Poradnik
Methotrexat-Ebewe (Methotrexatum)

Methotrexat-Ebewe (Methotrexatum)

Methotrexat-Ebewe jest to lek zawierający substancję czynną metotreksat należącą do grupy leków zwanych antymetabolitami. Lek ten wykazując działanie cytotoksyczne, znalazł zastosowanie w leczeniu wielolekowym nowotworów złośliwych jak również w chorobach autoimmunologicznych. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMethotrexat-Ebewe
Nazwa międzynarodowaMethotrexatum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Metotreksat

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
Działanie / właściwości
 • zakłócenie wzrostu szybko namnażających się komórek w organizmie
 • immunosupresyjne
Zastosowanie
 • leczenie wielolekowym nowotworów złośliwych i ostrych białaczek
 • leczenie najcięższej, opornej na leczenie postaci uogólnionej łuszczycy pospolitej
 • leczenie innych chorób autoimmunologicznych (reumatoidalne zapalenie stawów)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na metotreksat lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby i nerek
 • zaburzenia w produkcji krwinek
 • ciężkie lub czynne zakażenia
 • świeże rany chirurgiczne
 • spożywanie dużej ilości alkoholu lub poalkoholowa choroba wątroby, lub inna choroba wątroby
 • obniżona odporność
 • karmienie piersią oraz dodatkowo w ciąży
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zmiany w obrazie krwi i zaburzone wartości wskaźników hematologicznych
 • radioterapia
 • cukrzyca
 • zaburzenia czynności płuc
 • choroba nerek lub wątroby
 • odwodnienie lub biegunka, wymioty lub zapalenie jamy ustnej
 • wrzodziejące zapalenie jamy ustnej
 • wrzodziejące zapalenie okrężnicy
 • ogólny zły stan
 • półpasiec, gruźlica lub wirusowe zapalenie wątroby (typu B lub C)
 • gromadzenie płynu
 • zapalenie jamy ustnej, biegunki, krwawe wymioty, czarne zabarwienia stolca lub obecność krwi w stolcu
 • ewentualne szczepienia
 • krwioplucie
 • ciąża
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

 • spadek odporności na zakażenia
 • zapalenie gardła
 • spadek liczby płytek krwi (małopłytkowość) oraz spadek liczby krwinek białych (leukopenia)
 • ból głowy, zawroty głowy, kaszel
 • utrata apetytu
 • biegunka, ból brzucha, nudności, wymioty
 • wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT), fosfatazy zasadowej
 • spadek stężenia bilirubiny we krwi
 • spadek klirensu kreatyniny
 • łysienie
 • zmęczenie, osłabienie, złe samopoczucie

Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • półpasiec
 • niedokrwistość (spadek liczby krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi (pancytopenia)
 • całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów (agranulocytoza)
 • zahamowanie czynności szpiku kostnego
 • senność
 • zapalenie spojówek
 • zaburzenia płucne na skutek śródmiąższowego zapalenia płuc, zapalenia pęcherzyków płucnych (mogą prowadzić do zgonu)
 • ostry obrzęk płuc
 • wysypka, rumień, świąd, owrzodzenie skóry
 • wrażliwość na światło
Możliwe interakcje z
 • solami złota, leflunomidem, sulfasalazyną, kwasem acetylosalicylowym, fenylobutazonem lub aminofenazonem
 • azatiopryną
 • retinoidami 
 • lekami przeciwdrgawkowymi 
 • merkaptopurynami, doksorubicyną
 • sparaginazą
 • cytarabiną
 • barbituranami
 • lekami uspokajającymi
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • probenecydem
 • antybiotykami lub sulfonamidami, cyprofloksacyną
 • pirymetaminą
 • preparatami witaminowymi zawierającymi kwas foliowy
 • inhibitorami pompy protonowej 
 • teofiliną
 • alkaloidami Vinca
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, salicylanami
 • folinianem wapnia
 • trimetoprimem z sulfametoksazolem
 • etretynatem
 • kortykosteroidami
 • hydroksychlorochiną
 • penicylaminą
 • cyklosporyna
 •  triamterenem
 •  lewetyracetamem
 • żywymi szczepionkami
Ciąża

Nie wolno stosować metotreksatu w okresie ciąży, chyba że lekarz zalecił stosowanie leku we wskazaniach onkologicznych. 

Karmienie piersią

Nie wolno stosować metotreksatu w okresie laktacji, ze względu na możliwość przenikania do mleka kobiecego.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Stosowanie Methotrexat- Ebewe może przyczynić się do uczucia zmęczenia i zawrotów głowy, zaburzając tym samym zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Methotrexat-Ebewe?

Główne działanie leku polega na hamowaniu wzrost szybko namnażających się komórek w organizmie, spadku aktywności układu odpornościowego, jak również działaniu przeciwzaplanym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Methotrexat-Ebewe?

Lek Methotrexat-Ebewe stosowany jest w leczeniu:

 • skojarzonym leczeniu wielolekowym nowotworów złośliwych i ostrych białaczek
 • najcięższej, opornej na leczenie postaci uogólnionej łuszczycy pospolitej wraz z łuszczycowym zapaleniem stawów
 • innych chorób autoimmunologicznych (reumatoidalne zapalenie stawów)

Dawkowanie

Jak stosować lek Methotrexat-Ebewe?

Methotrexat-Ebewe jest stosowany tylko i wyłącznie pod nadzorem lekarza z doświadczeniem w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej lub w prowadzeniu leczenia immunosupresyjnego.

Dawkowanie:

Oporna na leczenie uogólniona postać łuszczycy pospolitej, łuszczycowego zapalenia stawów oraz inne choroby autoimmunologiczne:

 • w terapii opornej na leczenie uogólnionej postaci łuszczycy pospolitej, łuszczycowego zapalenia stawów oraz innych chorób autoimmunologicznych lek Methotrexat-Ebewe zaleca się stosować wyłącznie raz na tydzień, w przeciwnym wypadku może to skutkować zgonem
 • dawka tygodniowa stanowi zazwyczaj od 10 do 25 mg metotreksatu stosowanego doustnie
 • podawana dawka leku uzależniona jest od wyników terapii i występowania działań niepożądanych leku
 • leczenie rozpoczyna się zazwyczaj od dawki 2,5–5 mg na tydzień i możliwości jej stopniowego zwiększania do 7,5–25 mg na tydzień

Nowotwory złośliwe i ostre białaczki:

 • dawka podawanego metotreksatu zależy od wskazania, stanu zdrowia pacjenta oraz wyników morfologii krwi
 • schemat wielolekowej chemioterapii obejmuje najczęściej małe (dawka pojedyncza nie większa niż 100 mg/m² powierzchni ciała pacjenta), średnie (dawka pojedyncza od 100 do 1000 mg/m² powierzchni ciała pacjenta) lub duże (dawka pojedyncza większa niż 1000 mg/m²powierzchni ciała pacjenta) 

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Methotrexat-Ebewe:

W sytuacji zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym oraz zabrać ze sobą opakowanie leku. W sytuacji przedawkowania mogą pojawić się: łatwe powstawanie siniaków lub krwawienia, osłabienie, rany w jamie ustnej, nudności, wymioty, czarne lub krwiste stolce, odkrztuszanie krwi lub wymioty, oraz spadek ilości moczu.

Pominięcie zastosowania leku Methotrexat-Ebewe:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Methotrexat-Ebewe:

Nie wolno przerywać leczenia bez zalecenia lekarza. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować lek Methotrexat-Ebewe?

Nie należy stosować leku Methotrexat-Ebewe:

 • w przypadku gdy pacjent wykazuje uczulenie na metotreksat lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • w przypadku zdiagnozowania ciężkich zaburzeń czynności wątroby
 • w przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek
 • w przypadku zaburzenia w produkcji krwinek, w tym zaburzenia czynności szpiku kostnego (leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość), zmiany w obrazie krwi
 • w przypadku ciężkich lub czynnych zakażeń (zapalenie jamy ustnej, owrzodzenie jamy ustnej, czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy
 • świeże rany chirurgiczne
 • w przypadku gdy pacjent spożywa duże ilości alkoholu lub ma zdiagnozowaną poalkoholową chorobę wątroby lub inną chorobę wątroby
 • w przypadku obniżonej odporności
 • w przypadku karmienia piersią oraz dodatkowo w ciąży, jeśli pacjentka stosuje lek we wskazaniach nieonkologicznych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Methotrexat-Ebewe może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych  działań niepożądanych:

 • zaburzenia ze strony płuc (ogólne złe samopoczucie, suchy, drażniący kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej lub gorączka)
 • silne łuszczenie się skóry lub powstawanie pęcherzy na skórze
 • krwawienie bez przyczyny (w tym krwawe wymioty) lub powstawanie siniaków
 • ciężka biegunka
 • owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej
 • czarne lub smoliste stolce
 • krew w moczu lub w kale
 • drobne czerwone plamki na skórze
 • stan gorączkowy
 • zażółcenie skóry (żółtaczka)
 • ból lub trudności w oddawaniu moczu
 • uczucie pragnienia, częste oddawanie moczu
 • napady padaczkowe (drgawki)
 • utrata przytomność
 • nieostre widzenie lub zaburzenia widzenia
 • krwioplucie, czyli odkrztuszanie wydzieliny z krwią

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

 • spadek odporności na zakażenia
 • zapalenie gardła
 • spadek liczby płytek krwi (małopłytkowość) oraz spadek liczby krwinek białych (leukopenia)
 • ból głowy, zawroty głowy, kaszel
 • utrata apetytu
 • biegunka, ból brzucha, nudności, wymioty
 • wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT), fosfatazy zasadowej
 • spadek stężenia bilirubiny we krwi
 • spadek klirensu kreatyniny
 • łysienie
 • zmęczenie, osłabienie, złe samopoczucie

Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • półpasiec
 • niedokrwistość (spadek liczby krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi (pancytopenia)
 • całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów (agranulocytoza)
 • zahamowanie czynności szpiku kostnego
 • senność
 • zapalenie spojówek
 • zaburzenia płucne na skutek śródmiąższowego zapalenia płuc, zapalenia pęcherzyków płucnych (mogą prowadzić do zgonu)
 • ostry obrzęk płuc
 • wysypka, rumień, świąd, owrzodzenie skóry
 • wrażliwość na światło

Niezbyt częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 •  zakażenia oportunistyczne (zagrażające życiu)
 • chłoniak złośliwy
 • reakcje alergiczne aż do wstrząsu anafilaktycznego
 • zaburzenia czynności układu odpornościowego
 • cukrzyca
 • depresja
 • niedowład połowiczy
 • splątanie
 • napady drgawek
 • encefalopatia/leukoencefalopatia
 • stany zapalne naczyń krwionośnych, alergiczne zapalenie naczyń krwionośnych
 • zwłóknienie płuc, wysięk płucny
 • owrzodzenie błony śluzowej żołądka i jelit
 • krwotok
 • zapalenie trzustki
 • toksyczne działanie na wątrobę, stłuszczenie wątroby
 • przewlekłe zwłóknienie i marskość wątroby
 • spadek stężenia albumin w surowicy
 • wykwity na skórze, opryszczkopodobne wykwity na skórze
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella)
 • pokrzywka
 • zwiększona pigmentacja skóry
 • guzki pometotreksatowe
 • zaburzenia gojenia się ran
 • bolesność zmian łuszczycowych
 • bóle stawów, bóle mięśni
 • osteoporoza
 • nefropatia, niewydolność nerek
 • zapalenie i owrzodzenie pęcherza moczowego
 • krwiomocz
 • zaburzenia oddawania moczu, bolesne oddawanie moczu, skąpomocz, bezmocz
 • wady wrodzone u płodu
 • zapalenie i owrzodzenie pochwy

Rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zakażenia oportunistyczne (zagrażające życiu)
 • posocznica 
 • niedokrwistość megaloblastyczna
 • zaburzenia nastroju, przemijające zaburzenia postrzegania
 • niedowład
 • zaburzenia mowy, w tym dyzartria i afazja
 • mielopatia (po podaniu dolędźwiowym)
 • zaburzenia widzenia (również ciężkie)
 • ciężka zakrzepica naczyń siatkówki
 • niedociśnienie tętnicze
 • zdarzenia zakrzepowo-zatorowe (zakrzepica tętnic i naczyń mózgu, zakrzepowe zapalenie żył, zakrzepica żył głębokich)
 • zapalenie gardła
 • zatrzymanie oddechu
 • zatorowość płucna, zapalenie jelit
 • zapalenie dziąseł
 • smoliste stolce
 • ostre zapalenie wątroby
 • trądzik
 • wybroczyny
 • rumień wielopostaciowy
 • rumieniowe wysypki skórne
 • nasilenie zmian pigmentacyjnych paznokci, oddzielanie się płytki paznokciowej
 • złamania kości z przeciążenia
 • zwiększone stężenie kwasu moczowego mocznika i kreatyniny w surowicy, azotemia

Bardzo rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • zapalenie wątroby wywołane przez wirusa opryszczki zwykłej
 • kryptokokoza, histoplazmoza, nokardioza
 • zakażenia wywołane wirusem cytomegalii (zapalenie płuc)
 • rozsiane zakażenie wirusem opryszczki zwykłej
 • zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jirovecii
 • zespół rozpadu guza (u pacjentów leczonych z powodu choroby nowotworowej)
 • rak skóry (u pacjentów leczonych z powodu łuszczycy)
 • niedokrwistość aplastyczna
 • eozynofilia, neutropenia, limfadenopatia
 • zaburzenia limfoproliferacyjne (nadprodukcja krwinek białych)
 • hipogammaglobulinemia
 • miastenia
 • ból w kończynach
 • uczucie drętwienia lub mrowienia, lub odczuwanie słabszej niż zwykle reakcji na bodźce
 • zaburzenia smaku (metaliczny posmak)
 • ostre jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych z odczynem oponowym
 • objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych bez zakażenia (porażenie, wymioty)
 • zaburzenia nerwów czaszkowych
 • obrzęk okołooczodołowy
 • zapalenie brzegów powiek
 • łzawienie na skutek niedostatecznego odprowadzania filmu łzowego
 • światłowstręt
 • przemijająca ślepota, utrata wzroku
 • zapalenie osierdzia, tamponada osierdzia, wysięk osierdziowy
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • reakcje przypominające astmę oskrzelową z kaszlem, dusznością i zmianami widocznymi w badaniach czynności płuc
 • krwawe wymioty
 • ostra martwica wątroby, ostre zwyrodnienie wątroby, niewydolność wątroby
 • czyraczność, teleangiektazje, ostra zanokcica
 • krwiomocz, białkomocz
 • śmierć płodu
 • zaburzenia wytwarzania plemników, zaburzenia wytwarzania komórek jajowych
 • niepłodność
 • zaburzenia cyklu miesiączkowego
 •  utrata libido, impotencja
 • upławy
 • ginekomastia
 • dreszcze

Częstość nieznana:

 • zapalenie płuc
 • uaktywnienie wirusowego zapalenia wątroby typu B
 • zaostrzenie wirusowego zapalenia wątroby typu C
 • neurotoksyczność
 • zlepne zapalenie pajęczynówki
 • porażenie poprzeczne
 • stupor
 • ataksja
 • otępienie
 • zwiększenie ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego
 • ból w klatce piersiowej
 • niedotlenienie
 • krwawienie pęcherzykowe (obserwowane podczas stosowania metotreksatu u pacjentów z zasadniczą chorobą reumatologiczną)
 • niezakaźne zapalenie otrzewnej
 • perforacja jelita
 • zapalenie języka
 • ostre rozdęcie okrężnicy
 • polekowa reakcja z eozynofilią i objawami układowymi (DRESS)
 • zapalenie skóry
 • zaczerwienienie i łuszczenie się skóry
 • nasilenie zmian łuszczycowych po jednoczesnej ekspozycji na promieniowanie UV
 • owrzodzenie skóry (u pacjentów z łuszczycą)
 • opuchlizna
 • martwica kości
 • martwica kości szczęki (w wyniku nadprodukcji krwinek białych)
 • retinopatia
 • dreszcze
 •  napady drgawek, neurotoksyczność
 • zlepne zapalenie pajęczynówki
 • porażenie
 • osłupienie
 • ataksja (zaburzenia ruchu)
 • otępienie, zwiększenie ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego
 • encefalopatia (uszkodzenie mózgu)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Metotreksat wolno dawkować wyłącznie pod nadzorem lekarza specjalisty doświadczonego w prowadzeniu chemioterapii przeciwnowotworowej oraz leczenia immunosupresyjnego.

Przed zastosowaniem leku Methotrexat-Ebewe należy omówić  z lekarzem:

 • w przypadku gdy u pacjenta zdiagnozowano zmiany w obrazie krwi i zaburzone wartości wskaźników hematologicznych, zwłaszcza gdy wcześniej poddany został radioterapii lub otrzymywał inne cytostatyki
 • w przypadku gdy pacjent przechodzi radioterapię
 • w przypadku gdy pacjent ma zdiagnozowaną cukrzycę i dostaje insulinę
 • w przypadku gdy pacjent ma zaburzenia czynności płuc
 • w przypadku gdy pacjent ma lub miał w przeszłości chorobę nerek, lub wątroby
 • w przypadku gdy pacjent jest odwodniony lub ma biegunkę, wymioty lub zapalenie jamy ustnej
 • w przypadku gdy pacjent ma wrzodziejące zapalenie jamy ustnej
 • w przypadku gdy pacjent ma wrzodziejące zapalenie okrężnicy
 • w przypadku ogólnego złego stanu
 • w przypadku gdy u pacjenta zdiagnozowano półpasiec, gruźlicę lub wirusowe zapalenie wątroby (typu B lub C)
 • w przypadku gdy u pacjenta stwierdzono, że w jamie brzusznej pacjenta lub w przestrzeni między płucami a klatką piersiową gromadzi się płyn (wodobrzusze, wysięk opłucnowy)
 • w przypadku wystąpienia zapalenia jamy ustnej, biegunki, krwawych wymiotów, czarnych zabarwień stolca lub obecności krwi w stolcu, lekarz podejmie decyzje o kontynuacji leczenia 
 • ewentualne szczepienia (lek Methotrexat-Ebewe osłabia odporność)
 • w przypadku wystąpienia krwioplucia należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza
 • ryzyko zaburzenia wytwarzanie plemników i komórek jajowych (stosowanie leku może przyczynić się do poronień i ciężkich wad wrodzonych, nie wolno planować ciąży w czasie przyjmowania metotreksatu i co najmniej przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia)

Zalecane badania kontrolne i środki ostrożności:

Ciężkie działania niepożądane mogą wystąpić nawet po podaniu niewielkich dawek leku Methotrexat-Ebewe . Aby wykryć je na czas, lekarz musi wykonywać badania i testy laboratoryjne. Przed rozpoczęciem leczenia wskazane jest przeprowadzić badania krwi jak również sprawdzić czynność nerek i wątroby. Lekarz może również wykonać zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Dalsze badania mogą być także przeprowadzane w trakcie i po zakończeniu leczenia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Methotrexat-Ebewe a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Nie wolno stosować metotreksatu w okresie ciąży, chyba że lekarz zalecił stosowanie leku we wskazaniach onkologicznych. Methotrexat-Ebewe może wywołać wady wrodzone, działać szkodliwie na nienarodzone dziecko, a nawet spowodować poronienie. W przypadku gdy pacjentka stosuje metotreksat we wskazaniu onkologicznym, powinna planować zajście w ciążę nie wcześniej niż po upływie 1-2 lat od zakończenia leczenia.

Methotrexat-Ebewe a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować metotreksatu w okresie ciąży, ze względu na możliwość przenikania do mleka kobiecego.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować szczególną ostrożność i poinformować lekarza o stosowaniu poniższych leków:

 • inne preparaty stosowane w reumatoidalnym zapaleniu stawów lub łuszczycy (sole złota, leflunomid, sulfasalazyna, kwas acetylosalicylowy, fenylobutazon lub aminofenazon
 • azatiopryna
 • retinoidy (stosowane w leczeniu łuszczycy i innych zaburzeń skórnych)
 • leki przeciwdrgawkowe (zapobiegające napadom padaczkowym)
 • leki przeciwnowotworowe (merkaptopuryny, doksorubicyna)
 • sparaginaza (lek stosowany w leczeniu białaczki)
 • cytarabina (lek stosowany w leczeniu niektórych chłoniaków)
 • barbiturany (środki nasenne)
 • leki uspokajające
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej)
 • antybiotyki lub sulfonamidy, cyprofloksacyna
 • pirymetamina (lek stosowany w leczeniu malarii)
 • preparaty witaminowe zawierające kwas foliowy
 • inhibitory pompy protonowej (stosowane w leczeniu silnej zgagi lub wrzodów)
 • teofilina (stosowana w leczeniu astmy)
 • alkaloidy Vinca
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, salicylany
 • folinian wapnia
 • antagoniści folianów (trimetoprim z sulfametoksazolem)
 • etretynat (stosowany w leczeniu łuszczycy)
 • kortykosteroidy
 • hydroksychlorochina
 • penicylamina
 • cyklosporyna
 •  triamteren
 •  lewetyracetam
 • żywe szczepionki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Methotrexat-Ebewe a alkohol

Podczas leczenia lekiem Methotrexat-Ebewe wskazane jest unikać spożywania alkoholu.

Methotrexat-Ebewe a prowadzenie pojazdów

Stosowanie Methotrexat- Ebewe może przyczynić się do uczucia zmęczenia i zawrotów głowy, zaburzając tym samym zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Methotrexat-Ebewe?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Methotrexat-Ebewe a ciąża
Methotrexat-Ebewe a karmienie piersią
Interakcje
Methotrexat-Ebewe a alkohol
Methotrexat-Ebewe a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo