Poradnik
Natrium chloratum 0,9% Kabi (Natrii chloridum)

Natrium chloratum 0,9% Kabi (Natrii chloridum)

Natrium chloratum 0,9% Kabi jest nośnikiem lub rozpuszczalnikiem leków parenteralnych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNatrium chloratum 0,9% Kabi
Nazwa międzynarodowaNatrii chloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

9 mg/ ml

PostaćRozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych
Skład - substancja czynna

Chlorek sodu

Skład - substancje pomocnicze
 • woda do wstrzykiwań
 • kwas solny 25%
 • wodorotlenek sodu
Dostępne opakowania
 • 20 ampułek po 5 ml
 • 50 ampułek po 5 ml
 • 20 ampułek po 10 ml
 • 50 ampułek po 10 ml
 • 20 ampułek po 20 ml
Działanie / właściwości

Nośnik dodanych leków

Zastosowanie

Rozpuszczalnik leków podawanych dożylnie, domięśniowo lub podskórnie

Przeciwwskazania
 • uczulenie lub stwierdzona nietypowa reakcja na chlorek sodu
 • wysokie stężenie sodu we krwi
 • wzmożone napięcie mięśni
 • niewydolność serca
 • zaburzenia czynności serca, wątroby lub nerek
 • zatrzymanie wody w organizmie
 • wysokie ciśnienie krwi
 • zwiększona kwasowość krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • lek zużyć natychmiast po otwarciu
 • przy podaniu podskórnym nie stosować dodatków
 • nie stosować jeśli roztwór nie jest przezroczysty i zawiera osad
 • upewnić się co do zgodnośći fizykochemicznej przy dodawaniu leku do ampułki
 • unikać dodawania alkoholu do roztworów chlorku sodu
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • brak działań niepożądanych przy prawidłowym podaniu

Nieodpowiednie lub nadmierne podanie może wywołać:

 • przewodnienie
 • hipernatremię
 • hipochloremię
Możliwe interakcje z
 • hydrokortyzonem
 • amfoterycyną B
 • tetracyklinami
 • cefalotyną
 • erytromycyną
 • laktobionianem
 • solami litu
Ciąża

Jeśli sposób podawania jest poprawny i pod kontrolą lekarza, nie należy spodziewać się wpływu na kobiety w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Jeśli sposób podawania jest poprawny i pod kontrolą lekarza, nie należy spodziewać się wpływu na kobiety karmiące piersią.

Dzieci

U noworodków powtarzane wstrzyknięcia chlorku sodu można podać po oznaczeniu stężenia sodu we krwi.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak dowodów, by lek ten mógł wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Natrium chloratum 0,9% Kabi?

Lek Natrium chloratum 0,9% Kabi służy jako nośnik lub rozpuszczalnik dodanych leków.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Natrium chloratum 0,9% Kabi?

Lek Natrium chloratum 0,9% Kabi stosuje się jako rozpuszczalnik leków podawanych dożylnie, domięśniowo lub podskórnie.

Dawkowanie

Jak stosować lek Natrium chloratum 0,9% Kabi?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lakrzem lub farmaceutą.

 • lek należy podawać dożylnie, domięśniowo lub podskórnie
 • nie ma konieczności dezynfekowania ampułki przed jej otwarciem
 • nie ma konieczności używania żadnych przyrządów do otwarcia ampułki
 • po otwarciu ampułki, jej wylot pasuje do końcówki strzykawki (końcówka Luer), dzieki czemu nie ma konieczności używania igły
 • ampułkę można bezpośrednio połączyć ze strzykawką typu Luer lub Luer-Lock
 • roztwór nie zawiera żadnych środków konserwujących ani bakteriobójczych, dlatego po otwarciu niezużyte ampułki należy natychmiast wyrzucić
 • zastosowana objętość zależy od podawanego stęzenia leku, któy ma zostać rozpuszczony
 • w przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub za słabe, należy powiedzieć o tym lekarzowi

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Natrium chloratum 0,9% Kabi

 • w przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku Natrium chloratum 0,9% Kabi należy natychmiast powiadomić o tym lekarza
 • jeśli jest on stosowany zgodnie ze wskazaniem oraz podawany we właściwy i kontrolowany sposób, wówczas nie występuje ryzyko zatrucia
 • nadmiar chlorku sodu w najcięższym przypadku wywołuje odwodnienie narządów wewnętrznych, nudności, wymioty, biegunkę, skurcze w obrębie brzucha, pragnienie, zmniejszenie wydzielania śliny, moczu i potu, gorączkę, niedociśnienie, tachykardię, niewydolność nerek, obrzęk płuc, kwasicę, niewydolność oddechową, ból głowy, zawroty głowy, drażliwość, skurcze mięśni, sztywność, śpiączkę, śmierć
 • w przypadku wystąpienia objawów zatrucia należy przerwać podawanie leku i rozpocząć leczenie objawowe
 • u dzieci śpiączka i drgawki mogą utrzymywać się z powodu odwodnienia komórek
 • u dzieci mogą również wystąpić zaburzenia oddychania z przyspieszonym oddychaniem i zaczerwienienie nosa
 • w razie przedawkowania lub przypadkowego spożycia należy niezwłocznie udać się do zakładu opieki medycznej lub zadzwonić do ośrodka leczenia zatruć

Dzieci

 • u noworodków może występować zbyt wysokie stężenie sodu spowodowane niedojrzałością nerek
 • powtarzane wstrzyknięcia chlorku sodu można podać po oznaczeniu stężenia sodu we krwi

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Natrium chloratum 0,9% Kabi?

Leku nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie lub stwierdzono u niego nietypową reakcje na chlorek sodu
 • jeśli pacjent ma wysokie stężenie sodu we krwi (hipernatremia)
 • jeśli pacjent ma wzmożone napięcie mięśni (hipertonia)
 • jeśli pacjent ma niewydolność serca (serce nie jest zdolne do pompowania potrzebnej ilości krwi)
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności serca, wątroby lub nerek i występuje u niego zatrzymanie wody w organizmie
 • jeśli pacjent ma wysokie stężenie krwi (ciężkie nadciśnienie)
 • jeśli pacjent ma zwiększoną kwasowość krwi (kwasica metaboliczna)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Działania niepożądane:

 • jeśli lek podawany jest prawidłowo, nie powinny wystąpić żadne działania niepożądane
 • nieodpowiednie lub nadmierne podanie roztworu chlorku sodu może wywołać przewodnienie, hipernatremię, hiperchloremię i związane z nimi objawy takie jak, kwasica metaboliczna spowodowana zmniejszeniem stężenia wodorowęglanów oraz wystąpienie obrzęku
 • nadmiar chlorku sodu może być przyczyną wystąpienia nudności, wymiotów i bólu głowy
 • działania niepożądane mogą mieć związek z dodawanymi lekami

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką:

 • po otwarciu roztwór należy zużyć natychmiast
 • przy podawaniu podskórnym nie należy stosować żadnych dodatków, które mogłyby zmienić izotoniczność roztworu
 • nie stosować jeśli roztwór nie jest przezroczysty i zawiera osad
 • podczas dodawania leku do ampułki należy upewnić się co do zgodności fizykochemicznej
 • należy unikać dodawania alkoholu do roztworów chlorku sodu
 • u noworodków powtarzane wstrzyknięcia chlorku sodu można podać po oznaczeniu stężenia sodu we krwi ze względu na niedojrzałość nerek
 • stosować ostrożnie u pacjentó z nadciśnieniem, niewydolnością serca, obrzękiem płuc lub obrzękiem obwodowym, zaburzeniami czynności nerek, w stanie przedrzucawkowym, z hiperaldosteronizmem, marskością wątroby i innymi chorobami wątroby, hiperwolemią, zwężeniem dróg moczowych, hipoproteinemią oraz innymi chorobami i leczeniem (np. kortykosteroidami) związanymi z zatrzymaniem sodu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Natrium chloratum 0,9% Kabi a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Z uwagi na właściwości leku nie należy spodziewać się jego wpływu na kobiety w okresie ciąży, jeśli sposób podawania jest poprawny i pod kontrolą.

Natrium chloratum 0,9% Kabi a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Z uwagi na właściwości leku nie należy spodziewać się jego wpływu na kobiety karmiące piersią, jeśli sposób podawania jest poprawny i pod kontrolą.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Oddziaływania z innymi lekami zależą od leku, który może być dodany:

 • Natrium chloratum 0,9% Kabi wykazuje niezgodności z hydrokortyzonem, amfoterycyną B, tetracyklinami, cefalotyną, erytromycyną, laktobionianem i solami litu
 • podanie chlorku sodu przyspiesza nerkowe wydzielanie litu, przez co zmniejsza jego działanie terapeutyczne
 • lek ten wykazuje niezgodność z substancjami czynnumi rozpuszczalnymi w roztworze chlorku sodu z powodu możliwości wytrącenia się składnika czynnego, a także z lekami których trwałość lub rozpuszczalność wymagają bardzo kwasowego lub bardzo zasadowego pH
 • należy unikać dodawania alkoholu do roztworów chlorku sodu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta

Natrium chloratum 0,9% Kabi a alkohol

Brak informacji.

Natrium chloratum 0,9% Kabi a prowadzenie pojazdów

Brak dowodów, aby lek ten mógł wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Natrium chloratum 0,9% Kabi?

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci oraz po pierwszym otwarciu należy natychmiast zużyć.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Natrium chloratum 0,9% Kabi a ciąża
Natrium chloratum 0,9% Kabi a karmienie piersią
Interakcje
Natrium chloratum 0,9% Kabi a alkohol
Natrium chloratum 0,9% Kabi a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo