Kategorie

Iviprolol (Metoprololi succinas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Iviprolol?

Iviprolol należy do grupy leków zwanych beta-blokerami. Stosowany jest w leczeniu: 

 • wysokiego ciśnienia tętniczego krwi
 • uciskającego bólu w klatce piersiowej, spowodowanego niedotlenieniem serca (dławica piersiowa)
 • nieregularnego rytmu serca (niemiarowość serca)
 • stabilnej niewydolności serca z objawami takimi, jak skrócenie oddechu i obrzęki kostek, w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca
 • kołatań serca (uczucie bicia serca) spowodowanych nieorganicznymi (czynnościowymi) chorobami serca

Zapobiega również:

 • występowaniu kolejnych ataków serca lub uszkodzeniu mięśnia sercowego po zawale serca
 • atakom migreny 

Podstawowe informacje

NazwaIviprolol
Nazwa międzynarodowaMetoprololi succinas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 23,75 mg
 • 47,5 mg
 • 95 mg
 • 190 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Bursztynian metoprololu

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • metyloceluloza
 • skrobia kukurydziana
 • glicerol
 • etyloceluloza
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • kwas stearynowy
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 14 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 20 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 56 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 98 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
Działanie / właściwości
 • działanie przeciwarytmiczne
 • obniża ciśnienie tętnicze krwi
 • zapobiega migrenowym bólom głowy
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • dławica piersiowa
 • zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza częstoskurcz nadkomorowy
 • stabilna objawowa niewydolność serca
 • kołatania serca spowodowane czynnościowymi zaburzeniami pracy serca
 • profilaktyka w celu zapobiegania zgonu z przyczyn sercowych i ponownego zawału serca po przebytej ostrej fazie zawału mięśnia sercowego
 • profilaktyka migreny
Przeciwwskazania
 • uczulenie na metoprolol, inne beta-blokery lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzenia przewodzenia w sercu lub zaburzenia rytmu serca
 • niekontrolowana niewydolność serca, gdy pacjent otrzymuje leki zwiększające kurczliwość mięśnia serca lub u pacjenta występuje wstrząs kardiogenny
 • ciężkie zaburzenia krążenia krwi
 • niskie tętno
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • zwiększona kwasowość krwi
 • ciężka astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • nieleczony guz chromochłonny nadnerczy
 • niewydolność serca i ciśnienie tętnicze poniżej 100 mm Hg
 • przyjmowanie leków: inhibitorów monoaminooksydazy, werapamilu, diltiazemu, dizopiramidu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • astma oskrzelowa
 • dławica Prinzmetala
 • cukrzyca
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • leki zmniejszające objawy alergii
 • nadczynność tarczycy
 • łuszczyca
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie omdlenia w pozycji stojącej z powodu niskiego ciśnienia tętniczego krwi
 • zmęczenie

Często (mniej niż u 1 na 10 pacjentów, ale więcej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wolna czynność serca
 • trudności w utrzymaniu równowagi
 • zimne ręce i stopy
 • kołatanie serca
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • złe samopoczucie
 • nudności
 • biegunka
 • zaparcie
 • ból brzucha
 • zadyszka podczas wykonywania znacznego wysiłku fizycznego
Możliwe interakcje z
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze krwi
 • lekami przeciwarytmicznymi
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Iviprolol w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Iviprolol w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Iviprolol wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Iviprolol?

Lek Iviprolol zawiera substancję czynną bursztynian metoprololu, która należy do grupy beta-blokerów. Lek ten obniża ciśnienie krwi oraz zmniejsza częstość akcji serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Iviprolol?

Lek Iviprolol stosuje się przy:

 • nadciśnieniu tętniczym
 • dławicy piersiowej
 • zaburzeniach rytmu serca, zwłaszcza częstroskurczu komorowym
 • profilaktyce w celu zapobiegania zgonu z przyczyn sercowych i ponownego zawału serca po przebytej ostrej fazie zawału mięśnia sercowego 
 • kołataniu serca spowodowanym czynnościowymi zaburzeniami pracy serca
 • profilaktyce migreny
 • stabilnej objawowej niewydolności serca 

Dawkowanie

Jak stosować lek Iviprolol? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania leku Iviprolol:

 • przyjmować jeden raz na dobę, rano
 • połykać w całości lub podzielone
 • nie należy żuć ani rozgniatać
 • należy popić wodą (co najmniej pół szklanki)

Nadciśnienie tętnicze

47,5 mg bursztynianu metoprololu jeden raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 95 mg-190 mg jeden raz na dobę.

Uciskający ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna)

95 mg-190 mg bursztynianu metoprololu jeden raz na dobę.

Nieregularne bicie serca (niemiarowość)

95 mg-190 mg bursztynianu metoprololu jeden raz na dobę.

Leczenie profilaktyczne po ataku serca

190 mg bursztynianu metoprololu jeden raz na dobę.

Kołatania serca spowodowane chorobą serca

95 mg bursztynianu metoprololu jeden raz na dobę. Jeśli jest to konieczne, dawkę można zwiększyć do 190 mg jeden raz na dobę.

Profilaktyka migreny

95 mg-190 mg bursztynianu metoprololu jeden raz na dobę.

Pacjenci ze stabilną niewydolnością serca

Należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami wątroby

W przypadku ciężkiego upośledzenia czynności wątroby lekarz może dostosować dawkę leku. Należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Iviprolol

Jeśli pacjent przypadkowo zażył dawkę leku większą niż zalecana, należy się skontaktować z izbą przyjęć najbliższego szpitala lub natychmiast powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Pominięcie zastosowania leku Iviprolol

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko, jak to jest możliwe, a następnie kontynuować zażywanie leku jak poprzednio. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Iviprolol

Nie należy nagle przerywać zażywania leku Iviprolol, ponieważ może to zaostrzyć niewydolność serca i zwiększyć ryzyko ataku serca. Dawkę leku można zmienić lub leczenie można przerwać tylko po konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Iviprolol?

Leku Iviprolol nie należy stosować przy:

 • nadwrażliwości na bursztynian metoprololu, inne beta-blokery lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • bloku przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia
 • nieleczonej niewydolności serca (obrzęk płuc, zmniejszenie przepływu krwi lub niedociśnienie) i stałym lub okresowym stosowaniem leków zwiększających kurczliwość serca (agoniści receptorów beta-adrenergicznych)
 • objawowej lub klinicznie istotnej bradykardi zatokowej (częstość akcji serca < 50/min)
 • zespole chorego węzła zatokowego 
 • wstrząsie kardiogennym
 • ciężkich zaburzeniach obwodowego krążenia tętniczego 
 • niedociśnieniu (ciśnienie skurczowe< 90 mm Hg)
 • kwasicy metabolicznej
 • ciężkiej astmie oskrzelowej lub POChP
 • nie leczonym guzie chromochłonnym nadnerczy
 • jednoczesnym stosowaniu inhibitorów MAO
 • podejrzeniu ostrego zawału serca częstością akcji serca poniżej 45 uderzeń/ min, odstępem PQ > 0,24 sekundy lub ciśnieniem skurczowym <100 mm Hg
 • niewdolności serca i powtarzającym się ciśnieniem skurczowym poniżej 100 mg
 • jednoczesnym podwaniu dożylnym leków blokujących kanał wapniowy, jak werapamil lub diltiazem lub innych leków o działaniu przeciwarytmicznym (jak dizopiramid)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Iviprolol może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Iviprolol i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • swędząca wysypka skórna
 • zaczerwienienie
 • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła
 • trudności z oddychaniem lub połykaniem

Inne działania niepożądane:

W przypadku wystąpienia następujących objawów niepożądanych, należy poinformować lekarza lub farmaceutę:

Bardzo często (więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie omdlenia w pozycji stojącej z powodu niskiego ciśnienia tętniczego krwi
 • zmęczenie

Często (mniej niż u 1 na 10 pacjentów, ale więcej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wolna czynnosć serca
 • trudności w utrzymaniu równowagi (bardzo rzadko z towarzyszącym omdleniem)
 • zimne ręce i stopy
 • kołatanie serca
 • zawroty głowy, ból głowy
 • złe samopoczucie, nudności, zaparcie, ból brzucha
 • zadyszka podczas wykonywania znacznego wysiłku fizycznego 

Niezbyt często (mniej niż u 1 na 100 pacjentów, ale więcej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • okresowe zaostrzenie objawów niewydolności serca
 • zatrzymanie płynów (obrzęk)
 • ból w klatce piersiowej
 • uczucie mrowienia i kłucia na skórze
 • kurcze mięśni
 • wymioty
 • zwiększenie wagi ciała
 • depresja
 • osłabienie koncentracji 
 • trudnośći w zasypianiu (bezsenność)
 • sennosć
 • koszmary nocne
 • zadyszka
 • wysypka skórna
 • zwiększone pocenie się

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • pogorszenie cukrzycy
 • nerwowosć, lęk
 • zaburzenie widzenia
 • suchość i podrażnienie oczu
 • zapalenie spojówek (rodzaj zapalenia oka)
 • impotencja (niezdolnosc prącia w stanie wzwodu)
 • nieregularne bicie serca
 • zaburzenia przewodnictwa w sercu
 • suchosć w ustach
 • nieżyt nosa
 • utrata włosów
 • zmiany w badaniach czynnościowych wątroby

Bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmiany liczby komórek krwi (trombocytopenia, leukopenia)
 • zaburzenia pamięci
 • dezorientacja
 • omamy
 • zmiany nastroju
 • dzwonienie w uszach 
 • problemy ze słuchem
 • zmiany smaku
 • zapalenie wątroby
 • nadwrażliwość na światło
 • pogorszenie lub pojawienie się łuszczycy (rodzaj choroby skóry)
 • osłabienie mieśni
 • ból stawów
 • martwica tkanek u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował którykolwiek z poniższych stanów:

 • uczulenie na metoprolol, inne beta-blokery lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzenia przewodzenia w sercu lub zaburzenia rytmu serca
 • niekontrolowana niewydolność serca lub wstrząs kardiogenny
 • ciężkie zaburzenia krążenia krwi
 • niskie tętno
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • zwiększona kwasowość krwi
 • ciężka astma lub POChP
 • nieleczony guz chromochłonny nadnerczy
 • niewydolność serca i spadek ciśnienia poniżej 100 mm Hg
 • astma oskrzelowa
 • cukrzyca
 • stosowanie leków zmniejszających objawy alergii
 • nadczynność tarczycy
 • łuszczyca
 • stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy
 • stosowanie werapamilu i diltiazemu
 • stosowanie leku przeciwarytmicznego, takiego jak dizopiramid

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Iviprolol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Iviprolol w czasie ciąży.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Iviprolol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią lub gdy planuje karmić piersią, powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku Iviprolol.

Nie zaleca się stosowania leku Iviprolol w czasie karmienia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Leki, które mogą nasilać działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi:

 • cymetydyna (stosowana do leczenia wrzodów)
 • hydralazyna i klonidyna (leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi)
 • terbinafina (stosowana do leczenia zakażeń grzybiczych)
 • paroksetyna, fluoksetyna i sertralina (stosowane do leczenia depresji)
 • hydrochlorochina (stosowana do leczenia malarii)
 • chloropromazyna, triflupromazyna, chlorprotyksen (leki przeciwpsychotyczne)
 • amiodaron, chinidyna i propafenon (stosowane do leczenia nieregularnego rytmu serca)
 • difenhydramina (lek przeciwhistaminowy)
 • celekoksyb (lek przeciwbólowy)

Leki, które mogą zmniejszać działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi:

 • indometacyna (lek przeciwbólowy)
 • ryfampicyna (antybiotyk)

Leki, które mogą wpływać na działanie metoprololu lub metoprolol może wpływać na ich działanie:

 • inne beta-blokery np. w kroplach do oczu
 • adrenalina (epinefryna), noradrenalina (norepinefryna) lub inne leki sympatykomimetyczne
 • leki stosowane do leczenia cukrzycy, objawy niskiego stężenia cukru we krwi mogą być maskowane
 • lidokaina
 • rezerpina, alfa-metyldopa, guanfacyna, glikozydy nasercowe

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Iviprolol a alkohol

Alkohol może nasilać obniżające ciśnienie krwi działanie leku Iviprolol.

Iviprolol a prowadzenie pojazdów

Lek Iviprolol może powodować zmęczenie i zawroty głowy. Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn należy się upewnić, czy zdolność do reagowania nie jest zmieniona, szczególnie podczas zamiany leczenia na inny lek lub jeśli pacjent spożywał jednocześnie alkohol.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Iviprolol?

Lek Iviprolol należy przechowywać:

 • w miesjcu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego