Poradnik
Neomycinum aerozol (Neomycinum)

Neomycinum aerozol (Neomycinum)

Lek Neomycinum TZF to lek w postaci areozolu, który zawiera jako substancję czynną neomycynę. Antybiotyk ten nie wykazuje aktywności w stosunku do większości paciorkowców i bakterii beztlenowych. Wskazaniem do stosowania leku to:

 • ropne choroby skóry, zwłaszcza wywołane przez gronkowce (np. czyraczność, liszajec zakaźny)
 • ropne powikłania alergicznych chorób skóry (w połączeniu z kortykosteroidami)
 • zakażone niewielkie oparzenia i odmrożenia
Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaNeomycinum aerozol
Nazwa międzynarodowaNeomycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

11,72 mg/ g

PostaćAerozol na skórę, zawiesina
Skład - substancja czynna

Siarczan neomycyny

Skład - substancje pomocnicze
 • trioleinian orbitanu
 • lecytyna
 • mirystynian izopropylu
 • Drivosol 35 (mieszanina izobutanu 72%, n-butanu 4% i propanu 24%)
Dostępne opakowania
 • 16 g
 • 32 g
Działanie / właściwości
 • antybiotyk aminoglikozydowy
 • przeciwbakteryjne wobec tlenowych bakterii Gram - ujemnych i niekórych Gram - dodatnich
Zastosowanie
 • ropne choroby skóry, zwłaszcza wywołane przez gronkowce (np. czyraczność, liszajec zakaźny)
 • ropne powikłania alergicznych chorób skóry (w połączeniu z kortykosteroidami)
 • zakażone niewielkie oparzenia i odmrożenia
Przeciwwskazania
 • uczulenie na neomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • leku nie należy stosować na uszkodzone i duże powierzchnie skóry, sączące zmiany chorobowe i owrzodzenia żylakowate
 • leku nie należy stosować łącznie z innymi lekami uszkadzającymi słuch lub nerki
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • lek Neomycinum TZF w postaci aerozolu przeznaczony jest tylko do stosowania na skórę
 • nie wdychać rozpylanej substancji
 • chronić oczy przed rozpylaną substancją; w razie przedostania się zawiesiny do oczu, należy je dokładnie przemyć letnią wodą
 • unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi
 • jeśli w miejscu stosowania wystąpi podrażnienie skóry, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem
 • z uwagi na ototoksyczne (uszkadzające słuch) i nefrotoksyczne (uszkadzające nerki) działanie neomycyny, leku nie należy stosować długotrwale, na duże powierzchnie skóry lub na uszkodzoną skórę
 • leku nie należy stosować pod opatrunkami okluzyjnymi (uszczelniającymi)
 • długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do rozmnażania szczepów bakterii opornych na neomycynę oraz alergii na neomycynę
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częstość nieznana:

 • uczulenie (może pojawić się, zwłaszcza, jeśli lek jest stosowany długotrwale)
 • swędzenie, wysypka, zaczerwienie, obrzęk (może wystąpić w miejscu stosowania leku)
 • neomycyna stosowana długotrwale na dużych powierzchniach skóry, zwłaszcza uszkodzonej, może wchłaniać się do krwi i wywoływać reakcje niepożądane charakterystyczne dla działania ogólnoustrojowego, np. uszkodzenie nerek i/lub uszkodzenie słuchu
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami stosowanymi miejscowo, ponieważ może to wpływać na stężenia substancji czynnych w miejscu aplikacji leku oraz spowodować wystąpienie interakcji lub podrażnienia skóry
Ciąża

Należy unikać stosowania leku Neomycinum TZF w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna zastosowanie leku za konieczne.

Karmienie piersią

O stosowaniu aerozolu Neomycinum TZF u kobiet karmiących piersią powinien zdecydować lekarz.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Neomycinum TZF?

Siarczan neomycyny to antybiotyk aminoglikozydowy, który wykazuje działanie bakteriobójcze wobec:

 • tlenowych bakterii Gram - ujemnych
 • niektórych bakterii Gram - dodatnich m.in. Escherichia coli, pałeczek z rodzaju Proteus i Salmonella, gronkowców

Antybiotyk ten nie wykazuje aktywności w stosunku do większości paciorkowców i bakterii beztlenowych. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Neomycinum TZF?

Wskazaniem do stosowania leku to:

 • ropne choroby skóry, zwłaszcza wywołane przez gronkowce (np. czyraczność, liszajec zakaźny)
 • ropne powikłania alergicznych chorób skóry (w połączeniu z kortykosteroidami)
 • zakażone niewielkie oparzenia i odmrożenia

Dawkowanie

Jak stosować lek Neomycinum TZF?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ogólne zasady stosowania:

 • lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego
 • chorobowo zmienione miejsca na skórze spryskiwać strumieniem zawiesiny przez 1 do 3 sekund, trzymając pojemnik pionowo, główką rozpyłową do góry, w odległości 15 cm do 20 cm
 • zwykle lek stosuje się 2 lub 3 razy na dobę, w równych odstępach czasu
 • lek jest skrajnie łatwopalny; nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu
 • należy chronić oczy przed rozpylaną substancją
 • nie wdychać rozpylanej substancji
 • po każdym nałożeniu produktu, należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą
 • przed każdym użyciem energicznie wstrząsnąć pojemnik
 • lekarz określi właściwy czas stosowania leku
 • w przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza

Zastosowanie większej niż zalecana dawki

Po długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie skóry, w dużych dawkach, pod opatrunkiem okluzyjnym (uszczelniającym) lub na uszkodzoną skórę, neomycyna może wchłaniać się do krwi i działać ogólnoustrojowo. W razie przypadkowego połknięcia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia użycia leku o stałej, określonej porze, lek należy zastosować jak najszybciej, a następnie kontynuować regularne stosowanie leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Neomycinum TZF?

Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest:

 • uczulenie na neomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • stosowanie na uszkodzone i duże powierzchnie skóry, sączące zmiany chorobowe i owrzodzenia żylakowate
 • stosowanie łącznie z innymi lekami uszkadzającymi słuch lub nerki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Neomycinum TZF może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częstość nieznana:

 • uczulenie (może pojawić się, zwłaszcza, jeśli lek jest stosowany długotrwale)
 • swędzenie, wysypka, zaczerwienie, obrzęk (może wystąpić w miejscu stosowania leku)
 • neomycyna stosowana długotrwale na dużych powierzchniach skóry, zwłaszcza uszkodzonej, może wchłaniać się do krwi i wywoływać reakcje niepożądane charakterystyczne dla działania ogólnoustrojowego, np. uszkodzenie nerek i/lub uszkodzenie słuchu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Neomycinum TZF należy omówić z lekarzem:

 • lek Neomycinum TZF w postaci aerozolu przeznaczony jest tylko do stosowania na skórę
 • nie wdychać rozpylanej substancji
 • chronić oczy przed rozpylaną substancją; w razie przedostania się zawiesiny do oczu, należy je dokładnie przemyć letnią wodą
 • unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi
 • jeśli w miejscu stosowania wystąpi podrażnienie skóry, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem
 • z uwagi na ototoksyczne (uszkadzające słuch) i nefrotoksyczne (uszkadzające nerki) działanie neomycyny, leku nie należy stosować długotrwale, na duże powierzchnie skóry lub na uszkodzoną skórę
 • leku nie należy stosować pod opatrunkami okluzyjnymi (uszczelniającymi)
 • długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do rozmnażania szczepów bakterii opornych na neomycynę oraz alergii na neomycynę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Neomycinum aerozol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek w czasie ciąży może być stosowany jedynie, kiedy lekarz uzna przewagę korzyści dla matki nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Neomycinum aerozol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O stosowaniu aerozolu Neomycinum TZF u kobiet karmiących piersią powinien zdecydować lekarz.

Interakcje

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich stosowanych lekach oraz o lekach, które pacjent zamierza stosować w przyszłości.

Podczas leczenia nie należy jednocześnie stosować miejscowo innych leków, ponieważ może to wpływać na stężenia substancji czynnych w miejscu aplikacji leku oraz spowodować wystąpienie interakcji lub podrażnienia skóry.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Neomycinum aerozol a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Neomycinum aerozol a prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Neomycinum TZF?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu; palenie zabronione; nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu
 • chronić przed światłem słonecznym
 • nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50ºC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Neomycinum aerozol a ciąża
Neomycinum aerozol a karmienie piersią
Interakcje
Neomycinum aerozol a alkohol
Neomycinum aerozol a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo