Kategorie

Isoptin SR-E 240 (Verapamili hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Isoptin SR-E 240?

Lek Isoptin SR-E 240 zawiera substancję czynną werapamil (selektywny antagonista wapnia działającym bezpośrednio na mięsień sercowy) o działaniu przeciwnadciśnieniowym i antyarytmicznym.
Lek stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca i choroby wieńcowej u pacjentów dorosłych.

Podstawowe informacje

NazwaIsoptin SR-E 240
Nazwa międzynarodowaVerapamili hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

240 mg

PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek werapamilu 

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • alginian sodu 
 • powidon
 • stearynian magnezu
 • woda oczyszczona
 • hypromeloza
 • makrogol 400
 • makrogol 6000
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • lak żółcieni chinolinowej (E104) i indygotyny (E132)
 • wosk glikolowy
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 40 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
Działanie / właściwości
 • obniżające ciśnienie tętnicze krwi
 • antyarytmiczne
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • choroba wieńcowa
 • zaburzenia rytmu serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorowodorek werapamilu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • wstrząs kardiogenny
 • blok serca II˚ lub III˚ (z wyjątkiem pacjentów ze sprawnym stymulatorem serca)
 • zespół chorego węzła zatokowego (z wyjątkiem pacjentów ze sprawnym stymulatorem serca)
 • niewydolność serca ze zmniejszeniem frakcji wyrzutowej poniżej 35%
 • migotanie/trzepotanie przedsionków z dodatkową drogą przewodzenia 
 • stosowanie iwabradyny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ostry zawał mięśnia sercowego
 • blok przedsionkowo-komorowy I˚
 • niewydolność serca z frakcją wyrzutową powyżej 35%
 • miastenia
 • niedociśnienie tętnicze
 • ciężka niewydolność wątroby 
 • niewydolność nerek
 • stosowanie leków antyarytmicznych, β-adrenolitycznych, statyn, digoksyny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u 1 do 10 pacjentów ze 100 pacjentów):

 • ośrodkowe zawroty głowy, bóle głowy
 • rzadkoskurcz
 • zaczerwienienie skóry z uczuciem gorąca, niedociśnienie tętnicze
 • zaparcia, nudności
 • obrzęki obwodowe

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów z 1000 pacjentów):

 • kołatanie serca, częstoskurcz
 • ból brzucha
 • uczucie zmęczenia
Możliwe interakcje z
 • lekami α-adrenolitycznymi
 • lekami antyarytmicznymi 
 • lekami rozszerzającymi oskrzela 
 • lekami przeciwdrgawkowymi i przeciwpadaczkowymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi 
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami przeciw dnie moczanowej 
 • antybiotykami (np. klarytromycyna, erytromycyna, ryfampicyna, telitromycyna)
 • lekami przeciwnowotworowymi 
 • barbituranami 
 • lekami przeciwlękowymi 
 • lekami β-adrenolitycznymi
 • glikozydami nasercowymi 
 • antagonistami receptora H2 
 • lekami immunomodulującymi i immunosupresyjnymi 
 • lekami zwiotczającymi mięśnie 
 • lekami przeciwwirusowymi przeciw ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności (HIV) np. rytonawirem
 • statynami
 • agonistami receptora serotoninowego 
 • lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego z moczem 
 • lekami przeciwzakrzepowymi 
 • iwabradyną 
 • kwasem acetylosalicylowym 
 • alkoholem 
Ciąża

Lek Isoptin SR-E 240 można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Lek Isoptin SR-E 240 można stosować w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy jest to istotne dla zdrowia matki.

Dzieci

Nie należy stosować leku Isoptin SR-E 240 u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Isoptin SR-E 240 może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Isoptin SR-E 240?

Lek Isoptin SR-E 240 wykazuje działanie:

 • hipotensyjne (obniżające wysokie ciśnienie tętnicze krwi) - jest wynikiem zmniejszenia oporu obwodowego przez substancję czynną leku (werapamil) bez jednoczesnego zwiększenia częstości akcji serca (przy prawidłowym ciśnieniu lek nie wykazuje istotnego działania hipotensyjnego)
 • antyarytmiczne - działanie to polega na zwalnianiu przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym, czego efektem jest przywrócenie rytmu zatokowego oraz (lub) normalizacja częstości skurczów komór serca; lek nie powoduje zmiany prawidłowego rytmu pracy serca lub tylko nieznacznie go zmniejsza

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Isoptin SR-E 240?

Lek Isoptin SR-E 240 stosuje się u dorosłych pacjentów w leczeniu:

 • nadciśnienia tętniczego
 • choroby wieńcowej (choroba niedokrwienna serca): przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej, niestabilnej dławicy piersiowej (z narastającym bólem, z bólem w spoczynku), dławicy Prinzmetala, dławicy po zawale mięśnia sercowego bez niewydolności serca, gdy nie jest wskazane stosowanie leków β-adrenolitycznych
 • zaburzeń rytmu serca: napadowego częstoskurczu nadkomorowego, migotania/trzepotania przedsionków z szybkim przewodzeniem przedsionkowo-komorowym (z wyjątkiem zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a lub zespołu Lowna-Ganonga-Levine’a)

Dawkowanie

Jak stosować lek Isoptin SR-E 240?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania

 • lek stosuje się doustnie 
 • tabletkę należy połykać w całości, nie ssać ani nie rozgryzać, popijając odpowiednią ilością płynu
 • tabletkę najlepiej przyjmować w trakcie lub bezpośrednio po posiłku

Dawkowanie

Dorośli i młodzież o masie ciała ponad 50 kg

Nadciśnienie tętnicze

 • od 120 mg do 480 mg na dobę w jednej lub dwóch dawkach podzielonych

Choroba wieńcowa, napadowy częstoskurcz nadkomorowy, migotanie przedsionków i trzepotanie przedsionków

 • od 120 mg do 480 mg na dobę w jednej lub dwóch dawkach podzielonych
 • w razie konieczności zastosowania dawki 120 mg należy podać produkt leczniczy Isoptin SR tabletki o przedłużonym uwalnianiu 120 mg

U pacjentów, u których dawką skuteczną są niższe dawki leku (np. pacjenci z niewydolnością wątroby lub w podeszłym wieku) zaleca się stosowanie produktu Isoptin 40 tabletki powlekane 40 mg lub Isoptin 80 tabletki powlekane 80 mg.

Dzieci i młodzież

 • nie należy stosować leku Isoptin SR-E 240 u dzieci
 • u dzieci należy stosować leki o niemodyfikowanym uwalnianiu (Isoptin 40 tabletki powlekane 40 mg lub Isoptin 80 tabletki powlekane 80 mg)

Zaburzenia czynności nerek

Podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność i dokładnie monitorować stan pacjenta.

Zaburzenia czynności wątroby

 • u pacjentów z niewydolnością wątroby, metabolizm leku jest w różnym stopniu zaburzony w zależności od stopnia niewydolności wątroby, co sprawia, że lek działa silniej i dłużej
 • należy zachować szczególną ostrożność podczas określania dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby 
 • w początkowym okresie leczenia podawać małe dawki

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Isoptin SR-E 240

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić:

 • niedociśnienie tętnicze
 • rzadkoskurcz
 • zwolnienie szybkości przewodzenia aż do bloku przedsionkowo-komorowego wysokiego stopnia i zatrzymania akcji węzła zatokowego
 • hiperglikemia
 • osłupienie (stupor)
 • kwasica metaboliczna
 • zespół ostrej niewydolności oddechowej  
 • zgon

Jeśli u pacjenta doszło do przedawkowania leku Isoptin SR-E 240, należy zgłosić się do lekarza lub do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Isoptin SR-E 240

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Isoptin SR-E 240

 • po długim stosowaniu nie należy gwałtownie odstawiać leku
 • zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Isoptin SR-E 240?

Leku Isoptin SR-E 240 nie należy stosować u pacjentów:

 • uczulonych na chlorowodorek werapamilu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • we wstrząsie kardiogennym
 • z blokiem przedsionkowo - komorowym II˚ lub III˚ (z wyjątkiem pacjentów ze sprawnym stymulatorem serca)
 • z zespołem chorego węzła zatokowego (z wyjątkiem pacjentów ze sprawnym stymulatorem serca)
 • z niewydolnością serca ze zmniejszeniem frakcji wyrzutowej poniżej 35% i/lub ciśnieniem zaklinowania w tętnicy płucnej powyżej 20 mmHg
 • z migotaniem/trzepotaniem przedsionków z dodatkową drogą przewodzenia (np. zespół Wolffa-Parkinsona-White’a, zespół Lowna-Ganonga-Levine’a)
 • przyjmujących iwabradynę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Isoptin SR-E 240 może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Jeśli nasilą się działania niepożądane (lub wystąpią inne, niewymienione w ulotce) należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Często (u 1 do 10 pacjentów ze 100 pacjentów):

 • ośrodkowe zawroty głowy, bóle głowy
 • rzadkoskurcz
 • zaczerwienienie skóry z uczuciem gorąca, niedociśnienie tętnicze
 • zaparcia, nudności
 • obrzęki obwodowe

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów z 1000 pacjentów):

 • kołatanie serca, częstoskurcz
 • ból brzucha
 • uczucie zmęczenia

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów z 10 000 pacjentów):

 • parestezje, drżenia mięśniowe
 • senność
 • szumy uszne
 • wymioty
 • nadmierne pocenie się

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje nadwrażliwości
 • zaburzenia pozapiramidowe, napady
 • hiperkaliemia
 • obwodowe zawroty głowy
 • blok przedsionkowo-komorowy (I˚, II˚, III˚), niewydolność serca, zatrzymanie akcji węzła zatokowego, rzadkoskurcz zatokowy, asystolia (zatrzymanie akcji serca)
 • skurcz oskrzeli, duszność
 • dyskomfort w jamie brzusznej, przerost dziąseł, niedrożność jelit
 • obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy, łysienie, swędzenie, świąd, plamica, wysypka plamkowo-grudkowa, pokrzywka
 • bóle stawów, osłabienie siły mięśni, bóle mięśni
 • niewydolność nerek
 • zaburzenia wzwodu, mlekotok, ginekomastia
 • zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Po jednoczesnym zastosowaniu werapamilu i kolchicyny zgłoszono jeden przypadek porażenia (niedowład czterokończynowy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Isoptin SR-E 240 należy omówić to z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu leku Isoptin SR-E 240 u pacjentów:

 • z ostrym zawałem mięśnia sercowego powikłanym rzadkoskurczem, znacznym niedociśnieniem tętniczym lub zaburzeniami czynności lewej komory serca
 • z blokiem serca, blokiem przedsionkowo-komorowym I˚, rzadkoskurczem, asystolią
 • z niewydolnością serca z frakcją wyrzutową powyżej 35%
 • z niedociśnieniem tętniczym
 • z zaburzeniami przewodzenia nerwowo-mięśniowego (miastenia, zespół Lamberta i Eatona, późne stadia dystrofii mięśniowej Duchenne’a)
 • z zaburzeniami czynności nerek
 • z ciężką niewydolnością wątroby
 • stosujących leki przeciwarytmiczne, leki β-adrenolityczne, digoksynę, statyny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Isoptin SR-E 240 a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży, dlatego lek można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Isoptin SR-E 240 a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Werapamil (substancja czynna leku Isoptin SR-E 240) przenika do mleka kobiecego.
Lek można stosować w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy jest to istotne dla zdrowia matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Możliwe są interakcje werapamilu (substancji czynnej leku Isoptin SR-E 240) z następującymi lekami:

 • α-adrenolitycznymi (np. prazosyna, terazosyna), antyarytmicznymi (np. flekainid, chinidyna) może wystąpić wzajemne nasilanie działania na układ krążenia
 • rozszerzającymi oskrzela (np. teofilina)
 • przeciwdrgawkowymi i przeciwpadaczkowymi (np. karbamazepina, fenytoina) przy jednoczesnym stosowaniu z lekiem Isoptin SR-E 240 może wzrosnąć stężenie karbamazepiny we krwi, fenytonia może zmniejszyć skuteczność działania werapamilu
 • przeciwdepresyjnymi (np. imipramina)
 • przeciwcukrzycowymi (np. gliburyd)
 • przeciw dnie moczanowej (np. kolchicyna)
 • antybiotykami (np. klarytromycyna, erytromycyna, ryfampicyna, telitromycyna)
 • przeciwnowotworowymi (np. doksorubicyna)
 • barbituranami (np. fenobarbital)
 • benzodiazepinami i innymi lekami przeciwlękowymi (np. buspiron, midazolam) 
 • β-adrenolitycznymi (np. metoprolol, propranolol)
 • glikozydami nasercowymi (np. digitoksyna, digoksyna) - lek Isoptin SR-E 240 zwiększa stężenia digoksyny w surowicy
 • antagonistami receptora H2 (np. cymetydyna)
 • immunomodulującymi i immunosupresyjnymi (np. cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus, takrolimus)
 • agonistami receptora serotoninowego (np. almotryptan)
 • zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego z moczem (np. sulfinpirazon)
 • przeciwzakrzepowymi (np.dabigatran) 
 • iwabradyną (stosowana w leczeniu chorób serca) - stosowanie iwabradyny jest przeciwwskazane ze względu na dodatkowy, zmniejszający częstość akcji serca wpływ werapamilu na iwabradynę
 • metforminą (stosowana w leczeniu cukrzycy), werapamil może zmniejszyć skuteczność działania metforminy
 • zwiotczającymi mięśnie - werapamil może nasilać ich działanie
 • przeciwwirusowymi przeciw ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności (HIV) np. rytonawirem - może zwiększyć stężenie werapamilu w osoczu nasilając działanie leku
 • litem - werapamil może zmniejszać stężenie litu w surowicy u pacjentów przewlekle otrzymujących stałe dawki litu drogą doustną 
 • kwasem acetylosalicylowym -  może zwiększać skłonność do krwawień
 • lekami zmniejszającymi stężenie lipidów (np. atorwastatyna, lowastatyna, symwastatyna) u pacjentów stosujących lek Isoptin SR-E 240, należy rozpocząć od podawania najmniejszej możliwej dawki, należy kontrolować stężenie cholesterolu w surowicy
 • preparatami zawierającymi wyciąg z dziurawca zwyczajnego
 • alkoholem - jednoczesne stosowanie z lekiem Isoptin SR-E 240 zwiększa stężenie alkoholu we krwi

Lek Isoptin SR-E 240 z jedzeniem i piciem

Możliwe są interakcje z sokiem grejpfrutowym.
Sok grejpfrutowy nasila działanie leku Isoptin SR-E 240.

Lek Isoptin SR-E 240 zawiera żółcień chinolinową (E104), która u niektórych pacjentów może powodować reakcje alergiczne.

Lek Isoptin SR-E 240 zawiera 37,1 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w jednej tabletce. Odpowiada to 1,9% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie dla osób dorosłych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Isoptin SR-E 240 a alkohol

Lek Isoptin SR-E 240 może nasilać działanie alkoholu.

Isoptin SR-E 240 a prowadzenie pojazdów

Lek Isoptin SR-E 240 może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Lek może zaburzać sprawność psychofizyczną zwłaszcza na początku leczenia, w okresie zwiększania dawki, w okresie zmiany innego leku na lek Isoptin SR-E 240 i przy równoczesnym spożywaniu alkoholu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Isoptin SR-E 240?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego