Kategorie

Indapamide SR Genoptim (Indapamidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Indapamide SR Genoptim?

Indapamide SR Genoptim to lek moczopędny o przedłużonym uwalnianiu. Powoduje lekkie zwiększenie objętości wytwarzanego moczu. Ten lek stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych. Substancją czynną jest indapamid.

Podstawowe informacje

NazwaIndapamide SR Genoptim
Nazwa międzynarodowaIndapamidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1,5 mg

PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Indapamid

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 3000
 • triacetyna
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości

Moczopędne

Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Przeciwwskazania
 • uczulenie na indapamid lub na którykolwiek ze składników pomocniczych leku
 • uczulenie na leki z tej samej grupy leków co indapamid (sulfonamidy)
 • ciężka niewydolność nerek
 • ciężka niewydolność wątroby
 • zaburzenia czynności mózgu i ośrodkowego układu nerwowego wywołane chorobą wątroby (encefalopatia wątrobowa)
 • niskie stężenie potasu we krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia wątroby lub czynności nerek
 • cukrzyca
 • planowane badanie czynności przytarczyc
 • dna moczanowa
 • zmiany skórne
 • osłabienie wzroku 
 • ból oka

Substancja czynna może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • wysypka plamisto - grudkowa

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wymioty
 • reakcje nadwrażliwości
Możliwe interakcje z
 • litem
 • chlorpromazyną, tiorydazyną, amisulpirydem, sulpirydem, haloperydolem
 • chinidyną, hydrochinidyną, dyzopiramidem, amiodaronem, sotalolem, dofetylidem i ibutylidem 
 • beprydylem
 • cyzaprydem i dyfemanilem
 • antybiotykami, takimi jak erytromycyną w postaci dożylnej, pentamidyną, sparfloksacyną i moksyfloksacyną
 • halofantryną 
 • mizolastyną 
 • winkaminą w postaci dożylnej
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ),
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • amfoterycyną B w postaci dożylnej 
 • steroidami, takimi jak hydrokortyzon, prednizolon i tetrakozaktyd
 • lekami przeczyszczającymi pobudzającymi perystaltykę jelit
 • baklofenen
 • lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, takimi jak digoksyna i digitoksyna
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, takimi jak amiloryd, spironolakton i triamteren
 • metforminą 
 • lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak imipramina i neuroleptyki
 • lekami zawierającymi wapń
 • lekami obniżającymi naturalną odporność organizmu (cyklosporyną, takrolimusem)
Ciąża

Nie należy stosować leku Indapamide SR Genoptim w okresie ciąży i w czasie jej planowania.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Indapamide SR Genoptim przez kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Indapamide SR Genoptim u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zmęczenie, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Indapamide SR Genoptim? 

Lek Indapamide SR Genoptim działa poprzez hamowanie resorpcji zwrotnej sodu w cewkach nerkowych warstwy korowej, dzięki czemu zwiększa ilość wydalanego moczu (działanie moczopędne) i wykazuje działanie obniżające ciśnienie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Indapamide SR Genoptim?

Ten lek stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Indapamide SR Genoptim?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Zalecana dawka to jedna tabletka na dobę w godzinach porannych. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą i nie rozgryzać.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie zaleca się stosowania leku Indapamide SR Genoptim u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie zaleca się stosowania leku Indapamide SR Genoptim u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek Indapamide SR Genoptim może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku pod warunkiem, że nie występują u nich zaburzenia czynności nerek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Indapamide SR Genoptim u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Indapamide SR Genoptim

Jeżeli pacjent przyjmie zbyt dużą ilość tabletek lub lek przyjmie dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala. Bardzo duża dawka leku Indapamide SR może powodować:

 • nudności
 • wymioty
 • niedociśnienie tętnicze
 • kurcze mięśni
 • zawroty głowy
 • senność
 • dezorientację
 • zmiany ilości moczu wytwarzanego w nerkach

Pominięcie zastosowania leku Indapamide SR Genoptim

W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Indapamide SR Genoptim

Należy skontaktować się z lekarzem przed przerwaniem stosowania leku, ponieważ leczenie lekiem Indapamide SR jest długotrwałe.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Indapamide SR Genoptim?

Nie należy stosować leku Indapamide SR Genoptim jeśli u pacjenta:

 • wystąpi uczulenie na indapamid lub inne substancje pomocnicze tego leku
 • występuje za małe stężenie potasu we krwi 
 • stwierdzono ciężką niewydolność nerek lub wątroby
 • występuje zaburzenie czynności mózgu i ośrodkowego układu nerwowego wywołane chorobą wątroby (encefalopatia wątrobowa)
 • stwierdzono uczulenie na sulfonamidy, leki z tej samej grupy leków co indapamid

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Indapamide SR Genoptim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • wysypka plamisto - grudkowa (reakcja alergiczna skóry objawiająca się rozległymi zaczerwienieniami z małymi grudkami)

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wymioty
 • reakcje nadwrażliwości (zwłaszcza u pacjentów ze skłonnością do alergii i reakcji astmatycznych, zazwyczaj przyjmują one postać czerwonych punkcików na skórze)

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • zmęczenie
 • ból głowy
 • parestezje (mrowienie lub drętwienie)
 • nudności
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • zwiększone stężenie wapnia we krwi
 • zaburzenia rytmu serca
 • niskie ciśnienie krwi
 • zmniejszenie liczby płytek krwi (ryzyko wystąpienia krwawień i siniaków)
 • zmniejszenie liczby białych krwinek (podatność na zakażenia)
 • niewydolność szpiku kostnego (powodująca zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi) lub anemia (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek)
 • zapalenie trzustki
 • niewydolność nerek
 • reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka, ciężkie objawy skórne)
 • ciężkie reakcje alergiczne (powstawanie pęcherzy lub złuszczanie się skóry)
 • zaburzenia czynności wątroby

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nasilenie objawów encefalopatii wątrobowej u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (zaburzenie czynności mózgu i nerwów)
 • u pacjentów z ostrym uogólnionym toczniem rumieniowatym (rzadka choroba zapalna) podczas przyjmowania leku może dojść do zaostrzenia objawów choroby
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi (osłabienie mięśni)
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi oraz zmniejszenie objętości krwi (odwodnienie lub zawroty głowy i osłabienie, występujące w pozycji stojącej w wyniku niskiego ciśnienia krwi)
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi mogące powodować dnę moczanową lub nasilać jej objawy (schorzenie powodujące ból, stany zapalne oraz obrzęki jednego lub więcej stawów)
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą
 • reakcje nadwrażliwości na światło (zmiany wyglądu skóry) po ekspozycji na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (UVA)
 • osłabienie wzroku lub ból oczu na skutek podwyższonego ciśnienia (objawy gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej oko lub ostrej jaskry zamkniętego kąta)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Indapamide SR Genoptim należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli u pacjenta:

 • występują jakiekolwiek zaburzenia rytmu serca
 • występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • stwierdzono cukrzycę
 • planowane jest badanie czynności przytarczyc
 • stwierdzono dnę moczanową
 • podczas stosowania leku występują zmiany skórne, takie jak wysypka, przebarwienia skórne, obrzęk lub nadwrażliwość skóry na światło słoneczne
 • wystąpi osłabienie wzroku lub ból oka (objawy nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką a twardówką lub zwiększenia ciśnienia we wnętrzu oka)

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie terapii lekiem Indapamide SR Genoptim lekarz może zlecić badania diagnostyczne w celu kontroli stężenia sodu, potasu i wapnia we krwi.

Substancja czynna leku może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Indapamide SR Genoptim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania tego leku w czasie ciąży i w czasie planowania ciąży.

Indapamide SR Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lakarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią nie jest zalecane w okresie stosowania tego leku, ponieważ indapamid przenika do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Indapamide SR Genoptim jednocześnie z:

 • litem (zwiększenie stężenia litu we krwi)
 • chlorpromazyną, tiorydazyną, amisulpirydem, sulpirydem, haloperydolem (stosowanymi w leczeniu schizofrenii i innych zaburzeń psychicznych)
 • chinidyną, hydrochinidyną, dyzopiramidem, amiodaronem, sotalolem, dofetylidem i ibutylidem (stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • beprydylem (stosowanym w leczeniu nadciśnienia i bólu w klatce piersiowej)
 • cyzaprydem i dyfemanilem (stosowanymi w leczeniu schorzeń układu pokarmowego)
 • antybiotykami, takimi jak erytromycyną w postaci dożylnej, pentamidyną, sparfloksacyną i moksyfloksacyną
 • halofantryną (stosowaną w leczeniu malarii)
 • mizolastyną (stosowaną w leczeniu reakcji alergicznych)
 • winkaminą w postaci dożylnej (stosowaną w celu zwiększenia przepływu krwi w mózgu)
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), stosowanymi w celu uśmierzenia bólu oraz leczeniu stanów zapalnych, takimi jak ibuprofen, w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX - 2), takimi jak celekoksyb oraz kwas acetylosalicylowy w dużych dawkach
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE), stosowanymi w leczeniu nadciśnienia i zastoinowej niewydolności serca, takimi jak kaptopryl, enalapryl lub perindopryl
 • amfoterycyną B w postaci dożylnej (stosowaną w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • steroidami, takimi jak hydrokortyzon, prednizolon (stosowane w leczeniu astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów) i tetrakozaktyd (stosowany w diagnostyce niektórych schorzeń i leczeniu choroby Crohna)
 • lekami przeczyszczającymi pobudzającymi perystaltykę jelit, takimi jak senna i czopki glicerolowe (stosowane w leczeniu zaparć)
 • baklofenen (lekiem rozkurczającym mięśnie)
 • lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, takimi jak digoksyna i digitoksyna
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, takimi jak amiloryd, spironolakton i triamteren
 • metforminą (stosowaną w leczeniu cukrzycy)
 • lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak imipramina i neuroleptyki (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • lekami zawierającymi wapń
 • lekami obniżającymi naturalną odporność organizmu (lekami immunosupresyjnymi), takimi jak cyklosporyna i takrolimus

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Indapamide SR Genoptim a alkohol

Brak wystarczających danych. 

Indapamide SR Genoptim a prowadzenie pojazdów

Lek Indapamide SR Genoptim może powodować działania niepożądane, związane z obniżaniem się ciśnienia krwi, takie jak zawroty głowy lub uczucie zmęczenia. Ze względu na te działania niepożądane, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jednakże, przy prawidłowej kontroli ciśnienia krwi, wystąpienie tych działań niepożądanych jest mało prawdopodobne. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Indapamide SR Genoptim?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego