Poradnik
Mannitol 15% Baxter (Mannitol)

Mannitol 15% Baxter (Mannitol)

Lek Mannitol 15% Baxter to preparat w postaci roztworu do infuzji którego substancją czynną jest mannitol. Lek wskazany jest do stosowania jako osmotyczny preparat moczopędny.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMannitol 15% Baxter
Nazwa międzynarodowaMannitol
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

150 gramów mannitolu/ 1000 ml roztworu

PostaćRoztwór do infuzji
Skład - substancja czynna

Mannitol

Skład - substancje pomocnicze

Woda do wstrzykiwań

Dostępne opakowania
 • 1 worek 100 ml
 • 1 worek 250 ml
 • 1 worek 500 ml
Działanie / właściwości

Osmotyczny preparat moczopędny.

Zastosowanie
 • zwiększenie diurezy u pacjentów z nieprawidłową czynnością nerek
 • zmniejszenie ciśnienia w czaszce
 • zmniejszenie ciśnienia w oku
 • leczenie zatruć lub przedawkowania leków
Przeciwwskazania
 • uczulenie na mannitol
 • zwiększone stężenie soli w organizmie
 • ciężkie odwodnienie
 • jeśli nerki pacjenta nie są zdolne do wytwarzania moczu
 • niewydolność serca
 • obrzęk płuc
 • czynny krwotok śródczaszkowy
 • urazy głowy
 • jeśli u pacjenta odpowiedź na dawkę testową jest nieprawidłowa
 • zaburzenie funkcji nerek po podaniu mannitolu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba nerek lub osłabienie czynności nerek
 • przyjmowanie leków, które mogą być szkodliwe dla nerek
 • ciężkie odwodnienie
 • zmniejszone stężenie sodu we krwi
 • uczulenie na mannitol
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • trudności w oddychaniu
 • zmniejszone ciśnienie krwi
 • opuchnięcie skóry twarzy i gardła
 • pokrzywka
 • wysypka skórna

Inne działanie niepożądane, które mogą wystąpić:

 • uszkodzenie nerek
 • krwiomocz
 • niewydolność serca
 • wysokie ciśnienie krwi
 • kołatanie serca, arytmia
 • śpiączka, drgawki, uczucie zmęczenia
 • obrzęk kostek, palców i twarzy w wyniku zatrzymania płynu w organizmie
 • odwodnienie
 • zwiększenie lub zmniejszenie stężenia potasu i sodu we krwi
 • suchość w jamie ustnej, pragnienie
 • nudności, wymioty
 • złe samopoczucie
 • zwiększone stężenie kwasu we krwi (kwasica metaboliczna)
 • ból w klatce piersiowej
 • dreszcze, gorączka
 • zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego
 • zawroty głowy, ból głowy
 • zmęczenie i osłanienie
 • skurcze
 • zaburzenia widzenia
 • katar
 • martwica skóry
Możliwe interakcje z
 • diuretykami (lekami moczopędnymi zwiększającymi ilość wytwarzanego moczu)
 • cyklosporyną (stosowaną w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu)
 • litem (stosowanym w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • aminoglikozydami
 • lekami depolaryzującymi blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (stosowanymi podczas znieczulenia)
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • digoksyną
Ciąża

Leku Mannitol 15% Baxter nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Leku Mannitol 15% Baxter nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Dzieci

Mannitol 15% Baxter może być stosowany u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Mannitol 15% Baxter nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Mannitol 15% Baxter ?

Lek Mannitol 15% Baxter stosowany dożylnie podnosi ciśnienie osmotyczne, wywołując zwiększenie wydalania sodu, potasu i chlorków z moczem.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Mannitol 15% Baxter?

Lek Mannitol 15% Baxter jest stosowany w celu:

 • zwiekszenia ilości wydalanego moczu u pacjentów z nieprawidłową czynnością nerek
 • zmniejszenia ciśnienia w czaszce spowodowanego nagromadzeniem sie płynu w obrębie mózgu (przeciwobrzękowo) lub po urazie głowy
 • zmniejszenia ciśnienia w oku - przeciwjaskrowo
 • leczenia zatruć lub przedawkowania leków

Dawkowanie

Jak stosować lek Mannitol 15% Baxter?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zasady podawania leku:

 • lekarz zdecyduje, jaką ilość leku zastosować i kiedy podać lek
 • lek jest zwykle podawany przez linię infuzyjną do żyły
 • u pacjentów z nieprawidłową czynnością nerek lekarz może podać niewielką ilość roztworu jako dawkę testową, następnie zostanie zmierzona ilość moczu wytwarzanego przez pacjenta - jeśli nerki nie wytworzą odpowiedniej ilości moczu w odpowiedzi na dawkę testową, pacjent otrzyma inne leczenie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mannitol 15% Baxter:

W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości leku (przedawkowanie) lub podania leku zbyt szybko, mogą wystąpić takie objawy jak:

 • zbyt duża ilość krwi w naczyniach krwionośnych (hiperwolemia). Objawy obejmują obrzęk rąk i nóg (obrzęk obwodowy), trudności w oddychaniu (obrzęk płuc), nagromadzenie płynu w brzuchu (wodobrzusze) oraz brak równowagi substancji chemicznych w organizmie (zaburzenia wieloelektrolitowe)
 • nadmierna kwasowośc krwi (kwasica)
 • ból głowy
 • uczucie mdłości (nudności)
 • dreszcze
 • splątanie
 • zmęczenie
 • napady drgawkowe (drgawki)
 • ograniczona przytomność (osłupienie) lub utrata przytomności
 • niewydolność nerek

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Przerwanie stosowania leku Mannitol 15% Baxter:

Lekarz decyduje kiedy przerwać infuzję.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Mannitol 15% Baxter należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Mannitol 15% Baxter?

Leku Mannitol 15% Baxter nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na mannitol
 • zwiększonego stężenia soli w organizmie
 • ciężkiego odwodnienia
 • gzy nerki pacjenta nie są zdolne do wytwarzania moczu
 • występuje niewydolność serca
 • nadmiernego gromadzenia się płynów w płucach (obrzęk płuc) związanego z niewydolnością serca
 • czynnego krwotoku w obrębie czaszki (czynny krwotok śródczaszkowy)
 • urazu głowy
 • gdy u pacjenta odpowiedź na dawkę testową jest nieprawidłowa
 • zaburzenia funkcji nerek po podaniu mannitolu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Mannitol 15% Baxter może wywołołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli wystąpią którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych, należy natycmiast zawiadomić lekarza lub pielęgniarkę, ponieważ mogą to być objawy bardzo ciężkiej lub nawet śmiertelnej reakcji (alergii) zwanej wstrząsem anafilaktycznym:

 • trudności w oddychaniu
 • zmniejszone ciśnienie krwi (niedociśnienie)
 • opuchnięcie skóry twarzy i gardła
 • pokrzywka
 • wysypka skórna

Inne działanie niepożądane:

 • uszkodzenie nerek, mogące wpłynąć na wydalanie wody, albo zmniejszyć lub zwiększyć ilość wydalanego moczu
 • krwiomocz
 • niewydolność serca
 • wysokie ciśnienie krwi
 • kołatanie serca, arytmia
 • nadmar płynu w płucach powodujący skrócenie oddechu
 • śpiączka, drgawki, uczucie zmęczenia w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
 • obrzęk kostek, palców i twarzy w wyniku zatrzymania płynu w organizmie
 • odwodnienie
 • zwiększenie lub zmniejszenie stężenia potasu i  (lub) sodu we krwi
 • suchość w jamie ustnej, pragnienie
 • nudności, wymioty
 • złe samopoczucie
 • zwiększone stężenie kwasu we krwi (kwasica metaboliczna)
 • ból w klatce piersiowej
 • dreszcze, gorączka
 • zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego
 • zawroty głowy, ból głowy powodujące bóle głowy, mdłości, wymioty, ból pleców, nieostre widzenie i inne zmiany widzenia, takie jak trudności z poruszaniem gałką oczną
 • astenia
 • katar
 • skurcze, zaburzenia widzenia, katar martwica skóry
 • reakcje wynikające z techniki podania które mogą obejmować zapalenie, ból, swędzenie, wysypke lub zaczerwienie
 • wyciek roztworu do infuzji do przestrzeni okołonaczyniowej (wynaczynienie), może to powodować ból i pieczenie w miejscu infuzji

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Mannitol 15% Baxter należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta wystepuje choroba nerek lub osłabienie czynności nerek
 • jeśli pacjent przyjmuje leki które mogą być szkodliwe dla nerek (np. pewne antybiotyki lub leki przeciwnowotworowe)
 • ciężkie odwodnienie (utrata wody z organizmu np. w wyniku wymiotów, biegunki, obfitego pocenia się lub stosowania niektórych leków). Objawy obejmują suchość w ustach i zawrtoty głowy.
 • hiponatremia - zmniejszone stężenie sodu (soli) we krwi
 • jeśli pacjent jest uczulony na mannitol

Ten roztwór nie może być podawany przez tę samą igłę co transfuzja krwi. Może to powodować uszkodzenie czerwonych krwinek lub ich zlepianie się.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Mannitol 15% Baxter a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz przepisuje lek Mannitol 15% Baxter kobietom w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy w jego opinii korzyść dla matki przeważa nad ryzykiem dla dziecka.

Mannitol 15% Baxter a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podczas stosowania leku Mannitol 15% Baxter zaleca się przerwanie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

 • diuretyki (leki moczopędne zwiększające ilość wytwarzanego moczu)
 • cyklosporyna (stosowana w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu)
 • lit (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • aminoglikozydy (rodzaj antybiotyku)
 • leki depolaryzujące blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (stosowane podczas znieczulenia i wywołujące porażenie mięśni)
 • doustne leki przeciwzakrzepowe (leki rozrzedzające krew np. warfaryna)
 • digoksyna (lek nasercowy)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Mannitol 15% Baxter a alkohol

Brak danych.

Mannitol 15% Baxter a prowadzenie pojazdów

Lek Mannitol 15% Baxter nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Mannitol 15% Baxter?

 • tego produktu nie należy przechowywać w lodówce ani zamrażać
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Mannitol 15% Baxter a ciąża
Mannitol 15% Baxter a karmienie piersią
Interakcje
Mannitol 15% Baxter a alkohol
Mannitol 15% Baxter a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo