Poradnik
Mozarin (Escitalopramum)

Mozarin (Escitalopramum)

Mozarin to lek w postaci tabletek powlekanych należący do grupy leków przeciwdepresyjnych (tzw. selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny).

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaMozarin
Nazwa międzynarodowaEscitalopramum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Escytalopram

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • bezwodna koloidalna krzemionka
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu E171
 • makrogol 400
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek (dla dawki 10 mg, 15 mg, 20 mg)
 • 30 tabletek (dla dawki 10 mg)
 • 56 tabletek (dla dawki 10 mg)
 • 84 tabletki (dla dawki 10 mg)
Działanie / właściwości
 • przeciwdepresyjne
 • przeciwlękowe
Zastosowanie
 • duże epizody depresji
 • leczenie napadów panicznego lęku z lub bez agorafobii
 • leczenie fobii społecznych, tzw. zespołu lęku społecznego
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • zażywanie innych leków z grupy leków zwanej inhibitorami MAO, w tym selegiliny (stosowanej w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemidu (stosowanego w leczeniu depresji) i linezolidu (antybiotyk)
 • wrodzone zaburzenia rytmu serca
 • zażywanie leków wpływających na rytm pracy serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza jeśli pacjent:

 • cierpi na padaczkę
 • cierpi na cukrzycę
 • ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • ma zmniejszone stężenie sodu we krwi
 • ma skłonności do krwawnień i pojawiających się siniaków
 • jest leczony elektrowstrząsami
 • ma chorobę niedokrwienną serca
 • występują obecnie lub w przeszłości choroby serca
 • przebył w ostatnim czasie zawał serca
 • ma niskie tętno spoczynkowe
 • ma niedobór soli w organizmie
 • stosuje leki moczopędne
 • cierpi na szybkie i / lub nieregularne bicie serca lub jakiekolwiek inne zaburzenia rytmu serca
 • cierpi obecnie lub w przeszłości na problemy z oczami, tj. niektóre rodzaje jaskry
 • ma zaburzenia krzepnięcia krwi
 • jest w ciąży
 • przyjmuje leki, tj. sumatryptan lub inne tryptany, opioidy (buprenorfina, tramadol), tryptofan

Lek Mozarin może powodować zaburzenia czynności seksualnych co może utrzymywać się także po zakończeniu leczenia.

U niektórych pacjentów cierpiąych na chorobę afektywną dwubiegunową może wystąpić faza maniakalna (niezwykłe, szybko zmieniające się pomysły, euforia, nadmierna aktywność fizyczna).

W pierwszych dniach leczenia mogą wystąpić niepokój i trudności w siedzeniu w bezruchu lub staniu w miejscu. Osoby chorujące na depresję i  zaburzenia lękowe mogą mieć myśli samobojcze i przejawiać zachowania autodestrukcyjne.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • niedrożność nosa lub katar (w tym także zapalenie zatok)
 • zmniejszenie lub zwiększenie apetytu
 • lęk
 • niepokój
 • nietypowe sny
 • trudności w zasypianiu
 • senność
 • zawroty głowy
 • ziewanie
 • drżenie
 • mrowienie
 • biegunka
 • zaparcia
 • wymioty
 • suchość w ustach
 • zwiększone pocenie
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne (opóźniony wytrysk, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu seksualnego, trudności w osiągnięciu orgazmu u kobiet)
 • zmęczenie
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała
Możliwe interakcje z
 • nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy IMAO, tj. fenelzyną, iproniazydem, izokarboksazydem, nialamidem, tranylcyprominą
 • odwracalnymi, selektywnymi inhibitorami MAO-A, zaiwerającymi moklobemid
 • nieodwracalnymi inhibitoramimonoaminooksydazy B MAO-B, zawierającymi selegilinę
 • antybiotykiem, tj. linezolid
 • litem
 • tryptofanem
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji, tj. imipramina, dezypramina, klomipramina, nortryptylina, fluwoksamina, bupropion
 • sumatryptanem i innymi lekami stosowanymi w leczeniu migreny
 • opioidami, tj. buprenorfiną, tramadolem
 • lekami stosowanymi w leczeniu choroby wrzodowej żołądka, tj. cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol
 • lekami przeciwgrzybiczymi, tj. flukonazol
 • lekami przeciwbakteryjnymi, tj. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna, pentamidyna
 • tyklopidyną (stosowaną w celu zmniejszenia ryzyka udaru)
 • zielem dziurawca - lekiem ziołowym na depresję
 • kwasem acetylosalicylowym
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami przeciwzakrzepowymi, tj. warfaryna, dipirydamol, fenprokumon
 • meflochiną (stosowaną w leczeniu malarii)
 • neuroleptykami (stosowanymi w leczeniu schizofrenii i psychoz)
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób sercowo - naczyniowych, tj. flekainid, propafenon, metoprolol
 • lekami przeciwpsychotycznymi, tj. rysperydon, tiorydazyna, haloperydol
 • lekami obniżającymi stężenie potasu lub magnezu
 • lekami przecihistaminowymi, tj. astemizol, mizolastyna
Ciąża

Stosowanie leku Mozarin w ostatnich trzech miesiącach ciąży może zwiększać ryzyko wystąpienia u dziecka objawów tj. trudności w oddychaniu, sina skóra, drgawki, wahania ciepłoty ciała, trudności w ssaniu, wymioty, małe stężenie glukozy we krwi, sztywność lub wiotkość mięśni, wzmożona pobudliwość odruchowa, drżenia, roztrzęsienie, drażliwość, letarg, ciągły płacz, senność i trudności w zasypianiu.

W przypadku stosowania leku pod koniec ciąży może wystąpić zwiększone ryzyko krwawień z pochwy wkrótce po porodzie, zwłaszcza jeśli w przeszłości występowały zaburzenia krzepnięcia krwi.

W przypadku stosowania leku Mozarin w ciąży nie należy nagle przerywać leczenia.

Karmienie piersią

Lek Mozarin przenika do mleka kobiecego, dlatego więc nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. U pacjentów poniżej 18 roku życia przyjmujących lek Mozarin istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w postaci prób lub myśli samobójczych, a także wrogości (agresja, zachowania buntownicze, przejawy gniewu).

Lekarz może przepisać lek Mozarin pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, jeśli uzna to za konieczne.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie pozna wpływu jaki wywiera na niego lek Mozarin.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Mozarin?

Lek Mozarin działa przeciwdepresyjnie poprzez zwiększenie stężenia serotoniny. Zaburzenia układu serotoninergicznego w mózgu uważane są za istotny czynnik odpowiedzialny za rozwój depresji i związanych z nią innych chorób.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Mozarin?

Lek Mozarin stosuje się podczas leczenia:

 • depresji przebiegających z dużymi epizodami depresji
 • napadów lęku panicznego z agorafobią
 • napadów lęku panicznego bez agorafobii
 • zespołu lęku społecznego (fobie społeczne)

Dawkowanie

Jak stosować lek Mozarin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

 • depresja - zwykle zalecana dawka to 10 mg, przyjmowane raz na dobę; lekarz może zalecić zwiększenie dawki do dawki maksymalnej 20 mg na dobę
 • zaburzenia lęku napadowego (lęku panicznego) - dawka początkowa 5 mg raz na dobę, następnie zwiększa się dawkę  do 10 mg na dobę; lekarz może zalecić zwiększenie dawki do dawki maksymalnej 20 mg na dobę
 • zespół lęku społecznego (fobia społeczna) - zwykle zalecana dawka to 10 mg, przyjmowane raz na dobę; w zależności od odpowiedzipacjenta na leczenia  lekarz może zalecić zmniejszenie dawki do 5 mg na dobę lub zwiększenie dawki do dawki maksymalnej 20 mg na dobę
 • zaburzenia obsesyjno - kompulsywne - zwykle zalecana dawka to 10 mg, przyjmowane raz na dobę; lekarz może zalecić zwiększenie dawki do dawki maksymalnej 20 mg na dobę

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę; lekarz może zwiększyć dawkę do dawki 10 mg na dobę.

Dzieci i młodzież:

Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. U pacjentów poniżej 18 roku życia przyjmujących lek Mozarin istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w postaci prób i myśli samobójczych a także wrogości (agresja, zachowania buntownicze, przejawy gniewu).

Lekarz może przepisać lek Mozarin pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, jeśli uzna to za konieczne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontatkować się z lekarzem prowadzącym lub udać do szpitala, nawet jeśli nie występują dolegliwości. Najczęściej występujące objawy przedwakowania to: zawroty głowy, drżenie, pobidzenie, drgawki, śpiączka, nudności, wymioty, zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia gospodarki wodno - elektrolitowej.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej. W przypadku przypomnienie sobie o tym fakcie przed pójściem spać, należy natychmiast zażyć pominiętą dawkę leku. Następnego dnia, lek należy stosować tak jak zwykle. Jesli o pominiętej dawce pacjent przypomni sobie w nocy lub dnia następnego należy zrezygnować z pominiętej dawki i stosować lek tak jak zwykle.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, dopóki nie zaleci tego lekarz. W przypadku planowanego zakończenia leczenia zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki przez kilka tygodni. Po zaprzestaniu stosowania leku, szczególnie kiedy jest ono nagłe, mogą wystąpić u pacjenta objawy z odstawienia, które są zazwyczaj łagodne i ustępują samoistnie do dwóch tygodni. U niektórych pacjentów objawy mogą być ciężkie lub utrzymywać się 2-3 miesiące lub dłużej. Należy wtedy skontaktować się z lekarzem, który może zalecić ponowne rozpoczęcie terapii a następnie wolniejsze tempo odstawiania leku.

Do objawów z odstawienia należą:

 • zawroty głowy (zaburzenia równowagi)
 • mrowienie
 • pieczenie
 • odczucie porażenia prądem elektrycznym
 • zaburzenia snu (wyraziste sny, koszmary senne, bezsenność)
 • uczucie lęku
 • ból głowy
 • nudności
 • nadmierne pocenie (w tym poty nocne)
 • niepokój lub pobudzenie
 • drżenie
 • splątanie lub zaburzenia orientacji
 • chwiejnośc emocjonalna lub drażliwość
 • biegunka
 • zaburzenia widzenia
 • palpitacje serca

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Mozarin?

Nie należy stosować leku Mozarin w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • zażywania innych leków z grupy leków zwanej inhibitorami MAO, w tym selegiliny (stosowanej w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemidu (stosowanego w leczeniu depresji) i linezolidu (antybiotyk)
 • wrodzonych zaburzeń rytmu serca lub jeśli taki epizod zaistniał w przeszłości i jest potwierdzony badaniem EKG
 • zażywania leków wpływających na rytm pracy serca
 • zażywania leków przeciwko zaburzeniom pracy serca

  Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Mozarin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Mozarin i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • złe samopoczucie (w tym nudności)
 • bóle głowy

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób na 100):

 • niedrożność nosa lub katar (w tym także zapalenie zatok)
 • zmniejszenie lub zwiększenie apetytu
 • lęk
 • niepokój
 • nietypowe sny
 • trudności w zapypianiu
 • senność
 • zawroty głowy
 • ziewanie
 • drżenie
 • mrowienie
 • biegunka
 • zaparcia
 • wymioty
 • suchość w ustach
 • zwiększone pocenie
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne (opóźniony wytrysk, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu seksualnego, trudności w osiągnięciu orgazmu u kobiet)
 • zmęczenie
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 1 000):

 • pokrzywka
 • wysypki
 • świąd
 • zgrzytanie zębami
 • pobudzenie
 • nerwowość
 • napady panicznego lęku
 • stany dezorientacji
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia smaku
 • omdlenia
 • rozszerzenie źrenic
 • zaburzenia widzenia
 • szumy uszne
 • wypadanie włosów
 • nadmierne krwawienie z pochwy
 • nieregularne miesiączki
 • zmniejszenie masy ciała
 • szybkie bicie serca
 • obrzęki rąk i nóg
 • krwawienie z nosa

Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10 000):

 • agresja
 • poczucie utraty własnej tożsamości (depersonalizacja)
 • omamy
 • wolne bicie serca

Częstość nieznana:

 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi objawiające się nudnościami, złym samopoczuciem, osłabieniem mięśni i splątaniem
 • zawroty głowy przy wstawaniu związane z obniżeniem ciśnienia we krwi
 • nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych (zwiększona aktywność enzymów wątrobowych)
 • zaburzenia ruchowe (mimowolne ruchy mięśni)
 • bolesna utrzymująca się erekcja (priapizm)
 • zaburzenia krwawienia (wylewy do skóry i błon śluzowych oraz zmniejszenie liczby płytek krwi)
 • nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)
 • wydalanie zwiększonej objętości moczu
 • mlekotok u kobiet, które nie karmią piersią
 • mania
 • zwiększone ryzyko złamań kości
 • zamiany rytmu serca w zapisie EKG(wydłużenie odtępu QT)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza o jakichkolwiek zaburzeniach lub chorobach a także jeśli pacjent:

 • cierpi na padaczkę - należy zaprzestać stosowania leku w rzie wystąpienia lub zwiększenia częstości drgawek
 • cierpi na cukrzycę - Mozarin może zaburzyć kontrolę glikemii, co może skutkować zmianą dawkowania leków przeciwcukrzycowych
 • ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek - należy indywidualnie dostosować dawkowanie
 • ma zmniejszone stężenie sodu we krwi
 • ma skłonności do krwawnień i pojawiających się siniaków
 • jest leczony elektrowstrząsami
 • ma chorobę niedokrwienną serca
 • występują obecnie lub w przeszłości choroby serca
 • przebył w ostatnim czasie zawał serca
 • ma niskie tętno spoczynkowe
 • ma niedobór soli w organizmie
 • stosuje leki moczopędne
 • cierpi na szybkie i / lub nieregularne bicie serca lub jakiekolwiek inne zaburzenia rytmu serca
 • cierpi obecnie lub w przeszłości na problemy z oczami, tj. niektóre rodzaje jaskry
 • ma zaburzenia krzepnięcia krwi
 • jest w ciąży
 • przyjmuje leki, tj. sumatryptan lub inne tryptany, opioidy (buprenorfina, tramadol), tryptofan - jednoczesne ich stosowanie z lekiem Mozarin może prowadzić do zespołu serotoninowego

Lek Mozarin może powodować zaburzenia czynności seksualnych co może utrzymywać się także po zakończeniu leczenia.

U niektórych pacjentów cierpiących na chorobę afektywną dwubiegunową może wystąpić faza maniakalna (niezwykłe, szybko zmieniające się pomysły, euforia, nadmierna aktywność fizyczna).

W pierwszych dniach leczenia mogą wystąpić niepokój i trudności w siedzeniu w bezruchu lub staniu w miejscu. Osoby chorujące na depresję i / lub zaburzenia lękowe mogą mieć myśli samobójcze i przejawiać zachowania dążące do samookaleczenia. Takie objawy są bardziej prawdopodobne u pacjentów:

 • u których w przeszłości występowały myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu
 • w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi leczonych lekami przeciwdepresyjnymi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Mozarin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka stosuje lek Mozarin w ostatnim trymestrze ciąży u noworodka mogą wystąpić działania niepożądane, tj:

 • zaburzenia oddychania
 • sinica
 • drgawki
 • wahania ciepłoty ciała
 • trudności w pobieraniu pokarmu
 • wymioty
 • obniżenie stężenia glukozy we krwi
 • sztywność lub wiotkość mięśni
 • wzmożenie odruchów
 • drżenia
 • drżączka
 • drażliwość
 • letarg
 • ciągły płacz
 • senność lub trudności w zasypianiu

Stosowanie leku Mozarin w ostatnich trzech miesiącach ciąży może zwiększać ryzyko wystąpienia u dziecka ciężkiego zaburzenia, tzw. przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków objawiającego się przyspieszonym oddechem i sinym zabarwieniem skóry u noworodka (objawy w ciągu pierwszych 24 godzin po urodzeniu).

Przyjmowanie leku Mozarin pod koniec ciąży może powodować silne krwawienia z pochwy po porodzie, zwłaszcza jeśli w przeszłości występowały zaburzenia krzepnięcia krwi.

W przypadku stosowania leku Mozarin w ciąży nie należy nagle przerywać leczenia.

Mozarin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Mozarin przenika do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu o stosowaniu wymienionych poniżej leków:

 • nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy IMAO, tj. fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid, tranylcypromina
 • odwracalnych selektywnych inhibitorówi MAO-A, zaiwerającymi moklobemid
 • nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy B MAO-B, zawierającymi selegilinę
 • antybiotyku, tj. linezolid
 • litu
 • tryptofanu
 • stosowanych w leczeniu depresji, tj. imipramina, dezypramina, klomipramina, nortryptylina, fluwoksamina, bupropion
 • sumatryptanu i innych leków stosowanych w leczeniu migreny
 • opioidów, tj. buprenorfina, tramadol
 • lstosowanych w leczeniu choroby wrzodowej żołądka, tj. cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol
 • przeciwgrzybiczych, tj. flukonazola
 • przeciwbakteryjnych, tj. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna, pentamidyna
 • tyklopidyny (stosowanej w celu zmniejszenia ryzyka udaru)
 • ziela dziurawca - lek ziołowy na depresję
 • kwasu acetylosalicylowego
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • przeciwzakrzepowych, tj. warfaryna, dipirydamol, fenprokumon
 • meflochiną (stosowaną w leczeniu malarii)
 • neuroleptyków (stosowanymi w leczeniu schizofrenii i psychoz)
 • stosowanych w leczeniu chorób sercowo - naczyniowych, tj. flekainid, propafenon, metoprolol
 • przeciwpsychotycznych, tj. rysperydon, tiorydazyna, haloperydol
 • obniżających stężenie potasu lub magnezu
 • przecihistaminowych, tj. astemizol, mizolastyna

Mozarin z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować z pokarmem lub bez. Tabletkę należy popić woda, połykając w całości. Nie rozgryzać ze względu na gorzki smak.

Mozarin a alkohol

Jednoczesne przyjmowanie leku i spożywanie alkohou nie jest wskazane, jednakże nie jest spodziewane oddziaływanie leku Mozarin z alkoholem.

Mozarin a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie pozna wpływu jaki wywiera na niego lek Mozarin.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Mozarin?

Lek Mozarin należy przechowywać:

 • w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Mozarin a ciąża
Mozarin a karmienie piersią
Interakcje
Mozarin a alkohol
Mozarin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo