Poradnik
Itrax (Itraconazolum)

Itrax (Itraconazolum)

Lek Itrax zawiera jako substancję czynną itrakonazol, który wykazuje działanie przeciwgrzybicze.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaItrax
Nazwa międzynarodowaItraconazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 mg

PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Itrakonazol

Skład - substancje pomocnicze
 • hypromeloza
 • eudragit E-100
 • sacharoza
 • glikol polietylenowy
 • dwutlenek tytanu
 • żelatyna
Dostępne opakowania
 • 4 kapsułki
 • 28 kapsułek
Działanie / właściwości

Przeciwgrzybicze

Zastosowanie
 • grzybica pochwy i sromu
 • grzybica skóry
 • łupież pstry
 • kandydoza jamy ustnej
 • grzybicze zakażenie rogówki
 • grzybica paznokci
 • grzybice układowe lub tropikalne
Przeciwwskazania
 • uczulenie na itrakonazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku 
 • występujące obecnie lub w przeszłości zaburzenia czynności komór serca, takie jak zastoinowa niewydolność serca
 • ciąża
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby nerek
 • choroby wątroby
 • choroby serca
 • reakcja alergiczna na inny lek przeciwgrzybiczy w przeszłości
 • osłabiona odporność
 • przyjmowanie innych leków
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • nudności
 • ból brzucha
 • wysypka
Możliwe interakcje z
 • terfenadyną
 • astemizolem
 • mizolastyną
 • beprydylem
 • felodypiną
 • nizoldypiną
 • lerkanidypiną
 • iwabradyną
 • ranolazyną
 • eplerenonem
 • tykagrelorem
 • cyzaprydem
 • symwastatyną
 • lowastatyną
 • midazolamem (doustnym)
 • triazolamem
 • lurazydonem
 • pimozydem
 • sertyndolem
 • lewometadylem
 • metadonem
 • halofantryną
 • irynotekanem
 • dihydroergotaminą lub ergotaminą
 • ergonowiną lub metylergonowiną
 • dyzopiramidem
 • dronedaronem
 • chinidyną
 • dofetylidem
 • domperydonem
 • telitromycyną
 • fezoterodyną
 • solifenacyną
 • kolchicyną
Ciąża

Leku Itrax nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz zdecyduje, czy oczekiwane korzyści ze stosowania leku Itrax podczas karmienia piersią przeważają ryzyko dla dziecka.

Dzieci

Lek Itrax może być stosowany u dzieci tylko wówczas, jeśli lekarz zdecyduje, że spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Itrax może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Itrax?

Lek Itrax zawiera itakonazol, który należy do grupy leków pochodnych tiazolu. Jest środkiem przeciwgrzybiczym o szerokim zakresie działania.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Itrax?

Lek Itrax jest wskazany w leczeniu:

 • zakażeń narządów płciowych: grzybicy pochwy i sromu
 • zakażeń skóry, błony śluzowej lub oczu: grzybicy skóry, łupieżu pstrego, kandydozy jamy ustnej, grzybiczego zakażenia rogówki
 • grzybic paznokci, wywołanych przez dermatofity i (lub) drożdżaki
 • grzybic układowych: aspergilozy układowej i kandydozy układowej, kryptokokozy, w tym kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, u pacjentów z kryptokokozą i osłabioną odpornością oraz u wszystkich pacjentów z kryptokokozą ośrodkowego układu nerwowego, histoplazmozą, blastomikozą, sporotrychozą, parakokcydioidomikozą oraz innymi, rzadko występującymi, grzybiczymi zakażeniami układowymi lub tropikalnymi

Dawkowanie

Jak stosować lek Itrax?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Itrax należy podawać bezpośrednio po pełnym posiłku. Kapsułki należy połykać w całości.

Dorośli:

Zakażenia narządów płciowych

Grzybica pochwy i sromu:

 • 200 mg dwa razy na dobę przez 1 dzień lub 200 mg raz na dobę przez 3 dni

Zakażenia skóry, błony śluzowej lub oczu

Grzybica skóry:

 • 200 mg raz na dobę przez 7 dni lub 100 mg raz na dobę przez 15 dni

Zakażenia okolic o zwiększonym rogowaceniu naskórka, takie jak grzybica podeszwy stóp i dłoni:

 • 200 mg dwa razy na dobę przez 7 dni lub 100 mg raz na dobę przez 30 dni

Łupież pstry:

 • 200 mg raz na dobę przez 7 dni

Kandydoza jamy ustnej:

 • 100 mg raz na dobę przez 15 dni

U niektórych pacjentów z osłabieniem odporności (np. u pacjentów z neutropenią, AIDS lub po przeszczepieniu narządów) lekarz może zalecić podwojenie dawki.

Grzybicze zakażenie rogówki:

 • 200 mg raz na dobę przez 21 dni

Grzybica paznokci, wywołana przez dermatofity i (lub) drożdżaki

Leczenie cykliczne:

 • polega na przyjmowaniu dwóch kapsułek dwa razy na dobę (200 mg dwa razy na dobę) przez jeden tydzień
 • w leczeniu grzybicy paznokci rąk stosuje się dwa cykle
 • w leczeniu grzybicy paznokci stóp stosuje się trzy cykle
 • okresy przyjmowania leku (cykle) są oddzielone trzytygodniową przerwą, w czasie której lek nie jest przyjmowany
 • reakcja na leczenie staje się widoczna po zakończeniu leczenia i odrośnięciu paznokci

Leczenie ciągłe:

Wyłącznie paznokcie stóp lub wraz z paznokciami rąk

 • 200 mg raz na dobę przez 3 miesiące

Grzybice układowe

Aspergiloza

 • 200 mg raz na dobę
 • średni okres stosowania 2 do 5 miesięcy
 • lekarz zwiększy dawkę do 200 mg dwa razy na dobę, jeżeli zmiany są głębokie lub rozsiane

Kandydoza

 • 100 mg do 200 mg raz na dobę
 • średni okres stosowania: 3 tygodnie do 7 miesięcy
 • lekarz zwiększy dawkę do 200 mg dwa razy na dobę, jeżeli zmiany są głębokie lub rozsiane

Kryptokokoza (bez zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)

 • 200 mg raz na dobę
 • średni okres stosowania: 2 miesiące do 1 roku

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

 • 200 mg dwa razy na dobę
 • średni okres stosowania: 2 miesiące do 1 roku
 • lekarz rozważy pozostawienie leczenia podtrzymującego

Histoplazmoza

 • od 200 mg raz na dobę do 200 mg dwa razy na dobę
 • średni okres stosowania: 8 miesięcy

Blastomikoza

 • od 100 mg raz na dobę do 200 mg dwa razy na dobę
 • średni okres stosowania: 6 miesięcy

Sporotrychoza limfatyczno-skórna lub skórna

 • 100 mg raz na dobę
 • średni okres stosowania: 3 miesiące

Parakokcydioidomikoza

 • 100 mg raz na dobę
 • średni okres stosowania: 6 miesięcy
 • brak danych dotyczących skuteczności stosowania kapsułek Itrax w leczeniu parakokcydioidomikozy u pacjentów z AIDS

Chromomikoza

 • 100 mg do 200 mg raz na dobę
 • średni okres stosowania: 6 miesięcy

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Itrax

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Itrax należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Itrax

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Itrax

Należy kontynuować przyjmowanie leku Itrax tak długo jak lekarz zaleci. Nie należy samodzielnie przerywać leczenia mimo stwierdzonej przez pacjenta poprawy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Itrax należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Itrax?

Nie należy stosować leku Itrax w przypadku:

 • uczulenia na itrakonazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku 
 • występującego obecnie lub w przeszłości zaburzenia czynności komór serca, takich jak zastoinowa niewydolność serca
 • ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Itrax może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • nudności
 • ból brzucha
 • wysypka

Niezbyt częste (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • nadwrażliwość
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • parestezje
 • wymioty
 • niestrawność
 • biegunka
 • zaparcia
 • zaburzenia smaku
 • wzdęcia
 • podwyższony poziom bilirubiny
 • pokrzywka
 • łysienie 
 • świąd
 • zaburzenia miesiączkowania
 • obrzęk

Rzadkie (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • leukopenia
 • hipoestezje
 • zaburzenia widzenia
 • szumy uszne
 • zapalenie trzustki
 • przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • częstomocz
 • gorączka

Bardzo rzadkie (rzadziej niż u 1 na 10.000 osób):

 • martwica toksyczno - rozpływowa naskórka
 • zespół Stevensa - Johnsona
 • rumień wielopostaciowy
 • złuszczające zapalenie skóry
 • leukoklastyczne zapalenie naczyń
 • nadwrażliwość na światło

O nieznanej częstości:

 • neutropenia
 • małopłytkowość
 • zespół choroby posurowiczej
 • obrzęk naczynioruchowy
 • reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne
 • hipokaliemia
 • hipertriglicerydemia 
 • neuropatia obwodowa
 • zaburzenia widzenia
 • przemijająca lub trwała utrata słuchu
 • obrzęk płuc
 • zastoinowa niewydolność serca
 • ostra niewydolność wątroby, zapalenie wątroby
 • działanie hepatotoksyczne
 • bóle mięśni i stawów
 • nietrzymanie moczu
 • zaburzenia erekcji

W badaniach klinicznych u dzieci

Częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • wymioty
 • ból brzucha
 • biegunka
 • zaburzenia czynności wątroby
 • niedociśnienie tętnicze
 • nudności
 • pokrzywka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjenta dotyczą opisane niżej okoliczności, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku Itrax:

 • pacjent ma chore nerki - może być konieczna modyfikacja dawki tego leku
 • pacjent ma chorą wątrobę - może być konieczna modyfikacja dawki tego leku (lekarz może zalecić kontrolowanie czynności wątroby u pacjentów otrzymujących lek Itrax, gdyż lek ten bardzo rzadko może powodować ciężkie uszkodzenie wątroby)
 • pacjent ma chore serce
 • pacjent miał w przeszłości reakcję alergiczną na inny lek przeciwgrzybiczy
 • pacjent ma osłabioną odporność, np. z powodu neutropenii, AIDS lub przeszczepienia narządu - może być konieczna modyfikacja dawki tego leku
 • pacjent przyjmuje inne leki

Jeśli u pacjenta w czasie stosowania leku Itrax wystąpią niżej opisane objawy, należy powiedzieć o tym lekarzowi:

 • objawy świadczące o zapaleniu wątroby: brak łaknienia, nudności, wymioty, uczucie zmęczenia, ból brzucha, zażółcenie skóry lub oczu, odbarwienie kału lub ciemna barwa moczu - należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza
 • objawy zastoinowej niewydolności serca: duszność, niewyjaśniony przyrost masy ciała, obrzęk nóg, nietypowe uczucie zmęczenia, budzenie się w nocy z powodu duszności -należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza
 • objawy ciężkiej reakcji alergicznej: wysypka, świąd, pokrzywka, trudności z oddychaniem i (lub) obrzęk twarzy - należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza
 • nadwrażliwość na światło
 • ciężkie reakcje skórne, takie jak uogólniona wysypka ze złuszczaniem skóry i pęcherzami w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych lub wysypką z małymi krostami lub pęcherzami - należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza
 • objawy neuropatii (uszkodzenia nerwów), takie jak: mrowienie, zaburzenia czucia, osłabienie czucia, osłabienie siły w kończynach, ból głowy zawroty głowy - należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza
 • objawy utraty słuchu
 • niewyraźne lub podwójne widzenie, dzwonienie w uszach, nietrzymanie moczu lub zbyt częste oddawanie moczu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania u pacjenta.

Itrax a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 • leku Itrax nie należy stosować w czasie ciąży, z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia, w których w opinii lekarza potencjalne korzyści ze stosowania leczenia przewyższają możliwe niebezpieczeństwo dla płodu
 • kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące lek Itrax, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży, do czasu wystąpienia pierwszej miesiączki po zakończeniu stosowania leku Itrax

Itrax a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 • itrakonazol przenika w bardzo niewielkich ilościach do mleka matki
 • lekarz zdecyduje, czy oczekiwane korzyści ze stosowania leku Itrax podczas karmienia piersią przeważają ryzyko dla dziecka
 • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości pacjentka nie powinna karmić piersią

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Leki, z którymi nie należy stosować leku Itrax:

 • niektóre leki stosowane w alergii: terfenadyna, astemizol, mizolastyna
 • niektóre leki stosowane w leczeniu dławicy piersiowej lub wysokiego ciśnienia tętniczego: beprydyl, felodypina, nizoldypina, lerkanidypina, iwabradyna, ranolazyna, eplerenon
 • tykagrelor - lek zmniejszający krzepnięcie krwi
 • cyzapryd - lek stosowany w zaburzeniach motoryki przewodu pokarmowego
 • niektóre leki zmniejszające stężenie cholesterolu: symwastatyna, lowastatyna
 • niektóre leki nasenne: midazolam (doustny), triazolam
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychotycznych: lurazydon, pimozyd, sertyndol
 • niektóre leki stosowane w leczeniu silnego bólu lub uzależnienia: lewacetylmetadol, metadon
 • halofantryna - lek stosowany w leczeniu malarii
 • irynotekan - lek przeciwnowotworowy
 • alkaloidy sporyszu stosowane w leczeniu bólów migrenowych: dihydroergotamina lub ergotamina
 • alkaloidy sporyszu stosowane do kontroli krwawienia i utrzymania skurczu macicy po porodzie: ergometryna lub metylergometryna
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca: dyzopiramid, dronedaron, chinidyna, dofetylid
 • domperydon - lek stosowany w leczeniu nudności i wymiotów
 • telitromycyna u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
 • fezoterodyna u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
 • solifenacyna u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby
 • kolchicyna u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków, przeciwwskazane jest zastosowanie leku Itrax. Jeśli pacjent przyjmuje lek Itrax, stosowanie tych leków może rozpocząć po co najmniej 2 tygodniach od odstawienia leku Itrax.

Leki, które mogą zmniejszać skuteczność leku Itrax:

 • leki przeciwpadaczkowe: karbamazepina, fenytoina, fenobarbital
 • leki przeciwgruźlicze: ryfampicyna, ryfabutyna, izoniazyd
 • leki przeciw HIV/AIDS: efawirenz, newirapina

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków, należy zawsze powiedzieć o tym lekarzowi. 

Leki, których stosowanie z lekiem Itrax jest niezalecane, chyba że lekarz uzna to za konieczne:

 • niektóre leki stosowane w leczeniu raka: aksytynib, dabrafenib, dazatynib, ibrutynib, nilotynib, sunitynib, trabektedyna
 • aliskiren - lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym
 • syldenafil, gdy jest stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego
 • ryfabutyna - lek przeciwgruźliczy
 • karbamazepina - lek przeciwpadaczkowy
 • kolchicyna - lek stosowany w dnie moczanowej
 • koniwaptan, tolwaptan - leki stosowane w leczeniu małego stężenia sodu we krwi
 • daryfenacyna - lek stosowany w leczeniu nietrzymania moczu
 • ewerolimus - lek podawany po przeszczepieniu narządów
 • fentanyl - silny lek przeciwbólowy
 • apiksaban, rywaroksaban - leki zmniejszające krzepliwość krwi
 • salmeterol - lek stosowany w astmie oskrzelowej
 • symeprewir - lek stosowany w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
 • tamsulozyna - lek stosowany w leczeniu nietrzymania moczu u mężczyzn
 • wardenafil - lek stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji

Stosowanie tych leków można rozpocząć po co najmniej 2 tygodniach od odstawienia leku Itrax.

Inne leki, które wchodzą w interakcje z lekiem Itrax:

 • niektóre antybiotyki: cyprofloksacyna, klarytromycyna, erytromycyna, telitromycyna
 • niektóre leki działające na serce lub naczynia krwionośne: bozentan, digoksyna, nadolol, riocyguat i niektóre leki z grupy antagonistów wapnia, w tym: werapamil
 • leki osłabiające krzepliwość krwi: kumaryny, cylostazol, dabigatran
 • metyloprednizolon, budezonid, cyklezonid, flutykazon lub deksametazon - podawane doustnie, we wstrzyknięciach lub wziewnie w leczeniu stanów zapalnych, astmy i alergii
 • cyklosporyna, takrolimus, temsyrolimus, syrolimus (czyli rapamycyna) - zwykle podawane po przeszczepieniu narządów
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV (AIDS): marawirok, inhibitory proteazy, w tym indynawir, rytonawir, darunawir, fosamprenawir, sakwinawir
 • niektóre leki stosowane w leczeniu raka: bortezomib, busulfan, docetaksel, erlotynib, gefitynib, imatynib, iksabepilon, lapatynib, ponatynib, trymetreksat, alkaloidy barwinka
 • niektóre leki stosowane w leczeniu lęku lub nasenne: buspiron, perospiron, ramelteon, midazolam (podawany dożylnie), alprazolam, brotyzolam
 • niektóre silne leki przeciwbólowe: alfentanyl, buprenorfina, oksykodon, sufentanyl
 • niektóre leki stosowane w leczeniu cukrzycy: repaglinid, saksagliptyna
 • niektóre leki stosowane w leczeniu psychoz: arypiprazol, haloperydol, kwetiapina, rysperydon
 • niektóre leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów: aprepitant
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zapalenia pęcherza moczowego: fezoterodyna, imidafenacyna, oksybutynina, solifenacyna, tolterodyna
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji: syldenafil, tadalafil
 • prazykwantel - lek przeciwpasożytniczy
 • bilastyna, ebastyna - leki przeciwalergiczne
 • reboksetyna - lek przeciwdepresyjny
 • atorwastatyna - lek zmniejszający stężenie cholesterolu
 • meloksykam - lek stosowany w zapaleniu stawów i bólu
 • cynakalcet - lek stosowany w nadczynności przytarczyc
 • niektóre leki stosowane w leczeniu małego stężenia sodu we krwi: mozawaptan
 • alitretynoina (podawana doustnie) - lek stosowany w leczeniu wyprysku
 • eletryptan - lek stosowany w leczeniu bólów migrenowych.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków, może być konieczna zmiana dawkowania tych leków lub leku Itrax.

Leki wpływające na wchłanianie itrakonazolu:

 • leki zobojętniające kwaśność soku żołądkowego należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed przyjęciem lub co najmniej 2 godziny po zastosowaniu leku Itrax, ponieważ zaburzają one wchłanianie itrakonazolu uwalnianego z kapsułek leku Itrax
 • jeśli pacjent przyjmuje leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego w żołądku , lek Itrax zaleca się popijać kwaśnymi napojami (np. typu „cola” (niedietetyczna)), jest to spowodowane tym, że leki te zaburzają wchłanianie itrakonazolu uwalnianego z kapsułek leku Itrax

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania u pacjenta.

Itrax a alkohol

Brak danych.

Itrax a prowadzenie pojazdów

Lek Itrax może czasem powodować zawroty głowy, niewyraźne lub podwójne widzenie lub utratę słuchu. Jeśli u pacjenta wystąpią te objawy, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Itrax?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Itrax a ciąża
Itrax a karmienie piersią
Interakcje
Itrax a alkohol
Itrax a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo