Kategorie

Itrax (Itraconazolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Itrax?

Lek Itrax zawiera jako substancję czynną itrakonazol, który wykazuje działanie przeciwgrzybicze.

Podstawowe informacje

NazwaItrax
Nazwa międzynarodowaItraconazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 mg

PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Itrakonazol

Skład - substancje pomocnicze
 • hypromeloza
 • eudragit E-100
 • sacharoza
 • glikol polietylenowy
 • dwutlenek tytanu
 • żelatyna
Dostępne opakowania
 • 4 kapsułki
 • 28 kapsułek
Działanie / właściwości

Przeciwgrzybicze

Zastosowanie
 • grzybica pochwy i sromu
 • grzybica skóry
 • łupież pstry
 • kandydoza jamy ustnej
 • grzybicze zakażenie rogówki
 • grzybica paznokci
 • grzybice układowe lub tropikalne
Przeciwwskazania
 • uczulenie na itrakonazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku 
 • występujące obecnie lub w przeszłości zaburzenia czynności komór serca, takie jak zastoinowa niewydolność serca
 • ciąża
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby nerek
 • choroby wątroby
 • choroby serca
 • reakcja alergiczna na inny lek przeciwgrzybiczy w przeszłości
 • osłabiona odporność
 • przyjmowanie innych leków
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • nudności
 • ból brzucha
 • wysypka
Możliwe interakcje z
 • terfenadyną
 • astemizolem
 • mizolastyną
 • beprydylem
 • felodypiną
 • nizoldypiną
 • lerkanidypiną
 • iwabradyną
 • ranolazyną
 • eplerenonem
 • tykagrelorem
 • cyzaprydem
 • symwastatyną
 • lowastatyną
 • midazolamem (doustnym)
 • triazolamem
 • lurazydonem
 • pimozydem
 • sertyndolem
 • lewometadylem
 • metadonem
 • halofantryną
 • irynotekanem
 • dihydroergotaminą lub ergotaminą
 • ergonowiną lub metylergonowiną
 • dyzopiramidem
 • dronedaronem
 • chinidyną
 • dofetylidem
 • domperydonem
 • telitromycyną
 • fezoterodyną
 • solifenacyną
 • kolchicyną
Ciąża

Leku Itrax nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz zdecyduje, czy oczekiwane korzyści ze stosowania leku Itrax podczas karmienia piersią przeważają ryzyko dla dziecka.

Dzieci

Lek Itrax może być stosowany u dzieci tylko wówczas, jeśli lekarz zdecyduje, że spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Itrax może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Itrax?

Lek Itrax zawiera itakonazol, który należy do grupy leków pochodnych tiazolu. Jest środkiem przeciwgrzybiczym o szerokim zakresie działania.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Itrax?

Lek Itrax jest wskazany w leczeniu:

 • zakażeń narządów płciowych: grzybicy pochwy i sromu
 • zakażeń skóry, błony śluzowej lub oczu: grzybicy skóry, łupieżu pstrego, kandydozy jamy ustnej, grzybiczego zakażenia rogówki
 • grzybic paznokci, wywołanych przez dermatofity i (lub) drożdżaki
 • grzybic układowych: aspergilozy układowej i kandydozy układowej, kryptokokozy, w tym kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, u pacjentów z kryptokokozą i osłabioną odpornością oraz u wszystkich pacjentów z kryptokokozą ośrodkowego układu nerwowego, histoplazmozą, blastomikozą, sporotrychozą, parakokcydioidomikozą oraz innymi, rzadko występującymi, grzybiczymi zakażeniami układowymi lub tropikalnymi

Dawkowanie

Jak stosować lek Itrax?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Itrax należy podawać bezpośrednio po pełnym posiłku. Kapsułki należy połykać w całości.

Dorośli:

Zakażenia narządów płciowych

Grzybica pochwy i sromu:

 • 200 mg dwa razy na dobę przez 1 dzień lub 200 mg raz na dobę przez 3 dni

Zakażenia skóry, błony śluzowej lub oczu

Grzybica skóry:

 • 200 mg raz na dobę przez 7 dni lub 100 mg raz na dobę przez 15 dni

Zakażenia okolic o zwiększonym rogowaceniu naskórka, takie jak grzybica podeszwy stóp i dłoni:

 • 200 mg dwa razy na dobę przez 7 dni lub 100 mg raz na dobę przez 30 dni

Łupież pstry:

 • 200 mg raz na dobę przez 7 dni

Kandydoza jamy ustnej:

 • 100 mg raz na dobę przez 15 dni

U niektórych pacjentów z osłabieniem odporności (np. u pacjentów z neutropenią, AIDS lub po przeszczepieniu narządów) lekarz może zalecić podwojenie dawki.

Grzybicze zakażenie rogówki:

 • 200 mg raz na dobę przez 21 dni

Grzybica paznokci, wywołana przez dermatofity i (lub) drożdżaki

Leczenie cykliczne:

 • polega na przyjmowaniu dwóch kapsułek dwa razy na dobę (200 mg dwa razy na dobę) przez jeden tydzień
 • w leczeniu grzybicy paznokci rąk stosuje się dwa cykle
 • w leczeniu grzybicy paznokci stóp stosuje się trzy cykle
 • okresy przyjmowania leku (cykle) są oddzielone trzytygodniową przerwą, w czasie której lek nie jest przyjmowany
 • reakcja na leczenie staje się widoczna po zakończeniu leczenia i odrośnięciu paznokci

Leczenie ciągłe:

Wyłącznie paznokcie stóp lub wraz z paznokciami rąk

 • 200 mg raz na dobę przez 3 miesiące

Grzybice układowe

Aspergiloza

 • 200 mg raz na dobę
 • średni okres stosowania 2 do 5 miesięcy
 • lekarz zwiększy dawkę do 200 mg dwa razy na dobę, jeżeli zmiany są głębokie lub rozsiane

Kandydoza

 • 100 mg do 200 mg raz na dobę
 • średni okres stosowania: 3 tygodnie do 7 miesięcy
 • lekarz zwiększy dawkę do 200 mg dwa razy na dobę, jeżeli zmiany są głębokie lub rozsiane

Kryptokokoza (bez zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)

 • 200 mg raz na dobę
 • średni okres stosowania: 2 miesiące do 1 roku

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

 • 200 mg dwa razy na dobę
 • średni okres stosowania: 2 miesiące do 1 roku
 • lekarz rozważy pozostawienie leczenia podtrzymującego

Histoplazmoza

 • od 200 mg raz na dobę do 200 mg dwa razy na dobę
 • średni okres stosowania: 8 miesięcy

Blastomikoza

 • od 100 mg raz na dobę do 200 mg dwa razy na dobę
 • średni okres stosowania: 6 miesięcy

Sporotrychoza limfatyczno-skórna lub skórna

 • 100 mg raz na dobę
 • średni okres stosowania: 3 miesiące

Parakokcydioidomikoza

 • 100 mg raz na dobę
 • średni okres stosowania: 6 miesięcy
 • brak danych dotyczących skuteczności stosowania kapsułek Itrax w leczeniu parakokcydioidomikozy u pacjentów z AIDS

Chromomikoza

 • 100 mg do 200 mg raz na dobę
 • średni okres stosowania: 6 miesięcy

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Itrax

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Itrax należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Itrax

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Itrax

Należy kontynuować przyjmowanie leku Itrax tak długo jak lekarz zaleci. Nie należy samodzielnie przerywać leczenia mimo stwierdzonej przez pacjenta poprawy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Itrax należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Itrax?

Nie należy stosować leku Itrax w przypadku:

 • uczulenia na itrakonazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku 
 • występującego obecnie lub w przeszłości zaburzenia czynności komór serca, takich jak zastoinowa niewydolność serca
 • ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Itrax może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • nudności
 • ból brzucha
 • wysypka

Niezbyt częste (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • nadwrażliwość
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • parestezje
 • wymioty
 • niestrawność
 • biegunka
 • zaparcia
 • zaburzenia smaku
 • wzdęcia
 • podwyższony poziom bilirubiny
 • pokrzywka
 • łysienie 
 • świąd
 • zaburzenia miesiączkowania
 • obrzęk

Rzadkie (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • leukopenia
 • hipoestezje
 • zaburzenia widzenia
 • szumy uszne
 • zapalenie trzustki
 • przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • częstomocz
 • gorączka

Bardzo rzadkie (rzadziej niż u 1 na 10.000 osób):

 • martwica toksyczno - rozpływowa naskórka
 • zespół Stevensa - Johnsona
 • rumień wielopostaciowy
 • złuszczające zapalenie skóry
 • leukoklastyczne zapalenie naczyń
 • nadwrażliwość na światło

O nieznanej częstości:

 • neutropenia
 • małopłytkowość
 • zespół choroby posurowiczej
 • obrzęk naczynioruchowy
 • reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne
 • hipokaliemia
 • hipertriglicerydemia 
 • neuropatia obwodowa
 • zaburzenia widzenia
 • przemijająca lub trwała utrata słuchu
 • obrzęk płuc
 • zastoinowa niewydolność serca
 • ostra niewydolność wątroby, zapalenie wątroby
 • działanie hepatotoksyczne
 • bóle mięśni i stawów
 • nietrzymanie moczu
 • zaburzenia erekcji

W badaniach klinicznych u dzieci

Częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • wymioty
 • ból brzucha
 • biegunka
 • zaburzenia czynności wątroby
 • niedociśnienie tętnicze
 • nudności
 • pokrzywka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjenta dotyczą opisane niżej okoliczności, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku Itrax:

 • pacjent ma chore nerki - może być konieczna modyfikacja dawki tego leku
 • pacjent ma chorą wątrobę - może być konieczna modyfikacja dawki tego leku (lekarz może zalecić kontrolowanie czynności wątroby u pacjentów otrzymujących lek Itrax, gdyż lek ten bardzo rzadko może powodować ciężkie uszkodzenie wątroby)
 • pacjent ma chore serce
 • pacjent miał w przeszłości reakcję alergiczną na inny lek przeciwgrzybiczy
 • pacjent ma osłabioną odporność, np. z powodu neutropenii, AIDS lub przeszczepienia narządu - może być konieczna modyfikacja dawki tego leku
 • pacjent przyjmuje inne leki

Jeśli u pacjenta w czasie stosowania leku Itrax wystąpią niżej opisane objawy, należy powiedzieć o tym lekarzowi:

 • objawy świadczące o zapaleniu wątroby: brak łaknienia, nudności, wymioty, uczucie zmęczenia, ból brzucha, zażółcenie skóry lub oczu, odbarwienie kału lub ciemna barwa moczu - należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza
 • objawy zastoinowej niewydolności serca: duszność, niewyjaśniony przyrost masy ciała, obrzęk nóg, nietypowe uczucie zmęczenia, budzenie się w nocy z powodu duszności -należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza
 • objawy ciężkiej reakcji alergicznej: wysypka, świąd, pokrzywka, trudności z oddychaniem i (lub) obrzęk twarzy - należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza
 • nadwrażliwość na światło
 • ciężkie reakcje skórne, takie jak uogólniona wysypka ze złuszczaniem skóry i pęcherzami w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych lub wysypką z małymi krostami lub pęcherzami - należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza
 • objawy neuropatii (uszkodzenia nerwów), takie jak: mrowienie, zaburzenia czucia, osłabienie czucia, osłabienie siły w kończynach, ból głowy zawroty głowy - należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza
 • objawy utraty słuchu
 • niewyraźne lub podwójne widzenie, dzwonienie w uszach, nietrzymanie moczu lub zbyt częste oddawanie moczu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania u pacjenta.

Itrax a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 • leku Itrax nie należy stosować w czasie ciąży, z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia, w których w opinii lekarza potencjalne korzyści ze stosowania leczenia przewyższają możliwe niebezpieczeństwo dla płodu
 • kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące lek Itrax, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży, do czasu wystąpienia pierwszej miesiączki po zakończeniu stosowania leku Itrax

Itrax a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 • itrakonazol przenika w bardzo niewielkich ilościach do mleka matki
 • lekarz zdecyduje, czy oczekiwane korzyści ze stosowania leku Itrax podczas karmienia piersią przeważają ryzyko dla dziecka
 • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości pacjentka nie powinna karmić piersią

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Leki, z którymi nie należy stosować leku Itrax:

 • niektóre leki stosowane w alergii: terfenadyna, astemizol, mizolastyna
 • niektóre leki stosowane w leczeniu dławicy piersiowej lub wysokiego ciśnienia tętniczego: beprydyl, felodypina, nizoldypina, lerkanidypina, iwabradyna, ranolazyna, eplerenon
 • tykagrelor - lek zmniejszający krzepnięcie krwi
 • cyzapryd - lek stosowany w zaburzeniach motoryki przewodu pokarmowego
 • niektóre leki zmniejszające stężenie cholesterolu: symwastatyna, lowastatyna
 • niektóre leki nasenne: midazolam (doustny), triazolam
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychotycznych: lurazydon, pimozyd, sertyndol
 • niektóre leki stosowane w leczeniu silnego bólu lub uzależnienia: lewacetylmetadol, metadon
 • halofantryna - lek stosowany w leczeniu malarii
 • irynotekan - lek przeciwnowotworowy
 • alkaloidy sporyszu stosowane w leczeniu bólów migrenowych: dihydroergotamina lub ergotamina
 • alkaloidy sporyszu stosowane do kontroli krwawienia i utrzymania skurczu macicy po porodzie: ergometryna lub metylergometryna
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca: dyzopiramid, dronedaron, chinidyna, dofetylid
 • domperydon - lek stosowany w leczeniu nudności i wymiotów
 • telitromycyna u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
 • fezoterodyna u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
 • solifenacyna u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby
 • kolchicyna u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków, przeciwwskazane jest zastosowanie leku Itrax. Jeśli pacjent przyjmuje lek Itrax, stosowanie tych leków może rozpocząć po co najmniej 2 tygodniach od odstawienia leku Itrax.

Leki, które mogą zmniejszać skuteczność leku Itrax:

 • leki przeciwpadaczkowe: karbamazepina, fenytoina, fenobarbital
 • leki przeciwgruźlicze: ryfampicyna, ryfabutyna, izoniazyd
 • leki przeciw HIV/AIDS: efawirenz, newirapina

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków, należy zawsze powiedzieć o tym lekarzowi. 

Leki, których stosowanie z lekiem Itrax jest niezalecane, chyba że lekarz uzna to za konieczne:

 • niektóre leki stosowane w leczeniu raka: aksytynib, dabrafenib, dazatynib, ibrutynib, nilotynib, sunitynib, trabektedyna
 • aliskiren - lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym
 • syldenafil, gdy jest stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego
 • ryfabutyna - lek przeciwgruźliczy
 • karbamazepina - lek przeciwpadaczkowy
 • kolchicyna - lek stosowany w dnie moczanowej
 • koniwaptan, tolwaptan - leki stosowane w leczeniu małego stężenia sodu we krwi
 • daryfenacyna - lek stosowany w leczeniu nietrzymania moczu
 • ewerolimus - lek podawany po przeszczepieniu narządów
 • fentanyl - silny lek przeciwbólowy
 • apiksaban, rywaroksaban - leki zmniejszające krzepliwość krwi
 • salmeterol - lek stosowany w astmie oskrzelowej
 • symeprewir - lek stosowany w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
 • tamsulozyna - lek stosowany w leczeniu nietrzymania moczu u mężczyzn
 • wardenafil - lek stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji

Stosowanie tych leków można rozpocząć po co najmniej 2 tygodniach od odstawienia leku Itrax.

Inne leki, które wchodzą w interakcje z lekiem Itrax:

 • niektóre antybiotyki: cyprofloksacyna, klarytromycyna, erytromycyna, telitromycyna
 • niektóre leki działające na serce lub naczynia krwionośne: bozentan, digoksyna, nadolol, riocyguat i niektóre leki z grupy antagonistów wapnia, w tym: werapamil
 • leki osłabiające krzepliwość krwi: kumaryny, cylostazol, dabigatran
 • metyloprednizolon, budezonid, cyklezonid, flutykazon lub deksametazon - podawane doustnie, we wstrzyknięciach lub wziewnie w leczeniu stanów zapalnych, astmy i alergii
 • cyklosporyna, takrolimus, temsyrolimus, syrolimus (czyli rapamycyna) - zwykle podawane po przeszczepieniu narządów
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV (AIDS): marawirok, inhibitory proteazy, w tym indynawir, rytonawir, darunawir, fosamprenawir, sakwinawir
 • niektóre leki stosowane w leczeniu raka: bortezomib, busulfan, docetaksel, erlotynib, gefitynib, imatynib, iksabepilon, lapatynib, ponatynib, trymetreksat, alkaloidy barwinka
 • niektóre leki stosowane w leczeniu lęku lub nasenne: buspiron, perospiron, ramelteon, midazolam (podawany dożylnie), alprazolam, brotyzolam
 • niektóre silne leki przeciwbólowe: alfentanyl, buprenorfina, oksykodon, sufentanyl
 • niektóre leki stosowane w leczeniu cukrzycy: repaglinid, saksagliptyna
 • niektóre leki stosowane w leczeniu psychoz: arypiprazol, haloperydol, kwetiapina, rysperydon
 • niektóre leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów: aprepitant
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zapalenia pęcherza moczowego: fezoterodyna, imidafenacyna, oksybutynina, solifenacyna, tolterodyna
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji: syldenafil, tadalafil
 • prazykwantel - lek przeciwpasożytniczy
 • bilastyna, ebastyna - leki przeciwalergiczne
 • reboksetyna - lek przeciwdepresyjny
 • atorwastatyna - lek zmniejszający stężenie cholesterolu
 • meloksykam - lek stosowany w zapaleniu stawów i bólu
 • cynakalcet - lek stosowany w nadczynności przytarczyc
 • niektóre leki stosowane w leczeniu małego stężenia sodu we krwi: mozawaptan
 • alitretynoina (podawana doustnie) - lek stosowany w leczeniu wyprysku
 • eletryptan - lek stosowany w leczeniu bólów migrenowych.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków, może być konieczna zmiana dawkowania tych leków lub leku Itrax.

Leki wpływające na wchłanianie itrakonazolu:

 • leki zobojętniające kwaśność soku żołądkowego należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed przyjęciem lub co najmniej 2 godziny po zastosowaniu leku Itrax, ponieważ zaburzają one wchłanianie itrakonazolu uwalnianego z kapsułek leku Itrax
 • jeśli pacjent przyjmuje leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego w żołądku , lek Itrax zaleca się popijać kwaśnymi napojami (np. typu „cola” (niedietetyczna)), jest to spowodowane tym, że leki te zaburzają wchłanianie itrakonazolu uwalnianego z kapsułek leku Itrax

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania u pacjenta.

Itrax a alkohol

Brak danych.

Itrax a prowadzenie pojazdów

Lek Itrax może czasem powodować zawroty głowy, niewyraźne lub podwójne widzenie lub utratę słuchu. Jeśli u pacjenta wystąpią te objawy, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Itrax?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego