Poradnik
Indapen (Indapamidum)

Indapen (Indapamidum)

Lek Indapen należy do leków moczopędnych, zmniejszających ciśnienie krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaIndapen
Nazwa międzynarodowaIndapamidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

2,5 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Indapamid

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krospowidon
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • kwas stearynowy
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Moczopędne

Zastosowanie

Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego

Przeciwwskazania
 • uczulenie na indapamid, sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężka niewydolność nerek
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub encefalopatia wątrobowa (zaburzenia czynności układu nerwowego na skutek uszkodzenia wątroby)
 • niskie stężenie potasu we krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność wątroby
 • niewydolność nerek
 • cukrzyca
 • dna moczanowa
 • zwiększone ryzyko wystąpienia hipokaliemii
 • zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkalcemii
 • zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej
 • nadwrażliwość na światło
 • zaplanowane badanie oceniające czynność przytarczyc
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • małe stężenie potasu we krwi, mogące powodować osłabienie mięśni
 • wysypki grudkowo-plamiste
Możliwe interakcje z
 • solami litu
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • lekami przeciwpsychotycznymi stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, niepokój, schizofrenia
 • beprydylem
 • cyzaprydem, dyfemanilem
 • sparfloksacyną, moksyfloksacyną
 • podawanymi dożylnie: winkaminą, amfoterycyną B lub erytromycyną
 • halofantryną
 • mizolastyną
 • pentamidyną
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego
 • doustnymi kortykosteroidami
 • baklofenem
 • inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE)
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • lekami przeczyszczającymi o działaniu osmotycznym
 • metforminą
 • środkami cieniującymi zawierającymi jod (kontrast podawany przed badaniem RTG)
 • preparatami zawierającymi wapń
 • cyklosporyną, takrolimusem lub innymi lekami stosowanymi po przeszczepieniu narządów
 • tetrakozaktydem
Ciąża

Należy unikać stosowania leku Indapen w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Indapen w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Indapen u dzieci i młodzieży ze względu na brak badań w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Indapen może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Indapen?

Lek Indapen zawiera jako substancję czynną indapamid. Substancja ta rozszerza naczynia krwionośne, zwiększa wydalanie moczu, przez co wykazuje działanie obniżające ciśnienie krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Indapen?

Lek Indapen stosuje się w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Indapen?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana jest 1 tabletka na dobę, rano.

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Indapen

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Indapen należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie przyjęcia większej dawki leku mogą wystąpić:

 • zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej
 • nudności
 • wymioty
 • niedociśnienie tętnicze
 • skurcze mięśniowe
 • zawroty głowy
 • senność
 • splątanie
 • wielomocz lub skąpomocz, a nawet bezmocz

Pominięcie zastosowania leku Indapen

Należy przyjąć kolejną dawkę leku o stałej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Indapen

Przed przerwaniem stosowania leku Indapen należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Indapen należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Indapen?

Nie należy stosować leku Indapen w przypadku:

 • uczulenia na indapamid, sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężkiej niewydolności nerek
 • ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub encefalopatii wątrobowej (zaburzenia czynności układu nerwowego na skutek uszkodzenia wątroby)
 • niskiego stężenia potasu we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Indapen może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • małe stężenie potasu we krwi, mogące powodować osłabienie mięśni
 • wysypki grudkowo-plamiste

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • wymioty
 • plamica objawiająca się wysypką skórną, bólem brzucha i stawów

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • mrowienie
 • nudności
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby płytek krwi
 • zmniejszenie ogólnej liczby krwinek białych we krwi
 • całkowity lub prawie całkowity zanik granulocytów
 • niedokrwistość aplastyczna
 • niedokrwistość hemolityczna
 • zaburzenia rytmu serca
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, które mogą powodować utrudnienia w połykaniu lub oddychaniu)
 • pokrzywka
 • martwica toksyczno - rozpływna naskórka
 • zespół Stevensa-Johnsona (pęcherze przechodzące w nadżerki na błonach śluzowych jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych)
 • hiperkalcemia

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • omdlenia
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • możliwy rozwój encefalopatii wątrobowej u pacjentów z niewydolnością wątroby
 • zapalenie wątroby
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • możliwość nasilenia objawów współistniejącego tocznia rumieniowatego układowego
 • reakcje uczuleniowe na światło po ekspozycji na światło słoneczne lub sztuczne promieniowanie UVA
 • nieprawidłowe EKG serca
 • hipokaliemia (niskie stężenie potasu)
 • hiponatremia (niskie stężenie sodu)
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego i glukozy we krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Indapen należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

 • niewydolność wątroby
 • niewydolność nerek
 • cukrzyca
 • dna moczanowa
 • zwiększone ryzyko wystąpienia hipokaliemii
 • zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkalcemii
 • zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej
 • nadwrażliwość na światło
 • zaplanowane badanie oceniające czynność przytarczyc

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Indapen a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania leku Indapen w czasie ciąży, ponieważ stosowanie leków moczopędnych w ciąży może powodować niedokrwienie płodowo-łożyskowe z ryzykiem zaburzenia wzrostu płodu.

Indapen a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Indapen w okresie karmienia piersią, ponieważ lek przenika do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Z lekiem Indapen nie należy stosować:

 • soli litu

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Indapen z:

 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • lekami przeciwpsychotycznymi stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, niepokój, schizofrenia
 • beprydylem
 • cyzaprydem, dyfemanilem
 • sparfloksacyną, moksyfloksacyną
 • podawanymi dożylnie: winkaminą, amfoterycyną B lub erytromycyną
 • halofantryną
 • mizolastyną
 • pentamidyną
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego
 • doustnymi kortykosteroidami
 • baklofenem
 • inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE)
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • lekami przeczyszczającymi o działaniu osmotycznym
 • metforminą
 • środkami cieniującymi zawierającymi jod (kontrast podawany przed badaniem RTG)
 • preparatami zawierającymi wapń
 • cyklosporyną, takrolimusem lub innymi lekami stosowanymi po przeszczepieniu narządów
 • tetrakozaktydem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Indapen a alkohol

Brak danych.

Indapen a prowadzenie pojazdów

Lek Indapen może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zwłaszcza na początku stosowania leku lub podczas stosowania dodatkowego leku przeciwnadciśnieniowego mogą wystąpić objawy związane ze zmniejszeniem ciśnienia tętniczego.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Indapen?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Indapen a ciąża
Indapen a karmienie piersią
Interakcje
Indapen a alkohol
Indapen a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo