Kategorie

Gensulin R 100 j.m./ ml (Insulinum humanum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Gensulin R 100 j.m./ ml?

Lek Gensulin R zawiera insulinę ludzką, która składem aminokwasowym odpowiada insulinie produkowanej przez organizm człowieka. 

Podstawowe informacje

NazwaGensulin R 100 j.m./ ml
Nazwa międzynarodowaInsulinum humanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 j.m. / ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Insulina ludzka rekombinowana

Gensulin R

 • roztwór insuliny ludzkiej o pH 7-7,6
Skład - substancje pomocnicze
 • glicerol
 • m-krezol
 • kwas solny
 • wodorotlenek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 fiolka 10 ml
 • 5 wkładów do wstrzykiwaczy  3 ml
 • 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
Działanie / właściwości

Obniżanie stężenia cukru we krwi

Zastosowanie
 • leczenie pacjentów z cukrzycą wymagających podawania insuliny, utrzymującej odpowiedni poziom metabolizmu glukozy
 • leczenie cukrzycy u kobiet ciężąrnych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na insulinę ludzką lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • hipoglikemia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • reakcja uczuleniowa na jakikolwiek preparat insuliny, a także na inne leki, pokarmy, środki konserwujące, barwniki
 • spożywanie alkoholu
 • intensywny wysiłek fizyczny, zmiana diety
 • choroby z wysoką gorączką, ciężkie zakażenia, sytuacje stresowe, choroby i zaburzenia związane z pracą przewodu pokarmowego
 • zmiana stref czasowych
 • cukrzyca związana z chorobami trzustki
 • zaburzenia czynności przysadki mózgowej, nadnerczy lub tarczycy
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby 
 • cukrzyca u pacjentów w podeszłym wieku
 • zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż 1 przypadek na 10):

 • miejscowe reakcje uczuleniowe w miejscu wstrzyknięcia: ból, zaczerwienienie, pokrzywka, obrzęk i swędzenie (w niektórych przypadkach objawy te mogą być spowodowane substancjami drażniącymi lub złym sposobem wykonania iniekcji)
Możliwe interakcje z
 • doustnymi lekami hipoglikemizującymi (przeciwcukrzycowe), szczególnie pioglitazonem
 • salicylanami (kwas acetylosalicylowy)
 • niektórymi leki przeciwdepresyjnymi (inhibitory monoaminooksydazy)
 • niektórymi inhibitorami konwertazy angiotensyny (kaptopril, enalapril)
 • antagonistami receptora angiotensyny II
 • nieselektywnymi lekami β-adrenolityczne (propranolol, sotalol)
 • alkoholem etylowym
 • glikokortykosteroidami
 • hormonami tarczycy
 • hormonem wzrostu
 • danazolem
 • β2 - sympatykomimetykami (ritodryna, salbutamol, terbutalina)
 • tiazydami moczopędnymi (hydrochlorotiazyd)
 • oktreotydem, lanreotydem
 • innymi insulinami pochodzenia zwierzęcego oraz insulinami biosyntetycznymi innych producentów
Ciąża

Lek Gensulin R może być stosowany u kobiet ciężarnych.

Karmienie piersią

 Lek Gensulin R można stosować u kobiet podczas karmienia piersią.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania leku Gensulin R u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Niski poziom cukru we krwi, może doprowadzić do zaburzeń koncentracji, co negatywnie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi lub obsługiwania urządzeń. Pacjent musi zapytać lekarza o możliwość prowadzenia pojazdów, w przypadku gdy za często występuje u niego małe stężenie cukru we krwi lub ma trudności w rozpoznawaniu objawów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Gensulin R?

Lek Gensulin R zawiera insulinę ludzką otrzymaną metodą rekombinacji DNA, która powoduje spadek poziomu cukru we krwi. Lek Gensulin R zawiera insulinę ludzką otrzymywaną metodą rekombinacji DNA z zastosowaniem bakterii Escherichia coli, która jest identyczna z insuliną wytwarzaną przez organizm ludzki.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Gensulin R?

Lek Gensulin R jest stosowany w leczeniu cukrzycy u pacjentów wymagających podawania insuliny utrzymującej odpowiedni poziom metabolizmu glukozy, a także w leczeniu cukrzycy u kobiet ciężarnych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Gensulin R?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Istnieje wiele schematów leczenia insuliną ludzką, jednak doboru odpowiedniego z nich dokonuje lekarz w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta, ustalając właściwą dawkę leku i rodzaj inusliny. W cukrzycy typu 2 średnia dawka początkowa wynosi 0,2 j.m. / kg masy ciała.

Lek Gensulin R:

 • należy podawać 15 min przed posiłkiem
 • lek w fiolce jest przeznaczony do wstrzyknięć podskórnych, jedynie w szczególnych przypadkach może być podany dożylnie lub domięśniowo
 • lek we wkładach 3 ml przeznaczony jest wyłącznie do podawania we wstrzyknięciach podskórnych za pomocą wstrzykiwacza wielokrotnego użytku

Lek Gensulin R należy podawać w ciągu 15 min przed posiłkiem, ponadto istotne jest przestrzeganie kaloryczności i regularności posiłków.

Najkorzystniej jest wstrzykiwać insulinę w okolicę brzucha, pośladki, przednią część uda lub ramię. Wstrzyknięcie insuliny w okolicę brzucha powoduje szybsze wchłanianie niż w przypadku wstrzyknięć w inne miejsca. Należy zmieniać miejsca iniekcji tak, aby to samo miejsce nie było wykorzystywane częściej niż około raz w miesiącu.

Kilkanaście minut przed planowanym podaniem należy wyjąć insulinę z lodówki w celu doprowadzenia jej do temperatury pokojowej (jeżeli jest to nowo rozpoczęta fiolka lub wkład). W przypadku używanego wkładu lub fiolki powinno się je przechowywać w temperaturze pokojowej przez 28 dni.

Do podawania insuliny przeznaczone są specjalne strzykawki, z oznaczeniem stężenia insuliny.

Sposób postępowania:

 • zdjąć plastikową nakładkę ochronną z kapsla i przetrzeć odkrytą część korka roztworem alkoholu
 • nabrać powietrze do strzykawki w objętości równej dawce insuliny
 • igłą nałożoną na strzykawkę przekłuć gumowy korek i wstrzyknąć powietrze do fiolki
 • obrócić fiolkę ze strzykawką do góry dnem i upewnić się, że koniec igły znajduje się w roztworze
 • nabrać do strzykawki odpowiednią objętość insuliny
 • usunąć pęcherzyki powietrza ze strzykawki
 • powtórnie sprawdzić dawkę i wyjąć igłę z fiolki
 • odkazić skórę w miejscu, gdzie ma być dokonane wstrzyknięcie
 • jedną ręką ustabilizować skórę, utworzyć fałd skórny
 • wziąć strzykawkę w drugą rękę, wkłuć igłę prosto w skórę pod kątem 90°), upewnić się, że igła jest całkowicie wkłuta i dobrze umieszczona w warstwie tłuszczu pod skórą
 • wepchnąć tłok do samego końca
 • przycisnąć watkę z alkoholem w miejscu wstrzyknięcia, nie pocierać skóry w miejscu wstrzyknięcia
 • zaleca się przy każdym zastrzyku zmieniać miejsce wstrzyknięcia, kolejne miejsce wstrzyknięcia powinno być oddalone od poprzedniego, o co najmniej 1-2 cm

W celu załadowania wstrzykiwacza, zamocowania igły i sposobu wstrzyknięcia leku należy stosować się ściśle do instrukcji producenta wstrzykiwacza dołączonej do opakowania wstrzykiwacza.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku ≥ 65 lat)

U osób w wieku podeszłym zaobserwowano wydłużony czas działania insuliny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się od lekarza lub farmaceuty. Podanie za dużej ilości insuliny może przyczynić się do spadku stężenia cukru we krwi (apatia, splątanie, kołatanie serca, bóle głowy, poty i wymioty).

W umiarkowanej hipoglikemii zaleca się podanie pokarmu lub napoju bogatego w węglowodany.

Ciężka hipoglikemia może doprowadzić do drgawek i utraty przytomności, a nawet zgonu. Pacjent może odzyskać przytomność po wstrzyknięciu glukagonu przez osobę przeszkoloną. Po podaniu glukagonu, od razu po odzyskaniu przytomności, należy spożyć pokarm bogaty w węglowodany proste.

Pominięcie zastosowania leku 

W tym przypadku stężenie cukru we krwi może być zbyt wysokie, nie należy podać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W cięzkich przypadkach może dojść do cukrzycowej kwasicy ketonowej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Gensulin R?

Leku Gensulin R nie należy stosować:

 • jeśli pacjent wykazuje uczulenie na insulinę ludzką lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta pojawią się symptomy wskazujące na zbliżający się stan niskiego stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Gensulin R może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż 1 przypadek na 10):

 • miejscowe reakcje uczuleniowe w miejscu wstrzyknięcia: ból, zaczerwienienie, pokrzywka, obrzęk i swędzenie (w niektórych przypadkach objawy te mogą być spowodowane substancjami drażniącymi lub złą techniką wykonania iniekcji)

Niezbyt często (nie częściej niż u  1 na 100 pacjentów):

 • zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia (występują, gdy insulina jest podawana w to samo miejsce, to tkanka tłuszczowa może ulec obkurczeniu lub zgrubieniu, ponadto może dojść do nieprawidłowego działania insuliny) 

Bardzo rzadkie (nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • ogólnoustrojowe objawy uczuleniowe (wysypka na ciele, duszność, świszczący oddech, spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone tętno i pocenie, ciężkie przypadki mogą stanowić zagrożenie dla życia)

Po wprowadzeniu insuliny do obrotu zgłaszano także niżej wymienione działania niepożądane:

 • obrzęki
 • wzrost masy ciała
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia (przebarwienie, krwawienie, stwardnienie, guzek, naciek, ból, wysypka, pokrzywka, krosty)
 • świąd
 • zawroty głowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Gensulin R należy omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • reakcję uczuleniową na jakikolwiek preparat insuliny, a także na inne leki, pokarmy, środki konserwujące, barwniki
 • jeśli pacjent spożywa alkohol (należy uważnie obserwować objawy sugerujące hipoglikemię i nigdy nie pić alkoholu na pusty żołądek)
 • jeśli pacjent uprawia intensywny wysiłek fizyczny niż zazwyczaj lub zmienia się dotychczas stosowaną dietę
 • jeśli pacjent jest w trakcie choroby z wysoką gorączką, ciężkim zakażeniu, sytuacjach stresowych, chorobach i zaburzeniach związanych z pracą przewodu pokarmowego (wymioty, biegunka, powolne wchłanianie i opróżnianie żołądka). W takich przypadkach ważna jest stała kontrola poziomu glukozy we krwi i moczu oraz przestrzeganie stosowanych dawek insuliny
 • jeśli pacjent ma zamiar wyjechać za granicę (zmiana strefy czasowej może doprowadzić do zmiennego zapotrzebowania na insulinę oraz inne godzin wstrzyknięć)
 • jeśli u pacjenta występuje cukrzyca związana z chorobami trzustki, a także występują zaburzenia czynności przysadki mózgowej, nadnerczy lub tarczycy (konieczna może być modyfikacja dawki insuliny)
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby (zmiana zapotrzebowania na insulinę)
 • jeśli zdiagnozowano cukrzycę u pacjentów w podeszłym wieku (wydłużenie czasu działania insuliny)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Gensulin R 100 j.m./ ml a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Gensulin R może być stosowany u kobiet ciężarnych, jednak zalecana jest stała kontrola i monitorowanie stężenia cukru we krwi. W pierwszym trymestrze ciąży odnotowano zmniejszone zapotrzebowanie na insulinę, natomiast zwiększone w czasie trymestru drugiego i trzeciego. Po porodzie konieczna może być zmiana dawki insuliny, ponieważ zapotrzebowanie na insulinę zazwyczaj gwałtownie spada.

Gensulin R 100 j.m./ ml a karmienie piersią

Lek Gensulin R można stosować u kobiet podczas karmienia piersią, jednak należy dostosować odpowiednią dawkę leku. Podczas laktacji zapotrzebowanie na insulinę jest mniejsze w porównaniu do okresu sprzed ciąży i może wrócić do pierwotnego poziomu po około 6 - 9 miesiącach.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Leku Gensulin R nie należy mieszać z insulinami pochodzenia zwierzęcego oraz insulinami biosyntetycznymi innych producentów.

Leki i substancje nasilające działanie insuliny:

 • doustne leki hipoglikemizujące (przeciwcukrzycowe)
 • salicylany (kwas acetylosalicylowy)
 • niektóre leki przeciwdepresyjne (inhibitory monoaminooksydazy)
 • niektóre inhibitory konwertazy angiotensyny (kaptopril, enalapril)
 • antagoniści receptora angiotensyny II
 • nieselektywne leki β-adrenolityczne (propranolol, sotalol)
 • alkohol etylowy

Leki zmniejszające działanie insuliny:

 • glikokortykosteroidy
 • hormony tarczycy
 • hormon wzrostu
 • danazol
 • β2-sympatykomimetyki (ritodryna, salbutamol, terbutalina)
 • tiazydy moczopędne (hydrochlorotiazyd)

Zapotrzebowanie na insulinę może się zmniejszyć lub zwiększyć:

 • analogi somatostatyny (oktreotyd, lanreotyd)

Pioglitazon (doustny lek przeciwcukrzycowy stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2), preparat ten w skojarzeniu z insuliną u niektórych pacjentów z długotrwałą cukrzycą typu 2 i chorobą serca lub wcześniejszym udarem, może powodować niewydolność serca.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Gensulin R 100 j.m./ ml a alkohol

Przed zastosowaniem leku Gensulin R należy omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką przypadek spożywania alkoholu, należy uważnie obserwować objawy sugerujące hipoglikemię i nigdy nie pić alkoholu na pusty żołądek.

Gensulin R 100 j.m./ ml a prowadzenie pojazdów

Niski poziom cukru we krwi, może doprowadzić do zaburzeń koncentracji, co negatywnie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi lub obsługiwania urządzeń. Pacjent musi zapytać lekarza o możliwość prowadzenia pojazdów, w przypadku gdy za często występuje u niego małe stężenie cukru we krwi lub ma trudności w rozpoznawaniu objawów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Gensulin R?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C
 • nie zamrażać
 • po otwarciu opakowania lek przechowywać w temperaturze do 25°C maksymalnie do 28 dni
 • chronić przed światłem
 • fiolek lub wkładów, które są używane lub mają być używane, nie przechowywać w lodówce
 • chronić przed wysoką temperaturą

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego