Kategorie

Latanoprost + Timolol Genoptim (Latanoprostum + Timololum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Latanoprost + Timolol Genoptim?

Lek Latanoprost + Timolol Genoptim zawiera dwie substancje czynne: latanoprost i tymolol. Latanoprost działa poprzez zwiększenie odpływu płynu z gałki ocznej do krwiobiegu. Tymolol działa poprzez zmniejszenie ilości płynu produkowanego w oku. Latanoprost Timolol Genoptim jest stosowany w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. 

Podstawowe informacje

NazwaLatanoprost + Timolol Genoptim
Nazwa międzynarodowaLatanoprostum + Timololum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mcg/ ml + 5 mg/ ml

PostaćKrople do oczu, roztwór
Skład - substancja czynna
 • latanoprost
 • maleinian tymololu
Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek benzalkoniowy
 • chlorek sodu
 • diwodorofosforan sodu jednowodny
 • fosforan disodu bezwodny
 • kwas solny 10% (do ustalenia pH 6,0) 
 • wodorotlenek sodu 10% (do ustalenia pH 6,0)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
Działanie / właściwości
 • latanoprost działa poprzez zwiększenie odpływu płynu z gałki ocznej do krwiobiegu
 • tymolol działa poprzez zmniejszenie ilości płynu produkowanego w oku
Zastosowanie

Obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na latanoprost lub tymolol, leki ß-adrenolityczne lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzenia oddychania, takie jak astma lub ciężkie zaporowe zapalenie oskrzeli obecnie lub w przeszłości
 • ciężkie choroby serca, takie jak niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca
 • ciąża
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba wieńcowa
 • niewydolność serca, niskie ciśnienie tętnicze
 • zaburzenia częstości pracy serca, takie jak spowolnienie akcji serca
 • trudności w oddychaniu, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • choroby związane ze słabym krążeniem krwi
 • cukrzyca, ponieważ tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe małego stężenia cukru we krwi
 • nadczynność gruczołu tarczycy - tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe tego schorzenia
 • zaplanowana operacja oczu (w tym operacja zaćmy) lub jeśli miała ona miejsce w przeszłości
 • problemy z oczami
 • suchość oka
 • stosowanie soczewek kontaktowych przez pacjenta
 • dusznica
 • ciężkie reakcje alergiczne wymagające leczenia szpitalnego
 • opryszczkowe zapalenie rogówki wywołane przez wirus Herpes Simplex (HSV)
 • zaburzenia krążenia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • stopniowa zmiana kolorytu oka spowodowana zwiększeniem stężenia brązowego pigmentu w tęczówce
 • podrażnienia oczu, uczucie pieczenia, swędzenia, kłucia i uczucia obcego ciała w oku
 • zmiany dotyczące rzęs i włosów pierwotnych

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • cukrzyca
 • hipercholesterolemia
 • depresja
 • ból głowy
 • podrażnienie oczu
 • ból oczu
 • nieprawidłowe widzenie
 • choroby i zapalenie powiek
 • przekrwienie oczu
 • choroby i zapalenie spojówek
 • zapalenie i choroby rogówki
 • światłowstręt
 • nadmierne owłosienie i zaburzenia skóry
 • punkcikowate ubytki nabłonka rogówki
 • suchość oczu
 • obrzęk powieki
Możliwe interakcje z
 • prostagladynami, analogami i pochodnymi prostagladyn
 • beta-adrenolitykami
 • epinefryną
 • doustnymi lekami blokującymi kanały wapniowe, guanetydyną, lekami przeciwarytmicznymie, glikozydami nasercowymi lub parasympatykomimetykami
 • chinidyną
 • fluoksetyną, paroksetyną
 • lekami działającymi w ten sam sposób, jak Latanoprost + Timolol Genoptim
 • klonidyną
Ciąża

Leku Latanoprost + Timolol Genoptim nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że lekarz zadecyduje, że jest to konieczne.

Karmienie piersią

Leku Latanoprost + Timolol Genoptim nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Latanoprost + Timolol Genoptim nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Latanoprost + Timolol Genoptim może przez krótki okres po zakropieniu wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Latanoprost + Timolol Genoptim?

Lek Latanoprost + Timolol Genoptim zawiera dwie substancje czynne: latanoprost i tymolol. Latanoprost należy do grupy leków zwanych analogami prostaglandyn, działa poprzez zwiększenie odpływu płynu z gałki ocznej do krwiobiegu. Tymolol należy do grupy leków zwanych ß- adrenolitykami, działa poprzez zmniejszenie ilości płynu produkowanego w oku.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Latanoprost + Timolol Genoptim?

Lek Latanoprost + Timolol Genoptim stosowany jest w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Obydwa te stany związane są z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym i mogą wpływać na jakość widzenia. Lekarz zwykle przepisuje lek Latanoprost + Timolol Genoptim, jeśli inne stosowane leki nie przyniosły oczekiwanej poprawy.

Dawkowanie

Jak stosować lek Latanoprost + Timolol Genoptim?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • zalecana dawka dla pacjentów dorosłych (w tym pacjentów w podeszłym wieku) to 1 kropla do chorego oka (oczu), raz na dobę
 • nie należy stosować częściej niż raz na dobę, ponieważ może to zmniejszyć skuteczność leczenia

Stosowanie soczewek kontaktowych

Jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe, należy je usunąć przed zastosowaniem kropli. Po zastosowaniu leku Latanoprost Timolol należy odczekać 15 minut przed ponownym założeniem soczewek kontaktowych.

Stosowanie leku z innymi kroplami do oczu

Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople, należy je podać po co najmniej 5-minutowej przerwie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Latanoprost + Timolol Genoptim:

W przypadku podania większej ilości kropli może dojść do podrażnienia oka, łzawienia oraz zaczerwienienia oka. Objawy te powinny ustąpić, ale jeśli pacjent jest zaniepokojony powinien skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

Przypadkowe połknięcie leku Latanoprost + Timolol Genoptim:

W razie przypadkowego połknięcia leku Latanoprost + Timolol Genoptim należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W przypadku połknięcia dużej ilości kropli do oczu może wystąpić złe samopoczucie, nudności, ból brzucha, uczucie zmęczenia, zaczerwienienie twarzy, pocenie, uderzenia gorąca, zawroty głowy, ból głowy, duszność, spowolnienie lub zatrzymanie pracy serca, skurcz oskrzeli.

Pominięcie zastosowania leku Latanoprost + Timolol Genoptim:

W razie pominięcia dawki należy przyjąć następną o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Latanoprost + Timolol Genoptim:

Nie należy przerywać lub zaprzestać stosowania leku Latanoprost + Timolol Genoptim bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Latanoprost + Timolol Genoptim należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Latanoprost + Timolol Genoptim?

Leku Latanoprost + Timolol Genoptim nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenie na latanoprost lub tymolol, leki ß-adrenolityczne lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzeń oddychania, takich jak astma lub ciężkie zaporowe zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, sapanie, trudności w oddychaniu i długotrwały kaszel)
 • ciężkich chorób serca, takich jak niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca
 • ciąży
 • karmienia piersią 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Latanoprost + Timolol Genoptim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Znane działania niepożądane występujące po zastosowaniu leku Latanoprost + Timolol Genoptim:

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • stopniowa zmiana kolorytu oka spowodowana zwiększeniem stężenia brązowego pigmentu w tęczówce
 • podrażnienia oczu, uczucie pieczenia, swędzenia, kłucia i uczucia obcego ciała w oku

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • cukrzyca
 • hipercholesterolemia
 • depresja
 • ból głowy
 • podrażnienie oczu
 • ból oczu
 • nieprawidłowe widzenie
 • choroby i zapalenie powiek
 • przekrwienie oczu
 • zapalenie i choroby rogówki
 • światłowstręt
 • nadmierne owłosienie i zaburzenia skóry

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • niewyraźne widzenie
 • zwiększone łzawienie
 • wysypka skórna
 • świąd

Następujące działania niepożądane obserwowano po podaniu latanoprostu:

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zmiany dotyczące rzęs i włosów pierwotnych (zwiększona długość, grubość, pigmentacja oraz ilość)

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • punkcikowate ubytki nabłonka rogówki
 • suchość oczu
 • obrzęk powieki

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • niestabilna dławica piersiowa, ból w klatce piersiowej.

Częstość nieznana:

 • opryszczkowe zapalenie rogówki
 • zawroty głowy
 • kołatanie serca
 • astma, zaostrzenie astmy
 • duszność
 • ciemnienie skóry powiek, reakcje skórne na powiekach
 • ból stawów
 • ból mięśni
 • zapalenie tęczówki i zapalenie błony naczyniowej oka
 • obrzęk plamki (obrzęk tylnej części oka), w tym torbielowaty obrzęk plamki
 • nieprawidłowo skierowane rzęsy co czasami prowadzi do podrażnienia oka
 • obrzęk rogówki i jej nadżerki
 • pojawienie się podwójnego rzędu rzęs na otworach gruczołów tarczkowych (distichiasis)
 • zmiany w obrębie oczodołów i powiek skutkujące pogłębieniem bruzdy powieki
 • torbiel tęczówki (tworzenie się w tęczówce miejsc wypełnionych płynem)
 • tymolol może powodować podobne działania niepożądane, jak obserwowane po podaniu dożylnym i (lub) doustnym leków beta-adrenolitycznych, częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu doustnym lub po wstrzyknięciu

Następujące działania niepożądane obserwowano po podaniu tymololu:

 Częstość nieznana:

 • ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa i uogólniona wysypka
 • świąd
 • reakcja anafilaktyczna
 • hipoglikemia (małe stężenie cukru we krwi), zamaskowanie objawów hipoglikemii
 • bezsenność
 • depresja
 • koszmary senne
 • utrata pamięci
 • zmiany zachowania i zaburzenia psychiki, w tym uczucie zmieszania, halucynacje, niepokój, dezorientacja, zdenerwowanie
 • omdlenia
 • udar mózgu, niedokrwienie mózgu
 • zaostrzenie przedmiotowych i podmiotowych objawów miastenii (osłabienie i ból mięśni)
 • zawroty głowy
 • parestezja (mrowienie lub drętwienie)
 • ból głowy
 • objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. pieczenie, kłucie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie)
 • odwarstwienie naczyniówki będące następstwem chirurgicznego zabiegu filtracyjnego
 • zmniejszenie czucia rogówki
 • erozja rogówki (ubytki zewnętrznej powierzchni gałki ocznej)
 • opadanie powiek
 • podwójne widzenie
 • zapalenie powiek i rogówki
 • zaburzenia widzenia
 • suchość oczu
 • szumy uszne
 • bradykardia (spowolnienie akcji serca)
 • ból w klatce piersiowej
 • kołatania serca
 • obrzęki
 • zaburzenia rytmu serca
 • zastoinowa niewydolność serca
 • blok przedsionkowo-komorowy
 • zatrzymanie akcji serca
 • niewydolność serca
 • zmniejszenie ciśnienia tętniczego
 • objaw Raynauda
 • chłodne dłonie i stopy
 • skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z wcześniej występującymi zaburzeniami skurczowymi oskrzeli)
 • duszność
 • kaszel
 • niedrożność nosa
 • obrzęk płucny (płyn w płucach)
 • niewydolność oddechowa
 • zaburzenia smaku
 • nudności
 • niestrawność
 • biegunka
 • uczucie suchości w jamie ustnej
 • ból brzucha
 • wymioty
 • zwłóknienie pozaotrzewnowe
 • łysienie
 • pseudopemfigoid (bliznowaciejące zapalenie spojówek)
 • wysypka łuszczycopodobna lub nasilenie objawów łuszczycy
 • wysypka skórna
 • bóle mięśni
 • zaburzenie czynności seksualnych
 • zmniejszenie libido
 • osłabienie, zmęczenie
 • u pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami przezroczystej, przedniej części oka (rogówki), fosforany mogą w bardzo rzadkich przypadkach spowodować w czasie leczenia zmętnienia rogówki z powodu gromadzenia się wapnia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniższe sytuacje wymagają omówienia z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Latanoprost + Timolol Genoptim:

 • choroba wieńcowa (objawami może być ból w klatce piersiowej lub ucisk, duszność lub duszenie)
 • niewydolność serca, niskie ciśnienie tętnicze
 • zaburzenia częstości pracy serca, takie jak spowolnienie akcji serca
 • trudności w oddychaniu, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • choroby związane ze słabym krążeniem krwi (takie jak choroba Raynauda czy zespół Raynauda)
 • cukrzyca, ponieważ tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe małego stężenia cukru we krwi
 • nadczynność gruczołu tarczycy - tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe tego schorzenia
 • zaplanowana operacja oczu (w tym operacja zaćmy) lub jeśli miała ona miejsce w przeszłości
 • problemy z oczami (takie jak ból oczu, podrażnienie powierzchni oczu, zapalenie oczu lub nieostre widzenie)
 • suchość oka
 • stosowanie soczewek kontaktowych przez pacjenta
 • dusznica (zwłaszcza dusznica Prinzmetala)
 • ciężkie reakcje alergiczne wymagające leczenia szpitalnego
 • opryszczkowe zapalenie rogówki wywołane przez wirus Herpes Simplex (HSV)
 • zaburzenia krążenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Latanoprost + Timolol Genoptim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Latanoprost + Timolol Genoptim nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że lekarz zadecyduje, że jest to konieczne.

Latanoprost + Timolol Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Latanoprost + Timolol Genoptim nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Tymolol może przenikać do mleka ludzkiego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Latanoprost + Timolol Genoptim może oddziaływać z:

 • prostagladynami, analogami i pochodnymi prostagladyn
 • beta-adrenolitykami (stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi)
 • epinefryną
 • lekami zmniejszającymi ciśnienie krwi (np. doustnymi lekami blokującymi kanały wapniowe, guanetydyną, lekami przeciwarytmicznymi, glikozydami nasercowymi lub parasympatykomimetykami)
 • chinidyną (stosowaną w leczeniu zaburzeń serca oraz w niektórych typach malarii)
 • lekami przeciwdepresyjnymi (fluoksetyną, paroksetyną)
 • lekami działającymi w ten sam sposób, jak Latanoprost + Timolol Genoptim - wpływ innych leków o podobnym działaniu może być nasilony, jeśli stosowane są one w tym samym czasie, co Latanoprost Timolol Genoptim, z tego względu nie zaleca się jednoczesnego podawania do oka dwóch beta-adrenolityków lub dwóch pochodnych prostaglandyn
 • klonidyną - jeśli pacjent stosuje jednocześnie z lekiem Latanoprost + Timolol Genoptim substancję czynną klonidynę, w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej i nagle przerwie stosowanie klonidyny, ciśnienie wewnątrz gałki ocznej może się zwiększyć; jeśli pacjent stosuje w tym samym czasie beta-adrenolityki w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego, może się ono dodatkowo zwiększyć na skutek przeciwnego działania obu leków

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowanie leku u pacjenta.

Latanoprost + Timolol Genoptim a alkohol

Brak danych.

Latanoprost + Timolol Genoptim a prowadzenie pojazdów

Po zastosowaniu leku Latanoprost + Timolol Genoptim może przez krótki okres występować nieostre widzenie. Jeśli pacjent odczuwa tego typu dolegliwości nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Latanoprost + Timolol Geneptim ?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • przed pierwszym otwarciem lek należy przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C)
 • po pierwszym otwarciu lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • nie należy używać lekum Latanoprost + Timolol Genoptim po upływie 28 dni od pierwszego otwarcia

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego