Poradnik
projekt opalanie
GlimeHexal (Glimepiridium)

GlimeHexal (Glimepiridium)

GlimeHexal zawiera substancję czynną glimepiryd, należący do grupy pochodnych sulfonylomocznika. Jest doustnym lekiem zmniejszającym stężenie cukru we krwi. GlimeHexal stosuje się w leczeniu cukrzycy typu II.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaGlimeHexal
Nazwa międzynarodowaGlimepiridium
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 1 mg
 • 2 mg
 • 3 mg
 • 4 mg
 • 6 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Glimepiryd

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • powidon K 25
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu
 • tlenek żelaza czerwony (E172) - GlimeHexal 1 mg
 • tlenek żelaza żółty (E172) - Glimehexal 2 mg, Glimehexal 3 mg
 • indygokarmin - Glimehexal 2 mg, Glimehexal 4 mg
 • lak (E132) - Glimehexal 2 mg, Glimehexal 4 mg
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości

Zmniejszenie stężenia cukru we krwi

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy typu II

Przeciwwskazania
 • uczulenie na glimepiryd, inne pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidy lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • cukrzyca typu I
 • kwasica ketonowa
 • śpiączka cukrzycowa
 • ciężka choroba nerek
 • ciężka choroba wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niedawny uraz, operacja, zakażenie przebiegające z gorączką lub inny rodzaj stresu
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • może wystąpić hipoglikemia i niedokrwistość hemolityczna
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

 • mniejsze niż zwykle stężenie cukru we krwi
 • zmniejszenie liczby płytek krwi, krwinek białych, krwinek czerwonych
 • zaburzenia smaku
 • utrata włosów
 • zwiększenie masy ciała
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami stosowanymi w terapii zastępczej hormonami męskimi
 • lekami zmniejszającymi wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • lekami wspomagającymi przyrost masy mięśniowej
 • lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, niewydolności serca lub objawów ze strony gruczołu krokowego
 • fenylobutazonem, azapropazonem, oksyfenbutazonem, lekami podobnymi do kwasu acetylosalicylowego
 • sulfonamidami
 • tetracyklinami, chloramfenikolem, flukonazolem, mikonazolem, chinolonami, klarytromycyną
 • pochodnymi kumaryny
 • fenfluraminą
 • dyzopiramidem
 • fibratami
 • allopurynolem, probenecydem, sulfinpyrazonem
 • cyklofosfamidem, ifofosfamidem, trofosfamidem
 • pentoksyfiliną
 • tritokwaliną
 • lekami zawierającymi żeńskie hormony płciowe
 • lekami wspomagającymi wytwarzanie moczu
 • lekami pobudzającymi czynność tarczycy
 • lekami zmniejszającymi podwyższone stężenie cholesterolu
 • lekami stosowanymi długotrwale w leczeniu zaparć
 • glikokortykoidami
 • chloropromazyną i innymi pochodnymi fenotiazyny
 • adrenaliną i sympatykomimetykami
 • fenytoiną
 • barbituranami
 • acetazolamidem
 • diazoksydem
 • ryfampicyną
 • glukagonem
 • lekami stosowanymi w leczeniu choroby wrzodowej żołądka
 • lekami beta-adrenolitycznymi, klonidyną, guanetydyną i rezerpiną
 • kolesewelam
Ciąża

Nie należy stosować w trakcie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku GlimeHexal u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Pacjentom należy zalecić zachowanie środków ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ na skutek hipoglikemii lub hiperglikemii zdolność koncentracji i szybkość reakcji pacjentów może się zmniejszyć.

Działanie i właściwości

Jak działa lek GlimeHexal?

GlimeHexal jest doustnym lekiem zmniejszającym stężenie cukru we krwi. Zwiększa on ilość insuliny uwalnianej z trzustki, a insulina zmniejsza stężenie cukru we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek GlimeHexal?

Lek ten stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu II w przypadku, gdy przestrzeganie diety, zmniejszenie masy ciała oraz zwiększona aktywność fizyczna nie są wystarczające, aby utrzymać prawidłowe stężenie cukru we krwi.

Dawkowanie

Jak stosować lek GlimeHexal?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania:

 • lek przyjmować bezpośrednio przed lub w trakcie pierwszego dużego posiłku dnia - zwykle śniadania (jeśli pacjent go nie je, lek należy zażyć w porze wyznaczonej przez lekarza)
 • nie należy pomijać żadnego posiłku podczas stosowania leku
 • tabletki można podzielić na równe dawki
 • tabletki należy połykać, popijając minimum połową szklanki wody
 • tabletek nie należy żuć ani kruszyć

Dorośli

Dawkę leku ustala lekarz w zależności od potrzeb pacjenta, jego stanu zdrowia i wyników badań stężenia cukru we krwi i w moczu:

 • dawką początkową jest zazwyczaj 1 mg na dobę
 • w razie potrzeby lekarz może zwiększać dawkę co 1-2 tygodnie leczenia
 • maksymalna zalecana dawka to 6 mg na dobę

Leczenie skojarzone

Możliwe jest rozpoczęcie leczenia skojarzonego:

 • glimepirydem i metforminą
 • glimepirydem i insuliną

W takim przypadku lekarz określi dla każdego pacjenta właściwą dawkę każdego z leków.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby wymagana jest zmiana leku na insulinę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku spożycia za dużej ilości leku istnieje ryzyko rozwoju hipoglikemii. Natychmiast należy przyjąć dodatkową ilość cukru (np. kilka kostek cukru, słodki sok, osłodzoną herbatę) i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku leczenia hipoglikemii powstałej w wyniku przypadkowego zażycia leku przez dziecko należy uważnie kontrolować ilość podawanego cukru w celu uniknięcia rozwoju niebezpiecznej hiperglikemii.

Osobom nieprzytomnym nie wolno podawać jedzenia ani picia.

Stan hipoglikemii może utrzymywać się przez jakiś czas, dlatego bardzo ważna jest ścisła obserwacja pacjenta do czasu, gdy minie zagrożenie.

Pominięcie przyjęcia leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

W przypadku przerwania stosowania leku choroba może się znowu nasilić. Lek należy przyjmować do czasu, gdy lekarz zaleci jego odstawienie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku GlimeHexal?

Nie należy stosować leku, jeśli pacjent:

 • ma uczulenie na glimepiryd, inne pochodne sulfonylomocznika (stosowane w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi, takie jak glibenklamid), sulfonamidy (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, takie jak sulfametoksazol) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ma cukrzycę typu I
 • ma stwierdzoną kwasicę ketonową - powikłanie cukrzycy, w którym zwiększa się ilość kwasu w organizmie (objawy: uczucie zmęczenia, nudności, częste oddawanie moczu i sztywność mięśni)
 • jest w śpiączce cukrzycowej
 • ma ciężką chorobę nerek - wymagana jest zmiana leku na insulinę
 • ma ciężką chorobę wątroby - wymagana jest zmiana leku na insulinę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek GlimeHexal może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy:

 • reakcje alergiczne (w tym zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną), które mogą rozwinąć się w ciężkie reakcje z trudnościami w oddychaniu, nagłym zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi i niekiedy postępujące do wstrząsu
 • nieprawidłowa czynność wątroby, w tym zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), zaburzenia przepływu żółci (cholestaza), zapalenie lub niewydolność wątroby
 • alergia (nadwrażliwość) skóry, np. świąd, wysypka, pokrzywka i zwiększona wrażliwość na światło słoneczne
 • ciężka hipoglikemia z utratą przytomności, napadami drgawek lub śpiączką

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

 • hipoglikemia - mniejsze niż zwykle stężenie cukru we krwi
 • zmniejszenie liczby płytek krwi (powstaje większe ryzyko krwawienia lub powstawania wybroczyn)
 • zmniejszenie liczby krwinek białych (większe prawdopodobieństwo zakażeń)
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (co powoduje bladość skóry i wywołuje osłabienie lub duszność)
 • zaburzenia smaku
 • nadmierna utrata włosów
 • zwiększenie masy ciała

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • reakcje alergiczne (w tym zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną), które mogą rozwinąć się w ciężkie reakcje z trudnościami w oddychaniu, nagłym zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi i niekiedy postępujące do wstrząsu
 • nieprawidłowa czynność wątroby, w tym żółtaczka, zaburzenia przepływu żółci, zapalenie lub niewydolność wątroby
 • nudności lub wymioty
 • biegunka
 • uczucie pełności lub wzdęcie
 • ból brzucha
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

 • alergia (nadwrażliwość) dotycząca skóry w postaci świądu, wysypki, pokrzywki i nadwrażliwości na światło słoneczne (niektóre lekkie reakcje alergiczne mogą rozwinąć się w ciężkie reakcje z trudnościami w połykaniu lub oddychaniu, obrzękiem warg, gardła lub języka)
 • reakcje uczuleniowe na pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidy lub pokrewne leki
 • zaburzenia widzenia na początku leczenia lekiem GlimeHexal
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
 • nietypowe krwawienie lub powstawanie wybroczyn podskórnych (małopłytkowość, plamica małopłytkowa)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku GlimeHexal należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • pacjent jest po urazie, operacji, zakażeniu przebiegającym z gorączką lub po innych rodzajach stresu
 • pacjent jest w wieku poniżej 18 lat - ze względu na ograniczone informacje na temat stosowania leku w tej grupie wiekowej

Należy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi lub moczu.

U pacjentów przyjmujących GlimeHexal może wystąpić hipoglikemia (małe stężenie cukru we krwi). Czynniki mogą zwiększać ryzyko hipoglikemii:

 • niedożywienie, nieregularne spożywanie posiłków, pomijanie lub opóźnianie posiłków, okresowe głodzenie
 • zmiany diety
 • przyjmowanie większej ilości leku niż zalecona
 • osłabiona czynność nerek
 • ciężka choroba wątroby
 • szczególna choroba o podłożu hormonalnym (zaburzenia czynności tarczycy, przysadki mózgowej lub kory nadnerczy)
 • spożywanie alkoholu (zwłaszcza z jednoczesnym pomijaniem posiłków)
 • jednoczesne przyjmowanie niektórych leków
 • zwiększenie wysiłku fizycznego bez spożywania wystarczających posiłków lub zawierających mniej węglowodanów niż zwykle

Objawami hipoglikemii mogą być:

 • napady głodu
 • ból głowy
 • nudności, wymioty
 • ospałość, senność, zaburzenia snu
 • niepokój ruchowy
 • agresja
 • osłabiona koncentracja
 • zmniejszona czujność i czas reakcji
 • depresja
 • dezorientacja
 • zaburzenia mowy i widzenia, niewyraźna mowa
 • drżenie
 • częściowe porażenie
 • zaburzenia czucia
 • zawroty głowy
 • bezradność
 • pocenie się, wilgotność skóry
 • niepokój
 • przyspieszona czynność serca
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • kołatanie serca
 • nagły, promieniujący silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
 • zaburzenia rytmu serca
 • silne splątanie (majaczenie)
 • drgawki
 • utrata samokontroli
 • płytki oddech
 • zwolniona czynność serca
 • utrata przytomności
 • obraz kliniczny znacznego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi może przypominać udar mózgu

W większości przypadków objawy zmniejszonego stężenia glukozy we krwi ustępują bardzo szybko po spożyciu cukru w postaci np. kostek cukru, słodkiego soku, osłodzonej herbaty. Z tego względu należy zawsze zabierać ze sobą cukier (sztuczne środki słodzące są nieskuteczne). Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, jeśli podanie cukru nie zahamowało objawów hipoglikemii lub objawy te powróciły.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

GlimeHexal a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nieprawidłowe stężenie glukozy we krwi w okresie ciąży wiąże się z większą częstością wad wrodzonych i umieralności okołoporodowej. Z tego względu podczas ciąży konieczne jest ścisłe kontrolowanie stężenia glukozy we krwi.

Leku GlimeHexal nie należy stosować w trakcie ciąży. Ciężarnym należy możliwie szybko zmienić leczenie na insulinę.

GlimeHexal a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy glimepiryd przenika do mleka kobiecego. Nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Następujące leki mogą nasilić działanie leku GlimeHexal zmniejszające stężenie cukru we krwi, co może prowadzić do ryzyka hipoglikemii (małego stężenia cukru we krwi):

 • inne leki przeciwcukrzycowe (takie jak insulina lub metformina)
 • leki przeciwdepresyjne (fluoksetyna, inhibitory MAO)
 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (fenylobutazon, azapropazon, oksyfenbutazon, leki podobne do kwasu acetylosalicylowego)
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń układu moczowego (takie jak długo działające sulfonamidy)
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych (tetracykliny, chloramfenikol, flukonazol, mikonazol, chinolony, klarytromycyna)
 • leki hamujące krzepnięcie krwi (pochodne kumaryny, takie jak warfaryna)
 • leki stosowane w celu zmniejszenia masy ciała (fenfluramina)
 • leki stosowane w terapii zastępczej hormonami męskimi
 • leki przeciwarytmiczne (dyzopiramid)
 • leki zmniejszające podwyższone stężenie cholesterolu (fibraty)
 • leki zmniejszające wysokie ciśnienie tętnicze krwi (inhibitory ACE)
 • leki wspomagające przyrost masy mięśniowej (anaboliki)
 • leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (allopurynol, probenecyd, sulfinpyrazon)
 • leki stosowane w leczeniu raka (cyklofosfamid, ifofosfamid, trofosfamid)
 • leki stosowane w celu zwiększenia przepływu krwi, podawane w infuzji dożylnej w dużych dawkach (pentoksyfilina)
 • leki stosowane w leczeniu alergii, takiej jak katar sienny (tritokwalina)
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, niewydolności serca lub objawów ze strony gruczołu krokowego

Następujące leki mogą osłabić działanie leku GlimeHexal zmniejszające stężenie cukru we krwi, co może prowadzić do ryzyka hiperglikemii (dużego stężenia cukru we krwi):

 • leki zawierające żeńskie hormony płciowe (estrogeny i progestageny)
 • leki wspomagające wytwarzanie moczu (tiazydowe leki moczopędne)
 • leki pobudzające czynność tarczycy (takie jak lewotyroksyna)
 • leki stosowane w leczeniu alergii i stanów zapalnych (glikokortykoidy)
 • leki stosowane w leczeniu ciężkich chorób psychicznych (chloropromazyna i inne pochodne fenotiazyny)
 • leki stosowane w celu przyspieszenia czynności serca, leczenia astmy oskrzelowej lub przekrwienia błony śluzowej nosa, kaszlu i przeziębienia, stosowane w celu zmniejszenia masy ciała lub w warunkach zagrożenia życia (adrenalina i sympatykomimetyki)
 • leki zmniejszające podwyższone stężenie cholesterolu (kwas nikotynowy)
 • leki stosowane (długotrwale) w leczeniu zaparcia (leki przeczyszczające)
 • leki przeciwdrgawkowe (fenytoina)
 • leki stosowane w leczeniu nerwowości i zaburzeń snu (barbiturany)
 • leki stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia w gałce ocznej (acetazolamid)
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub małego stężenia cukru we krwi (diazoksyd)
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń, gruźlicy (ryfampicyna)
 • leki stosowane w leczeniu bardzo małego stężenia cukru we krwi (glukagon)

Następujące leki mogą nasilić lub osłabić działanie leku GlimeHexal zmniejszające stężenie cukru we krwi:

 • leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka (tzw. antagoniści receptora H2)
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub niewydolności serca, takie jak leki beta-adrenolityczne, klonidyna, guanetydyna i rezerpina

GlimeHexal może albo nasilać, albo osłabiać działanie następujących leków:

 • leki hamujące krzepnięcie krwi (pochodne kumaryn, takie jak warfaryna)

Leki wpływające na wchłanianie leku GlimeHexal:

 • kolesewelam (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu) - w celu uniknięcia takiego działania GlimeHexal należy przyjmować co najmniej 4 godziny przed przyjęciem kolesewelamu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

GlimeHexal a alkohol

Spożywanie alkoholu może nasilać lub osłabiać działanie leku GlimeHexal w nieprzewidywalny sposób.

GlimeHexal a prowadzenie pojazdów

Należy poradzić się lekarza, jeśli u pacjenta często zdarza się hipoglikemia lub nie występują, lub występują słabe sygnały ostrzegawcze hipoglikemii.

W przypadku, gdy stężenie cukru we krwi jest zmniejszone (hipoglikemia) lub zwiększone (hiperglikemia), albo gdy na skutek tych zmian wystąpią zaburzenia widzenia, upośledzona może zostać zdolność koncentracji lub reaktywność.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek GlimeHexal?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30ºC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
GlimeHexal a ciąża
GlimeHexal a karmienie piersią
Interakcje
GlimeHexal a alkohol
GlimeHexal a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki