Poradnik
Lakcid Entero 250 mg, 10 kapsułek - zdjęcie produktu
Lakcid Entero 250 mg, 10 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Lakcid Entero 250 mg, 10 kapsułek - miniaturka 2 zdjęcia produktu
+4
Polpharma , produkt leczniczy otc , Produkt apteczny

Lakcid Entero 250 mg, 10 kapsułek

23,49 zł
23,49 zł za 10 kapsułek
Dostępny, wysyłka w 1 dzień roboczy
Kurier
Punkt odbioru
marketplace.shipment.type.null
Zamówienie wysyłamy w ciągu 1 dnia roboczego
Chcesz wiedzieć więcej o kosztach i progach darmowej dostawy?
ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Opis produktu

Lakcid Entero 250 mg jest doustnym lekiem przeciwbiegunkowym w postaci kapsułek, którego substancją czynną są liofilizowane drożdżaki Saccharomyces cerevisiae var. boulardii zaliczane do probiotyków. Drożdżaki te są składnikiem naturalnej flory jelitowej, której zaburzenia mogą powodować szereg problemów trawiennych prowadzących, m.in.do biegunek.

Lakcid Entero 250 mg - działanie

Lakcid Entero przywraca i pomaga w utrzymaniu prawidłowego składu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, która stanowi naturalną barierę dla rozwoju niekorzystnej mikroflory. Równowaga flory bakteryjnej jest jednak delikatna i może być zaburzona przez wiele czynników, takich jak:

 • wirusy przenoszone drogą kropelkową,
 • wirusy w pożywieniu, w zanieczyszczonej wodzie, na brudnych rękach (np. rotawirusy, norowirusy),
 • pierwotniaki, jak Giardia lamblia lub pasożyty jelitowe,
 • bakterie obecne w pożywieniu lub wodzie (np. pałeczki Salmonella),
 • produkty metabolizmu bakterii, tzw. enterotoksyny, jak na przykład toksyna gronkowcowa obecna w skażonych tą bakterią produktach mlecznych, np. lodach.

Spożycie pokarmu lub przyjęcie płynów zawierających bakterie, lub ich produkty metabolizmu może prowadzić do bakteryjnego zatrucia pokarmowego. Utrzymanie równowagi mikroflory jelitowej jest niezbędne dla zapewnienia istotnych czynności przewodu pokarmowego, takich jak: trawienie, odporność na zakażenia oraz wzmocnienie naturalnej odporności.

Wskazania

Lek Lakcid Entero 250 mg jest stosowany w:

 • leczeniu ostrych biegunek infekcyjnych (występujących po spożyciu pokarmów bądź napojów zawierających bakterie chorobotwórcze lub po kontakcie np. z rotawirusami),
 • leczeniu biegunek występujących w zespole jelita drażliwego (IBS),
 • zapobieganiu biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków (biegunka występująca podczas lub po stosowaniu antybiotyku),
 • nawracającej biegunce spowodowanej zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem,
 • zapobieganiu biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym,
 • zapobieganiu biegunkom podróżnych,
 • wspomagająco w leczeniu zakażenia helicobacter pylori.
   

Skład

Substancją czynną leku jest:

 • Saccharomyces cerevisiae var. boulardii. Każda kapsułka twarda zawiera 250 mg liofilizowanych (221,25 mg substancji czynnej) suchych drożdżaków Saccharomyces cerevisiae var. boulardii co odpowiada minimum 1010 żywych komórek/1 g liofilizatu.

Pozostałe składniki to:

 • Laktoza bezwodna, magnezu stearynian, żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), kompleks miedziowy chlorofilu (E141), żelaza tlenek żółty (E172), woda, sodu dodecylosiarczan.
   

Działanie

Lek Lakcid Entero przywraca i pomaga w utrzymaniu prawidłowego składu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy, młodzież i dorośli:

 • Leczenie ostrych biegunek i biegunek występujących w zespole jelita drażliwego: 1 kapsułka 1 do 2 razy na dobę. Leczenie biegunki należy kontynuować przez kilka dni po ustąpieniu objawów.
 • Zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków: 1 kapsułka 1 do 2 razy na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii. Produkt należy przyjmować jeszcze przez kilka dni po zastosowaniu antybiotyków.
 • Nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile: 4 kapsułki na dobę przez okres do 4 tygodni.
 • Zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym: 3 kapsułki odpowiadające 750 mg suchych drożdżaków Saccharomycescerevisiae var.boulardii w 1,5 litra roztworu do żywienia dojelitowego na dobę.
 • Zapobieganie biegunkom podróżnych: 1 kapsułka 1 do 2 razy na dobę. Przyjmowanie produktu należy rozpocząć 5 dni przed wyjazdem i kontynuować przez cały okres podróży.
 • Wspomagająco w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori: 1 kapsułka 2 razy na dobę.

U dzieci w wieku 6 miesięcy do 2 lat leczenie należy przeprowadzić pod nadzorem lekarza.

Sposób podawania

 • Podanie doustne.
 • Kapsułkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością płynu (najlepiej szklanką wody).
 • Lek należy przyjmować przed posiłkiem.
 • Dla pacjentów, którzy mają problemy z połykaniem oraz dla dzieci w wieku poniżej 6 lat, jak również przy karmieniu przez zgłębnik, kapsułkę należy otworzyć, a jej zawartość wymieszać odpowiednio z pokarmem lub z płynem (temperatura pokojowa) lub z roztworem do żywienia dojelitowego.

Czas stosowania

Nie są znane ograniczenia czasu stosowania probiotyków.
 

Przeciwwskazania

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na drożdże lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Jeśli pacjent ma założone wkłucie do żyły centralnej.
 • Jeśli pacjent ma obniżoną odporność lub jest hospitalizowany z powodu ciężkich chorób, lub zaburzeń (osłabienia) układu odpornościowego.

Przechowywanie

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
 • Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 • Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli pojawi się którykolwiek z następujących objawów, należy odstawić lek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

 • Reakcje alergiczne, w tym ciężkie reakcje anafilaktyczne (objawem może być blednięcie skóry, świąd skóry, spadek ciśnienia tętniczego krwi, świszczący oddech, a nawet utrata przytomności),
 • obrzęk twarzy, warg, języka, lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy),
 • duszność (skrócenie oddechu).

 

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 osób):

 • Przenikanie drożdżaków do krwi (fungemia).

 

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • wzdęcia, zaparcia,
 • ciężkie zakażenie krwi (posocznica),
 • obrzęk twarzy,
 • wysypka miejscowa, wysypka na całym ciele (osutka),
 • pokrzywka,
 • świąd.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

 • Jednoczesne stosowanie tego leku i leków przeciwgrzybiczych może zaburzać działanie leku Lakcid Entero.
 • Jednoczesne stosowanie z inhibitorami monoaminooksydazy może zwiększyć ciśnienie tętnicze.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 • Biorąc pod uwagę powszechne stosowanie drożdży jako środka spożywczego, nie ma oznak ryzyka w okresie ciąży i karmienia piersią.
 • Ze względu na brak danych nie należy stosować podczas ciąży i karmienia piersią.
 • Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Lakcid Entero nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

Lek Lakcid Entero zawiera laktozę bezwodną i sód

 • Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
 • Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na kapsułkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lakcid Entero należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 

Jako uzupełnienie leczenia zaleca się:

 • Odpowiednie nawodnienie organizmu (rehydratację) poprzez spożywanie nawadniających płynów glukozowo-elektrolitowy (ORS) w celu wyrównania strat płynów spowodowanych biegunką (średnie dzienne zapotrzebowanie osoby dorosłej na wodę wynosi 2 litry).
 • U dzieci płyny należy podawać bardzo często, tj. co 15 minut.
 • W przypadku chorób biegunkowych zwłaszcza u dzieci należy stosować płyny i elektrolity jako najważniejszy środek terapeutyczny.

 

Pacjenci z zaburzeniami układu odpornościowego

 • Podobnie, jak w przypadku wszystkich leków zawierających żywe drobnoustroje, należy zwrócić szczególną uwagę na postępowanie z produktem w obecności pacjentów z zaburzeniami układu odpornościowego, szczególnie z wkłuciem centralnym, ale także obwodowym, również tych, którzy nie przyjmują Saccharomyces cerevisiae var. boulardii.
 • Nie zaleca się otwierania kapsułek w pobliżu pacjentów z cewnikiem założonym do żyły centralnej, aby zapobiec niepożądanej kolonizacji grzybów na cewnik, zwłaszcza przeniesieniu przez zanieczyszczone ręce.

 

Badania laboratoryjne

 • Jeśli mikrobiologiczne badania stolca są przeprowadzane podczas lub wkrótce po leczeniu tym lekiem, należy poinformować laboratorium badawcze o stosowaniu tego leku, ponieważ w przeciwnym razie można uzyskać fałszywie dodatnie wyniki.

 

Dzieci i młodzież

 • Tego leku nie należy stosować u niemowląt w wieku poniżej 6 miesięcy, ponieważ nie są dostępne odpowiednie dawki i badania bezpieczeństwa.
 • Leczenie biegunki u dzieci w wieku 6 miesięcy do 2 lat należy przeprowadzić pod nadzorem lekarza.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Spis treści

Opis produktu
Wskazania
Skład
Działanie
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Przechowywanie
Działania niepożądane
Interakcje
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podmiot odpowiedzialny
Dodatkowe informacje
Cechy produktu

Informacja dla kupującego - prawa konsumenta

Sprawdź szczegóły
Inne produkty z kategorii
Zdrowie
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych
33,79 zł
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Popularne
Zdrowie i uroda
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml
14,19 zł
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml
17,29 zł
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych
20,19 zł
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml
24,89 zł
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych
10,79 zł
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek
11,19 zł
Essentiale Forte 300 mg,50 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Sponsorowane
Produkt apteczny
Essentiale Forte 300 mg,50 kapsułek
25,39 zł
Sanprobi IBS, 20 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Sanprobi IBS, 20 kapsułek
26,89 zł
Essentiale Max 600 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Essentiale Max 600 mg, 30 kapsułek
28,79 zł
Juvit C 100 mg/ ml, krople doustne dla dzieci od 28 dnia życia, 40 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Juvit C 100 mg/ ml, krople doustne dla dzieci od 28 dnia życia, 40 ml
14,39 zł
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek
23,34 zł
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki