Poradnik
strefa-opalania-2926
mamy-lato-3037
Kalium chloratum 15% Kabi (Kalii chloridum)

Kalium chloratum 15% Kabi (Kalii chloridum)

Kalium chloratum 15% Kabi jest lekiem stosowanym dożylnie, zawierającym chlorek potasu. Jest wskazany do stosowania w leczeniu niedoboru potasu u pacjentów, u których metody dietetyczne lub leczenie doustne są nieodpowiednie.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaKalium chloratum 15% Kabi
Nazwa międzynarodowaKalii chloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

150 mg/ ml

PostaćKoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Skład - substancja czynna

Chlorek potasu

Skład - substancje pomocnicze
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 20 ampułek 5 ml
 • 20 ampułek 10 ml
 • 20 ampułek 20 ml
 • 50 ampułek 5 ml
 • 50 ampułek 10 ml
Działanie / właściwości

Uzupełnienie niedoborów potasu w organizmie

Zastosowanie

Leczenie niedoborów potasu u pacjentów, u których leczenie doustne lub dieta nie przyniosły oczekiwanego efektu

Przeciwwskazania
 • zwiększone stężenie potasu we krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewyrównana niewydolność serca podczas leczenia pacjenta glikozydami naparstnicy
 • ciężki lub całkowity blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego serca
 • choroba zazwyczaj związana ze zwiększonym stężeniem potasu we krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • zaburzenia nerwowo-mięśniowe
 • zaburzenia czynności serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • zatrzymanie akcji serca
 • kwaśny odczyn krwi
 • zwiększenie stężenia jonów chlorkowych we krwi
 • zakrzep krwi w naczyniach krwionośnych
 • nudności
 • ból w miejscu podania
 • obumarcie komórek w przypadku wycieku roztworu do infuzji poza naczynie
 • zapalenie żyły w przypadku miejscowego, zbyt wysokiego stężenia roztworu
Możliwe interakcje z
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • antagonistami receptora angiotensyny II
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • cyklosporyną
 • takrolimusem
 • suksametonium
 • lekami krwiopochodnymi
 • penicyliną potasową
 • chinidyną
 • tiazydami
 • adrenokortykosteroidami
 • glikokortykosteroidami
 • mineralokortykosteroidami
 • digoksyną
 • żywicą wymienną
Ciąża

Lek może być stosowany przez kobiety w ciąży tylko, gdy istnieje taka konieczność.

Karmienie piersią

Lek nie może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci i młodzieży nie zostało określone, jednak dopuszcza się dożylne podanie produktu leczniczego po rozcieńczeniu w odpowiednim roztworze.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych odnośnie wpływu leków na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Kalium chloratum 15% Kabi?

Lek Kalium chloratum 15% Kabi uzupełnia w organizmie niedobór potasu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Kalium chloratum 15% Kabi?

Lek Kalium chloratum 15% Kabi stosowany jest w leczeniu niedoborów potasu u pacjentów, u których leczenie doustne lub dieta nie przyniosły oczekiwanego efektu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Kalium chloratum 15% Kabi?

Kalium chloratum 15% Kabi będzie podawany przez lub pod bezpośrednim nadzorem lekarza, który będzie uważnie kontrolował ilość leku Kalium chloratum 15% Kabi podaną pacjentowi.

Zasady stosowania:

 • pacjent otrzymuje lek rozcieńczony w postaci dożylnej kroplówki, szybkość infuzji powinna być wolna
 • ilość podawanego chlorku potasu zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta
 • bezpieczna szybkość infuzji to 10 mmol/ godzinę, nie powinna przekraczać 20 mmol/ godzinę
 • jeśli pacjent uważa, że działanie leku jest zbyt silne lub zbyt słabe, powinien poinformować o tym lekarza

Dorośli

 • podawanie dożylne, maksymalne stężenie chlorku potasu po rozcieńczeniu wynosi 3 g/ l
 • w cięższych przypadkach można zastosować wyższe stężenie podawane do żyły dużej przy jednoczesnym zapisie EKG pacjenta
 • standardowa dawka dobowa wynosi 0,8-2 mmol potasu/ kg masy ciała
 • maksymalna dawka dobowa u osób dorosłych nie powinna przekraczać 150 mmol/ dobę

Dzieci

 • podawanie dożylne, maksymalne stężenie chlorku potasu po rozcieńczeniu wynosi 3 mmol/ kg masy ciała (maksymalna dawka dobowa) lub 40 mmol/ m2
 • u dzieci o wadze powyżej 25 kg należy stosować dawki jak u dorosłych

Zaburzenia czynności nerek

Dawka w tej grupie pacjentów powinna być zmieniona.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku przedawkowania leku należy niezwłocznie skontaktować się ze szpitalem, podając nazwę leku i użytą ilość.

Objawy przedawkowania:

 • nieprawidłowości w zapisie EKG
 • zmniejszenie szybkości pracy serca (bradykardia)
 • nieregularną czynność serca z bardzo szybkim migotaniem komór serca (migotanie komór)
 • inne zaburzenia czynności serca (arytmie) aż do zatrzymania akcji serca
 • splątanie
 • zmęczenie
 • biegunka
 • zaburzenia połykania
 • nieprawidłowe odczucia skórne na rękach lub nogach (parestezja kończyn)
 • trudności w oddychaniu
 • porażenie mięśni szkieletowych i śmierć

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Kalium chloratum 15% Kabi?

Leku Kalium chloratum 15% Kabi nie powinno się stosować w przypadku:

 • zwiększonego stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Kalium chloratum 15% Kabi może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Działania niepożądane:

 • zaburzenia nerwowo-mięśniowe
 • zaburzenia czynności serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • zatrzymanie akcji serca
 • kwaśny odczyn krwi (kwasica)
 • zwiększenie stężenia jonów chlorkowych we krwi (hiperchloremia)
 • zakrzep krwi w naczyniach krwionośnych (zakrzepica żylna)
 • nudności
 • ból w miejscu podania
 • obumarcie komórek w przypadku wycieku roztworu do infuzji poza naczynie (wynaczynienie)
 • zapalenie żyły w przypadku miejscowego, zbyt wysokiego stężenia roztworu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kalium chloratum 15% Kabi należy omówić to z lekarzem:

 • bezpośrednie wstrzyknięcie stężonych roztworów chlorku potasu bez odpowiedniego rozcieńczenia może spowodować natychmiastową śmierć
 • lek należy podawać powoli i pod kontrolą czynności serca
 • należy monitorować oddawanie moczu u pacjenta w celu zapewnienia jego prawidłowego przepływu
 • należy monitorować stężenie elektrolitów w osoczu i gospodarkę kwasowo-zasadową, a dawka powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta
 • należy uważnie monitorować pacjentów z chorobami serca, ciężkim niedoborem płynów (ciężkim odwodnieniem), kurczem mięśni wywołanym odwodnieniem i utratą soli pod wpływem gorąca, rozległym uszkodzeniem tkanek występującym w przypadku ciężkich poparzeń oraz pacjentów w podeszłym wieku z uwagi na możliwość występowania zaburzeń czynności nerek lub innych czynników predysponujących do zwiększenia stężenia potasu we krwi (hiperkaliemii)
 • na początku terapii zastępczej potasem nie należy podawać roztworów glukozy do infuzji, ponieważ glukoza może powodować dalsze zmniejszenie stężenia potasu w osoczu
 • jeśli występują objawy niewydolności nerek, dożylne podawanie roztworów zawierających potas powinno zostać przerwane

Przed zastosowaniem leku Kalium chloratum 15% Kabi należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje:

 • niewyrównana niewydolność serca podczas leczenia pacjenta glikozydami naparstnicy
 • ciężki lub całkowity blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego serca
 • choroba zazwyczaj związana ze zwiększonym stężeniem potasu we krwi (np. hiperkaliemiczne porażenie okresowe, niedokrwistość sierpowatokomórkowa, zaburzenia czynności nadnerczy, osłabienie czynności nerek, zmniejszone oddawanie moczu po operacji, wstrząs z rozpadem czerwonych krwinek i/ lub niedoborem płynów w organizmie, kwasica metaboliczna, leczenie z zastosowaniem leków moczopędnych oszczędzających potas, zwiększenie stężenia jonów chlorku we krwi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Kalium chloratum 15% Kabi a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Kalium chloratum 15% Kabi może być stosowany przez kobiety w ciąży tylko, gdy istnieje taka konieczność.

Kalium chloratum 15% Kabi a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Kalium chloratum 15% Kabi nie może być stosowany w okresie karmienia piersią. Lekarz powinien podjąć decyzję, czy należy przerwać karmienie piersią, czy przerwać lub wstrzymać stosowanie leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie jest zalecane stosowanie leku Kalium chloratum 15% Kabi w połączeniu z następującymi lekami, ze względu na ryzyko wystąpienia zwiększonego stężenia potasu we krwi:

 • leki moczopędne oszczędzające potas (np. amiloryd, spironolakton, triamteren, kankreonian potasu, eplerenon)
 • inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE)
 • antagoniści receptora angiotensyny II
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
 • cyklosporyna
 • takrolimus
 • suksametonium
 • leki krwiopochodne
 • penicylina potasowa

Stosowanie leku Kalium chloratum 15% Kabi w połączeniu z następującymi lekami jest możliwe przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności:

 • chinidyna, potas może nasilić działanie przeciwarytmiczne chinidyny
 • tiazydy, działanie uzupełniające potasu może być zmniejszone
 • adrenokortykosteroidy, działanie uzupełniające potasu może być zmniejszone
 • glikokortykosteroidy, działanie uzupełniające potasu może być zmniejszone
 • mineralokortykosteroidy, działanie uzupełniające potasu może być zmniejszone
 • digoksyna, zwiększenie stężenia potasu może być niebezpieczne
 • żywice wymienne, stężenie potasu w surowicy zmniejsza się w wyniku zastąpienia potasu przez sód

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Kalium chloratum 15% Kabi a alkohol

Brak danych.

Kalium chloratum 15% Kabi a prowadzenie pojazdów

Brak danych odnośnie wpływu leków na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Kalium chloratum 15% Kabi?

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku, jeśli roztwór:

 • jest mętny
 • zawiera jakiekolwiek widoczne cząstki
 • wykazuje zmiany barwy

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Kalium chloratum 15% Kabi a ciąża
Kalium chloratum 15% Kabi a karmienie piersią
Interakcje
Kalium chloratum 15% Kabi a alkohol
Kalium chloratum 15% Kabi a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki