynofilli (rodzaj białych krwinek)
 • wzrost stężenia potasu we krwi
 • długotrwały, bolesny wzwód prącia - priapizm (należy pilnie skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne wdrożenie leczenia w celu uniknięcia poważnych powikłań)

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • ból głowy
 • migrena

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Fraxiparine należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • stany zwiększające ryzyko krwawienia, takie jak: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zaburzenia krzepnięcia, przebyty niedawno zabieg chirurgiczny w obrębie mózgu, rdzenia kręgowego lub oka, nadciśnienie tętnicze
 • ciężkie zaburzenie czynności wątroby
 • zaburzenie czynności nerek
 • choroby oczu obejmujące naczynia krwionośne
 • przyjmowanie innych leków wpływających na krzepliwość krwi
 • planowane znieczulenie zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe
 • planowane pobieranie płynu z przestrzeni wokół rdzenia kręgowego
 • podeszły wiek pacjenta (powyżej 65 lat)

Podczas stosowania leku Fraxiparine może dojść do spadku liczby płytek krwi, który czasem może mieć ciężki przebieg. Lekarz zaleci wykonanie badań krwi, aby sprawdzić, czy u pacjenta wystąpiło takie działanie.

W przypadku wystąpienia krwawienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Fraxiparine może powodować wzrost stężenia potasu we krwi. W przypadku chorób, takich jak: cukrzyca, ciężkie choroby nerek, występująca wcześniej kwasica metaboliczna albo jeżeli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą powodować wzrost stężenia potasu we krwi, lekarz może zalecić kontrolne badania krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fraxiparine a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Fraxiparine może być stosowany wyłącznie, gdy korzyść pacjentki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Fraxiparine a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy składniki leku Fraxiparine przenikają do mleka ludzkiego, dlatego nie należy karmić piersią w okresie stosowania leku Fraxiparine.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Fraxiparine z niżej wymienionymi lekami ze względu na ryzyko krwawienia. Jeżeli przyjmowanie tych leków jest niezbędne, lekarz będzie ściśle kontrolował stan pacjenta.

 • kwas acetylosalicylowy
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen
 • leki przeciwpłytkowe, takie jak klopidogrel (stosowane w celu zapobiegania tworzeniu się zakrzepów krwi)

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna
 • glikokortykosteroidy (leki stosowane w leczeniu m.in. astmy oskrzelowej)
 • dekstran (lek podawany dożylnie w celu zwiększenia objętości krwi krążącej)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fraxiparine a alkohol

Brak danych.

Fraxiparine a prowadzenie pojazdów

Brak danych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Fraxiparine?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C
 • fiolki po otwarciu należy przechowywać nie dłużej niż 28 dni w temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego