Poradnik
tydzien-marek-swiata-1151
kazdy-usmiech-jest-wyjatkowy-1168
strefa-opalania-2926
Liprolog 100 jednostek/ ml (Insulinum lisprum)

Liprolog 100 jednostek/ ml (Insulinum lisprum)

Insulina Liprolog 100 jednostek/ml jest stosowana w leczeniu cukrzycy. Jej działanie jest szybsze od insuliny ludzkiej ze względu na zmienioną budowę cząsteczki. Lekarz w leczeniu cukrzycy może zalecić stosowanie zarówno insuliny Liprolog 100 jednostek/ml jak i długodziałającej insuliny.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaLiprolog 100 jednostek/ ml
Nazwa międzynarodowaInsulinum lisprum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 jednostek/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Insulina lizpro

Skład - substancje pomocnicze
 • m-krezol
 • glicerol
 • disodu fosforan siedmiowodny
 • tlenek cynku
 • woda do wstrzykiwań
 • wodorotlenek sodu lub kwas solny
Dostępne opakowania
 • 1 fiolka 10 ml
 • 2 fiolki 10 ml
 • 5 fiolek 10 ml
 • 5 wkładów 3 ml
 • 10 wkładów 3ml
Działanie / właściwości

Przeciwcukrzycowe

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy u dorosłych oraz dzieci.

Przeciwwskazania
 • odczuwanie objawów wskazujących na hipoglikemię
 • uczulenie na insulinę lispro lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przy dobrze kontrolowanej glikemii, objawy ostrzegawcze hipoglikemii mogą nie być odczuwalne, należy zaplanować pory posiłków, częstość aktywności fizycznej, należy często kontrolować poziom glukozy
 • u osób po zmianie insuliny ze zwierzęcej na ludzką zgłaszane były osłabione, słabiej zaznaczone lub zupełnie inne objawy hipoglikemii. Przy braku objawów lub często występującej hipoglikemii konieczna jest konsultacja z lekarzem
 • należy poinformować lekarza o ostatnio przebytych chorobach, chorobie wątroby lub nerek, zwiększonym wysiłku fizycznym
 • alkohol może zmienić zapotrzebowanie na insulinę
 • należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o planowanej podróży, może to wiązać się z koniecznością zmiany dawki
 • pacjenci z długo trwającą cukrzycą typu 2 i chorobą serca lub przebytym udarem mózgu, leczonych pioglitazonem i insuliną, może nastąpić pogorszenie niewydolności serca (skrócenie oddechu lub gwałtowne zwiększenie masy ciała lub obrzęk miejscowy), konieczny kontakt z lekarzem
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • uczulenie miejscowe, zaczerwienienie, obrzęk lub swędzenie wokół miejsca wstrzyknięcia insuliny
Możliwe interakcje z
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • kortykosteroidami
 • hormonami tarczycy
 • doustnymi lekami obniżającymi stężenie glukozy we krwi
 • kwasem acetylosalicylowy
 • sulfonamidami
 • oktreotydem
 • selektywnymi agonistami receptora beta2-adrenergicznego (np. ritodryny, salbutamolu, terbutaliny)
 • beta-adrenolitykami
 • niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi (inhibitory monoaminooksydazy lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny)
 • danazolem
 • niektórymi inhibitorami konwertazy angiotensyny (np. kaptoprylu, enalaprylu)
 • antagonistami receptora angiotensyny II
Ciąża

Insulina Liprolog 100 jednostek/ml może być stosowana u kobiet w ciąży pod kontrolą lekarza. W tym okresie może zaistnieć potrzeba zmiany dawki.

Karmienie piersią

Insulina Liprolog 100 jednostek/ml może być stosowana przez kobiety karmiące piersią. Należy poinformować lakarza, ponieważ może być konieczna zmiana diety i dawki insuliny.

Dzieci

Lek Liprolog 100 jednostek/ml można stosować u młodzieży i dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, powinien omówić z lekarzem bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Zdolność koncentracji i szybkiej reakcji u tych pacjentów może ulec upośledzeniu z powodu możliwości wystąpienia hipoglikemii. Pacjent musi omówić z lekarzem jak często występują u niego epizody hipoglikemii oracz czy występują pierwsze objawy ostrzegawcze pomocne w rozpoznaniu hipoglikemii.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Liprolog 100 jednostek/ml?

Lek Liprolog 100 jednostek/ml jest substytutem naturalnej insuliny, stosowanej w celu długotrwałego wyrównania poziomu glukozy we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Liprolog 100 jednostek/ml?

Lek Liprolog 100 jednostek/ml stosuje się w leczeniu cukrzycy u osób dorosłych jak i dzieci. Zazwyczaj stosuje się ją 15 minut przed posiłkiem lub po posiłku ze względu na jej bardzo szybkie działanie.

Dawkowanie

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy zawsze sprawdzić nazwę i rodzaj insuliny na etykiecie opakowania i fiolki przed zakupem leku w aptece. Należy upewnić się, że otrzymało się lek Liprolog 100 jednostek/ml przepisany przez lekarza.

Dawkowanie:

 • należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza odnośnie częstotliwości i czasu przyjmowania insuliny
 • Liprolog 100 jednostek/ml zazwyczaj przyjmuje się 15 minut przed posiłkiem lub zaraz po posiłku
 • zmiana rodzaju insuliny może spowodować konieczność zmiany dawki, może to dotyczyć tylko pierwszego wstrzyknięcia lub może być wprowadzana przez dłuższy okres czasu
 • lek należy wstrzykiwać pod skórę, wstrzyknięcie domięśniowe może zlecić tylko i wyłącznie lekarz
 • lek może być stosowany tylko i wyłącznie wtedy, gdy wygląda jak woda, nie może zawierać pływających cząstek, należy zweryfikować przejrzystość roztworu przed wstrzyknięciem

Wstrzykiwanie leku Liprolog 100 jednostek/ml w fiolce:

 • należy umyć ręce, zdezynfekować skórę, gumowy korek fiolki
 • użyć sterylnej igły i strzykawki w celu przebicia korka oraz pobrać odpowiednią ilość roztworu, Igły i strzykawki mogą być używane tylko przez jedną osobę
 • wstrzyknąć lek pod skórę, nie wstrzykiwać leku bezpośrednio do żyły. Po wstrzyknięciu pozostawić igłę w skórze przez pięć sekund, aby upewnić się, że cała dawka została wstrzyknięta
 • miejsce wstrzyknięcia powinno znajdować się co najmniej 1 centymetr od miejsca ostatniego wstrzyknięcia
 • lekarz może zalecić mieszanie insuliny z insuliną ludzką, Liprolog 100 jednostek/ml należy pobrać do strzykawki przed insuliną długodziałającą, roztwory wstrzyknąć od razu po zmieszaniu
 • insuliny nie należy podawać drogą dożylną

Podawanie leku Liprolog 100 jednostek/ml we wstrzykiwaczu:

 • należy umyć ręce, skórę, zdezynfekować gumową membranę wkładu
 • wkłady Liprolog należy stosować wyłącznie we wstrzykiwaczach Lilly przeznaczonych do podawania insuliny. Należy sprawdzić, czy w ulotce dołączonej do wstrzykiwacza napisano, że wstrzykiwacz można stosować z wkładami Liprolog lub Lilly. Wkład 3 ml jest odpowiedni tylko do wstrzykiwacza 3 ml
 • zgodnie z instrukcją należy włożyć wkład do wstrzykiwacza
 • ustawić dawkę na 1 lub 2 jednostki. Następnie trzymając wstrzykiwacz igłą skierowaną ku górze, opukać boki wstrzykiwacza tak, aby pęcherzyki powietrza przemieściły się do góry. Z igłą wciąż skierowaną ku górze wciskać mechanizm do wstrzykiwania do momentu, gdy z igły wypłynie kropla leku Liprolog 100 jednostek/ml. Wewnątrz wstrzykiwacza może wciąż znajdować się kilka małych pęcherzyków powietrza. Są one nieszkodliwe, lecz zbyt duży pęcherzyk powietrza może przyczynić się do niedokładnego podania dawki
 • wstrzyknąć lek pod skórę, nie wstrzykiwać leku bezpośrednio do żyły. Po wstrzyknięciu pozostawić igłę w skórze przez pięć sekund, aby upewnić się, że cała dawka została wstrzyknięta
 • miejsce wstrzyknięcia powinno znajdować się co najmniej 1 centymetr od miejsca ostatniego wstrzyknięcia
 • insuliny nie należy podawać drogą dożylną
 • po wstrzyknięciu leku, zdjąć igłę ze wstrzykiwacza posługując się zewnętrzną nasadką igły. Igły może używać tylko jedna osoba. Nie należy użyczać nikomu swojego wstrzykiwacza. Założyć nasadkę z powrotem na wstrzykiwacz. Pozostawić wkład we wstrzykiwaczu
 • przed każdym wstrzyknięciem wybrać 1 lub 2 jednostki i wciskać przycisk do wstrzykiwania trzymając wstrzykiwacz skierowany ku górze, aż kropelka leku Liprolog 100 jednostek/ml wypłynie z igły. Można przekonać się, ile zostało produktu Liprolog 100 jednostek/ml, patrząc na wskaźnik znajdujący się z boku wkładu. Odległość między kreskami wskaźnika odpowiada około 20 jednostkom. Jeśli ilość roztworu jest mniejsza od zaleconej dawki, należy zmienić wkład

Podawanie leku Liprolog 100 jednostek/ml przez insulinową pompę infuzyjną

 • do wlewów insuliny lizpro można stosować tylko niektóre insulinowe pompy infuzyjne oznaczone symbolem CE
 • pacjent powinien upewnić się że używa odpowiedniej pompy, zbironika oraz cewników
 • cewnik oraz igłę należy zmieniać zgodnie z instrukcją
 • w momencie wystąpienia hipoglikemii, należy przerwać infuzję do czasu ustąpienia objawów, jeśli hipoglikemia pojawia się często lub ma ciężki przebieg potrzebna jest konsultacja z lekarzem
 • w przypadku awarii pompy lub zatkania zestawu infuzyjnego, należy szybko usunąć awarię, gdyż grozi to szybkim wzrostem glikemii
 • używając pompy, insuliny Liprolog 100 jednostek/ml nie należy mieszać z żadną inną insuliną

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Może wystąpić hipoglikemia. Należy sprawdzić poziom glukozy, w przypadku zbyt niskiego poziomu należy zjeść glukozę w tabletkach, cukier lub wypić słodki napój. Następnie należy zjeść owoce, ciastka lub kanapkę i odpocząć. Działania te powinny być wystarczjące w leczeniu łagodnej hipoglikemii. Jeżeli stan się pogarsza, oddech staje się płytki, a skóra blada, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadkach nasilonej hipoglikemii może pomóc wstrzyknięcie glukagonu. Po wstrzyknięciu glukagonu należy zjeść glukozę lub cukier. Jeżeli po podaniu glukagonu nie ma poprawy, konieczne jest leczenie szpitalne.

Pominięcie zastosowania leku

Zbyt niska dawka leku może doprowadzić do hiperglikemii, należy sprawdzić poziom glukozy.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy zmieniać, odstawiać, modyfikować dawki insuliny bez konsultacji z lekarzem, może to doprowadzić do podwyższenia poziomu cukru we krwi.

Trzy proste kroki, aby uniknąć hipoglikemii lub hiperglikemii:

 • zawsze należy mieć zapasowe strzykawki i fiolkę leku Liprolog 100 jednostek/ml, lub zapasowy wstrzykiwacz i wkłady na wypadek, gdyby obecnie stosowany wstrzykiwacz lub wkłady zostały zgubione lub uszkodzone
 • zawsze należy nosić ze sobą coś, co informuje innych, że jest się chorym na cukrzycę
 • zawsze należy mieć przy sobie cukier

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Liprolog 100 jednostek/ml?

Leku Liprolog 100 jednostek/ml nie należy stosować w przypadku:

 • odczuwania objawów wskazujących na hipoglikemię
 • uczulenia na insulinę lizpro lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Liprolog 100 jednostek/ml może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • uczulenie miejscowe, zaczerwienienie, obrzęk lub swędzenie wokół miejsca wstrzyknięcia insuliny

Niezbyt często (mniej niż 1 na 100 osób):

 • lipodystrofia (zgrubienia lub zagłębienia w skórze)

Rzadko (u mniej niż 1 na 1 000 osób):

 • uczulenie uogólnione (wysypka na całym ciele, trudności z oddychaniem, świszczący oddech, spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone bicie serca, poty)

W przypadku wystąpienia powyższych objawów, konieczny jest kontakt z lekrzem.

Częstość nieznana:

 • obrzęki (ramion,kostek, zatrzymanie płynów) szczególnie na początku terapii lub przy zmianie dawki

Hipoglikemia:

Sytuacje które mogą doprowadzić do wystąpienia hipoglikemii u pacjentów:

 • przyjęcie zbyt dużej dawki leku Liprolog 100 jednostek/ml lub innej insuliny
 • opuszczenie lub opóźnienie pory posiłku, bądź zmieniana diety
 • zbyt intensywnie ćwiczenia lub praca tuż przed lub po posiłku
 • choroba (zwłaszcza na chorobę z biegunką lub wymiotami)
 • zmiana zapotrzebowania na insulinę
 • występienie zaburzenia czynności nerek lub wątroby, które się nasilają

Pierwsze objawy niskiego poziomu glukozy we krwi:

 • zmęczenie
 • nerwowość lub drżenie ciała
 • ból głowy
 • przyspieszone bicie serca
 • nudności
 • zimne poty

Hiperglikemia i cukrzycowa kwasica ketonowa:

Sytuacje które mogą doprowadzić do wystąpienia hiperglikemii u pacjentów:

 • nieprzyjmowanie leku Liprolog 100 jednostek/ml lub innej insuliny
 • wstrzyknięcie mniejszej ilości insuliny niż zalecona przez lekarza
 • spożywanie bardzo obfitych posiłków w porównaniu z wymaganiami diety
 • gorączka, infekcja, stresujące przeżycia

Pierwsze objawy hiperglikemii mogącej prowadzić do cukrzycowej kwasicy ketonowej:

 • uczucie senności
 • brak apetytu
 • zaczerwienienie twarzy
 • owocowy zapach z ust
 • pragnienie
 • nudności lub wymioty

Choroba:

Zapotrzebowanie organizmu na insulinę, może ulec zmianie. Chorzy na cukrzycę potrzebują insuliny nawet wtedy, gdy nie spożywają normalnych posiłków.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Liprolog 100 jednostek/ml należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • przy dobrze kontrolowanej glikemii, objawy ostrzegawcze hipoglikemii mogą nie być odczuwalne, należy zaplanować pory posiłków, częstość aktywności fizycznej, należy często kontrolować poziom glukozy
 • u osób po zmianie insuliny ze zwierzęcej na ludzką zgłaszane były osłabione, słabiej zaznaczone lub zupełnie inne objawy hipoglikemii. Przy braku objawów lub często występującej hipoglikemii konieczna jest konsultacja z lekarzem.
 • należy poinformować lekarza o ostatnio przebytych chorobach, chorobie wątroby lub nerek, zwiększonym wysiłku fizycznym
 • alkohol może zmienić zapotrzebowanie na insulinę
 • należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o planowanej podróży, może to wiązać się z koniecznością zmiany dawki
 • pacjenci z długotrwającą cukrzycą typu 2 i chorobą serca lub przebytym udarem mózgu, leczonych pioglitazonem i insuliną, może nastąpić pogorszenie niewydolności serca (skrócenie oddechu lub gwałtowne zwiększenie masy ciała lub obrzęk miejscowy), konieczny kontakt z lekarzem

Zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia

Należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia, aby zapobiegać powstawaniu zmian skórnych, np. grudek pod powierzchnią skóry. Insulina wstrzyknięta w obszar, w którym występują grudki, może nie działać odpowiednio.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Liprolog 100 jednostek/ ml a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Insulina Liprolog 100 jednostek/ml może być stosowana u kobiet w ciąży pod kontrolą lekarza. W tym okresie może zaistnieć potrzeba zmiany dawki insuliny lub sposobu odżywiania.

Liprolog 100 jednostek/ ml a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Insulina Liprolog 100 jednostek/ml może być stosowana przez kobiety karmiące piersią. Należy poinformować lakarza, ponieważ może być konieczna zmiana diety i dawki insuliny.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pod wpływem następujących leków, zapotrzebowanie organizmu na insulinę może ulec zmianie:

 • doustne środki antykoncepcyjne
 • kortykosteroidy
 • leczenie substytucyjne hormonami tarczycy
 • doustne leki obniżające stężenie glukozy we krwi
 • kwas acetylosalicylowy
 • sulfonamidy
 • oktreotydu
 • selektywni agoniści receptora beta2-adrenergicznego (np. ritodryny, salbutamolu, terbutaliny)
 • beta-adrenolityki
 • niektóre lekiprzeciwdepresyjne (inhibitory monoaminooksydazy lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny)
 • danazol
 • niektóre inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptoprylu, enalaprylu)
 • antagoniści receptora angiotensyny II

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Liprolog 100 jednostek/ ml a alkohol

Spożycie alkoholu może doprowadzić do zwiększenia lub zmiejszenia stężenia cukru we krwi.

Liprolog 100 jednostek/ ml a prowadzenie pojazdów

Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, powinien omówić z lekarzem bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Zdolność koncentracji i szybkiej reakcji u tych pacjentów może ulec upośledzeniu z powodu możliwości wystąpienia hipoglikemii. Pacjent musi omówić z lekarzem jak często występują u niego epizody hipoglikemii oracz czy występują pierwsze objawy ostrzegawcze pomocne w rozpoznaniu hipoglikemii.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Liprolog 100 jednostek/ml?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Fiolki, wstrzykiwacze zamknięte:

 • lek należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2°C-8°C, nie należy zamrażać

Fiolki otwarte:

 • fiolkę po pierwszym użyciu przechowywać maksymalnie 28 dni w opakowaniu zewnętrznym w lodówce 2°C-8°C lub w temperaturze pokojowej poniżej 30°C, z daleka od źródeł światła i ciepła 
 • lek można stosować jedynie gdy jest przezroczysty, bezbarwny i podobny do wody, nie należy stosować jeśli widoczne są w nim cząstki stałe, należy sprawdzić wygląd insuliny przed każdym wstrzyknięciem

Wstrzykiwacz otwarty:

 • przechowywać w temperaturze pokojowej (15-30°C), a następnie wyrzucić po 28 dniach
 • należy przechowywać z dala od źródeł światła i ciepła
 • nie należy przechowywać w lodówce

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Liprolog 100 jednostek/ ml a ciąża
Liprolog 100 jednostek/ ml a karmienie piersią
Interakcje
Liprolog 100 jednostek/ ml a alkohol
Liprolog 100 jednostek/ ml a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki