Kategorie

Imuran (Azathioprinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Imuran?

Lek Imuran zawiera azatioprynę, która należy do grupy leków immunosupresyjnych, czyli zmniejszających siłę działania układu odpornościowego.

Podstawowe informacje

NazwaImuran
Nazwa międzynarodowaAzathioprinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 50 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Azatiopryna

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • skrobia żelowana
 • kwas stearynowy
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żelaza żółty
 • tlenek żelaza czerwony
Dostępne opakowania

100 tabletek

Działanie / właściwości
 • lek immunosupresyjny
 • zmniejsza siłę działania układu odpornościowego
Zastosowanie
 • ułatwienie przyjęcia przeszczepionego organu
 • leczenie chorób autoimmunologicznych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na azatioprynę lub którykolwiek ze składników pomocniczych
 • uczulenie na merkaptopurynę
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przyjęcie lub planowane przyjęcie szczepionki
 • zespół Lesch-Nyhana
 • choroby nerek lub wątroby
 • niedobór TPMT (metylotransferazy tiopuryny)
 • przebyta ospa wietrzna lub półpasiec
 • zapalenie wątroby typu B
 • zaplanowana operacja
 • wrodzona mutacja genu NUDT15
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (dotyczące więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • spadek liczby białych krwinek

Często (dotyczące nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
Możliwe interakcje z
 • rybawiryną
 • metotreksatem
 • allopurynolem
 • oksypurynolem
 • tiopurynolem
 • febuksostatem
 • penicylaminą
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna i acenokumarol
 • cymetydyną
 • indometatycyną
 • lekami cytostatycznymi
 • aminosalicylanami, takimi jak mesalazyna, olsalazyna, sulfasalazyna
 • kotrimoksazolem
 • infliksimabem
 • lekami zwiotczającymi, takimi jak tubokuraryna i sukcynylocholina
Ciąża

Lekarz zadecyduje o przyjmowaniu leku Imuran w czasie ciąży.

Pacjentka (pacjent) lub jej partner (partnerka) powinni stosować skuteczną metodę antykoncepcji w czasie terapii lekiem Imuran.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Imuran.

Dzieci

Można stosować lek Imuran u dzieci w takich samych dawkach, jak u dorosłych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy obługiwać maszyn i prowadzić pojazdów, jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane uniemożliwiające te czynności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Imuran?

Lek Imuran zawiera azatioprynę, która osłabia działanie układu odpornościowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Imuran?

Lek Imuran stosuje się w przypadku przeszczepienia organów, takich jak serce, wątroba, czy nerka, w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu.

Azatiopryna stosowana jest również w terapii chorób autoimmunologicznych, takich jak:

 • ciężkie reumatoidalne zapalenie stawów (układ odpornościowy atakuje komórki powlekające stawy, powodując obrzęk, ból, sztywność stawów)
 • toczeń rumieniowaty układowy (układ odpornościowy atakuje wiele organów i tkanek, w tym skórę, stawy, nerki, mózg i inne organy, powodując nadmierne zmęczenie, gorączkę, sztywność i ból stawów)
 • zapalenie skórno-mięśniowe lub zapalenie wielomięśniowe (grupa chorób powodujących zapalenie mięśni, osłabienie siły mięśniowej i wysypkę na skórze)
 • autoimmunologiczne przewlekłe aktywne zapalenie wątroby (układ odpornościowy atakuje komórki wątroby, powodując zapalenie wątroby, zmęczenie, bóle mięśni, zażółcenie skóry i gorączkę)
 • pęcherzyca zwykła (układ odpornościowy atakuje komórki skóry, powodując powstawanie pęcherzy na skórze, w jamie ustnej, nosie, gardle i na narządach płciowych)
 • guzkowe zapalenie tętnic (choroba powodująca zapalenie naczyń krwionośnych)
 • autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna (organizm niszczy krwinki czerwone szybciej niż je produkuje)
 • przewlekła samoistna plamica małopłytkowa oporna na leczenie (zbyt mała liczba płytek krwi, co prowadzi do łatwiejszego lub nadmiernego powstawania siniaków i krwawień)

Lek Imuran może być stosowany również w leczeniu zapalnych chorób jelit, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Imuran?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • tabletki należy połykać w całości, nie należy ich kruszyć, ani rozgryzać
 • lek należy przyjmować z posiłkiem lub na pusty żołądek (ustalony sposób należy zachować każdego dnia stosowania)
 • u niektórych pacjentów mogą wystąpić nudności podczas przyjmowania leku pierwszy raz (przyjęcie leku po posiłku może złagodzić tego typu objawy)
 • terapia lekiem Imuran wymaga wykonywania regularnych badań kontrolnych krwi oraz moczu (kontrola liczby i rodzaju komórek krwi, stanu wątroby i nerek oraz stężenia kwasu moczowego)
 • jeżeli pacjent lub jakakolwiek inna osoba dotknęła uszkodzonych tabletek, powinna natychmiast umyć ręce

Osoby dorosłe oraz dzieci po przeszczepieniu narządu

 • pierwsza doba: zalecana dawka to do 5 mg azatiopryny na kilogram masy ciała na dobę
 • następnie stosuje się od 1 do 3 mg azatiopryny na kilogram masy ciała na dobę
 • lekarz dostosuje dawkę w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie

Osoby dorosłe i dzieci z innymi chorobami

 • zwykle stosowana dawka to od 1 mg do 3 mg azatiopryny na kilogram masy ciała na dobę
 • lekarz dostosuje dawkę w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie

U dzieci z nadwagą może wystąpić konieczność zwiększenia dawki.

Pacjenci w podeszłym wieku

Może być konieczne stosowanie niższej dawki.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

Może być konieczne stosowanie niższej dawki.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Imuran

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Imuran, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku

Nie stosuje się podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeżeli pacjent nie zastosuje kolejnej dawki w wyznaczonym czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, dopóki lekarz prowadzący nie uzna tego za bezpieczne.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Imuran?

Leku Imuran nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na azatioprynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenia na merkaptopurynę (lek podobny do azatiopryny)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Imuran może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowanie leku Imuran i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • problemy z krwią lub szpikiem kostnym, objawiające się osłabieniem, zmęczeniem, bladością, łatwiejszym powstawaniem siniaków, nietypowymi krwawieniami lub zakażeniami
 • gorączka lub inne objawy zakażenia, takie jak ból gardła, ból w jamie ustnej, dolegliwości ze strony dróg moczowych lub zakażenie wewnątrz klatki piersiowej powodujące zadyszkę i kaszel

Niezbyt częste (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • reakcje nadwrażliwości, których objawy to ogólne zmęczenie, zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka lub ból brzucha, obrzęk powiek, twarzy lub warg, zaczerwienienie skóry lub wysypka skórna, ból mięśni lub stawów, nagły świszczący oddech, kaszel lub trudności z oddychaniem
 • problemy z wątrobą, co może spowodować żółte zabarwienie skóry lub białek oczu

Rzadkie (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • różne rodzaje nowotworów, w tym nowotwory krwi, układu chłonnego i skóry

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • zagrażające życiu reakcje nadwrażliwości
 • wysypka skórna lub zaczerwienienie skóry (mogą się rozwinąć w zagrażające życiu reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno - rozpływna naskórka)
 • przemijające zapalenie płuc, powodujące zadyszkę, kaszel i gorączkę
 • stosowanie leku Imuran w połączeniu z innym lekiem immunosupresyjnym może powodować postępującą leukoencefalopatię wieloogniskową związaną z wirusem JC, czyli zakażenie wirusem, który uszkadza mózg (objawy to: bóle głowy, zmiany w zachowaniu, zaburzenia mowy, pogorszenie zdolności, takich jak pamięć, uwaga i podejmowanie decyzji) i może prowadzić do zgonu

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zespół Sweeta (ostra gorączkowa dermatoza neutrofilowa), czyli wysypka (wypukłe, czerwone, różowe lub fioletowe grudki bolesne podczas dotyku), występujące głównie na ramionach, rękach, palcach, twarzy i szyi, z jednoczesną gorączką
 • hepatospleniczny chłoniak T-komórkowy (może objawiać się krwawieniem z nosa, zmęczeniem, nadmierną potliwością w nocy, utratą wagi i niewyjaśnioną gorączką)

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • mała liczba białych krwinek, która może powodować zakażenie

Częste (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności

Niezbyt częste (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • anemia (mała liczba czerwonych krwinek)
 • zapalenie trzustki, które może powodować silny ból w nadbrzuszu

Rzadkie (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • zaburzenia jelit prowadzące do biegunki, bólu brzucha, zaparć, nudności i wymiotów (perforacja jelita)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • fotowrażliwość (nadwrażliwość na światło lub światło słoneczne)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Imuran należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • przyjęcie lub planowane przyjęcie szczepionki (przyjęcie żywej szczepionki u pacjentów stosujących lek Imuran może wywołać zakażenie)
 • zespół Lesch-Nyhana (choroba genetyczna spowodowana brakiem enzymu HPRT)
 • choroby nerek lub wątroby
 • niedobór TPMT (metylotransferazy tiopuryny)
 • przebyta ospa wietrzna lub półpasiec
 • zapalenie wątroby typu B
 • zaplanowana operacja (leki zwiotczające stosowane podczas zabiegu mogą wpływać na działanie leku Imuran)
 • wrodzona mutacja genu NUDT15 (gen odpowiedzialny za rozkład leku Imuran w organizmie)

Jeżeli pacjent otrzymuje inne leki immunosupresyjne, stosowanie leku Imuran może zwiększyć ryzyko rozwoju:

 • nowotworów, w tym raka skóry (należy unikać nadmiernej ekspozycji na słońce, nosić ubranie chroniące skórę i stosować kremy z filtrem przeciwsłonecznym o wysokim współczynniku ochrony)
 • zaburzeń limfoproliferacyjnych
 • zaburzeń układu limfatycznego wywołanych przez zakażenie wirusowe (zaburzenia limfoproliferacyjne zależne od wirusa Epsteina - Barra)
 • zespołu aktywacji makrofagów (nadmierna aktywacja białych krwinek związana z zapaleniem)
 • ciężkiego zakażenia ospą wietrzną lub półpaścem (należy unikać kontaktu z osobami chorującymi na ospę wietrzną lub półpasiec)
 • wcześniej istniejącego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (zakażenie ponownie staje się aktywne)
 • innych zakażeń, takich jak PML (postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa), która jest zakażeniem oportunistycznym

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Imuran a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zadecyduje o przyjmowaniu leku Imuran w czasie ciąży.

Pacjentka (pacjent) lub jej partner (partnerka) powinni stosować skuteczną metodę antykoncepcji w czasie terapii lekiem Imuran.

Imuran a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lakarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Imuran, gdyż niewielkie ilości azatiopryny przenikają do mleka kobiecego.

Interakcje

Należy zawsze poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • rybawirynę (lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusowych)
 • metotreksat (lek stosowany głównie w leczeniu nowotworów)
 • allopurynol, oksypurynol, tiopurynol lub inne inhibitory oksydazy ksantanowej, takie jak febuksostat (leki stosowane głównie w leczeniu dny moczanowej)
 • penicylaminę (lek stosowany głównie w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • inhibitory konwertazy angiotensyny (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca)
 • leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna lub acenokumarol
 • cymetydynę (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i niestrawności)
 • indometacynę (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny)
 • leki cytostatyczne (przeciwnowotworowe)
 • aminosalicylany, takie jak olsalazyna, mesalazyna lub sulfalazyna (leki stosowane głównie w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna)
 • kotrimoksazol (antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych)
 • infliksimab (lek stosowany głównie w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna)
 • leki zwiotczające, takie jak tubokuraryna lub sukcynylocholina (leki stosowane podczas operacji)

Imuran z jedzeniem i piciem

Leku Imuran nie należy przyjmować wcześniej niż godzinę przed oraz 2 godziny po spożyciu produktów mlecznych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Imuran a alkohol

Brak danych.

Imuran a prowadzenie pojazdów

Nie należy obługiwać maszyn i prowadzić pojazdów, jeżeli u pacjenta działania niepożądane uniemożliwiające te czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Imuran?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze do 25ºC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego