Poradnik
Glucobay (Acarbosum)

Glucobay (Acarbosum)

Glucobay to lek przeciwcukrzycowy, który zawiera akarbozę. Ma zastosowanie u chorych z cukrzycą typu 2, gdy dieta, zmniejszenie masy ciała i ćwiczenia fizyczne są niewystarczające.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaGlucobay
Nazwa międzynarodowaAcarbosum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Akarboza

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • bezwodny koloidalny dwutlenek krzemu  
 • stearynian magnezu
 • skrobia kukurydziana
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 90 tabletek
 • 120 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwcukrzycowe

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy typu 2

Przeciwwskazania
 • uczulenie na akarbozę lub którykolwiek z pozostałych składników leku 
 • jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat
 • jeśli u pacjenta występują przewlekłe choroby jelit objawiające się zaburzeniami trawienia i wchłaniania
 • jeśli u pacjenta występują stany chorobowe, które mogą ulec pogorszeniu w wyniku zwiększonego gromadzenia się gazów w jelitach
 • jeśli u pacjenta występuje nieswoista choroba zapalna jelit, owrzodzenie okrężnicy, częściowa niedrożność jelit lub u pacjentów predysponowanych do niedrożności jelit
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • w trakcie stosowania leku Glucobay należy bezwzględnie przestrzegać diety cukrzycowej
 • nie należy przerywać regularnego stosowania leku Glucobay bez konsultacji z lekarzem
 • po zastosowaniu dużych dawek akarbozy może wystąpić piorunujące zapalenie wątroby
 • lek Glucobay stosowany w monoterapii nie wywołuje hipoglikemi
 • u pacjentów stosujących Glucobay w terapii skojarzonej z insuliną, pochodną sulfonylomocznika lub metforminą powinni oni przyjąć
  glukozę, a nie inny cukier (sacharozę), jesli stężenie glukozy we krwi zmniejszy się
 • informację o stosowaniu preparatu Glucobay należy odnotować w książeczce chorego na cukrzycę
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (mogą wystąpić z częstotliwością większą niż 1 na 10 pacjentów):

Częste (mogą wystąpić z częstotliwością mniejszą niż 1 na 10, ale większą niż 1 na 100 pacjentów):

 • biegunka
 • bóle żołądkowo - jelitowe i w dole brzucha
Możliwe interakcje z
 • pochodnymi sulfonylomocznika
 • metforminą
 • insuliną
 • digoksyną 
 • lekami zawierającymi sacharozę
 • sacharozą, zawartą w pokarmach
 • cholestyraminą 
 • neomycyną
Ciąża

Leku Glucobay nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Leku Glucobay nie należy stosować w czasie karmienia piersią. 

Dzieci

Leku Glucobay nie stosuje się u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Glucobay nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn, jeśli jest stosowany w monoterapii. W terapii skojarzonej istnieje ryzyko wystapienia hipoglikemii.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Glucobay?

Lek Glucobay zawiera akarbozę, która opóźnia proces trawienia weglowodanów w jelitach. Glucobay praktycznie nie ulega wchłanianiu, a jego działanie jest ograniczone do przewodu pokarmowego. Efektem dzialania leku Glucobay jest zmniejszenie wchłaniania poposiłkowej glukozy do krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Glucobay?

Lek Glucobay stosuje się w leczeniu cukrzycy typu 2 (insulinoniezależnej), u osób otyłych, u których stosowanie samej diety i wysiłku fizycznego okazało się niewystarczające.

Dawkowanie

Jak stosować lek Glucobay?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie watpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Leczenie cukrzycy typu 2 

Początkowo 50 mg 1 raz na dobę (kolacja) przez 3 dni, następnie 50 mg 2 razy na dobę (obiad i kolacja) przez kolejne 3 dni, następnie 50 mg 3 razy na dobę przez 7 dni, w kolejnych dniach dawkę należy dalej stopniowo zwiększać zgodnie z zaleceniami lekarza.

Sposób podania

 • połykać w całości, nie rozgryzać
 • popijać niewielką ilością płynu
 • przed posiłkiem lub wraz z pierwszymi kęsami posiłku

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Glucobay

 • przez 4 - 6 godzin zaleca się nie spożywać napoi lub posiłków zawierających węglowodany, pozwoli to uniknąć objawów ze strony układu pokarmowego
 • jeśli większa niż zalecana dawka leku Glucobay została przyjęta z napojami i posiłkami zawierającymi węglowodany mogą wystąpić wzdęcia, wiatry i biegunka

Pominięcie zastosowania leku Glucobay

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Glucobay

 • nie należy przerywać regularnego przyjmowania leku bez konsultacji z lekarzem, ze względu na ryzyko zwiększenia glikemii

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Glucobay?

Leku Glucobay nie stosować jeśli u pacjenta:

 • wystąpiło uczulenie (nadwrażliwość) na akarbozę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Glucobay
 • gdy wiek nie przekracza 18 lat 
 • występują przewlekłe choroby jelit objawiające się zaburzeniami trawienia i wchłaniania
 • występują stany chorobowe, które mogą ulec pogorszeniu w wyniku zwiększonego gromadzenia się gazów w jelitach (np. zespół Roemhelda, duże przepukliny, niedrożność jelit, owrzodzenie jelit)
 • występuje nieswoista choroba zapalna jelit, owrzodzenie okrężnicy, częściowa niedrożność jelit lub u pacjentów predysponowanych do niedrożności jelit
 • występuje ciężka niewydolność nerek
 • występuje ciężka niewydolność wątroby
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Glucobay może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (mogą wystąpić z częstotliwością większą niż 1 na 10 pacjentów):

 • wzdęcia

Częste (mogą wystąpić z częstotliwością mniejszą niż 1 na 10, ale większą niż 1 na 100 pacjentów):

 • biegunka
 • bóle żołądkowo - jelitowe i w dole brzucha

Niezbyt częste (mogą wystąpić z częstotliwością pomiędzy 1 na 100 a 1 na 1000 pacjentów):

 • nudności
 • wymioty
 • niestrawność
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Rzadkie (mogą wystąpić z częstotliwością mniejszą niż 1 na 1000 pacjentów):

 • obrzęk
 • żółtaczka

Częstość nieznana (mogą wystąpić z częstotliwością mniejszą niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne (np. wysypka, rumień, wykwit, pokrzywka)
 • niedrożność jelit, podniedrożność jelit, odma pęcherzykowa jelit
 • zapalenie wątroby
 • trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi)
 • ostra uogólniona osutka krostkowa

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Glucobay należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

 • o bezwzględnym przestrzeganiu diety cukrzycowej w trakcie stosowania leku Glucobay 
 • o możliwości wystąpienia piorunującego zapalenia wątroby, po zastosowaniu dużych dawek akarbozy
 • w monoterapii lekiem Glucobay nie dochodzi do wystapienia hipoglikemi
 • w terapii skojarzonej leku Glucobay z insuliną, pochodną sulfonylomocznika lub metforminą powinno się przyjmować glukozę, a nie inny cukier (sacharozę), jesli stężenie glukozy we krwi ulegnie zmniejszeniu

Informację o stosowaniu preparatu Glucobay należy odnotować w książeczce chorego na cukrzycę.

Nie należy przerywać regularnego stosowania leku Glucobay bez konsultacji z lekarzem - może to prowadzić do zwiększenia glikemii.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Glucobay a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Glucobay nie należy stosować w okresie ciąży.

Glucobay a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Glucobay nie należy stosować w czasie karmienia piersią. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania następujących leków:

 • pochodnych sulfonylomocznika
 • metforminy
 • insuliny
 • digoksyny (lek stosowany w chorobach serca) - może być konieczna zmiana dawkowania tego leku
 • leków zawierających sacharozę, środków spożywczych zawierających sacharozę - może dojść do nasilenia objawów dyskomfortu ze strony przewodu pokarmowego
 • cholestyraminy - może osłabiać działanie leku Glucobay
 • neomycyny stosowanej doustnie - mogą nasilić się dolegliwości w obrębie jamy brzusznej

Glucobay z jedzeniem i piciem

 • należy bezwzględnie przestrzegać diety cukrzycowej
 • nie spożywać produktów zawierających sacharozę
 • lek przyjmować przed posiłkiem lub z pierwszymi jego kęsami

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Glucobay a alkohol

Brak danych.

Glucobay a prowadzenie pojazdów

Lek Glucobay nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn, jeśli jest stosowany w monoterapii nie powoduje hipoglikemii. Wyjątkiem są pacjenci przyjmujący dodatkowo inne leki przeciwcukrzycowe (metforminę, pochodne sulfonylomocznika, insulinę)  - powinni być uprzedzeni o ryzyku wystąpienia hipoglikemii i zwiększonej czujności podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Glucobay?

 • przechowywać w temperaturze do 25ºC.
 • tabletki wyjęte z opakowania przechowywane w temperaturze do 25ºC i wilgotności powietrza poniżej 60% mogą być zużyte w ciągu 2 tygodni
 • w wyższych temperaturach lub wyższej wilgotności nie opakowane tabletki mogą zmienić kolor, dlatego należy je wyjąć z opakowania bezpośrednio przed użyciem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Glucobay a ciąża
Glucobay a karmienie piersią
Interakcje
Glucobay a alkohol
Glucobay a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo