Kategorie

Iporel (Clonidini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Iporel?

Lek Iporel zawiera substancję czynną klonidyny chlorowodorek o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze. 

Podstawowe informacje

NazwaIporel
Nazwa międzynarodowaClonidini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

75 mcg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Klonidyny chlorowodorek

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorofosforan wapnia dwuwodny
 • skrobia ziemniaczana
 • powidon K-25
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

50 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwnadciśnieniowe

Zastosowanie

Stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego wszystkich stopni ciężkości.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorowodorek klonidyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • bradyarytmia (zwolnienie rytmu serca) w przebiegu zespołu chorego węzła lub bloku przedsionkowo-komorowego drugiego lub trzeciego stopnia
 • dzieci w wieku poniżej 12 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • chorobą Raynauda lub inne choroby naczyń obwodowych
 • niewydolność naczyń mózgowych lub wieńcowych
 • łagodna lub umiarkowana bradyarytmia (ciężka jest przeciwskazaniem) taka jak wolny rytm zatokowy
 • polineuropatia (zespół uszkodzenia nerwów obwodowych)
 • zaparcia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności i wymioty, zaparcia, brak łaknienia, zapalenie ślinianki przyusznej, pseudo-niedrożność jelita grubego)
 • zaburzenia psychiczne (pobudzenie, nerwowość, bezsenność, złe samopoczucie, depresja, ból głowy, koszmarne sny, niepokój, nocny lęk, halucynacje, inne zaburzenia zachowania)
 • zaburzenia serca (niedociśnienie ortostatyczne, kołatanie serca, tachykardia lub bradykardia)
 • zaburzenia układu rozrodczego i piersi (zmniejszenie aktywności seksualnej, impotencja)
 • osłabienie
 • uczucie zmęczenia
Możliwe interakcje z
 • lekami stosowanyni w leczeniu nadciśnienia: diuretyki (leki moczopędne)
 • lekami rozszerzającymi naczynia
 • ß-adrenolitykami
 • antagonistami wapnia
 • inhibitorami konwertazy angitensyny (ACE)
 • lekami zwiększającymi ciśnienie krwi lub wywołujące zatrzymanie jonów sodowych (Na+) i wody (takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne)
 • lekami blokującymi receptory α2-adrenergiczne w stopniu zależnym od dawki
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • neuroleptykami blokującymi receptory α-adrenergiczne
Ciąża

Lek Iporel można stosować u kobiet w ciąży tylko w przypadkach, gdy w opinii lekarza jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Stosowanie leku Iporel w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Iporel u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Iporel może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Iporel?

Lek Iporel poprzez wpływ na wegetatywny układ nerwowy prowadzi do rozkurczu naczyń i obniżenia ciśnienia tętniczego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Iporel?

Lek Iporel stosuję się w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego wszystkich stopni ciężkości.

Dawkowanie

Jak stosować lek Iporel?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka:

 • początkowo 1 tabletka 75 mcg (mikrogramów) 2 razy na dobę
 • w razie potrzeby lekarz może zwiększać dawkę leku stopniowo, co drugi lub trzeci dzień, do dawki optymalnej dla pacjenta 
 • u niektórych pacjentów konieczne okazać się może stosowanie dawek większych, np. 1800 mcg (24 tabletki) lub jeszcze większych
 • lek Iporel można wprowadzić do leczenia, gdy pacjent stosuje już inne leki przeciwnadciśnieniowe - w takim przypadku konieczne okazać się może stopniowe zmniejszanie dawki leków stosowanych wcześniej
 • lek Iporel można stosować w okresie okołoznieczuleniowym i w trakcie znieczulenia ogólnego u pacjentów poddawanych zabiegowi chirurgicznemu

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby korygowania dawkowania w stosunku do zwykle stosowanego. Badania kliniczne nie wykazały specyficznych działań niepożądanych w tej grupie osób.

Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku Iporel

 • w przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Iporel należy skontaktować się z lekarzem
 • objawami przedawkowania są: niedociśnienie, bradykardia, senność, drażliwość, osłabienie lub zniesienie odruchów, zwężenie źrenic, wymioty, hipowentylacja
 • duże dawki powodować mogą zaburzenia rytmu serca, śpiączkę i bezdech, drgawki, przejściowy wzrost ciśnienia tętniczego
 • w większości przypadków nie jest wymagane leczenie poza ogólnym postępowaniem podtrzymującym
 • w przypadkach ciężkiej bradykardii można zastosować atropinę w celu zwiększenia częstości akcji serca

Pominięcie przyjęcia leki Iporel

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Iporel

Nagłe odstawienie leku Iporel, szczególnie u pacjentów otrzymujących duże dawki, może spowodować nadciśnienie z odbicia. Mogą wystąpić także objawy niepokoju, kołatania serca, nerwowości, drżenia, bólu głowy oraz objawów ze strony przewodu pokarmowego.

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem. 

W razie konieczności odstawienia leku należy stopniowo zmniejszać jego dawkę. W przypadku wystąpienia objawów z odstawienia można je usunąć poprzez ponowne podanie klonidyny lub blokerów receptorów α i ß adrenergicznych. Jeśli Iporel podawany jest jednocześnie z ß-adrenolitykiem, nie należy odstawiać leku Iporel do kilku dni po odstawieniu ß-adrenolityku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Iporel należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Iporel?

Nie należy stosować leku Iporel w przypadku:

 • uczulenia na chlorowodorek klonidyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku 
 • bradyarytmi (zwolnienia rytmu serca) w przebiegu zespołu chorego węzła lub bloku przedsionkowo-komorowego drugiego lub trzeciego stopnia
 • u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Iporel może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Na początku leczenia u niektórych pacjentów występuje:

 • senność
 • zawroty głowy
 • suchość w jamie ustnej

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności i wymioty, zaparcia, brak łaknienia, zapalenie ślinianki przyusznej, pseudo-niedrożność jelita grubego)
 • zaburzenia psychiczne (pobudzenie, nerwowość, bezsenność, złe samopoczucie, depresja, ból głowy, koszmarne sny, niepokój, nocny lęk, halucynacje, inne zaburzenia zachowania)
 • zaburzenia serca (niedociśnienie ortostatyczne, kołatanie serca, tachykardia lub bradykardia)
 • zaburzenia układu rozrodczego i piersi (zmniejszenie aktywności seksualnej, impotencja)
 • osłabienie
 • uczucie zmęczenia

Częstość nieznana:

 • przejściowe podwyższenie enzymów wątrobowych
 • uszkodzenie wątroby
 • objaw Raynauda
 • niewydolność serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • bradykardia zatokowa lub blok przedsionkowo-komorowy
 • świąd
 • wysypka
 • pokrzywka
 • łysienie
 • obrzęk naczyniowy
 • trudności w oddawaniu moczu
 • zatrzymanie moczu
 • przyrost masy ciała
 • ginekomastia
 • bóle mięśni i stawów
 • kurcze mięśni kończyn dolnych
 • wysychanie błony śluzowej nosa
 • zmniejszone wydzielanie łez 
 • zaburzenia widzenia
 • zatrzymanie płynów w początkowych fazach leczenia
 • w początkowej fazie leczenia przejściowy wzrost stężenia cukru we krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Iporel należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty:

 • u pacjentów z chorobą Raynauda lub innymi chorobami naczyń obwodowych
 • u pacjentów z niewydolnością naczyń mózgowych lub wieńcowych
 • u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną bradyarytmią (ciężka jest przeciwskazaniem) taką jak wolny rytm zatokowy
 • u pacjentów z polineuropatią (zespół uszkodzenia nerwów obwodowych)
 • u pacjentów z zaparciami

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Iporel a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Iporel można stosować u kobiet w ciąży tylko w przypadkach, gdy w opinii lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Zaleca się uważne monitorowanie matki i dziecka. Klonidyna przechodzi przez łożysko i może powodować obniżenie częstości akcji serca płodu. Nie można wykluczyć poporodowego przejściowego wzrostu ciśnienia krwi u noworodka.

Iporel a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Iporel w okresie karmienia piersią nie jest zalecane z uwagi na brak wystarczających danych. Klonidyna przenika do mleka kobiecego. Stężenie w mleku jest prawie dwukrotnie wyższe niż w osoczu.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Działanie leku "Iporel nasilają:

 • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia: diuretyki (leki moczopędne)
 • leki rozszerzające naczynia
 • ß-adrenolityki
 • antagoniści wapnia
 • inhibitory konwertazy angitensyny (ACE)

Hipotensyjne działanie leku Iporel osłabiają:

 • leki zwiększające ciśnienie krwi lub wywołujące zatrzymanie jonów sodowych (Na+) i wody (takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne)
 • leki blokujące receptory α2-adrenergiczne w stopniu zależnym od dawki

Przeciwnadciśnieniowe działanie leku Iporel osłabiają lub znoszą:

 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • neuroleptyki blokujące receptory α-adrenergiczne

Podawanie z klonidyną leków spowalniających pracę serca, takich jak ß-adrenolityki lub glikozydy naparstnicy, zwiększa ryzyko wystąpienia lub nasilenia niektórych zaburzeń serca. Jednoczesne stosowanie ß-adrenolityków z klonidyną może powodować lub nasilać choroby naczyń obwodowych.

Klonidyna może zwiększać działanie substancji o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy, w tym alkoholu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Iporel a alkohol

Brak danych.

Iporel a prowadzenie pojazdów

Pacjenci stosujący lek Iporel nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, gdyż lek może wywoływać senność, zawroty głowy i zaburzenia widzenia.

Uspokojenie wywołane przez lek Iporel może nasilić się przy jednoczesnym stosowaniu leków o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Iporel?

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym miejscu
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego