Poradnik
Mizetib (Ezetimibum)

Mizetib (Ezetimibum)

Mizetib jest to lek w postaci tabletek. Jego substancją czynną jest ezetymib, który redukuje poziom cholesteroli we krwi. Stosowany jest w leczeniu hipercholesterolemi w monoterapii lub w skojarzeniu ze statynami.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMizetib
Nazwa międzynarodowaEzetimibum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ezetymib

Skład - substancje pomocnicze
 • powidon (K30)
 • kroskarmeloza sodowa
 • laktoza jednowodna
 • laurylosiarczan sodu
 • celuloza mikrokrystaliczna (PH 102)
 • stearynian magenzu
 • dwutlenek krzemu koloidalny
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Redukcja poziomu cholesterolu we krwi

Zastosowanie
 • hipercholesterolemia pierwotna heterozygotyczna rodzinna lub nierodzinna
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ezetymib lub którykolwiek z pozostałych składników pomocniczych
 • w skojarzeniu ze statyną w przypadku towarzyszących chorób wątroby bądź ciąży czy laktacji
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wszelkie dolegliwości w tym uczulenia
 • przed leczeniem Mizetibem w połączeniu ze statynami lekarz może zlecić badania krwi oceniające czynność wątroby
 • również w trakcie leczenia, lekarz może zalecić kontrolne badania krwi pod kątem czynności wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

Możliwe interakcje z

Brak interakcji wykluczających możliwość stosowania innych leków z lekiem Mizetib.

Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz podejmie decyzję o możliwości stosowania leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Mizetib nie powinien wpływać na zdolności psychomotoryczne, jednak należy przyjąć za możliwe wystąpienie zawrotów głowy u pacjentów stosujących lek Mizetib.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Mizetib?

Lek Mizetib obniża stężenie cholesterolu we krwi poprzez zmniejszone wchłanianie cholesterolu w przewodzie pokarmowym. Redukuje poziom cholesterolu całkowitego we krwi, "złego" cholesterolu (cholesterol LDL) i substancji tłuszczowych, nazywanych trójglicerydami. Dodatkowo Mizetib zwiększa stężenie "dobrego" cholesterolu (cholesterol HDL). Lek Mizetib nasila działanie statyn, które również obniżają poziom cholesterolu w organizmie.

Cholesterol jest jedną z kilku substancji tłuszczowych występujących we krwi. Choelsterol całkowity skłąda się głownie z frakcji LDL i frakcji HDL cholesterolu.

Cholesterol LDL zwany jest często "złym" cholesterolem, ponieważ może się odkładać w ścianie naczyń tętniczych w postaci blaszek miażdżycowych. Nagromadzenie tych blaszek może ostatecznie prowadzić do zwężenia światła tętnic, co może spowodować zwolnienie tempa przepływu krwi lub zatrzymanie dopływu krwi do ważnych narządów, takich jak serce czy móżg. Zatrzymanie dopływu krwi może być przyczyną zawału serca lub udaru mózgu.

Cholesterol HDL zwany jest często "dobrym" cholesterolem, ponieważ wspomaga zahamować proces odkłądani się złego cholesterolu w tętnicach i chorni przed rozwojem choroby serca.

Trójglicerydy to inny rodzaj tłuszczu występujących we krwi, które mogą przycyznić się do zwiększenai ryzyka rozwoju choroby serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Mizetib?

Lek stoisowany jest u pacjentów, u których sama dieta obniżająca stężenie cholesterolu nie wystarcza, żeby kotnrolować jego stężenie we krwi. Podczas przyjmowania tego leku należy nadal przestrzegać diety obniżającej stęzenie cholesterolu.

Mizetib stosowany jest jako środek uzupełniajacy dietę obniżającą stężenie cholesterolu w przypadku:

 • zwiększonego ryzyka cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia pierwotna heterozygotycznej rodzinnej lub nierodzinnej)
  • razem ze statyną, jeśli stężenie cholesterolu nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania wyłącznie statyny
  • w monoterapii, jeśli stosowanie statyny nie jest odpowiednie lub źle tolerowane
 • zabirzenia dziedzicznego (homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej), które powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi. U pacjenta zostanie zastosowana statyna oraz mogą być zastosowane inne metody leczenia

Jeśli u pacjenta występuje choroba serca, ezetymib przyjmowany ze statynami, zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru mózgu, operacji mającej na celu zwiększenie dopływu krwi do serca lub hospitalizacji z powodu bólu w klatce piersiowej.

Mizetib nie wpływa na utratę masy ciała.

Dawkowanie

Jak stosować lek Mizetib?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy nadal stosować przyjmowanie poprzednio leki zmniejszające stężenie cholesterolu.

Przed rozpoczęciem terapii należy stosować dietę redukującą stężenie cholesterolu we krwi oraz przestrzegać jej podczas trwania terapii lekiem Mizetib.

Zalecana dawka to jedna tabletka leku Mizetib 10 mg dosutnie, raz na dobę, którą można przyjmować o dowolnej porze niezależnie od posiłku.

Jeżeli lekarz przepisł jednocześnie Mizetiv i statynę, oba leki można przyjmować w tym samym czasie. W takiej sytuacji należy zapoznać się z informacją dotyczącą dawkowania w ulotce dla danego leku.

Jeżeli lekarz przepisał Mizetib i inny lek powodujący obniżenie cholesterolu, który zawiera substancję czynną kolestyraminę lub jakikolwiek inny lek zawierający żwyicę wiążącą kwasy żołciowe, Mizetib należy zastosować co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu żywicy wiążącej kwasy żołciowe.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 17 lat), o ile nie zostanie przepisany przez specjalistę, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jego stosowania.

Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na brak danych w tej grupie wiekowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mizetib

Należy skontaktować się, jak najszybciej z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie dawki leku Mizetib

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć zazwyczaj stosowaną dawkę leku Mizetib następnego dnia o zwykłej porze.

Przerwanie terapii lekiem Mizetib

Należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, gdyż istnieje ryzyko wzrostu poziomu cholesterolu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty bądź pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Mizetib?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na ezetymib lub którykolwiek z pozostałych składników pomocniczych

Przeciwskzaniem do stosowania Mizetibu ze statynami jest:

 • choroba wątroby
 • ciąża
 • laktacja

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Mizetib może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, w przypadku wystąpienia niewyjaśnionych bólów mięśni, ich tkliwości lub osłabienia. W rzadkich przypadkach dolegliwości ze strony mięśni, w tym rozpad mięśni prowadzący do uszkodzenia nerek, mogą być ciężkie i przejść w stan potencjalnie zagrażający życiu.

Podczas zwykłego stosowania ondotowanoa reakcje uczuleniowe w tym obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, mogące powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu (wymagana jest natychmiastowa pomoc lekarska).

Pozostałe działania niepożądane występujące podczas stosowania leku Mizetib:

Często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha
 • biegunka
 • wzdęcia z oddawanie mwiatrów
 • uczucie zmęczenia

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zwiększenie parametrów niektórych testów czynnościowych wątroby (aminotransferaz) lub mięśni (CK)
 • kaszel
 • niestrawność
 • zgaga
 • nudności
 • bóle stawów
 • kurcze mięśni
 • bóle karków
 • zmniejszenie apetytu
 • ból
 • bóle w klatce piersiowej
 • nagłe zaczerwienienie twarzy
 • wysokie ciśnienie tętnicze

Dodatkowo podczas stosowania leku Mizetib w skojarzeniu ze statynami do działań niepożądanych zaliczyć można w zależności od częstotlwości pojawiania się:

Często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie parametrów niektórych testów czynnościowych wątroby (aminotransferaz)
 • ból głowy
 • ból
 • tkliwość lub osłabienie mięśni

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • odczucie mrowienia
 • suchość w ustach
 • świąd
 • wysypka
 • pokrzywka
 • bóle pleców
 • osłabienie mięśni
 • ból rąk i nóg
 • nieuzasadnione zmęczenie lub osłabienie
 • obrzęki (szczególnie dłoni i stóp)

Podczas stosowania leku Mizetib w skojarzeniu z fenofibratem często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów) występowało następujące działanie niepożądane: ból brzucha

Ponadto podczas zwykłego stosowania odnotowano inne działania niepożądane jak:

 • zawroty głowy
 • bóle mięśni
 • problemy z wątrobą
 • reakcje uczuleniowe w tym wysypka i pokrzywka
 • czerwona, wypukła wysypka czasami ze zmianami w kstałcie tarczy (rumień wielopostaciowy)
 • bóle, tkliwość lub osłabienie mięśni
 • rozpad mięśni
 • kamica żółciowa
 • zapalenie pęcherzyka żółciowego (może powodować ból brzucha, nudności i wymioty)
 • zapalenie trzustki często z silnym bólem brzucha
 • zaparcia
 • zmniejszenie liczby krwinek, które może powodować siniaki/krwawienie (małopłytkowość)
 • uczucie mrowienia
 • depresja
 • nieuzasadnione zmęczenie lub osłabienie
 • skrócony oddech

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mobemid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • wszelkie dolegliwości w tym uczulenia
 • przed leczeniem Mizetibem w połączeniu ze statynami lekarz może zlecić badania krwi oceniające czynność wątroby
 • również w trakcie leczenia, lekarz może zalecić kontrolne badania krwi pod kątem czynności wątroby

Mizetib nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Mizetib stosowanego w skojarzeniu z fibratami - leki obniżające cholesterol we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Mizetib a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Mizetib w skojarzeniu ze statyną w ciąży lub gdy pacjenta planuje bądź podejrzewa że jest w ciąży.

Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w okresie stosowania leku Mizetib w skojarzeniu ze statynami powinna natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Brak dostępnych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Mizetib w okresie ciąży nie w połączeniu ze statynami.

Mizetib a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Mizetib w skojarzeniu ze statyną oraz w monoterapii w okresie laktacji, ponieważ nie wiadomo, czy lek przenika do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty oraz produkty ziołowe są już stosowane bądź planuje przyjmować pacjent.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu jakiegokolwiek z następujących leków:

 • cyklosporyny (stosowanie u pacjentów po przeszczepach narządów)
 • leków zawierających substancje czynne, zapobiegające tworzeniu się zakrzepów krwi (warfaryna, fenprokumon, acenokumarol lub fluindion)
 • kolestyraminy (zmniejszające stężenie cholesterolu) - wpływa na działanie leku Mizetib
 • fibratów (zmniejszające stężenie cholesterolu)

Mizetib a alkohol

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Mizetib i spożywania alkoholu.

Mizetib a prowadzenie pojazdów

Lek Mizetib nie powinien wpływać na zdolności psychomotoryczne, jednak należy przyjąć za możliwe wystąpienie zawrotów głowy u pacjentów stosujących lek Mizetib.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Mizetib?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących tempratury przechowywania produktu leczniczego

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Mizetib a ciąża
Mizetib a karmienie piersią
Interakcje
Mizetib a alkohol
Mizetib a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo