Poradnik
tydzien-marek-swiata-1151
kazdy-usmiech-jest-wyjatkowy-1168
strefa-opalania-2926
Metronidazol 0,5% Fresenius roztwór do infuzji (Metronidazolum)

Metronidazol 0,5% Fresenius roztwór do infuzji (Metronidazolum)

Metronidazol 0,5% Fresenius jest to lek, którego substancją czynną jest metronidazol będący chemioterapeutykiem z grupy pochodnych 5-nitroimidazolu o działaniu bakteriobójczym. Wskazaniem do stosowania leku jest terapia zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na metronidazol, zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMetronidazol 0,5% Fresenius roztwór do infuzji
Nazwa międzynarodowaMetronidazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg/ ml
PostaćRoztwór do infuzji
Skład - substancja czynna

Metronidazol

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • fosforan dwunastowodny dosidu
 • jednowodny kwas cytrynowy
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 pojemnik 100 ml
 • 40 pojemników 100 ml
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • leczenie zakażeń w obrębie jamy brzusznej po operacji jelita grubego
 • leczenie zapaleń otrzewnej, chorób ropnych w obrębie miednicy 
 • leczenie zakażeń ginekologicznych 
 • leczenie posocznicy, głównie pochodzenia z przewodu pokarmowego i żeńskich narządów płciowych
 • leczenie martwiczego zapalenia płuc
 • leczenie ropnia mózgu
 • leczenie zapalenia kości i szpiku
 • leczenie zapalenia wsierdzia
 • leczenie zakażeń ginekologicznych spowodowanych przez pierwotniaki z rodzaju: Trichomonas, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Balantidium coli
 • profilaktyka okołooperacyjna
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną, pochodne nitroimidazolowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciężka niewydolność wątroby
 • nieprawidłowy obraz krwi
 • encefalopatia wątrobowa
 • podeszły wiek
 • zwiększona podatność do powstawania obrzęków
 • niewydolność nerek
 • stosowanie kortykosteroidów
 • czynna lub ciężka, przewlekła choroba obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego
 • pacjenci z zespołem Cockayne'a 
 • zaburzenia czynności serca
 • wstrząs anafilaktyczny
 • ciężka i przedłużająca się biegunka
 • pacjenci kontrolujący zawartość sodu w diecie
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów):

 • zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania (zapalenie żył do zakrzepowego zapalenia żył)
Możliwe interakcje z
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • litem
 • fenytoiną
 • barbituranami
 • karbamazepiną
 • cymetydyną
 • fluorouracylem
 • cyklosporyną lub takrolimusem
 • busulfanem
 • amiodaronem
 • doustnymi lekami antykoncepcyjnymi
 • ­mykofenolanem mofetylu
 • antybiotykami
 • disulfiramem
Ciąża

Stosowanie leku Metronidazol 0,5% Fresenius jest przeciwwskazane w pierwszym trymestrze ciąży (jedyna możliwość zastosowania leku to sytuacja leczenia zakażeń zagrażających życiu). W przypadku, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu, za zgodą lekarza lek może być stosowany w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Ze względu na przenikanie metronidazolu do mleka ludzkiego, kobiety w okresie laktacji muszą przerwać terapię metronidazolem.

Dzieci

Metronidazol 0,5% Fresenius jest wskazany do stosowania u dzieci w profilaktyce i leczeniu zakażeń spowodowanych bakteriami beztlenowymi wrażliwe na metronidazol.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Metronidazol wykazuje zdolność do zaburzenia prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. przypadku wystąpienia zawrotów głowy, uczucia zmęczenia, senności, dezorientacji, omamów, drgawek czy zaburzenia widzenia należy zalecić, aby nie prowadził pojazdów ani nie obsługiwał maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Metronidazol 0,5% Fresenius?

Lek ten zawiera substancję czynną metronidazol podawaną dożylnie, która znalazła zastowanie w terapii i profilaktyce zakażeń wywołanych bakteriami wrażliwymi na przeciwbakteryjne działanie metronidazolu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Metronidazol 0,5% Fresenius?

Lek Metronidazol 0,5% Fresenius stosowany jest w:

 • leczeniu zakażeń w obrębie jamy brzusznej po operacji jelita grubego
 • leczeniu zapaleń otrzewnej, chorób ropnych w obrębie miednicy (ropień, zapalenie tkanki łącznej)
 • leczeniu zakażeń ginekologicznych (np. po histerektomii i innych ginekologicznych zabiegach chirurgicznych)
 • posocznicy, głównie pochodzenia z przewodu pokarmowego i żeńskich narządów płciowych
 • leczeniu martwiczego zapalenia płuc
 • leczeniu ropnia mózgu
 • leczeniu zapalenia kości i szpiku
 • leczenia zapalenia wsierdzia
 • leczeniu zakażeń ginekologicznych spowodowanych przez pierwotniaki z rodzaju: Trichomonas, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Balantidium coli
 • profilaktyce okołooperacyjnej (głównie w sytuacji, gdy wcześniej występowały zakażenia w obrębie miednicy, zapalenie otrzewnej, ropnie poniżej przepony oraz przed zabiegami, gdzie w trakcie może dojść do zakażenia bakteriami beztlenowymi)

Dawkowanie

Jak stosować lek Metronidazol 0,5% Fresenius?

Ten lek jest podawany wyłącznie przez personel medyczny, dlatego leku nie należy stosować samodzielnie. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie leku jest ustalane indywidualnie przez lekarza pod każdego pacjenta, biorąc pod uwagę stan kliniczny, wiek, masę pacjenta i wyniki badań laboratoryjnych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U tej grupy pacjentów występuje zwiększone wydalania metronidazolu z żółcią w kale, więc zmniejszenie dawki leku nie jest wymagane.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaawansowaną niewydolnością wątroby występuje wydłużenie eliminacji metronidazolu w czasie, co sprowadza się do stałego monitorowania stężenia metronidazolu we krwi. Ponadto należy zmniejszyć dawkę dobową leku do 1/3 podawanej raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ze względu na brak wystarczających danych odnoszących się do dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku produkt leczniczy Metronidazol 0,5% Fresenius należy stosować ze szczególną ostrożnością.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metronidazol 0,5% Fresenius

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. W takiej sytuacji mogą pojawić się: nudności, wymioty,­ niepokój,­ trudność w utrzymaniu równowagi,­ napady drgawek, mrowienie i pieczenie w rękach i nogach, a nawet utrata czucia w kończynie.

Pominięcie zastosowania leku Metronidazol 0,5% Fresenius

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Metronidazol 0,5% Fresenius?

Nie należy stosować leku Metronidazol 0,5% Fresenius :

 • w przypadku uczulenia na substancję czynną, pochodne nitroimidazolowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Metronidazol 0,5% Fresenius może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

W przypadku nasilenia którekolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych, należy powiadomić lekarza lub pielęgniarkę, którzy mogą przerwać podawanie leku.

Częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania (zapalenie żył do zakrzepowego zapalenia żył)

Niezbyt częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby białych krwinek, małopłytkowość
 • reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, rumień wielopostaciowy- czerwonosine plamy na skórze lub błonach śluzowych)
 • wystąpienie obrzęku naczynioruchowego (nagły obrzęk twarzy, kończyn lub jamy ustnej, trudności w oddychaniu) i gorączka polekowa
 • ­ zaburzenia psychotyczne (halucynacje, pobudzenie, depresja)
 • ­ból głowy, zawroty głowy, nadmierna senność, bezsenność
 • neuropatia obwodowa i napady drgawek
 • ­zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, krótkowzroczność
 • nudności, wymioty, biegunka, zapalenie języka, zapalenie jamy ustnej, gorzkie odbijania, metaliczny smak w ustach, zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • zaburzenia czynności wątroby (wzrost aktywności transaminaz i zwiększone stężenie bilirubiny)
 • ­bóle mięśni i stawów
 • ciemny kolor moczu
 • osłabienie

Rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • zakażenia narządów płciowych spowodowane drożdżami
 • ból podczas oddawania moczu, stany zapalne pęcherza moczowego, problem nietrzymania moczu

Bardzo rzadke  (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • brak białych krwinek we krwi oraz spadek liczby wszystkich krwinek i płytek krwi
 • występowanie ciężkich, ostrych reakcji nadwrażliwości aż do wstrząsu anafilaktycznego (świąd skóry, rumień, obrzęki twarzy, ust, duszność, nudności, wymioty, przyspieszenie akcji serca, zaburzenia rytmu serca, zawroty i bóle głowy, utrata przytomności)
 • aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, encefalopatia (splątanie, gorączka, ból głowy, paraliż, wrażliwość na światło, zaburzenia widzenia i ruchu, sztywność karku)
 • zaburzenia mowy, trudności w chodzeniu, oczopląs i drgawki
 • ciężka, przedłużająca się biegunka 
 • cholestatyczne zapalenie wątroby, żółtaczka która przemija po odstawieniu leku

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • silne reakcje skórne (zespół Stevens-Johnsona- wysypka z pęcherzami, łuszcząca się skóra, szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych)
 • toksyczne martwicze oddzielanie naskórka
 • jadłowstręt
 • napadowe, przymusowe patrzenie z rotacją gałek ocznych, neuropatia nerwu wzrokowego 
 • zapalenie trzustki, które przemija po odstawieniu leku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Metronidazol 0,5 % Fresenius należy omówić z lekarzem, przypadek gdy:

 • zdiagnozowano u pacjenta ciężką niewydolność wątroby
 • wykryto u pacjenta nieprawidłowy obraz krwi, głównie zmniejszenie liczby krwinek białych (prawdopodobnie lekarz podczas terapii lekiem zleci badanie krwi)
 • ­zdiagnozowano u pacjenta encefalopatię wątrobową (zaburzenia neuropsychiczne powstałe w wyniku uszkodzenia wątroby,może wtedy dojść do wzrostu stężenia leku we krwi i tym samym nasilenia objawów encefalopatii) ­
 • pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat-  lekarz najprawdopodobnie zmniejszy dawkę leku)
 • pacjent ma zwiększoną podatność do powstawania obrzęków
 • zdiagnozowano u pacjenta niewydolność nerek
 • pacjent stosuje kortykosteroidy (ryzyko zatrzymania sodu i wody w organizmie)
 • zdiagnozowano czynną lub ciężką, przewlekłą chorobę obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego (przerwanie terapii metronidazolem przyczynia się do złagodzenia objawów i zaniku zmian w móżdżku)
 • zdiagnozowanych zaburzeń neurologicznych (lekarz zadecyduje, czy jest możliwe leczenie metronidazolem)
 • pacjent z zespołem Cockayne'a jednocześnie stosuje leki zawierające metronidazol, ponieważ może to doprowadzić do przypadków ciężkiej hepatotoksyczności, a nawet zgonu 
 • zdiagnozowano u pacjenta zaburzenia czynności serca (niewydolność układu krążenia, związana ze zwiększoną objętość płynów w układzie naczyniowym)
 • u pacjenta występuje ciężka i przedłużająca się biegunka w trakcie terapii lekiem
 • pacjent kontroluje zawartość sodu w diecie, a także gdy wymagane jest ograniczenie ilości spożywanych płynów (lek Metronidazol 0,5% Fresenius zawiera sód)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Metronidazol 0,5% Fresenius roztwór do infuzji a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Stosowanie leku jest przeciwwskazane w pierwszym trymestrze ciąży (jedyna możliwość zastosowania leku to sytuacja leczenia zakażeń zagrażających życiu). W przypadku, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu, za zgodą lekarza lek może być stosowany w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Metronidazol 0,5% Fresenius roztwór do infuzji a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na przenikanie metronidazolu do mleka ludzkiego, kobiety w okresie laktacji muszą przerwać terapię metronidazolem.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W przypadku stosowania poniższych leków z lekiem Metronidazol 0,5% Fresenius, należy zachować szczególną ostrożność:

 • doustne leki przeciwzakrzepowe (warfaryna, stosowana w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, metronidazol nasila ich działanie)
 • lit (stosowany w terapii depresji, w wyniku stosowania obu leków zobserwowano zwiększone stężenie litu w osoczu i wystąpienie objawów jego toksyczności- drżenie, drgawki)
 • barbiturany (jednoczesne stosowanie fenobarbitalu czy heksobarbitalu z metronidazolem powoduje osłabienie jego działania)
 • fenytoina (metronidazol przyczynia się do osłabienia metabolizmu fenytoiny, co powoduje wzrost jej stężenia w osoczu. Jednocześnie, fenytoina zmniejsza skuteczność działania metronidazolu)
 • karbamazepina (metronidazol hamuje metabolizm karbamazepiny, co przyczynia się do wzrostu stężenia karbamazepiny w osoczu)
 • cymetydyna (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, przyczynia się do wzrostu stężenia metronidazolu we krwi i zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych)
 • fluorouracyl (lek stosowany w terapii niektórych nowotworów, metronidazol powoduje wzrost jego toksyczności)
 • cyklosporyna lub takrolimus (metronidazol zwiększa stężenie w osoczu tych leków)
 • busulfan (lek przeznaczony do leczenia białaczki, metronidazol może zwiększać jego stężenie w osoczu i powodować tym samym ciężką toksyczność)
 • amiodaron (lek stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca, w wyniku jednoczesnego stosowania amiodaronu i metronidazolu dochodzi do wydłużenia odstępu QT i torsades de pointes)
 • doustne leki antykoncepcyjne (niektóre antybiotyki mogą powodować zmiejszoną skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych)
 • ­mykofenolan mofetylu (lek stosowany w zapobieganiu odrzuceniom przeszczepów,metronidazol powoduje spadek biodostępności tego leku)
 • antybiotyki (tetracykliny, spiramycyna, klindamycyna, acylureidopenicyliny, rifampicyna i kwas nalidyksowy, stosowane z metronidazolem działają silniej)
 • disulfiramu (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu, jednoczesne stosowanie obu leków może powodować wystąpienie psychoz i splątania)
 • stosowanie metronidazolu może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych (fałszywie zaniżone wartości aminotransferazy asparginowej)

Lekarz indywidulanie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Metronidazol 0,5% Fresenius roztwór do infuzji a alkohol

Podczas przyjmowania leku  Metronidazol 0,5% Fresenius i przez co najmniej 48 godzin po jego zakończeniu nie wolno spożywać alkoholu, ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości np. rumień na głowie i szyi, nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy.

Metronidazol 0,5% Fresenius roztwór do infuzji a prowadzenie pojazdów

Metronidazol wykazuje zdolność do zaburzenia prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. przypadku wystąpienia zawrotów głowy, uczucia zmęczenia, senności, dezorientacji, omamów, drgawek czy zaburzenia widzenia należy zalecić, aby nie prowadził pojazdów ani nie obsługiwał maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Metronidazol 0,5% Fresenius?

Lek Metronidazol 0,5% Fresenius należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • Nie zamrażać
 • przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Metronidazol 0,5% Fresenius roztwór do infuzji a ciąża
Metronidazol 0,5% Fresenius roztwór do infuzji a karmienie piersią
Interakcje
Metronidazol 0,5% Fresenius roztwór do infuzji a alkohol
Metronidazol 0,5% Fresenius roztwór do infuzji a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki