Poradnik
dzień dziecka
Nefopam Jelfa (Nefopamum hydrochloridum)

Nefopam Jelfa (Nefopamum hydrochloridum)

Nefopam należy do grupy nienarkotycznych leków przeciwbólowych, które są słabsze od morfiny, jednak silniejsze od kwasu acetylosalicylowego. Jest także silnym inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny. Nefopam używany w dużych dawkach wykazuje również działanie cholinolityczne, przeciwhistaminowe, a także miejscowo znieczulające. Wskazaniem do stosowania sa łagodne i umiarkowane bóle ostre takie jak bóle pooperacyjne oraz niezbyt nasilone bóle przewlekłe, na przykład bóle przy chorobach nowotworowych. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNefopam Jelfa
Nazwa międzynarodowaNefopamum hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

30 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

chlorowodorek nefopamu

Skład - substancje pomocnicze
 • dwuwodny wodorofosforan wapnia
 • skrobia ziemniaczana
 • hydroksypropyloceluloza
 • talk
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • makrogol 6000
 • dwutlenek tytanu
 • emulsja symetykonowa
Dostępne opakowania

20 tabletek

Działanie / właściwości
 • przeciwbólowe
 • cholinolityczne
 • przeciwhistaminowe
 • miejscowo znieczulające
Zastosowanie
 • łagodne i umarkowane bóle ostre
 • niezbyt nasilone bóle przewlekłe
Przeciwwskazania
 • uczulenie na którąkolwiek substancję zawartą w leku
 • padaczka
 • wiek poniżej 12 lat
 • stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy oraz okres w ciągu dwóch tygodni po ich odstawieniu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby wątroby lub nerek
 • podeszły wiek
 • przerost gruczołu krokowego i trudności w oddawaniu moczu
 • lek może powodować niegroźne zabarwienie moczu na różowo
 • lek może powodować bezobjawowe zwiększenie aktywności aminotransferaz
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • nudności
 • nadmierne pocenie się
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwdepresyjnymi z grupy inhibitorów monoaminooksydazy
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami cholinolitycznymi
 • paracetamolem
 • lekami nasennymi
 • lekami przeciwalergicznymi
 • rezerpiną
Ciąża

Stosowanie leku w ciąży jest dopuszczalne jednynie w przypadku, gdy jego zastosowanie jest bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Stosowanie leku jest przeciwskazane podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 12 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn przy stosowaniu leku Nefopam.

Działanie i właściwości

Nefopam to silny inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny. Działa przeciwbólowo słabiej od morfiny i silniej od kwasu acetylosalicylowego. W większych dawkach nefopam ma również działanie cholinolityczne, przeciwhistaminowe, a także miejscowo znieczulające.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nefopam Jelfa?

Lek Nefopam stosuje się w przypadku:

 • łagodnych i umiarkowanych bólów ostrych takich jak bóle pooperacyjne
 • niezbyt nasilonych bólów przewlekłych takich jak ból przy chorobach nowotworowych

Dawkowanie

Jak stosować lek Nefopam Jelfa?

Lek Nefopam Jelfa zazwyczaj stosuje się od 1 do 3 tabletek 3 razy na dobę zależnie od reakcji organizmu. Początkowa dawka to 60 mg 3 razy w ciągu doby. W przypadku osób w podeszłym wieku należy zastosować dawki mniejsze takie jak 30 mg 3 razy dziennie. Lek należy przyjmować podczas jedzenia lub zaraz po posiłkach. 

Dzieci i młodzież:

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W sytuacji, gdy zostanie przyjęta większa dawka niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem.

Mogą pojawić się takie niepożądane jak:

 • drgawki
 • podniecenie
 • omamy
 • tachykardia
 • wzrost temperatury ciała
 • obfite pocenie się
 • zaburzenia czynności serca

W przypadku takich objawów należy niezwłoczne wezwać lekarza.

W takich sytuacjach należy udzielić pacjentowi pierwszej pomocy poprzez ułożenie poszkodowanego na boku, zapewnienie drożności dróg oddechowych. Jeśli pacjent jest przytomny, należy sprowokować wymioty, podając od 1 do 2 szklanek ciepłego roztworu soli kuchennej, najlepiej w stężeniu 2 łyżeczek soli na szklankę wody. Metodę tę można zastosować wyłącznie u osób dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy przyjmować dawki podwójnej, by uzupełnić tę pominiętą. W sytuacji pominięcia dawki leku Nefopam Jelfa powinno się zastosować ją jak najszybciej, a następnie kontynuować leczenie według wcześniejszych zaleceń. Jednak w przypadku zbliżania się pory przyjęcia kolejnej dawki, powinno się pominąć opuszczoną dawkę. 

Przerwanie stosowania leku

Jeśli pacjent zamierza z jakiegoś powodu przerwać leczenie lekiem Nefopam Jelfa, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nefopam Jelfa?

Nie należy stosować leku Nefopam Jelfa w przypadku:

 • jeżeli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek substancję zawartą w leku
 • padaczki
 • wieku poniżej 12 lat
 • stosowania leków przeciwdepresyjnych z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz w okresie dwóch tygodni po ich odstawieniu

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nefopam Jelfa może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Działania niepożądane występują stosunkowo liczne, ale są łagodne.

Bardzo często (mogą wystąpić cześciej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności, którezazwyczaj nie prowadzą do wymiotów
 • nadmierne pocenie się

Częstość nieznana:

 • zawroty głowy
 • roztargnienie
 • nadmierne pobudzenie
 • bezsenność
 • lęk
 • utrata apetytu
 • zaburzenia widzenia
 • szybkie bicie serca zwane inaczej tachykardią
 • suchość w ustach
 • trudności w przełykaniu
 • wysypki na skórze 
 • trudności w oddawaniu moczu
 • śpiączka
 • splątanie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Nefopam Jelfa należy skonsultować się z lekarzem w przypadku, jeśli:

 • występują u pacjenta choroby wątroby lub nerek - w przypadku ciężkiej niewydolności nerek jest konieczność modyfikacji dawkowania
 • pacjent jest w podeszłym wieku - wtedy stosowanie leku należy rozpoczynać od małych dawek z powodu na zwiększenia się ryzyka pojawienia działań niepożądanych, takich jak na przykład omamy czy dezorientacja
 • pacjent ma przerost gruczołu krokowego oraz trudności w oddawaniu moczu

W przypadku powyższych przypadków należy zachować szczególną ostrożność. 

Lek Nefopam może powodować:

 • zabarwienie moczu na kolor różowy, które nie wynika z obecności krwinek czerwonych w moczu czy uszkodzenia nerek
 • bezobjawowe zwiększenie aktywności aminotransferaz, dlatego w czasie długotrwałego stosowania leku czynność wątroby musi być kontrolowana

Nefopam Jelfa a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Bezpieczeństwo stosowania leku Nefopam Jelfa podczas ciąży nie zostało nieustalone do końca, dlatego użycie tego leku dopuszcza się jedynie w przypadku, gdy jego zastosowanie jest bezwzględnie konieczne i nie można zastosować innego produktu leczniczego.

Nefopam Jelfa a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stwierdzono, że lek przenika do mleka matki i dziecko otrzymuje je w dawce równej 3% dawki przyjmowanej przez matkę. Dlatego nie należy stosować leku Nefopam podczas karmienia piersią. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

 • leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów monoaminooksydazy i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych - połączenie z nefopamem może spowodować poważne następstwa takie jak: przegrzanie, nadciśnienie złośliwe, przyspieszoną akcję serca oraz zaburzenia rytmu serca
 • leki cholinolityczne, które są stosowane w leczeniu na przykład astmy oskrzelowej, stanów skurczowych przewodu pokarmowego, wrzodów żołądka i refluksu, choroby Parkinsona - połączenie z nefopamem może spowodować spotęgowanie ich działań niepożądanych
 • leki sympatykomimetyczne stosowane w leczeniu na przykład przy astmie oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, zapaleniu górnych dróg oddechowych, zaburzeniach krążenia związanego ze zmianą pozycji ciała z leżącej na stojącą oraz sporadycznie podczas lecenia nadciśnienia tętniczego i depresji - połączenie z nefopamem może spowodować spotęgowanie ich działań niepożądanych
 • paracetamolem - w przypadku równoczesnego stosowania z nefopamem w dawce 24 mg/kg/24 h, zwiększa się możliwość uszkodzenia wątroby
 • rezerpina - ponieważ hamuje działanie przeciwbólowe nefopamu

Nie ma dowodu na wystąpienie interakcji z alkoholem, lekami nasennymi, przeciwhistaminowymi, jednakże nie powinno stosować się tych produktów równocześnie z nefopamem. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nefopam Jelfa a alkohol

Nie ma wystarczających dowodów na zainstnienie interakcji nefopamu z alkoholem, jednak łączenie tych dwóch produktów nie jest wskazane. 

Nefopam Jelfa a prowadzenie pojazdów

Z racji możliwości wystąpienia objawów niepożądanych przy stosowaniu leku Nefopam Jelfa takich jak pobudzenie czy euforia, jak i również mocne uspokojenie, zaleca się, aby osoby przyjmujące lek nie prowadziły pojazdów ani nie obsługiwały maszyn. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nefopam Jelfa?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C
 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nefopam Jelfa a ciąża
Nefopam Jelfa a karmienie piersią
Interakcje
Nefopam Jelfa a alkohol
Nefopam Jelfa a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki