Poradnik
strefa opalania
tydzień francuskich marek
niezbędnik wakacyjny
Natrium chloratum 0,9 % Braun (Natrii chloridum)

Natrium chloratum 0,9 % Braun (Natrii chloridum)

Natrium chloratum 0,9 % jest roztworem chlorku sodu, o stężeniu zbliżonym do stężenia soli w organizmie człowieka.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNatrium chloratum 0,9 % Braun
Nazwa międzynarodowaNatrii chloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

9 mg/ ml

PostaćRoztwór do infuzji
Skład - substancja czynna

Chlorek sodu

Skład - substancje pomocnicze

woda do wstrzykiwań

Dostępne opakowania

Szklane butelki z gumowymi korkami, w opakowaniach zbiorczych:

 • 10 x 100 ml
 • 10 x 500 ml
 • 6 x 1000 ml

Pojemniki polietylenowe, w opakowaniach zbiorczych:

 • 20 x 100 ml
 • 10 x 250 ml
 • 10 x 500 ml
 • 10 x 1000 ml
Działanie / właściwości
 • uzupełnia płyny i elektrolity
 • jest rozpuszczalnikiem dla leków i innych elektrolitów
Zastosowanie
 • uzupełnianie płynów i elektrolitów w alkalozie hipochloremicznej
 • niedobór chlorków
 • krótkoterminowe uzupełnianie objętości śródnaczyniowej
 • odwodnienie hipotoniczne lub izotoniczne
 • roztwór do rozpuszczania stężonych elektrolitów i leków nie wykazujących niezgodności farmaceutycznych
 • zewnętrznie do płukania ran oraz nawilżania opatrunków i tamponów na ranach
Przeciwwskazania
 • zbyt duża zawartość płynów w organizmie (przewodnienie)
 • ciężka hipernatremia
 • ciężka hiperchloremia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • hipokaliemia
 • hipernatriemia
 • hiperchloremia
 • zaburzenia, w których wskazane jest ograniczenie ilości przyjmowanego sodu (niewydolność serca, uogólnione obrzęki, obrzęk płuc, nadciśnienie, rzucawka lub ciężka niewydolność nerek)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

W przypadku stosowania leku zgodnie z zaleceniami, działania niepożądane nie powinny wystąpić.

Możliwe interakcje z

lekami zatrzymującymi sód (np. kortykosteroidy, niesteroidowe leki przeciwzapalne)

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Lek może być stosowany w trakcie karmienia piersią.

Dzieci

Można stosować u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wywiera lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Natrium chloratum 0,9 %?

Roztwór chlorku sodu może być podawany dożylnie przez zestaw do infuzji, w celu uzupełnienia płynów i elektrolitów, oraz jako rozpuszczalnik innych leków.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Natrium chloratum 0,9 %?

Roztwór chlorku sodu stosuje się w następujących przypadkach:

 • uzupełnianie płynów i elektrolitów w alkalozie hipochloremicznej
 • niedobór chlorków
 • krótkoterminowe uzupełnianie objętości śródnaczyniowej
 • odwodnienie hipotoniczne lub izotoniczne
 • do rozpuszczania stężonych elektrolitów i leków nie wykazujących niezgodności farmaceutycznych
 • zewnętrznie do płukania ran oraz nawilżania opatrunków i tamponów na ranach

Dawkowanie

Jak stosować lek Natrium chloratum 0,9 %?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku stosowania leku Natrium chloratum 0,9 % jako rozpuszczalnika, dawkowanie i szybkość infuzji należy przede wszystkim dostosować do schematu dawkowania dodawanego leku. W przypadku infuzji pod ciśnieniem, konieczne jest całkowite usunięcie powietrza z pojemnika oraz zestawu do infuzji przed rozpoczęciem podawania roztworu.

W przypadku zastosowania leku Natrium chloratum 0,9 % do płukania ran, ilość roztworu stosowanego do płukania ran lub nawilżania uzależniona jest od rzeczywistego zapotrzebowania.

Dorośli

 • dawkę ustala się w zależności od aktualnego zapotrzebowania na wodę i elektrolity
 • maksymalna dawka dla osoby dorosłej wynosi 40 ml na kg masy ciała na dobę, co jest równoważne 6 mmol sodu na kg masy ciała na dobę
 • wszelkie inne ubytki (np. wskutek gorączki, biegunki, wymiotów itd.) należy uzupełniać zgodnie z objętością i składem utraconych płynów
 • w przypadku leczenia ostrego niedoboru płynów, np. w sytuacji zagrożenia lub wystąpienia wstrząsu hipowolemicznego, stosować można wyższe dawki, podawane np. w infuzji ciśnieniowej
 • szybkość infuzji uzależniona jest od stanu zdrowia pacjenta

Dzieci i młodzież

 • dawkę ustala się indywidualnie w zależności od zapotrzebowania na wodę i elektrolity, a także wiek, wagę i stan kliniczny pacjenta
 • w sytuacji ciężkiego odwodnienia, w pierwszej godzinie leczenia zaleca się podawanie bolusa 20 ml/ kg masy ciała
 • w przypadku podawania tego leku należy wziąć pod uwagę łączną dobową ilość przyjmowanych płynów

Pacjenci w podeszłym wieku, zaburzenia czynności nerek i wątroby

Zwykle stosuje się taki sam schemat dawkowania jak dla pacjentów dorosłych. Należy jednak zachować ostrożność w przypadku pacjentów z chorobami takimi jak niewydolność serca lub nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Natrium chloratum 0,9 %

Objawami podania zbyt dużej dawki leku są: hipermatremia, hiperchloremia, przewodnienie, ostre przeciążenie płynami, obrzęk, hiperosmolarność surowicy i kwasica metaboliczna, a w końcu wystąpienie zespołu demielinizacji osmotycznej. Pierwszymi objawami przedawkowania mogą być uczucie pragnienia, zagubienie, pocenie się, ból głowy, osłabienie, senność lub tachykardia. W przypadku ciężkiej hipernatriemii pojawić się może nadciśnienie lub niedociśnienie, zaburzenia oddychania lub śpiączka.

W przypadku ciężkich zaburzeń należy natychmiast przerwać podawanie leku. Dodatkowo można podać leki moczopędne oraz należy stale monitorować stężenie elektrolitów w surowicy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Natrium chloratum 0,9 %?

Lek Natrium chloratum 0,9 % jest przeciwskazany w przypadku:

 • zbyt dużej zawartości płynów w organizmie (przewodnienie)
 • ciężkiej hipernatremii
 • ciężkiej hiperchloremii

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Natrium chloratum 0,9 % może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

W przypadku stosowania leku zgodnie z zaleceniami, działania niepożądane nie powinny wystąpić.

Działania niepożądane związane z podaniem zbyt dużej dawki leku:

 • hipernatriemia
 • hiperchloremia
 • przewodnienie
 • ostre przeciążenie płynami
 • obrzęk
 • hiperosmolarność surowicy
 • kwasica hiperchloremiczna
 • zespół demielinizacji osmotycznej
 • uczucie pragnienia
 • zagubienie
 • pocenie się
 • ból głowy
 • osłabienie, senność
 • tachykardia
 • nadciśnienie lub niedociśnienie
 • zaburzenia oddychania
 • śpiączka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których stwierdzono:

 • hipokaliemię (obniżone stężenie potasu w surowicy)
 • hipernatriemię (podwyższone stężenie sodu w surowicy)
 • hiperchloremię (podwyższone stężenie chlorków w surowicy)
 • chorobę serca
 • ciężką chorobę nerek 
 • obrzęk płuc spowodowany nadmierną ilością wody w tkankach (obrzęk uogólniony)
 • chorobę płuc lub gromadzenie się wody w płucach (obrzęk płucny)
 • nadciśnienie
 • rzucawkę - chorobę objawiającą się w trakcie ciąży, w powiązaniu z podwyższonym ciśnieniem krwi, skurczami i obrzękiem

Aby zapobiec wystąpieniu zespołu demielinizacji osmotycznej, stężenie sodu w osoczu nie powinno przekraczać wartości 9 mmol/ l/ dobę.

Monitorowanie parametrów klinicznych powinno obejmować stężenie elektrolitów w surowicy oraz ogólną ocenę równowagi płynowej i kwasowo-zasadowej.

W sytuacji, kiedy wymagane jest przeprowadzenie szybkiej infuzji, należy monitorować stan układu sercowo-naczyniowego i czynności oddechowe.

W przypadku stosowania tego roztworu jako rozpuszczalnik dla innego leku, należy przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa, dostarczonych przez wytwórcę dodawanego leku.

W przypadku wcześniaków i niemowląt, gdzie nerki nie są w pełni rozwinięte, przed ponowną infuzją należy określić stężenie chlorku sodu w organizmie pacjenta, ze względu na ryzyko zatrzymania nadmiernej ilości sodu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Natrium chloratum 0,9 % Braun a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dane na temat stosowania tego leku u kobiet w ciąży są ograniczone. Nie stwierdzono pośredniego ani bezpośredniego szkodliwego wpływu roztworu chlorku sodu. Ponieważ stężenia sodu i chlorków są zbliżone do naturalnie występujących w organizmie człowieka, nie należy spodziewać się szkodliwego działania, jeśli lek jest stosowany zgodnie ze wskazaniami. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia specyficznych zaburzeń w trakcie ciąży (rzucawka), której objawami są: wysokie ciśnienie krwi, skurcze, obrzęk.

Natrium chloratum 0,9 % Braun a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ponieważ stężenia sodu i chlorków są zbliżone do naturalnie występujących w organizmie człowieka, nie należy spodziewać się szkodliwego działania, jeśli lek jest stosowany zgodnie ze wskazaniami.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas równoczesnego stosowania leku Natrium chloratum 0,9 % oraz:

 • leków zatrzymujących sód (np. kortykosteroidy, niesteroidowe leki przeciwzapalne) - ryzyko obrzęku

Natrium chloratum 0,9 % z jedzeniem i piciem

Brak interakcji.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Natrium chloratum 0,9 % Braun a alkohol

Brak informacji.

Natrium chloratum 0,9 % Braun a prowadzenie pojazdów

Lek Natrium chloratum 0,9 % nie wywiera lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Natrium chloratum 0,9 %?

Zasay przechowywania leku Natrium chloratum 0,9 %:

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie stosować leku jeśli jest on mętny, znajdują się w nim widoczne zanieczyszczenia lub opakowanie jest uszkodzone
 • lek powinien zostać zużyty bezpośrednio po otwarciu, w przeciwnym razie można przechowywać go maksymalnie przez 24 godziny w temperaturze od 2 do 8˚C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Natrium chloratum 0,9 % Braun a ciąża
Natrium chloratum 0,9 % Braun a karmienie piersią
Interakcje
Natrium chloratum 0,9 % Braun a alkohol
Natrium chloratum 0,9 % Braun a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki