Poradnik
dzień dziecka
Inventum Max 50 mg, 4 tabletki do rozgryzania i żucia
Inventum Max 50 mg, 4 tabletki do rozgryzania i żucia - zdjęcie produktu
Inventum Max 50 mg, 4 tabletki do rozgryzania i żucia - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt niedostępny
Aflofarm , Inventum , produkt leczniczy otc , Produkt apteczny

Inventum Max 50 mg, 4 tabletki do rozgryzania i żucia

19,77 zł
49,43 zł za 10 tabletek
Niedostępny

Sprawdź inny popularny produkt z tej kategorii:

Maxon Forte 50 mg, 4 tabletki powlekane - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Maxon Forte 50 mg, 4 tabletki powlekane
15,29 zł
Kurier
Punkt odbioru
marketplace.shipment.type.null
Zamówienie wysyłamy w ciągu 1 dnia roboczego
Chcesz wiedzieć więcej o kosztach i progach darmowej dostawy?
ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Opis produktu

Inventum Max to lek w postaci tabletek do rozgryzania i żucia opracowany dla dorosłych mężczyzn, u których występują zaburzenia erekcji. Każda tabletka zawiera 50 mg syldenafilu - substancji czynnej, która zaliczana jest do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). 

Inventum Max wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu, dzięki czemu przyczynia się do zwiększenia napływu krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Lek pomaga w osiągnięciu wzwodu jedynie w przypadku wcześniejszego pobudzenia seksualnego.

Wskazania

Lek Inventum Max 50 mg stosuje się:

 • u dorosłych mężczyzn w leczeniu zaburzeń erekcji definiowanych jako niemożliwość uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.

Skład

1 tabletka do rozgryzania lub żucia zawiera:

 • substancję czynną: syldenafil 50 mg (tworzącego się in situ z 70,24 mg cytrynianu syldenafilu),
 • pozostałe składniki: polakrylin potasu, woda oczyszczona, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, aspartam, kroskarmeloza sodowa, aromat mięty pieprzowej, laktoza jednowodna, powidon K-30.

Działanie

Lek Inventum Max wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu, prowadząc do zwiększenia napływu krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Dawkowanie

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak jest to opisane w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • Dorośli mężczyźni: jeżeli pacjent przyjmował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka leku to 50 mg. W innym przypadku lek Inventum Max w dawce 50 mg należy stosować tylko wtedy, gdy pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku (czyli nie odczuł pożądanego efektu). W sytuacji, gdy zastosowanie leku zawierającego syldenafil w niższej dawce (25 mg) pozwoliło na uzyskanie erekcji pozwalającej odbycie stosunku seksualnego, nie należy stosować leku w dawce 50 mg.
 • Lek należy przyjmować na około 1 godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.
 • Tabletkę należy rozgryźć i żuć do momentu rozpuszczenia (nie trzeba popijać). 
 • Nie należy przyjmować leku częściej niż 1 raz na dobę.
 • Inventum Max umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku, jest różny u różnych pacjentów i zwykle wynosi od 30 do 60 minut. W przypadku, gdy lek zostanie zażyty po obfitym posiłku, jego działanie może nastąpić później. 
 • Należy poradzić się lekarza, jeśli po zastosowaniu leku Inventum Max nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie wystarcza do odbycia stosunku płciowego.
 • Jeżeli problemy z osiągnięciem i/lub utrzymaniem wzwodu wystąpią ponownie, należy zwrócić się do lekarza w celu ustalenia przyczyny i ustalenia dalszego postępowania.
 • W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone.
 • Zastosowanie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.
 • Nie należy zażywać większej ilości tabletek, niż wskazano w ulotce dla pacjenta.
 • W przypadku wrażenia, że działanie leku Inventum Max jest za mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Leku nie należy stosować: 

 • jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych jego składników;
 • jeśli pacjent przyjmuje:
  • azotany (np. nitrogliceryna, monoazotan izosorbidu, diazotan izosorbidu, tetraazotan pentaerytrolu) lub leki uwalniające tlenek azotu (np. molsidomina) lub lek przeciwniedokrwienny - nikorandyl, 
  • inne leki lub środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers),
  • riocyguat;
 • jeśli u pacjenta zdiagnozowano ciężkie choroby serca takie jak:
  • niestabilna choroba wieńcowa (objawiająca się bólem w klatce piersiowej po wejściu na drugie piętro w ciągu 10 sekund lub dynamicznym spacerowaniu przez 20 minut);
  • choroba niedokrwienna (objawiająca się bólem w klatce piersiowej podczas stosunku płciowego);
  • zastoinowa niewydolność serca II, III, IV w klasie NYHA (objawiająca się brakiem tchu po wejściu na drugie piętro w ciągu 10 sekund lub dynamicznym spacerowaniu przez 20 minut);
 • jeśli pacjent ma inne choroby serca takie jak: umiarkowana lub ciężka wada zastawkowa serca, kardiomiopatia przerostowa lub inna;
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby;
 • jeśli u pacjenta w ciągu ostatnich 6 miesięcy wystąpił udar, zawał serca lub zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca;
 • jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze (w spoczynku poniżej 90/50 mmHg);
 • jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze (w spoczynku powyżej 160/100 mmHg);
 • jeśli u pacjenta stwierdzono dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa);
 • jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego;
 • jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu, w tym z innymi lekami zawierającymi syldenadfil (np. Inventum, Viagra);
 • jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5.
 • u pacjentów, u których nie występują zaburzenia erekcji;
 • u kobiet oraz u osób poniżej 18 rożku życia.

Przechowywanie

 • Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Inventum Max są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

Jeżeli po przyjęciu leku u pacjenta wystąpią poniższe objawy, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub zgłosić się do szpitala.:

 • nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła;
 • jeżeli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej, powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić. Nie należy przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej;
 • nadmiernie przedłużający się i czasem bolesny wzwód (utrzymujący się ponad 4 godziny);
 • nagłe pogorszenie lub utrata wzroku;
 • ciężkie reakcje skórne objawiające się ciężkim łuszczeniem się i obrzękiem skóry, powstawaniem pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączka;
 • napady padaczkowe lub drgawki;

 

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy.

 

Często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność;
 • widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia;
 • uczucie zatkanego nosa;
 • zawroty głowy.

 

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wymioty, wysypka skórna;
 • podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu;
 • kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze;
 • bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonienie w uszach;
 • suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawiające się katarem, kichaniem i zatkanym nosem);
 • ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawiająca się zgagą);
 • krew w moczu;
 • ból rąk lub nóg;
 • krwawienie z nosa;
 • uczucie gorąca;
 • uczucie zmęczenia.

 

Rzadko (u 1 na 1000 pacjentów):

 • omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu;
 • uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust;
 • krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie;
 • zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, 
 • niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła;
 • rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białkówki oka;
 • krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie;
 • suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa;
 • uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Po wprowadzeniu syldenafilu do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy piersiowej (choroba serca) oraz nagłej śmierci. Istotne, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem syldenafilu. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku zawierającego syldenafil.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

 • Wymienione poniżej leki mogą występować pod różnymi nazwami handlowymi. Dlatego należy dokładnie sprawdzić na opakowaniu i w ulotce przyjmowanego leku, jaka jest substancja czynna danego leku.
 • Lek Inventum Max może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej (w sytuacji, gdy stan zdrowia ulega pogorszeniu i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej, należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o zażyciu leku Inventum Max oraz godzinie jego zażycia).
 • Nie należy przyjmować leku Inventum Max jednocześnie z innymi lekami, bez wskazań lekarza.

 

Nie należy stosować leku Inventum Max, jeśli pacjent przyjmuje:

 • azotany (np. nitrogliceryna, monoazotan izosorbidu, diazotan izosorbidu, tetraazotan pentaerytrolu);
 • leki uwalniające tlenek azotu (np. molsidomina);
 • lek przeciwniedokrwienny - nikorandyl,
 • inne leki lub środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers).

 

Przed przyjęciem leku Inventum Max należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent przyjmuje:

 • leki z grupy inhibitorów proteazy (np. rytonawir) stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV (w takim przypadku zaleca się rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki syldenafilu (25 mg));
 • leki alfa-adrenolityczne (np. doksazosyna, tamsulozyna, terazosyna) stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty;
 • ketokonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych), 
 • erytromycynę (antybiotyk),
 • cymetydynę (lek na zgagę),
 • riocyguat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania leku Inventum Max należy poradzić się lekarza lub farmaceuty: 
  • gdy u pacjenta występują choroby zwiększające ryzyko wystąpienia priapizmu (długotrwałego, bolesnego wzwodu) takie jak: niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowość dotycząca
  • czerwonych ciałek krwi), szpiczak mnogi (choroba nowotworowa szpiku kostnego) lub białaczka (choroba nowotworowa krwi);
  • gdy u pacjenta występuje anatomiczne zniekształcenie prącia lub choroba Peyroniego (objawiająca się skrzywieniem prącia);
  • gdy pacjent ma dolegliwości ze strony serca – w tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek jaki wiąże się z aktywnością seksualną;
  • gdy pacjent ma chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy lub zaburzenia krzepnięcia (takie jak hemofilia);
  • gdy u pacjenta wystąpiło nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku - wówczas należy przerwać stosowanie leku Inventum Max i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Jeżeli pacjent ma zaburzenia czynności nerek powinien poinformować o tym lekarza i nie powinien stosować dawki wyższej niż 25 mg.

 

Stosowanie leku z jedzeniem, piciem oraz alkoholem

 • Lek może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego (należy miec na uwadze, że przyjmowanie leku wraz z obitym posiłkiem może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku).
 • Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu (aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed jego zażyciem).

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Lek Inventum Max nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Lek Inventum Max może powodować wystąpienie zaburzeń widzenia i zawrotów głowy. Pacjenci przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek.

 

Lek zawiera aspartam

 • Lek zawiera 4,3 mg aspartamu w każdej tabletce. 
 • Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią (jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania).

 

Lek zawiera laktozę jednowodną

 • Lek zawiera 140,92 mg laktozy jednowodnej w każdej tabletce. Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent  przed przyjęciem leku Inventum Max powinien poradzić się lekarza.

 

Lek zawiera potas

 • Lek zawiera 13,223 mg potasu w każdej tabletce. 
 • Lek zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu na 1 tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od potasu”.

 

Lek zawiera sód

 • Lek zawiera 0,848 mg sodu w każdej tabletce. 
 • Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 1 tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Cechy produktu

Spis treści

Opis produktu
Wskazania
Skład
Działanie
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Przechowywanie
Działania niepożądane
Interakcje
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podmiot odpowiedzialny
Dodatkowe informacje
Cechy produktu

Informacja dla kupującego - prawa konsumenta

Sprawdź szczegóły
Inne produkty z kategorii
Dla niego
Maxon Forte 50 mg, 4 tabletki powlekane - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Maxon Forte 50 mg, 4 tabletki powlekane
15,29 zł
Mensil Max 50 mg, 4 tabletki do żucia - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Mensil Max 50 mg, 4 tabletki do żucia
19,39 zł
Mensil 25 mg, 8 tabletek do żucia - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Mensil 25 mg, 8 tabletek do żucia
20,59 zł
MenMag, magnez dla mężczyzn, 30 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
MenMag, magnez dla mężczyzn, 30 tabletek
12,79 zł
Vitotal dla mężczyzn, 30 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Vitotal dla mężczyzn, 30 tabletek
23,29 zł
Tadalafil Maxon 10 mg, 2 tabletki powlekane - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Tadalafil Maxon 10 mg, 2 tabletki powlekane
16,15 zł
Princex 25 mg, 4 tabletki powlekane - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Princex 25 mg, 4 tabletki powlekane
7,19 zł
Bravera Control 96 mg/ g, aerozol na skórę, roztwór 8 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Bravera Control 96 mg/ g, aerozol na skórę, roztwór 8 ml
33,99 zł
Vichy Dercos Anti Dandruff DS, szampon przeciwłupieżowy, włosy normalne i przetłuszczające się, zapas, 500 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Vichy Dercos Anti Dandruff DS, szampon przeciwłupieżowy, włosy normalne i przetłuszczające się, zapas, 500 ml
82,19 zł
Maxigra Max 50 mg, 4 tabletki powlekane - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Maxigra Max 50 mg, 4 tabletki powlekane
22,66 zł
Pharmaceris H-Purin Special, specjalistyczny szampon przeciwłupieżowy regulujący mikrobiom skóry, 250 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Pharmaceris H-Purin Special, specjalistyczny szampon przeciwłupieżowy regulujący mikrobiom skóry, 250 ml
35,59 zł
Vichy Homme, antyperspirant roll-on dla mężczyzn, 72-godzinna ochrona, 50 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Vichy Homme, antyperspirant roll-on dla mężczyzn, 72-godzinna ochrona, 50 ml
41,49 zł
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki