Poradnik
Furaginum SEMA 50 mg, 30 tabletek - zdjęcie produktu
Furaginum SEMA 50 mg, 30 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Furaginum SEMA 50 mg, 30 tabletek - miniaturka 2 zdjęcia produktu
+5
Laboratoria Gemini , produkt leczniczy otc , Produkt apteczny

Furaginum SEMA 50 mg, 30 tabletek

7,99 zł
2,66 zł za 10 tabletek
Dostępny, wysyłka w 1-2 dni robocze
Kurier
Punkt odbioru

Opis produktu

Furaginum SEMA to lek w formie tabletek zawierający jedną substancję czynną – furazydynę. Wskazaniem do stosowania produktu leczniczego jest zakażenie dolnych dróg moczowych u osób dorosłych.

Jak działa furagina w tabletkach?

Furazydyna, nazywana także furaginą to pochodna nitrofuranu. Związek ten działa bakteriostatycznie na szerokie spektrum drobnoustrojów, obejmujące część bakterii Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych, w tym pałeczki okrężnicy (łac. Escherichia coli), które najczęściej odpowiadają za zakażenia dolnych dróg moczowych. Najsilniejsze działanie furazydyna wykazuje w środowisku kwaśnym (pH 5,5), natomiast zasadowe środowisko może osłabiać jej działanie. Złożony i wielotorowy mechanizm działania furaginy po wniknięciu do komórki bakteryjnej sprawia, że od czasu wprowadzenia do terapii tej grupy leków nie powstał istotny klinicznie problem rozwijania się na nie oporności.

Każda tabletka Furaginum SEMA zawiera 50 mg furaginy, która hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.

Wskazania

Zakażenia bakteryjne dolnych dróg moczowych.

Skład

Co zawierają tabletki SEMA Furaginum 50 mg?

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: furazydynę (Furazidinum) 50 mg,
 • pozostałe składniki: skrobia kukurydziana, sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy.

Działanie

Bakteriostatyczne.

Dawkowanie

Jak stosować tabletki SEMA z furaginą 50 mg?

 • Dorośli:
  • pierwszy dzień leczenia: 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę,
  • następne dni: 100 mg (2 tabletki) 3 razy na dobę.
 • Lek Furaginum SEMA należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania leku.
 • Linia (grawer) nie służy do dzielenia tabletki na równe dawki.
 • Lek stosuje się przez 7-8 dni.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania

 • Uczulenie na furazydynę, inne pochodne nitrofuranu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych stwierdzono klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy).
 • Rozpoznana polineuropatia (zaburzenie układu nerwowego), np. w przebiegu cukrzycy.
 • Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (enzymu biorącego udział w przemianach zachodzących w krwinkach czerwonych).
 • Pierwszy trymestr ciąży.
 • Okres donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej (niedokrwistości związanej z rozpadem krwinek czerwonych) u noworodka.
 • Nie stosować u dzieci i młodzieży.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Działania niepożądane

 • Jak każdy lek, SEMA Furaginum 50 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
 • Należy natychmiast przerwać stosowanie tego leku i powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli wystąpią:
  • świąd, pokrzywka, reakcje anafilaktyczne (nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub ogólnoustrojowe), obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna – nagły obrzęk twarzy, mogący utrudniać oddychanie, obrzęk kończyn lub stawów), wysypka,
  • reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego:
  • reakcje ostre objawiają się gorączką, dreszczami, kaszlem, bólami w klatce piersiowej, dusznością, wysiękiem do przestrzeni w klatce piersiowej, zmianami w obrazie radiologicznym płuc i zwiększeniem liczby szczególnego rodzaju krwinek białych (najczęściej szybko lub bardzo szybko ustępują po odstawieniu leku),
  • reakcje przewlekłe, w tym zwłóknienie płuc i rozsiane śródmiąższowe zapalenie płuc (nasilenie objawów i ich odwracalność po zaprzestaniu podawania leku zależy od czasu kontynuacji leczenia po wystąpieniu pierwszych objawów niepożądanych),
  • ciężkie reakcje skórne: złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy (czerwono-sine plamy na skórze i (lub) błonach śluzowych), zespół Stevensa-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy; pęcherze na skórze i (lub) błonach śluzowych, które po pęknięciu tworzą bolesne rany, często równocześnie występuje gorączka, ból mięśni i stawów),
  • rzekomobłoniaste zapalenie jelit (ciężka choroba jelita grubego objawiająca się biegunką, bólem głowy i gorączką),
  • mrowienie, drętwienie, uczucie przebiegających prądów w wyniku neuropatii obwodowej (uszkodzenie nerwów obwodowych także o ostrym lub nieodwracalnym przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek, niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi, niedoborem witaminy B),
  • polekowe zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna (wywołana przeszkodą w odpływie żółci), objawiające się zażółceniem twardówki oczu, skóry i błon śluzowych, ciemnym zabarwieniem moczu, świądem skóry, odbarwieniem stolca, bólem brzucha, nudnościami, wymiotami, ciągłym zmęczeniem, brakiem apetytu i chudnięciem, martwica miąższu wątroby,
  • gorączka, dreszcze, złe samopoczucie, zakażenia drobnoustrojami opornymi na furazydynę.
 • Powyższe działania występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów.


Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • nudności, nadmierne oddawanie gazów;
 • bóle głowy.


Działania niepożądane występujące nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów:

 • sinica, niedokrwistość megaloblastyczna (niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego) lub niedokrwistość hemolityczna,
 • zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia,
 • zaparcia, biegunka, objawy dyspeptyczne (np. uczucie pełności poposiłkowej, wzdęcia), bóle brzucha, wymioty, zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki, rzekomobłoniaste zapalenie jelit,
 • łysienie.


U pacjentów przyjmujących furazydynę obserwowano również z częstością nieznaną:

 • skurcze mięśni, bóle mięśni.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania niżej wymienionych leków równocześnie z tabletkami z furaginą 50 mg SEMA:

 • kwas nalidyksowy (antybiotyk): furazydyna hamuje jego działanie bakteriostatyczne,
 • aminoglikozydy i tetracykliny (antybiotyki): nasilają działanie przeciwbakteryjne furazydyny,
 • chloramfenikol i rystomycyna (antybiotyki): zwiększają toksyczne działanie furazydyny na krwinki,
 • probenecyd (w dużych dawkach) i sulfinpirazon (leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem): zmniejszają wydalanie furazydyny i mogą powodować gromadzenie się jej w organizmie, zwiększając jej toksyczność i zmniejszając stężenie w moczu, a w konsekwencji prowadzić do osłabienia skuteczności działania,
 • leki zobojętniające kwas, zawierające trójkrzemian magnezu: zmniejszają wchłanianie furazydyny,
 • atropina: opóźnia wchłanianie furazydyny, ale ogólna ilość wchłoniętej substancji nie zmienia się,
 • witaminy z grupy B: zwiększają wchłanianie furazydyny.


Wpływ na badania laboratoryjne

 • Podczas podawania furazydyny wyniki oznaczeń glukozy w moczu z użyciem roztworów Benedicta i Fehlinga mogą być fałszywie dodatnie.
 • Wyniki oznaczeń glukozy w moczu wykonywanych metodami enzymatycznymi są zwykle prawidłowe.


Tabletki Furaginum SEMA z jedzeniem, piciem i alkoholem

 • Lek należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, co powoduje zwiększenie wchłaniania leku.
 • Należy unikać spożywania alkoholu w trakcie przyjmowania tabletek z furaginą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Furaginum SEMA należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, w szczególności, gdy pacjent ma:
  • zaburzenia czynności nerek,
  • zaburzenia czynności wątroby,
  • zaburzenia układu nerwowego,
  • niedokrwistość,
  • zaburzenia elektrolitowe,
  • niedobór witamin z grupy B i kwasu foliowego,
  • choroby płuc,
  • cukrzycę, gdyż furazydyna może spowodować uszkodzenie nerwów.
 • U pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu obserwowano uszkodzenia nerwów obwodowych – zaburzenie to w ciężkich przypadkach może być nieodwracalne i zagrażać życiu pacjenta. Tabletki Furaginum SEMA należy odstawić, jeśli wystąpią objawy ze strony układu nerwowego (mrowienie, drętwienie, uczucie przebiegających prądów).
 • Gorączka, dreszcze, kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność mogą być objawami ostrych reakcji płucnych, które obserwuje się niekiedy u pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu:
  • w razie wystąpienia takich objawów, lek należy natychmiast odstawić (objawy najczęściej ustępują szybko lub bardzo szybko po odstawieniu leku),
  • w przypadku reakcji przewlekłych nasilenie objawów i ich odwracalność po zaprzestaniu podawania leku zależy od czasu kontynuacji leczenia po wystąpieniu pierwszych objawów niepożądanych,
  • sprawą kluczową jest jak najszybsze rozpoznanie działania niepożądanego i odstawienie leku,
 • Upośledzenie czynności płuc może być nieodwracalne.
 • Reakcje przewlekłe występowały u pacjentów przyjmujących furazydynę dłużej niż 6 miesięcy.
 • Przewlekłe reakcje płucne (w tym zwłóknienie płuc i rozsiane śródmiąższowe zapalenie płuc) mogą wystąpić zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.
 • Jeśli lek jest stosowany długotrwale może być wówczas konieczne badanie krwi oraz czynności nerek i wątroby.
 • Lek Furaginum SEMA zawiera 13,75 mg sacharozy: jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 • Leku Furaginum 50 mg SEMA nie wolno stosować w pierwszych trzech miesiącach ciąży (I trymestr) ani u kobiet w donoszonej ciąży i w okresie porodu.
 • Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania w ostatnich trzech miesiącach ciąży (III trymestr).
 • Furazydyna może spowodować niedokrwistość hemolityczną u noworodka.
 • Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią – furazydyna przenika do mleka kobiecego i może zaszkodzić karmionemu piersią dziecku.
 • Pochodne nitrofuranu mogą negatywnie wpływać na czynność jąder, powodować zmniejszenie ruchliwości plemników i niekorzystne zmiany w ich budowie oraz zmniejszać wydzielanie spermy.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Brak danych o wpływie furazydyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
 • U niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów (zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia).

Podmiot odpowiedzialny

Laboratoria Gemini Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 411
80-309 Gdańsk

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu

Spis treści

Opis produktu
Wskazania
Skład
Działanie
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Przechowywanie
Działania niepożądane
Interakcje
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podmiot odpowiedzialny
Dodatkowe informacje
Cechy produktu
Inne produkty z kategorii
Zdrowie
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych
27,49 zł
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Popularne
Zdrowie i uroda
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml
10,19 zł
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml
15,39 zł
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych
16,29 zł
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml
24,99 zł
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych
12,09 zł
Gripex Hot Max 1000 mg + 100 mg + 12,2 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 12 saszetek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Gripex Hot Max 1000 mg + 100 mg + 12,2 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 12 saszetek
17,99 zł
Paracetamol Biofarm 500 mg, 50 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Popularne
Produkt apteczny
Paracetamol Biofarm 500 mg, 50 tabletek
6,49 zł
Juvit C 100 mg/ ml, krople doustne dla dzieci od 28 dnia życia, 40 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Juvit C 100 mg/ ml, krople doustne dla dzieci od 28 dnia życia, 40 ml
11,88 zł
Essentiale Forte 300 mg, 50 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Essentiale Forte 300 mg, 50 kapsułek
21,59 zł
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek
10,39 zł
Neosine Forte 500 mg/ 5 ml, syrop, 100 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Neosine Forte 500 mg/ 5 ml, syrop, 100 ml
16,89 zł
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo